فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی :


این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


موضوع : فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی


این مقاله مقایسه ای از رویكردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می كند تصمیم مدل سازی شده موضوعی است كه حسابرسان در واحد مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش با آن روبرو می شوند به عنوان مثال می توان از ارزیابی ریسك كنترل و ریسك ذاتی در خریدها حسابهای پرداختی و چرخه موجودی ها نام برد موضوع تصمیم با استفاده از دو رویكرد متفاوت مدل سازی می شود

اولاً مدل های پایگاه دانش ودوماً مدلی كه با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یك روش رسمی مبتنی بر روش ایجاد شده است هر دو مدل قبل از مقایسه آنها درجهت تعیین اینكه آیا رویكرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش به قدر كافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی سروكار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری كه بوسیله رویكرد پایگاه دانش ارائه شده ضروری است یا خیر مورد آزمون قرار گرفته اند

این مقایسه نتایج مثبت زیادی در بر دارد مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی به صورت همانند نتایج تصمیم گیرندگان انسانی افراد تصمیم گیرنده و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید مقدمه و حركت این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از كاربرد رویكردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یك موضوع حسابرسی ازجمله ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل در خریدها چرخه موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد دو مدل كمك به تصمیم یعنی مدل پایگاه دانش ‌مدل خبره ‌و مدل مبتنی بر روش برای موضوع تصمیم بكار گرفته می شوند و نتایجی كه آنها ایجاد می كنند مورد مقایسه قرار می گیرد زمان برای تصمیم گیرندگان كمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند توانایی بكارگیری كامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری مزایای بالقوه زیادی در بردارد جایی كه مسائل نسبتاً خوب بنیان یافته اند رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل آزاد خواهد ساخت

اجرای موفق كار مدل سازی تصمیم به انتخاب صحیح ابزار برای كامل نمودن این وظیفه بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله Delisione tall 1994 ,Bharadwjetal 1994 , Peters1989 رویكرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسك حسابرسی برگزیده اند این مقاله درصدد است بررسی نماید كه آیا این انتخاب صحیح است یا خیر

Weber1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می كند تا توجه آنها را به قدیمی ترین تكنولوژی در دسترس و خسارات رویكردهای توسعه یافته اخیر و امكان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریكی از كارهایشان جلب كند بنابراین مطلوبست تاقبل از توجه به پروژه مدل سازی تصمیم گیری به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه كنیم

استفاده از كامپیوترها به طوری كلی و مدلهای مبتنی بر سیستمهای پایگاه دانش به طور اخص به عنوان یك بخش جدایی ناپذیر از فرآیند حسابرسی بیشتر معمول رایج است مداركی بر این روند می توان از طریق منابع و مأخذ اكثر متنهای حسابرسی اخیر و مقاله هایی كه به طور خاص با این نكته سروكار دارند بدست آورد

به عنوان مثال نشانه‌اخیر از میزان اهمیتی كه دانشگاه وحرفه به سیستم خبره مدل پایگاه دانش داده اند را از 1995White می توان دریافت این مقاله 105 سیستم حسابداری آكادمیك را در سطح ایالات متحده بررسی كرد از این تعداد 96 درصد نقش هوش مصنوعی و سیستم خبره را درحسابداری و حسابرسی واحد مورد رسیدگیشان پنهان نمودند و 46 درصد به طور مستقیم كاربرد سیستمهای خبره را لمس كردند این نوشته جات و آثار چاپی مزایای رویكرد پایگاه دانش در مدل سازی تصمیم را افزایش داد Wateman1986 ویژگیها و مزایای زیر را به عنوان مزایای بالقوه سیستمهای خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده ‌تصمیم گیرندگان انسانی مشخص نمود این روشن نیست آیا این مزایا مختص استفاده از سیستم خبره می باشد یا خیر در جهت متتنوع نمودن درجات این سیستم به نظر می رسد كه در هر نوع كامپیوتری برای كمك به تصمیم گیری قابل كاربرد هستند وسعت این مزایا بسیار وسیع و متنوع است به عنوان مثال ؛ مسائل تصمیم گیری را رفع نماید وقوع مكرر ابهام در مسئله تصمیم گیری نسبت به یك مورد قطعی و مطلق ؛ یك سئوال است این ممكن است یك گزینه ساده تر باشد كافی است تا رویكردها بعضی از طبقات و درجات مسائل تصمیم گیری را كه میتوان درجه ای از ابهام را در آنها تصور ساخت نشان دهند

Simon1973 مسئله كاملاً سازمان را به یك موضوعی كه می توان در الگوریتم تصمیم گیری به آن استفاده نمود تعریف كرد و این گونه می توان تعریف را دنبال نمود كه تعیین و شناسایی چنین مسائل سازمان یافته ای ممكن است در طول زمان تغییر یابند بنابراین برای فهم ما از فرآیند تصمیم گیری الگوریتم باید متناسب با این تغییر و تحول رشد و نمو یابد بدین ترتیب الگوریتم توصیفی به طور كامل قادر می شود تا بر ابهام ذاتی در تصمیم گیری های خاص فائق آید

همانطور كه بیان شد این مقاله درصدد است تا از رویكرد مدل سازی كه مدل پایگاه دانش یكی از این مدل هاست مدل مبتنی بر روش می باشد این مدل یك سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا مدل تصمیم گیری سازمان یافته را با استفاده از زبان برنامه ریزی رسمی مشخص می نماید تا یك الگوریتم وابسته به جبر در اتخاذ تصمیم را ایجاد نماید یك چنین مدلی شامل مجموعه معینی از روشهایی است كه باید در جهت مورد ملاحظه قرار دادن موضوع تصمیم كه قبل از تعریف شده است و ارائه راه حلی برای این موضوع كامل شود

چنین الگوریتم جبر گرایانه ای فاقد انعطاف پذیری است كه می تواند با استفاده از مدل پایگاه دانش كسب گردد 1986Turban and wathins مدل پایگاه دانش را این گونه تعبیر و تفسیر نمودند یك برنامه كامیپوتری كه شامل دانش بخره در باره قلمرو یك موضوع خاص و مكانیسم ارائه دلیل برای افزایش استنتاج بر اساس دانش می شود بنابراین ما دیدیم كه تعریف ویژگیهای مدل پایگاه دانش دارای مكانیسم ارائه دلیل است این مكانیسم ابزاری را استنتاج می كند كه توسط Water man1986 این گونه تعریف می شود بخشی از سیستم پایگاه دانش یا سیستم خبره كه شامل دانش حل مشكلات می باشد این ابزار استنتاج حوزه‌دانش استقرار یافته در پایگاه دانش را درجهت رسیدن به یك استنتاج جدید تكامل می دهد این ابزار استنتاج نیاز به دستورالعملهایی دارد تا كاربرد دانش در حوزه‌ای خاص را راهنمایی كند این دستورالعملها از metaKnowledge فرادانش مترجم گرفته می شوند Waterman 1986 فرادانش را به صورت زیر تعریف می كند دانشی یك سیستم پایگاه دانش كه بیان میكند سیستم چگونه كار می كند و دلایل را شرح می دهد چنین دانشی درباره‌استفاده از كنترل حوزه دانش است به طور كلی میتوان گفت دانشی درباره دانش است

مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی


فایل ورد word مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی
فهرست مطالب


مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی

استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش

چكیده

‌مقدمه و حركت

ساختار مدل

جمع آوری اطلاعات

ساختار مدل

اولین مدل پایگاه دانش

‌مدل پایگاه دانش دوم

مدل مبتنی بر روش

‌خلاصه

‌مقایسه‌مدلها

رویكردهای مقایسه

مجموعه اطلاعات مقایسه ای

آزمون همبستگی

آزمون های طبقه بندی

استنتاج ها و رهنمودهای آتی

استنتاج ها

محدودیت های پروژه

دلالت ها و تعمیم های آتیلینک کمکی