فایل ورد word جاوا اسکریپت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word جاوا اسکریپت دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word جاوا اسکریپت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word جاوا اسکریپت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word جاوا اسکریپت :

موضوع : فایل ورد word جاوا اسکریپت


توضیح: این فایل به صورت به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


مقدمه :
انتخاب موضوع جاوااسكریپت،به معنی ورودبه دنیای طراحی و برنامه نویسی صفحات وب است. وب جهانی كه در ابتدا تنها بعنوان مخزنی از اطلاعات مختلف كه درقالب صفحاتی ساكن تنظیم شده بودند در نظر گرفته میشد. با رشد سریع خود توانست به یكی ازمهمترین وسایل آموزشی ،ارتباطی ،تجاری و تفریحی تبدیل شود. به موازات رشد سریع این رسانه، ابزارهاوروشهای توسعه آن نیز رشد كرده و متحول شده است .
گـر چه جـاوااسكـریپت یك زبان برنامه نویسی است،اما فراگیری آن بسیار ساده است. برخلاف اكثر زبانهای برنامه نویسی،برای آموختن این زبان به دانش زیادی نیاز ندارید.سادگی ودر عین حال تواناییهای فوق العاده این زبان آنرا به یك ابزار مشهور وپر طرفدار برای برنامه نویسی در صفحات وب تبدیل كرده است . در واقع امروزه كمتر صفحه وبی را می یابید كه در آن از جاوااسكریپت استفاده نشده باشد.
جاوااسكریپت چیست؟
وب جهانی (WWW)،درابتدا رسانه ای محسوب می شد كه چیزی بیش از متن در خود داشت.
نسخه اولیه HTMLحتی قابلیت تعریف یك تصویر گرافیكی را نیزدرصفحه نداشت.سـایتهای وب امروزی می توانند شامل قابلـیتهای بسیاری ازجمله تصاویرگرافیكی،صوت،انیمیشن،ویدیو وسایرمطالب چندرسانه ای باشند.زبانـهای اسكـریپت نویسی وب، مانندجـاوااسكـریپت ، یكی ازساده ترین روشهای ایجاد رابطه متقابل باكاربران وخلق جلوه های دینامیك محسوب میشوند.
1ـ1)اصول اسكریپت نویسی درصفحات وب :
اساساً انسانها برای انتقال دادن دستورات خود به كامپیوتر از زبانهایC,Basic وجاوا استفاده میكنند.اگرشما باHTML آشنا باشید بایدگفت حداقل یك زبان كـامپیوتری رامی شناسید.به كمك دستورات زبانHTML می توان با ساختار یك صفحه وب را تعریف كرد.مرورگر با اطـاعت از این دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظیم می نماید.
HTML یك زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با كاربران رابطه متقابل ایجاد كندویا ازآنجایی كه براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ كند. برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری كمك گرفت. چنین زبانی می تواند یك زبان برنامه نویسی ویا یك زبان اسكریپت باشد.
اكثرزبانهای برنامه نویسی پیچیده هستند.درمقابل، زبانهای اسكریپتی معمولاً ازساختاربسیارساده تری برخوردار هستند.دراین زبانها میتوان به كمك دستوراتی ساده،برخی ازعملیات موردنظررابانجام رساند.زبانهای اسكریپتی
نداشته می شوند.چنین سندی میتواند یك HTML تركیب شده ومجموعه آنها در یك سندHTML وب با دستورات صفحه دینامیك وب ایجادكند.
2ـ1)اسكـریپتهاو برنامه ها:
دستورات جـاوااسكـریپت برای اجرا شدن به یك مرورگر وب (Web Browers) و یابه طور كلی به یك نرم افزار مفسر جاواسكریپت (JavaScript Interpreetr) نیاز دارند. بعضی از زبانهای برنامه نویسی باید قبل از اجرا به كدهای زبان ماشین ترجمه شده و یا اصطلاحاً كمپایل شوند .
در مقابل ، دستورات جاوااسكریپت در هنگام اجرا تفسیر می گردند. به عبارت دیگر مرورگر با خواندن هر یك از این دستورات آنرا تفسیر و اجرا می نماید.
زبانهایی كه تفسیر می شوند یك مزیت بزرگ دارند و آن این است كه نوشتن و یا تغییر دادن دستـورات HTMLچنین زبانی بسیارساده است .مثلاً تغییر یك برنامه جاوااسكریپت به سادگی تغییر دستورات دریك سند HTML می باشد این تغیرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد.
3ـ1)معرفی جـاوااسكـریپت:
جـاوااسكـریپت برای اولین باربه وسیله شركت نت اسكیپ توسعه یافته ودرمرورگرnetscapenavegator به كار گرفته شد . این زبان،اولین زبان اسكـریپتی در عرصه وب به شماررفته و همچنان پر استفاده ترین زبان اسكـریپتی میباشد.
جاوااسكریپت در ابتداlivescript نام داشت ودرسال 1995درنسخه دوم netscapenavigator به كارگرفته شد سپس به جهت رابطه ای كه با جاوا برقرار نمود جـاوااسكـریپت نام گرفت.
4ـ1)قابلیتهای جـاوااسكـریپت:
1.افزودن پیغامهای متحرك و متغیر به نوار وضعیت (status bar ) مرورگر.
2.بررسی محتویات یك پرسشنامه و انجام عملیات لازم بر روی آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوی سرویسگر .
3.نمایش پیغامهای دلخواه بـرای كـاربرچه از داخل صفحه وب و چه ازطریق پنجره های هشـدار (Alert windowse ) ساخت انیمیشن و یا تصاویری كه در اثر حركت یا كلیك كردن موس تغییرمی یابند.
4.تشخیص نوع مرورگر و نمایش دادن مطالب بر اساس آن.
5.تشخیص برنامه های اتصالی نصب شده و هشدار به كاربر در صورت نیاز به یك برنامه اتصالی خاص.
موارد بالا تنها نمونه های اندكی از قابلیتهائی هستند كه جاوااسكریپت می تواند به یك صفحه وب بیفزاید.
با استفاده از این زبان می توان برنامه های كاملی را در یك صفحه وب خلق كرد . ما در این تحقیق سعـی
می كنیم به آموزش این زبان بپردازیم.

فایل ورد word جاوا اسکریپت
فهرست مطالب

چكیده 5
1جاوااسكریپت چیست؟ 6
1ـ1 اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب 6
2ـ1 اسكریپتها و برنامه ها 6
3ـ1 معرفی جاوااسكریپت 7
4ـ1 قابلیتهای جاوااسكریپت 7
5ـ1جاوااسكریپت در مقابل جاوا 7
6ـ1چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟8
2خلق یك اسكریپت 8
1ـ2ابزار اسكریپت نویسی 9
2ـ2آغاز خلق اسكریپت 9
3 بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت 9
1ـ3 زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت 10
1ـ1ـ3 استفاده از نوار وضعیت 10
2ـ3كاربابرنامه های اتصالی 10
4 برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند 11
1 ـ4 توابع درجاوااسكریپت 11
2ـ4 اشیاءدر جاوااسكریپت 13
1ـ2ـ4 جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند13
3ـ4كنترل حوادث 13
4ـ4 مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی 14
5 استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن 15
1 ـ 5 انتخاب نام برای متغییرها 15
2ـ 5 تعیین مقدار برای متغییر ها 15
1ـ2ـ5 انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت 16
3ـ 5 انواع داده جاوااسكریپت16
6 آرایه ها و رشته ها 16
1ـ6 خلق یك شیء String17
7 بررسی و مقایسه متغییرها 17
1ـ7 دستورIf17
2ـ7 دستورEles 18
8 تكرار دستورات باكمك حلقه ها 18
1ـ 8 حلقه های For18
2ـ 8 حلقه های While19
3ـ 8 حلقه های Dowhile 19
9 اشیاء درون ساخت مرورگر19
1ـ 9 اشیاء چیستند؟ 19
1ـ 1ـ 9خلق اشیاء 19
2ـ 9 خاصیتهای اشیاء و مقادیر20
3ـ 9 گـرد كردن اعداد 20
4ـ 9 خلق اعداد تصادفی 21
5 ـ 9 كـار با تاریخها 21
10 مدل شیئی سند (DOM)21
1ـ 10 درك مدل شیئی سند 21
2ـ 10 دسترسی به تاریخچه مرورگـر 22
11 خلق اشیاء اختصاصی 23
1ـ11 استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها 23
2ـ11 اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت 24
12 پنجره ها و زیر صفحه ها 24
1ـ 12 كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء 24
2ـ12 ایجاد وقفه های زمانی 25
3ـ 12 استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها 25
14 دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها 26
1ـ 14 اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML 26
2ـ 14 شیء from در جاوااسكریپت 26
3ـ 14 ورودیهای متن 26
4ـ 14 ورودیهای چند خطی متن 26
5ـ 14 كـار با متن در پرسشنامه ها 26
6ـ14 دكمه ها 27
7ـ 14 مربعهای گـزینش 27
8 ـ 14 دكـمه های رادیوئی 27
15 تصاویر گـرافیكی و انیمیشن 28
1ـ 15 استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری 28
2ـ 15 تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت 28
16 اسكریپتهای فرامرور گری 29
1ـ 16 دریافت اطلاعات مرورگر 29
2ـ 16 حل مشكل ناسازگاری مرورگرها 29
3ـ 16 خلق یك صفحه چند منظوره 29
4ـ16 هدایت كاربران به صفحات وب 29
5ـ16 خلق یك صفحه چند منظوره 29
17 كـار با شیوه نامه ها 30
1ـ 17 معرفیHTML دینامیك 30
2ـ 17 شیوه و ظاهرصفحات 31
3ـ17 تعریف و استفاده از شیوه هایCSS 31
4ـ 17 تنظیم مكـان متن 31
5ـ 17 تغییر رنگ و تصاویر زمینه 32
6ـ 17 كـار با فوتنهـا 32
7ـ 17 كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت 32
18 استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك 33
1ـ 18 لایه ها چگونه كار میكنند؟ 33
2ـ 18 دو استاندارد برای خلق لایه ها 33
3ـ 18 خلق لایه های CSS 34
4ـ 18 تعریف خواص لایه ها 34
19 استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب 34
1ـ 19 خلق سند HTML 34
2ـ 19 استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران 35
3ـ 19 خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای 35
4ـ 19 افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها 36
5ـ 19 استفاده از پیوندهای گـرافیكی 36
20 نتیجه 37
21 خلاصه 38
22 فایل ورد word جاوا اسکریپت
فهرست منابع 39لینک کمکی