فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری :

موضوع : فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


دلیل نامگذاری فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری ، شكل گیری این تیرها پس از عملیات (بریدن ودوباره جوش دادن ) وتكمیل پروفیل است . این تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی (درجان)هستندكه به لانه زنبوری شبیه است به همین سبب به این گونه تیرها ((تیر لانه زنبوری)) می گویند .

هدف از ساختن فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری :

هدف این است كه تیر بتواند ممان خمشی را با خیز نسبتا" كم ، همچنین وزن كمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه تحمل كند . برای مثال با رجوع به جدول تیرآهن ارتفاع پروفیل IPE 18 را كه 18 سانتی متر ارتفاع دارد ، می توان تا 27 سانتی متر افزایش داد.

محاسن ومعایب تیر لانه زنبوری :

با تبدیل تیرآهن معمولی به تیر لانه زنبوری :

1ـ مدول مقطع وممان اینرسی مقطع تیر افزایش می یابد.

2ـ مقاومت خمشی تیر نیز افزوده می گردد . در نتیجه ، تیری حاصل می شود با ارتفاع بیشتر ، قویتر وهم وزن تیر اصلی .

3ـ با كم شدن وزن مصالح وسبك بودن تیر ، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد بود .

4ـاز فضاهای ایجاد شده (حفره ها)در جان تیر می توان لوله های تاسیساتی وبرق را عبور داد .

در ساختن تیر لانه زنبوری كه منجر به افزایش ارتفاع تیر می شود ، باید استاندارد كاملا" رعایت گردد . در غیر اینصورت ، خطر خراب شدن تیر زیر بار وارد شده حتمی است .

از جمله معایب تیر لانه زنبوری ، وجود حفره های آن است كه نمی تواند تنش های برشی را در محل تكیه گاه پل به ستون یا اتصال تیرآهن تودلی (تیرفرعی) به پل لانه زنبوری تحمل كند . بنابراین ، برای رفع این عیب ، اقدام به پركردن بعضی حفره ها با ورق فلزی وجوش می كنند تا اتصال بعدی پل به ستون یا تیر فرعی به پل به درستی انجام شود .

تیر لانه زنبوری در ساختمان اسكلت فلزی می تواند بصورت پل فقط در یك دهانه یا بصورت پل ممتد به كار رود .برای ساختن تیر لانه زنبوری دو شیوه موجود است :

الف )شیوه برش پانیر

ب) شیوه برش لتیسكا

روشهای مختلف برش تیرآهن :

1ـ برش به روش كوپال : با استفاده از دستگاه قطع كن سنگین كه به گیوتین مخصوص مجهز است ، تیرآهن به شكل سرد در امتدادخط منكسر قطع می شود .

2ـ برش به روش برنول : برش دراین حالت به صورت گرم انجام می گیرد .به این صورت كه كارگرماهربرش را با شعله بنفش رنگ قوی حاصل از گاز استیلن واكسیژن ، بوسیله لوله برنول انجام می دهد .

بریدن تیرهای سبك بوسیله ماشینهای برش اكسیژن شابلن دار نسبتا" ساده است . در ایران فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری را بیشتر با دست تهیه می كنند . پلهای مركب :

در بارهای سنگین واحتمالا" دهانه زیاد كه پروفیل استاندارد در بازار كافی یا اقتصادی نباشد ، همچنین مقطع تیر لانه زنبوری كه با تسمه یا ورق تقویت شده است ، برای بار وارد شده ودهانه خمش كافی نباشد ، از تیرهای مركب استفاده می شود.تیر مركب در چندین حالت اجرا می گردد :

1ـ تیر مركبی كه از بریدن پروفیلهای معمولی ایرانی IPE از وسط جان تیر واتصال صفحه و ورق مناسب به دوقسمت بریده شده ساخته می شود . این روش برای پروفیلهای نمره 20 به بالا اقتصادی خواهد بود .

2ـ تیر مركبی كه از سه صفحه (قطعات تقویتی ) تشكیل می گردد.

در این حالت ، در پروفیلهای معمولی از فولاد جان تیر نسبت به فولاد بالها برای مقابله با خمش چندان استفاده نمی شود ، بلكه سعی می گردد حتی الامكان جان تیر را نازكتر وارتفاع آن را زیاد كنند.

شاهتیرها (پلها) :

شاهتیرها عضوهای فلزی افقی هستند كه با اتصالات لازم به ستونها متصل می شوند وبه وسیله آنها بار طبقات به ستونها انتقال می یابد . شاهتیرهای فلزی ممكن است به صورتهای زیر بكار روند :

الف) تیر آهن معمولی به صورت تك یا دوبله

ب) تیرآهن بال پهن

ج) تیرآهن معمولی با ورق تقویتی روی بالها ویا بال وجان

د) پلهای لانه زنبوری از تیرآهن معمولی یا تیرهای بال پهن

هـ ) تیر ورق (گیر دار) تركیب تیرآهن معمولی با ورق یا تیرآهن بال پهن با ورق ویا از تركیب ورق ها درست می شود . تیر ورق همانطور كه از اسم آن پیداست توسط ورق ساخته می شود واز پروفیل های معمولی در ساخت آن استفاده می شود.

و) خرپاها

فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری
فهرست مطالب

مقدمه 1

پلهای مركب : 3

شاهتیرها (پلها) : 4

ساخت پلها وشاهتیرها : 4

فایل ورد word تیرهای لانه زنبوری 5

سینه بندها : 8

شیوه نصب بادبندها : 9

انواع اتصال ستون به فنداسیون در قاب سوله : 9

1ـ اتصال خطی مفصلی یا ریلی : 10

2ـ اتصال نقطه ای یا كفشكی : 10

3ـ اتصال پیچی یا مفصلی ساده : 10

اتصالات بخش 2 : 12

1ـ اتصال چند پل در یك محل به ستون : 12

2ـ روش نصب پلها در طبقات : 12

3ـ روشهای اتصال پل به پل : 13

4ـ عمل زبانه كردن در تیرها وپلها : 13

5ـ تیر پوشش : 13

6ـ زبانه كردن تیرهای پوشش : 14

7 ـ اتصال تیر پوشش به پل به وسیله نبشی : 14

9ـ لقمه ها وپركننده ها : 15

10ـ هدف از طویل كردن پلها وتیرهای پوشش : 15

روش اجرای طویل كردن تیرها : 16

چگونگی اتصال كنسولهای غیر ممتد : 16

. چگونگی اتصال كنسول با دستك : 17

وسایل نصب : 17

ستون وجزئیات اجرایی آن : 17

علل استفاده از مقاطع مركب در ستونها : 18

چگونگی ساخت ستون (مقاطع مركب) : 18

ساخت ستون به روش قید (بست اتصال) : 20

ستونها با مقاطع دایره ای : 21

طویل كردن ستونها : 22

نحوه طویل كردن ستونها : 23
لینک کمکی