فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی :


این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


موضوع : فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی


آلیاژهای ریختگی دارای ساختارهای میكروسكوپی متفاوتی هستند كه نسبت به نوع استفاده آنهابایكدیگرتفاوت كلی داشته ودرمقابل تغییر در هر كدام از عوامل معین درآلیاژخواص مشخصی ازان تغییر پیدامیكنددانه هاومرزدانه هایی كه درمناطق ستونی وهم محور وجوددارددارای رنگهای متفاوتی هستند كه توسط چشم غیر مسلح وبدون استفاده ازمیكروسكوپ یادربزرگنمایی های خیلی كم به وضوح قابل رویت هستندو ساختار ماكروسكپی هم همچنین مكانیزم های متفاوت و پیچیده ای كه باعث ایجادانواع مختلف جدانشینیهای ماكرسكپی می گردندعدم یكنواختی تركیب شیمیایی در داخل قطعه ریختگی رابه وجود آورده ودر برخی مواقع همراه باایجادغیریكنواختی خواص مكانیكی موجب تغییرات موضعی درخواص قطعات میگردد

ساختارهای دوتائی نیزدربرخی قطعات یا محصولات ریختگی به خصوص در غلطكها مورد استفاده قرار می گیرددانه های اولیه كه درمرحله انجماد بدست می آید ودانه هائی كه حاصل تغییر حالت های فازی در حالت جامد هستند بصورت ساختار میكروسكوپی و ماكروسكوپی قابل مشاهده هستند

رشد دندریتی ویوتكتیكی دو نوع مهم از حالت های ویژه را در حالت های ریختگی پدید می اورند كه در داخل دانه های اصلی ساختار میگروسكوپی بسیار تعیین كننده می باشدجدانشینی عناصر آلیاژی در بین دانه ها یك پدیده عادی می باشد به طوری كه جدانشینی دندریتی عناصر آلیاژی در محلول های جامد بصورت هسته دار شدن و در سیستمهای پیچیده تر بصورت فاز دوم مشاهده می گردد

عملیات حرارتی و ساختارهای ناشی از ان مختص قطعات و آلیاژهای ریختگی نبوده بلكه برای ایجاد استحكام زیاد در موارد ساختمانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشداین ساختارها و محصولات بدست امده از عملیات حرارتی شامل تغییر حالت های مارتنزیتی ودیگر روش های مختلف رسوب دادن و عملیات انحلال هستندهمچنین مشاهده نتایج دست آوردهای برخی از اعمال كه در عملیات حرارتی صورت می گیرد همیشه با میكروسكوپ های نوری امكان پذیر نبوده و به بزرگنمائی های بیشتری از طریق استفاده از میكروسكوپ های در الكترونی نیاز دارد كه مثال هائی از این نوع مشاهده می گردد لازم به یاداوری است كه در مورد استفاده از میكروسكوپ های الكترونی هدف انحصارا بزرگ نمائی بیشتر نیست بلكه به منظور مشاهده سه بعدی نمنه ها نیز به كار می رود موردی دیگردر ساختار میكروسكوپی آلیاژهای ریختگی مربوط به مرحله ذوب و درصد خالص بودن مواد اولیه مذاب استناخالصی های موارد منگنز در فولاد در این طبقه بندی قرار میگیرد و نوع شكل موارد منگنز ایجاد شده در داخل فولاد در خواص مكانیكی و همچنین در حساسیت فولاد نسبت به شرایط محیطی تاثیر بسیار دارد اخال های مكانیكی بطور معمول بزرگتر بوده و در مراحل اصلی در مرحله ذوب از كوره بوته و از مواد نسوز مربوط به قالب ها در داخل قطعه ایجاد می شوند

نفوذ داخل شدن گازها در داخل مذاب یا انقباض قطعه حین انجماد باعث ایجاد ریزی می گرددو به همین ترتیب از پیوستن ناخالصی ها از قطعات ریختگی از آنها ابعاد بزرگتری بوجود ما ایند كه در بخش عیوب ریختگی مورد بررسی قرار می گیرندبه منظور بحث و بررسی صحیح و مناسب در ساختارهای میكروسكوپی استفاده از نمودارهای فازی بسیار لازم وضروری می باشد

تهیه نمونه برای آزمایش ریز ساختار مطالعه ریز ساختار داخلی قطعات فلزی در آلیاژها همچنین بررسی صحیح آنها بستگی به مقدمات اولیه تهیه و اماده كردن نمونه های آزمایش دارداساس كار در روش های عملی در تمامی مراحل تهیه و اماده كردن نمونه ها می باشد قدم اول برای تهیه یك نمونه جهت آزمایش انتخاب محل و سپس بریدن ان استبایستی در بریدن و تهیه یك نمونه متالوگرافی از گرم شدن زیاد در هنگام بریدن نمونه جلوگیری و ممانعت به عمل آیدمعمولا در حین مواقعی به منظور اجتناب از گرم شدن نمونه ها در حین برش از مایعات خنك كننده استفاده میگردد در تهیه نمونه متالوگرافی از یك قطعه بزرگ كه برش ان با گاز اكسی استیلن صورت میگیرد بدلیل اثرات نامطلوب گرم شدن نمونه در حین برش توسط گاز اكسی استیلن و در نتیجه تغییر ساختار نمونه تهیه شده نسبت به قطعه اصلی ابتدا یك قطعه كانی بزرگتر از نمونه اصلی تهیه نمود و سپس نمونه اصلی برای متالوگرافی را از قسمت وسط ان بریده و در مراحل بعد كار را روی ان انجام می دهندبه همین ترتیب در مورد قطعات بسیار سخت برای تهیه نمونه های متالوگرافی از آنها برش نمونه ها با استفاده از برنده های سختانجام می شودو سپس تحت شرایط قابل كنترل قشری از سطح حرارت دیده نمونه ها بوسیله سمباده از بین می رود در بسیاری از موارد پس از بریدن نمونه ها بهتر است آنها را در داخل مواد پلاستیكی حفاظت یا مانت نمائیم كه معمولا دو طریق برای مانت كردن نمونه ها وجود دارد

الفمانت سرد در این روش كه معمولا در مانو شیمیایی بصورت پودر مایع و یا مایعمایع به نسبت های معین استفاده می شودمحلول بدست امده در حدود 5040 درجه سانتیگراد حرارت دیده سپس در داخل قالب های پلاستیكی حاوی نمونه ها ریخته میشودمانو مذبور پس از مدتی از 1 تا 24 ساعتپلیمریزه و سخت شده و نمونه ها را در بر می گیرد

بمانت گرم روش دوم با استفاده از مواد پلاستیكی ویژه ای انجام می گیرددر این مرحله پس از قرار دادن نمونه در داخل محفظه دستگاه مانت و ریختن پودر پلوستیكی مورد نظر بر روی ان تحت فشاری حدود 3 تا 5 تن بر اینچ مربع و حرارت 200150 درجه سانتیگراد پلیمیریزه و سخت می گردد و در بیشتر موارد با استفاده از مانت گرم و تحت فشار نتیجه نسبت به مانت های سرد بدست می آیدهمچنین در این طریق مرز بین نمونه با مواد پلاستیكی پر شده و نفوذ موادی از قبیل محلول اچ الكل در ان قسمت تا مقدار زیادی كاهش می یابد

اما ناگفته نماند كه هر كدام از روش های فوق مزایای ویژه ای داشته و در مواردی خاص دارای مزایای بهتری نسبت به روش های دیگر دارد و انتخاب هر كدام به سلیقه شخصی و تجارب علمی فرد مذبور در این زمینه دارد در ابتدا سائیدن نمونه ها با سمباده زدن به روش خیس بر روی دیسك هائی كه با سرعت معینی می چرخد و با استفاده از كاغذهای سمباده ضد اب و یا سمباده هائی كه بشكل نوار هستند انجام می گیردكاغذهای سمباده حاوی مواد ساینده ای از جنس بسیار سخت كربراندوم و كاربید كلسیم هستند و اندازه ذرات آنها تعیین كننده سختی و نرمی آنها نسبت به هم بوده و متناسب با سختی ما دو مورد نظر برای سائیدن سطح فلز یا آلیاژ انتخاب می گردند قطر ذرات سختی كه در روی كاغذهای سمباده قرار می گیرند مشخص كننده مش آنها بوده و معمولا برای سمباده زدن و سائیدن سطوح فلزات و آلیاژها از سمباده هائی با شماره های 120240280330400600 استفاده می شود در هنگامسمباده زدن سطح یك جسم جریان اب بطور مداوم بر روی سمباده ها جاری می شود و نمونه در هر مرحله از سمباده زنی به اندازه 90 درجه نسبت به حالت قبل چرخیده و معمولا قبل از شروع كار با سمباده ریزتر متوسط اب یا الكل شسته شده و بالاخره پس از مرحله نهایی و اخرین سایش نمونه پس از شستشوی اب یا الكل خشك شده و در مرحله دیگر براق یا صیقلی می گردددقت در سمباده زدن سطوح نمونه ها از فلزات و آلیاژهای مختلف نسبتا متفاوت است بطور مثال در مورد چدن های گرافیتی بدلیل از بین نرفتن گرافیت ها در سطوح زمان ادامه هر مرحله از سمباده زدن در مورد سمباده نهایی دقت بیشتری لازم است

در بیشتر موارد پس از سمباده زدن نمونه ها به روش خیس معمولا در مرحله نهایی از یك سمباده خشك 210 نیز استفاده می گردد كه بدلیل از بین رفتن ذرات ریز كننده شده در حین سمباده زدن سطح نمونه بطور مداوم توسط الكل شسته شده و با پارچه نرمی خشك می گرددبرای مشاهده ساختار ماكروسكپی نمونه ها را پس از سمباده زدن كامل و اتمام مرحله نهایی سمباده كاری اچ ماكروسكپی می نمایند

مشخصاتی از ساختارهای میكروسكوپی قطعات ریختگی

دانلود تحقیق مشخصاتی از ساختارهای میكروسكوپی قطعات ریختگی


فایل ورد word مقاله مشخصاتی از ساختار های میکروسکوپی قطعات ریختگی
فهرست مطالب


مشخصاتی از ساختارهای میكروسكوپی قطعات ریختگی

تهیه نمونه برای آزمایش ریز ساختار

صیقل یا پولیش

پولیش الكترونی

رعایت نكات ایمنی

ساختار ماكروسكپی فولاد ریختگی

ساختار داخلی و خواص فولادهای كربنی ساده

نمونه ای از موارد كاربرد فولادهای كربنی ساده

تاثیر میزان كربن در ساختار میكروسكپی فولادهای سیاه تاب

عملیات حرارتی فولادهای كم كربن 02%

ساختارهای میكروسكپی

نمو نه ای از خواص مكانیكی

ساختارهای میكروسكپی

عملیات حرارتی فولاد پر كربن

فولاد های مقاوم در مقابل حرارت

ساختار میكروسكپیلینک کمکی