فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD :

موضوع : فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


خطوط و كابلهای انتقال :
خط انتقال سربار و كابل زیر زمینی كریدورها(معابر عمومی ) در PSCAD به عنوان دو بخش اصلی ارائه شده اند: با تعریف پیكره بندی خود كریدور انتقال، جایی كه این تعریف شامل داده های هدایت ظاهری (ادینلنس) / مقاومت مركب (امپرانس) یا رسانا و ویژگی های عایق بندی، داده های امپرانس زمین، و موقعیت هندسی همه رساناها در كریدور می باشد. این تعریف سپس با بقیه سیستم الكتریكی از طریق عوامل حد فاصل الكتریكی هم كنش می شود.
طول خط 15 كیلومتری به 50Ms فاصله زمانی با فرض اینكه امواج از طریق این خط در سرعت نقد تكثیر می شوند . در حالت كلی ، سرعت تكثیر موج كمتر از سرعت نور است و در نتیجه طول خط كمتر از 12 تا 15 می باشد.
سه سیستم انتقال رسانای هر طول كوتاه (یعنی كمتر از 15Km برای Ms50 بار فاصله كم) می‌تواند با استفاده از یك معادل بخش PI ارائه شده باشد. این امر از طریق متصدی كتابخانه ، به نام بخش PI ، انجام شده است، جایی كه فقط داده های ادسیتانس و امپرانس پاره خط وارد شده است.
با استفاده از داده هایی بر توسط تعریف سطح مقطع كریدور، خطوط و كابلهای انتقال بااستفاده از یكی از سه مدل (موج حمل كننده) توزیع شده الگو برداری می شود:
- Ber geron
- متكی به فركانس(هد)
- متكی به فركانس (فاز)
درست ترین مدل متكی به فركانس (فاز) است كه همه تاثیرات وابسته به فركانس یك خط انتقال را ارائه می دهد، و بدون شك هر زمانی استفاده خواهد شد. هنگام استفاده از مدل Ber geron‌، داده های ادیقیاس و امپرانس می تواند مستقیماً برای تعریف كریدور انتقال وارد شود.
برای همه این مدلهای وابسته به فركانس، اطلاعات رسانای مفصل ( یعنی هندسه خط، شعاع رسانا) باید مشخص باشد.
احداث سیستم های خط انتقال
2 روش عمده برای احداث خط انتقال در PSCAD وجود دارد. اولین روش شامل ساخت یك خط انتقال تشكیل شده از 2 مولفه اصلی است:
- حد فاصل الكترونیكی- حد فاصل های خط انتقال به بقیه شبكه الكترونیكی
- پیكره بندی خط انتقال- تعریف كریدور انتقال (زمینی كه سیم برق در آن قرار دارد)، كه می تواند شامل هندسه مقطعی برج، ویژگی های اتصال زمین و اطلاعات رسانا باشد. مدل خط انتقال خودش هم در اینجا مشخص شده است. مولفه های حد فاصل خط انتقال
خط T
مولفه پیكره بندی خط انتقال
روش دوم به شما اجازه می دهد تا حد فاصل الكترونیكی را مستقیماً به مولفه پیكره بندی خط انتقال ادغام كند، و آن را برای اضافه كردن خط به سیستم آسانتر سازد. شكل زیر خط انتقال برابر با آنچه در بالا نشان داده است را ارائه كرده است . Km0/100
خط T
این روش احتمالاً بسیار بیشتر آشنا برای كاربران است چون تنها روش در دسترس در 3 PSCADU است. مولفه های حد فاصل خط انتقال هم در Single-line view ظاهر خواهد شد.
اضافه كردن یك كریدور خط انتقال
برای اضافه كردن یك خط انتقال، باید اول مطمئن شوید كه در یك بخش مدار ویراستار طرح هستید. قابل فهم ترین روش استفاده از پالت برقی است.
اگر نمی توانید این نوار ابزار را ببینید، به منو بار اصلی بروید و View/Eleatrical palettle را انتخاب كنید. روی T Line line linterface چپ كلیك كنید یا نقاط T Line cofiguration را چپ كلیك كنید و سپس و سپس نشانگر رویخود را روی پنجره مدار حركت دهید (شما موضوع وصل شده به نشانگر خود راخواهید دید) به حركت شی خود ادامه دهید تا جایی كه بخواهید آن را قرار دهید، و سپس دوباره چپ كلیككنید. یك عنصر یكره بندی خط انتقال و دو عنصر حد فاصل خط انتقال را به این صفحه اضافه كنید.
روش دیگر استفاده از خمنوی راست كلیك است . نشانگر ماوس را روی یك منطقه خالی پنجره مدار حركت دهید. راست كلیك كنید و Add component/T Line را انتخاب كنید.
دكمه پیكره بندی T-Line
دكمه حد فاصل T-Line
واحد T-Line در كتابخانه اصلی
Con figuration را انتخاب كنید و سپس روش را دوباره برای هر پایان مولفه interface تكرار كنید.
سرانجام می توانید مولفه هایی از كتابخانه اصلی با كپی كردن و چسباندن اضافه كنید. كتابخانه اصلی را در Circuit view باز كنید و سپس واحد T line را روی صفحه اصلی باز كنید. هر دو مولفه های حد فاصل خط انتقال و پیكره بندی خط انتقال را انتخاب كنید (باید در بالای صفحه باشد) ، روی مولفه ها راست كلیك كنید و كپی را انتخاب كنید (یا Cte L +c را فشار دهید) صفحه پروژه را باز كنید جایی كه می خواهید مولفه ها را اضافه كنید، در ناحیه خالی راست كلك كنید و پیست را انتخاب كنید (یا Ctol +V را فشار دهید).
وقتی تمام شما چیزی مشابه آنچه در زیر نشان داده شده است روی صفحه پروژه تان خواهید داشت .
تبدیل به اتصال مستقیم
همانطور كه در بالا گفتیم، می توانید حد فاصل الكترونیكی بر دارید و به سادگی از مولف پیكره‌بندی خط انتقال به عنوان یك اتصال مستقیم استفاده كنید. برای تبدیل به یك اتصال مستقیم، دبل كلیك چپ روی مولفه كنید (یا راست كلیك كنید Edit parameters را انتخاب كنید...) تا گفتگوی پیكره بندی خط انتقال بالا بیاید.
فایل ورد word خطوط و کابلهای انتقال PSCAD
فهرست مطالب
خطوط و كابلهای انتقال : 1
احداث سیستم های خط انتقال 2
اضافه كردن یك كریدور خط انتقال 4
تبدیل به اتصال مستقیم 7
ویژگی های ویرایش خط انتقال 8
تغییر طول خط 9
تغییر عدد رساناها 9
ساخت سیستم های كابل زیر زمینی 10
اضافه كردن كریدور سیستم كابل 11
ویرایش ویژگی های كابل 14
تغییر طول كابل 15
تغییر تعداد كابل ها 15
ویراستار پیكره بندی T-Line / Cable 16
مولفه پكیره بندی خط انتقال 17
ویرایش پیكره بندی خط انتقال 17
ویرایش ویژگی های برج 22
اضافه كردن مولفه مقطع كابل 25
ویرایش ویژگی های مقطع 28
انتخاب مدل خط مناسب 28
مدل Bergeron 29
مدل (حالت) فركانس وابسته 30
مدل (فاز) فركانس وابسته 31
اضافه كردن مدل خط 31
ویرایش ویژگیهای مدل خط 33
فایلهای ثابت خط 33
حل ثابت های T-Line / Cable به طور دستی 34
رویت فایل های ثابت های خط 35
فایل ورودی 35لینک کمکی