فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها :


این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


موضوع : فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها


نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم است كه حتی درمؤسساتی كه از سیستم كنترل بودجه‌ای استفاده نمی‌شود كوشش هائی برای تخمین درآمد حاصل از فروش به عمل می آید زیرا مدیریت مؤسسات به خوبی آگاهند كه خون حیاتی مؤسسه همان درآمد است موارد استفاده از پیش‌ بینی فروش علاوه بر تخمین و برآور مقدار درآمدهای آتی از پیش‌بینی فروش استفاده‌های متعدد دیگری نیز به عمل می آید فی‌المثل پیش‌‌بینی مذكور هسته مركزی هم‌آهنگی فالیت های مؤسسه را تشكیل می‌دهد و برنامه‌ریزی تولید براساس پیش‌بینی فروش انجام می‌گیرد مضافاَ پیش بینی فروش به كنترل موجودی‌ها یاری می‌دهد ولی در اینجا یادآور می‌گردد كه برای حفظ موجودی انباردر حد معقول باید نوسانات فروشدر ماه‌های مختلف برآورد شود اطلاع از نقاط اوج واقل تقاضا این امكان را برای مدیریت فراهم می‌سازد كه با توجه به آن موجودی‌ها را نگهداری و كنترل نماید بسیاری از شركت ها و مؤسسات از پیش‌بین فروش به عنوان پایه برنامه‌ریزی فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده می‌كنند در واقع در بعضی شركت‌ها بودجه تبلیغات برحسب درصدی از برآورد مقدار فروش تهیه و تنظیم می‌گردد پیش‌بینی فروشهر یكاز محصولات امكان آنرا ایجاد می‌كند كه برای افزایش تقاضای محصولاتی كه فروش كمتری پیش‌بینی فروش نشان می‌دهد كه احتمال تغییرات تقاضا بابت محصولات شركت چه زمانی خواهد بود و این مسئله برای برنامه‌ریزی پژوش و گسترش در زمینه محصولات مؤسسه حائزاهمیت بسیار است به عبارت بسیارساده عملاَ كلیه فعالیت‌های مؤسسه به پیش‌بینی فروش مرتبط است مراحل پیش‌بینی فروش روش خاصی وجود ندارد كه به موجب آن نتایج حاصله كاملاَ صحیح ودرست باشد ولی برخورد سنجیده ومنظم با مساله خود شیوه‌ای برای كاهش حاشیه اشتباه محسوب می‌شودمراحل كلی پیش‌بینی فروش به شرح زیر است محصولات مؤسسه به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی می‌‌گرددعوامل موثر بر فروش هر یك از طبقات محصول مورد ارزیابی ارزیابی قرار می‌گیرد روش یا روش‌های پیش بینی مناسب برای برآورد فروش هر یك از طبقات محصول انتخاب می‌شود آمار واطلاعات مربوط جمع‌آوری طبقه‌بندی تعدیل وارزیابی می‌گردد مفروضاتی درباره عواملی كه قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیست اتخاذ می‌گردد پیش‌بینی ها برحسب طبقات معین محصول انواع محصول و مناطق مختلف صورت می‌گیرد پیش‌بینی ها برحسب طبقات معین محصول انواع محصول و مناطق مختلف صورت می‌گیرد هر چند گاه یكبار عملیات وارسی شده و در صورت لزوم پیش‌بینی‌ها مورد تجدید نظر قرار می گیرد3 روش‌های پیش‌ بینی فروش علیرغم تعدد روش‌های پیش‌بینی نمی‌توان ازروشی به عنوان بهترین روش پیش‌بینی فروش نام برد طبقات مختلف محصول ایجاب می‌كند كه از روش‌های مختلفه برای پیش‌بینی فروش استفاده شود در روش تحلیل صنعت كوشش می‌شود كه رابطه‌ای بین كل فروش صنت مربوطه وفروش مؤسسه مورد نظر ایجاد گردد این رابطه به صورت درصدی كه مؤسسه ازكل بازار فروش به خود اختصاص می دهد بیان می‌شود این روش اغلب در صنابع اتومبیل سازی مورد استفاده قرار می‌گیردبرای استفاده از این روش ابتدا باید آمار رشد كل صنت مربوطه بررسی و تحلیل شود سپس كل فروش صنعت طی دوره بودجه پیش‌بینی گردد آنگاه الگویرشد مؤسسه مورد نظر با الگوی رشد كل صنعت مربوط مقایسه شود باید دید در صد فروش كل صنعت مربوط مقایسه شود باید دید درصد فروش مؤسسه نسبت به فروش كل صنعت مربوط مقایسه شود باید دید درصد فروش مؤسسه نسبت به فروش كل صنعت چه بوده است پس از پاسخ به سؤالات فوق درصد سهم مؤسسه از بازار فروش صنعت مربوطه در دوره بودجه برآورد خواهد شد حاصل‌ضرب درصد تعیین شده در پیش‌بینی فروش كل صنعت رقم پیش‌ینی فروش مؤسسه را بدست می‌دهد وقتی قابل اعمال است كه بتوان كل فروش صنعت مربوطه ودرصد سهم مؤسسه از فروش یاد شده را طی دوره بودجه برآؤرد كردبرآورد دو عامل فوق دشوار است بهرحال باتوجه به آمار و اطلاعات منتشره در‌باره صنایع مختلفپیش‌بینی مقدار فروش كل صنعت چندان دشوار نخواهد بود ولی برآورد سهم مؤسسه از كل بازار فروش با مشكل روبرو بوده ودشوارتراستاگر طی سال‌های گذشته روند مشخصی بوجود آمده باشد و مؤسسه درصد معینی از بازارحفظ كرده ویا به تدریج سهم خود را افزایش یا كاهش داده باشد امكان برآورد سهم آتی‌آن از بازار نسبتاَ آسان خواهد بود البته مشروط برآنكه سایر عوامل بطور قابل قبولی ثابت باقی بماند چنانچه سهم مؤسسه ازبازارفروشدر دوره‌های مختلف متفاوت بوده باشد در آن صورت تحلیل صنعت برای پیش‌بینی فروش مؤسسه غیر قابل اتكاء بوده و به نتایج زیان منجر می‌گردد حجم تبلیغات سلیقه مشتریان وپذیرش محصولات كیفیت محصولات قیمت‌های فروش و استراتژی مؤسسه در رقابت‌ با سایر مؤسسات از جمله عوامل مهم موثر بر تعیین سهم مؤسسه از بازار فروش است موسسه یا شركت وقتی می‌تواند از روش مورد بحث استفاده كند كه به حد كافی بزرگ بوده وتصور تخصیص سهمی از بازار فروش به آن قابل قبول باشد مضافاَ باید بتواند ضعف مربوطه را كاملاَ ارزیابی كرده و شرایط اقتصادی و سایر عوامل موثر استفاده كند كه به حد كافی بزرگ بوده و تصور تخصیص سهمی از بازار فروش به آن قابل قبول باشد مضافاَ باید بتواند صنعت مربوطه را كاملاَ ارزیابی كرده و شرایط اقتصادی و سایر عوامل موثر بر تقاضا را پیش‌بینی نماید

اصول تعیین بودجه در سازمان ها


فایل ورد word تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها
فهرست مطالب


مقدمه

موارد استفاده از پیش‌ بینی فروش

مراحل پیش‌بینی فروش

روش‌های پیش‌ بینی فروش

روش نظرات كمیته مدیران

روش نظرات فروشندگان

روش تحلیل همبستگی

نیاز به متخصص

كمك های بصری

روش تحلیل روند

روش تحلیل‌ صنعت

در روش تحلیل صنعت كوشش

تركیب روش‌های مختلف

بودجه فروش

مقدمه

كاربرد پیش بینی فروش در تهیه بودجه فروش

روش تهیه و تنظیم بودجه فروش

تصویب بودجه فروش

روشهای گردآوری و تنظیم ارقام مربوط به بودجه فروش

كنترل بودجه فروشلینک کمکی