فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه :

موضوع: فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


زبان و فرهنگ دوسویه
واژه فرهنگ بیشتر به سه معنی به كار برده می شود: نخست به معنی آداب و تربیت، دوم به معنی معنویت و معارف، سوم به معنی مواریث یا ارزشهای اجتماعی. اگر بخواهیم تاریخ دگرگونی های فرهنگی یك مردم را بررسی كنیم معنی سوم كاربرد خواهد داشت كه در واژه نامه وبستر چنین تعریف شده است:
فرهنگ، الگوی كلی رفتار انسان و محصولات آن است كه به صورت فكر، سخن، كنشها و صنایع دستی تجسم می یابد و به ظرفیت انسان برای آموختن دانش و جابجایی پیگیر آن به تولیدات، از راه استفاده از ابزار، زبان و دستگاههای نظری اندیشه، وابسته است.
واژه زبان در همین واژه نامه چنین تعریف شده است:
زبان، مجموعه ای است سازمان یافته، برای جابجایی آرا و احساسات، با استفاده از نشانه ها، صداها، ایماها، و علامتهای قراردادی كه معانی را در بر داشته باشند.
از این تعریفها چنین بر می آید كه از یك سو زبان و فرهنگ پدیده هایی پویا هستند نه ایستا و بایستی در درازای زمان و با در نظر گرفتن دگرگونی هایشان بررسی شوند و از سوی دیگر، زبان هر مردمی زیر مجموعه ای از فرهنگ آن و ابزاری است برای جابجایی و تبادل دست آوردهای فرهنگی. به همین گونه نیز بخشهای دیگر فرهنگ را می توان نام برد از جمله آیینها (آداب و رسوم) ، صنایع دستی، پوشاك، آثار باستانی، معماری، دین، موسیقی و فلسفه و... تا سرانجام برسد به دانش و فن آوری. نیازی به گفتن نیست كه این بخشها بسیار به هم پیوسته و با هم درگیر هستند و بررسی هر یك بدون پرداختن به بخشهای دیگر جستار كاملی نخواهد بود. ولی در اینجا نه به منظور بررسی كامل فرهنگ، بلكه به منظور بررسی ویژگی هایی از فرهنگ، ناچار از جداسازی این بخشها و بررسی جداگانه آنها هستیم. از اهمیت زبان به عنوان بخشی از فرهنگ و تاثیر آن در بخشهای دیگر همین بس كه به یاد آوریم زبان، در آهنگ و وزن موسیقی، در چگونگی برخورد مردم با یكدیگر، در ادبیات و گاهی در آثار باستانی و سنگ نوشته ها چقدر تاثیر گذار است. به عنوان نمونه سیلاب بندی واژه ها در زبان می تواند در وزن ترانه و سپس در ریتم موسیقی تاثیر بگذارد و به همین دلیل است كه ریتم چیره ی موسیقی توده ها با یكدیگر یكی نیست. مثلاً ریتم چیره در موسیقی كردی چهار ضربی و در موسیقی فارسی شش ضربی است. (ریتم چیره بدین معنی است كه آهنگهای بیشتری با این ریتم ساخته می شود) در اینجا به بررسی بخشهای مختلف فرهنگ می پردازیم.
زبان
اگر چهار بخش كاركردی زبان یعنی گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن و دست آوردهای این چهار بخش یعنی زبان روزمره، زبان رسانه ها، ادبیات و مطبوعات و ... را در نظر بگیریم، نقش آن در جابجایی دست آوردهای فرهنگی چه در درون و چه فراتر از مرزهای زیستگاه یك مردم، و همچنین تأثیری كه كارآیی زبان یعنی توانایی جابجایی مفهوم بوسیله آن، در گسترش داد و ستدهای اجتماعی و به دنبال آن در شكوفایی فرهنگ آن مردم می تواند بازی كند، بر همگان روشن تر می گردد. در نگره ی ارتباط ، كارآیی زبان به عنوان یك دستگاه ارتباطی، با تعداد پیامها (واژه ها) ی ساخته شده از میان تعداد معینی حرف و همچنین مقدار بی قطعیتی پیامها یعنی مقدار مفهوم یا اطلاعات جابجا شده به وسیله آن پیام، نسبت درست (مستقیم) دارد . پس هر چه كارآیی زبان به عنوان یك دستگاه ارتباطی بیشتر باشد، از میان مجموعه نشانه های آن یعنی حروف، واژه ها و جمله های بیشتری ساخته می شود و گذشته از این، واژه ها اطلاعات و مفهوم بیشتری را نیز جابجا می نمایند. البته كارآیی هر زبانی در درازای تاریخ آن دگرگون می شود و بستگی به میزان گسترش و پالایش واژه ها در درازای زمان دارد. اكنون از این دیدگاه نگاهی به زبان و خط فارسی بیندازیم و چند و چون آنرا تا اندازه ای بررسی كنیم.
فایل ورد word زبان و فرهنگ دو سویه
فهرست مطالب
زبان و فرهنگ دوسویه 1
زبان 3
سخن پایانی 19

لینک کمکی