فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم :

این اقدام پژوهی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


موضوع : فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم


دراین اقدام پژوهی که موضوع آن جلوگیری ازمدرسه گریزی می باشد.هدف این بود که دانش آموزمذکوررابه حضورمنظم درمدرسه وکاهش اضطراب( تعلق به خانواده) دراوسوق دهیم ؛برای این منظورازروش تحقیق اقدام پژوهی استفاده کردیم .من که معاون اجرایی مجتمع بودم باکمک مدیرومشاورمدرسه ومعاون آموزگار بادعوت ااولیای دانش آموزوچندین جلسه بحث وگفتگووارائه رهنمود(عدم ترک خانه درموقع برگشتن فرزندش ازمدرسه واستقبال ازاو)وازهمه مهم تردادن مسولیت وبزرگ ترجلوه دادن نقاط قوت دانش آموزتوانستیم رفتاردانش آموزرااصلاح کنیم.وبه این نتیجه رسیدیم که نیازبه تعلق به خانواده بایددرکودک تأمین شودتااو آرامش روانی داشته باشدوباخیال راحت درسرکلاس درس حاضرشود.اصطلاح « گریز از مدرسه » پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم متداول شد . درآن هنـگام ، اصطلاح مزبور احتمالا تمـام اشكاال غیبت بدون اجازه از مـدرسه را شامل می شـد ، و تنـها دراین اواخر بود كه كار بررسی غیبت ، در اشكال گوناگون و محتمـل آن بتدریج آغاز شد . این امر بدان علت است كه غیبت از مدرسه نشانـهایی از یك اختـلال است ، كه نمـی توان آن را به صورتی كه ممكن است ترسهای شبانه ، خیس كردن بستـر،یاهوس غذای را درخانواده پنـهان نگه داشت،از انظار مخفی كرد.معلمان احساس می كنند كه مدرسه گریزی یك كودك یا ترس او از مدرسه،بازتابی بر آنها دارد ومدد كاران اجتماعـی نیـز هنگامی كه نمی تواننـد كودك را بــر آن دارند كه به مدرسه باز گرد ،ممكن است احساس ناكامی كنند. اگر كـودك بدون اطلاع پدر یا مادر از مـدرسه غیبت كند ، این را می توان مدرسه گریزی نامید.انسان از خود سؤال می كند، كه اگر كودك به مدرسه نرود،چه بر سر او خواهد آمد؟ شغل آینـده اش چه خـواهد شد؟ مسؤول آمـوزشی چگونه می تواند آنهایی را كه واقعا مدرسه گریزند،وادار به حضور در مدرسه بكند.

تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم


فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم
فهرست مطالب


چکیده: 4

کلیدواژه ها: 4

مقدمه: 5

توصیف وضعیت موجودوبیان مساله: 7

مساله : 7

شواهد1: 8

گردآوری اطلاعات ،تجزیه وتحلیل وارائه راهکارموقتی 8

اجرای راهکارها 9

شواهد2 10

ارزشیابی تأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآن 11

پیشنهادات: 12

نتیجه گیری وگزارش نهایی: 13

راهکارهایی برای حل مشکل مشابه درخانواده ها 14

فایل ورد word تحقیق اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی دانش آموزان را کاهش دهم
فهرست منابع 15


این اقدام پژوهی بصورت فایل ورد ، صفحه بندی و مرتب می باشدلینک کمکی