فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل :


این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


موضوع : فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل


وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و كلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانك های مركزی انجامید در بخش اول گزارش حاضر پس از ذكر مباحث نظری در زمینه استقلال بانك مركزی تجربه برخی كشورها در این زمینه ارائه خواهد شد جهت ارزیابی استقلال بانك مركزی تجربه برخی كشورها در این زمینه ارائه خواهد شد جهت ارزیابی استقلال بانك های مركزی به دولت این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است

به عبارت دیگر نسبت های كسری بودجه به GDP پایه پولی به GDP و مطالبات بانك مركزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی نمودارهای مربوطه رسم شود استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزی را در برابر كسری بودجه و استقراض دولت از این بانك نشان می دهد

در بخش دوم این گزارش استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول قوانین جدید پولی و مالی برخی از كشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانك های خارجی استفاده شده است امروزه نقش و همیت روز افزون بانك مركزی در اقتصاد داخلی و خارجی كشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانك مركزی نیز تكامل قابل توجهی پیدا كرده و دارای یك نقش تعیین كننده در اقتصاد می باشد همچنین بانك مركزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد كه از استقلال كافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد

بررسی دو گروه كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای كمی نمایانگر آن است كه در كشورهایی كه دارای بانك مركزی مستقل تری هستند دولت دارای نظم مالی بوده و متكی بر منابع بانك مركزی نمی باشد در نتیجه نرخ تورم در این كشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است

در كشور ایران استقلال واقعی بانك مركزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در كشور ایران در بخش عمومی عملاً امكان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یكدیگرند جهت حركت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در تركیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد ایجاد نظام یكپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانكی و اصلاح قوانین كه استقلال بانك مركزی را تضعیف می نماید نیز باید مد نظر قرار گیرد كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزی نه تنها باعث كاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد بلكه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر كمك شایانی خواهد نمود در اكثر كشورهای استقلال بانك مركزی با كاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانك مركزی را در انجام مهمترین وظیفه خویش یعنی كنترل نقدینگی افزایش داده است در مقابل تجربه برخی كشورها نیز نمایانگر آن است كه استقلال بانك مركزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین كند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند ارزیابی درجه استقلال بانك مركزی از نظر آماری ممكن است امری مشكل باشد و فرایند كاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانك مركزی به همه كشورها تعمیم داد لیكن استفاده از یك سری معیارهای كمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانك های مركزی كمك كند

معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل


فایل ورد word تحقیق ارزیابی معیار های بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل
فهرست مطالب


تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران

بررسی تأثیر شوك های عرضه پول در تابع تقاضای پول در كوتاه مدت یك تحلیل عدم تعادل مورد ایران

بانكداری و سیاستهای پولی و اعتباری

تحولات موازنه پرداختها

وضع ارزش

تغییرات نرخ ریال در مقابل سایر ارزها

بانكداری و سیاستهای پولی و اعتباری

سیستم بانكی و بخش دولتی

حجم پول

شبه پول

تحولات بانكداری در كشور

سیاستهای پولی و اعتباری

بازار پول و سرمایه

معاملات سهام بانكها و شركتهای تولیدی

نرخ بهر در بازار غیر متشكل پولی

حداقل و حداكثر نرخ بهره در بازار غیر متشكل پولیلینک کمکی