فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه :

موضوع : فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


حلقوی:
با روند توسعه این فرم مجتمعهای شهری فواصل شبكه‌های اصلی و منشعب شده از مركز زیاد می‌شود و لازم است جهت ارتباط این شبكه‌ها، در نقاط مختلف، آنها را توسط رینگهای متوالی حلقوی به یكدیگر متصل كرد. به منظور جلوگیری از ترددهای بی‌مورد وسایط نقلیه به مركز شهر و همچنین حركت وسایط نقلیه در دور مركز شهر در صورتی كه شبكه ارتباط‌دهنده بصورت یك یا چند رینگ تمامی این شبكه‌ها را یكدیگر متصل سازد سیستم ارتباط شهری به صورت حلقوی در
حلقه‌ای داخلی:
محاسن سیستم حلقه‌ای داخلی:
- اگر موقعیت در دره قرار گرفته باشد، جمع‌آوری آبهای سطحی و هدایت فاضلاب بسهولت امكان‌پذیر است.
- در مركز محدوده دسترسی سواره وجود نداشته و اختصاص به عابر پیاده دارد.
- ارتباط مناسب مناطق مسكونی خارج از حلقه با مناطق اطراف خود.
- تردد وسائط نقلیه غیر محلی در خیابانهای فرعی وجود ندارد.
- شرایط مناسب برای وسائط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی)، مناطق دو سمت حلقه تحت پوشش قرار خواهند داشت.
معایب سیستم حلقه‌ای داخلی:
- شبكه دسترسی پیاده مناطق مسكونی خارج از حلقه داخلی (خیابان جمع و پخش‌كننده)، برای رسیدن به بخش مركزی باید حلقه داخلی را قطع نماید. حلقه داخلی با تردد سنگین خود عاملی برای ایجاد خطر جهت عابرین می‌گردد.
- مزاحمت و آلودگی‌های ناشی از تردد وسائط نقلیه (دود، گاز، صوت) برای زمینهای مجاور خیابان جمع و پخش كننده وجود خواهد داشت.
- وجود بار ترافیك سنگین در چهارراهها و تقاطع‌های بخش مركزی.
- فاصله كم تقاطعها در خیابان جمع و پخش كننده (حلقه داخلی) باعث راهبندان خواهد شد.
- احتمال تردد وسائط نقلیه افراد غیر محلی در خیابان جمع و پخش كننده (حلقه داخلی)، چنانچه حلقه داخلی از دو طرف به خیابان اصلی (غیرمحلی) اتصال داشته باشد.
حلقه‌ای خارجی:
محاسن سیستم حلقه‌ای خارجی:
- موقعیت راس تپه،‌ جمع‌آوری آبهای سطحی و هدایت فاضلاب را بسهولت امكان‌پذیر می‌كند
- تردد وسائط نقلیه غیر محلی در خیابانهای فرعی وجود نخواهد داشت.
- موقعیت مناسب جمع و پخش كننده (حلقه خارجی)، كه دارای تردد نسبتاً سنگینی است در مرز محدوده.
- دسترسی به مركز محدوده توسط شبكه ارتباطی پیاده (بدون آنكه توسط شبكه سواره قطع گردد).
- جداسازی نسبتاًُ مطلوب شبكه ارتباطی سواره و پیاده.
- زیادی تقاطعها سه راهی بجای چهارراه.
معایب سیستم حلقه‌ای داخلی:
- جداشدن مناطق مسكونی داخل حلقه،‌ توسط خیابان جمع و پخش كننده (حلقه خارجی) از مناطق اطراف.
- طولانی شدن سفرها با وسیله نقلیه در ترددهای محلی.
- مزاحمت و آلودگی ناشی از وسائط نقلیه (گاز، دود، گرد و غبار و سر و صدا)، برای زمینهای مجاور خیابان جمع و پخش كننده.
- وجود شرایط نامناسب برای وسائط نقلیه حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) به جهت پوشش یك طرفه منطقه.
- اقتصادی نبودن این سیستم نسبت به سیستمهای دیگر.
- احتمال تردد وسائط نقلیه افراد غیرمحلی در خیابان جمع و پخش كننده (حلقه خارجی)، چنانچه حلقه از دو طرف به خیابان اصلی غیر محلی اتصال داشته باشد.
حلقه‌ای انشعابی ـ شاخه‌ای
محاسن سیستم حلقه‌ای انشعابی ـ شاخه‌ای
- جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب در انشعاب تنگ دره، موقعیت مناسبی را ایجاد می‌كند.
- جداسازی دسترسی شبكه سواره و پیاده بصورت نسبتا‌ً مطلوبی امكان‌پذیر است.
- امكان ارتباط دادن قسمتهایی از محدوده اطراف سایت با شبكه، بدون آنكه معابر همدیگر را قطع نمایند.
- امكان تردد افراد غیرمحلی در سایت وجود ندارد.
- موقعیت مناسب معبر جمع و پخش كننده در مرز محدوده كه دارای تردد سنگینی است.
- زیادی تقاطع‌های سه‌راهی به جای چهارراه.
- احتمال تردد وسائط نقلیه افراد غیرمحلی در خیابان جمع و پخش‌كننده بسیار كم خواهد بود.
معایب سیستم حلقه‌ای انشعابی ـ شاخه‌ای
- طولانی بودن مدت سفرها با وسیله نقلیه در ترددهای داخل محدوده.
- احتمال تراكم ترافیك در محل اتصال خیابان جمع و پخش كننده با خیابان اصلی با درجه‌بندی بالاتر وجود خواهد داشت.
- مزاحمت و آلودگی ناشی از تردد وسائط نقلیه در قسمتهایی از خیابان جمع و پخش كننده وجود خواهد داشت.
- شرایط نامناسب برای وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی)، به علت آنكه خیابان جمع و پخش كننده به صورت فرعی بن‌بست عمل می‌كند.
تار عنكبوتی:‌
این فرم شهر از نظر ارتباطی تقریباً همانند فرمهای شعاعی و حلقوی می‌باشد، با این تفاوت كه شبكه‌های منشعب شده از مركز خیابانها بصورت نامنظم از نظر سلسله مراتب ارتباطات با درجه پایین‌تر به هم وصل می‌گردند.
در این فرم مجتمعها، می‌توان بصورتهای مختلف رفت و آمد (ترافیك) را تقلیل داد. ولی با توجه به عرض محدود شبكه‌های اتصالی، ارتباطات در سیستم حلقوی توسط اتصالات ترافیك (چون شبكه مرتبط كننده به عنوان یك رینگ كلی عمل می‌كند و دارای عرض بیشتری هستند.) راحت‌تر حل می‌گردد، بخصوص در حالتی كه از رینگهای متعدد استفاده شده باشد.
فایل ورد word سیستم های شهری برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه
فهرست مطالب
حلقوی: 19
حلقه‌ای داخلی: 19
محاسن سیستم حلقه‌ای داخلی: 20
معایب سیستم حلقه‌ای داخلی: 20
حلقه‌ای خارجی: 21
محاسن سیستم حلقه‌ای خارجی: 21
معایب سیستم حلقه‌ای داخلی: 22
حلقه‌ای انشعابی ـ شاخه‌ای 23
محاسن سیستم حلقه‌ای انشعابی ـ شاخه‌ای 23
معایب سیستم حلقه‌ای انشعابی ـ شاخه‌ای 24
تار عنكبوتی:‌ 24
شهرهای اقماری و موازی 25
فرم محوری 26
راه یا مسیر 27
دسترسی 28
نكاتی در مورد طراحی شبكه دسترسی 30
تعاریف 31
آزاد راه یا اتوبان: 31
خیابانهای اصلی درجه یك عبوری یا شاهراه:‌ 32
خیابان اصلی: 32
خیابان جمع و پخش كننده:‌ 32
خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی): 33
فرعی پیاده (ماشین‌رو): 33
دسترسی پیاده و دوچرخه: 33
عناصر تشكیل دهنده شبكه 33
فرعی اتصال‌دهنده مستقیم 33
فرعی حلقه‌ای شكل 34
فرعی بن‌بست حلقه‌ای شكل 35
فرعی بن‌بست دوربرگردان‌دار 36
تئوری شهر مشتمل بر محلات متحدالمركز 38
نظریه محوری یا قطاع شهر 40
نظریه هسته‌های متعدد یا چند‌هسته‌ای 41
شهر خطی (سوریا A.Sorya ـ 1920-1882) 44
شهر صنعتی (تونی گارنیه: آرشیتكت تونی گارنیه 1869-1948): 45
نظریه واحد همسایگی یا واحد خودیار 46
نظریه هنری رایت (H.Wright) و كلرانس اشتاین(C.J.Stein) 48لینک کمکی