فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی :

موضوع : فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


مقدمه :
روش دسته به دسته (lot for lot lat)
در این روش میزان بار سفارش دقیقاً برابر با نیاز واقعی می‌باشد در نتیجه میزان موجودی ها در پایان هر پرید برابر با مقدار ذخیره احتیاطی خواهد بود. در این روش دریافت های زمان بندی شده و برنامه ریزی شده به گونه ای تنظیم شده اند كه دقیقاً نیازهای پریود را به تنهایی برآورده نماینده در این روش تعداد دفعات ارسال بیشتر از روش قبل است.
حداقل هزینه بر واحد (Luc) و least unit cost:
در این روش اندازه دسته هر پریود می تواند نیاز همان پدیده پرید بعدی یا دو پرید بعدی و الی آخر را تأمین كند. معیار تصمیم گیری نیز در این زمینه است كه اندازه هر دسته باید به گونه ای باشد كه هزینه سفارش (راه اندازی) و نگهداری به ازای یك واحد كالا را به حداقل برساند.
لازم به ذكر است كه بر اساس یك قضیه در برنامه ریزی تولید كه بر پایه خواص مدلها برنامه ریزی پویا به دست آمده است. در شرایطی كه محدودیت ظرفیت تولید یا سفارش وجود نداشته باشد. اگر در پرید Rام سفارشی جهت تأمین تقاضاها باید صورت گیرد. این سفارش یا باید به اندازه تقاضای پریود Rام باشد یا باید اه اندازه مجموع تقاضاهای پرید R و R+1 و R+2 باشد و لی آخر. در عین حال اگر قرار است كه پرید Rام تأمین كننده تقاضای پرید lام باشد می باید تقاضای تمامی پریدهای مابین R تا L را نیز تأمین كند. در روش Luc از نخستین پریدی كه تقاضای خالص برای آن وجود دارد شروع می نماییم و اندازه دسته را برابر با تقاضا در نظر می گیریم در این حال مجموع هزینه های سفارش (راه اندازی) و نگهداری را محاسبه كرده و آنرا به اندازه دسته تقسیم می نماییم. این مقدار Luc خواهد بود. سپس اندازه دسته را برابر مجموع تقاضاهای این پرید و پرید بعد از آن در نظر می گیریم و مجدداً مجموعه هزینه های سفارشی (راه اندازی) و نگهداری را در این حالت به اندازه دسته هستیم نموده و دومین مقدار «Luc» را بدست آوریم با ادامه دادن همین منوال در جایی كه مقادیر بالا به شیر نزولی خود خاتمه می دهند و میل به صعود پیدا می كنند متوقف می شویم و اندازه مربوط به عنوان اندازه دسته سفارش انتخاب می كنیم.
علامت گذاری پایین ترین سطح «Bom»
بعضی از اقللام هستند كه در بیش از یك سطح Bom مورد نیاز هستند در این موارد كه اختصاص یافته به این گونه اقلام باید پایین ترین سطح باشد كه در آن تقاضا برای آن قلم كالا وجود دارد این كار تحت عنوان Low level coding نامیده می شود.
تعیین اندازه دسته های تولیدی (lot sizing)
در حالت كلی نمی توان به سادگی در خصوص اندازه دسته ها تصمیم گرفت اندازه دسته می تواند بر سطح موجودی ها، هزینه ها هزینه راه اندازی و سفارش دهی، ظرفیت مورد نیاز وارد دسترس نیز زمانهای تحویل اثرات قابل توجه را داشته باشد عوامل مؤثر در اندازه دسته ها عبارتند از:
تعداد سطوح در Bom هزینه راه اندازی یا هزینه های سفارش دهی، هزینه های نگهداری موجودی ها و پایین تری سطح یك قطه روشهای گوناگون جهت تعیین اندازه دسته وجود دارند كه عمده ترین آنها
اندازه دسته ثابت: در برخی از موارد كه با خرید و سفارشات سر و كار داریم. حجم كالا و قطعاتی كه هر بار سفارش داده می شود می باید در قالب مضارب صحیح از مقادیر باشند كه توسط فروشنده تعیین گردیده اند به عنوان مثال در یك خرید خارجی فروشنده اظهار می نماید كه ارسال كالا به میزان كمتر از یك كانتینر مقرون به صرفه نمی باشد. در این حالت، اندازه دسته سفارش به اندازه حجم یك كانتینر خواهد بود در سیستم های تولیدی نیز بخصوص در مواقعی كه شروع تولید نیازمند تنظیم و راه اندازی می‌باشد اندازه دسته اهمیت می یابد. به عنوان مثال یك پرس بیش از شروع به تولید نیازمند تعویض و تنظیم قالب می‌باشد كه ممكن است به ساعتها زمان نیاز داشته باشد. در این حالت اندازه دسته تولیدی باید به گونه ای انتخاب گردد كه تعداد تعویض قالب به حداقل كاهش داده شوند. ممكن است در یك چنین شرایطی یك اندازه ثابت جهت دسته ای تولیدی بر اساس تجارت قبلی تعیین گردیده باشد. بهر صورت معمول است كه اندازه دسته تولیدی را حداقل و برابر با مقدار در نظر می‌گیرند.
S زمان راه اندازی و t زمان عملیات برای هر قطعه می‌باشد. طبیعی است كه هرچه اندازه دسته از این مقدار بیشتر باشد صرفه جویی بیشتر را در زمانها در پی خواهد داشت.
روش حداقل هزینه كل (least total cost (ltc))
این روش نیز مشابهت بسیاری با روش Lue دارد. در این روش اندازه دسته به گونه ای تعیین می گردد كه هزینه نگهداری آن نزدیكتر مقدار به هزینه سفارش باشد.
بالانس كردن قطعه پرید «PPB» part period balancing
این روش را می توان تغییر یافته روش ltc دانست در PPB هزینه سفارش در معادل قطعه پریودی تبدیل می گردد قطعه پریود اقتصادی و یا EPP از فرمول زیر بدست می‌آید. s هزینه سفارش و K هزینه نگهداری یك واحد كالا در یك پرید می‌باشد.
روش (period order quality)POQ
در این روش یك عدد ثابت محاسبه می گردد كه نشان دهنده تعداد پریودهایی است كه هر بار مجموع تقاضاهای آنها تشكیل دسته سفارش شده را خواهند داد این عدد ثابت از روش EOQ بركت می آید.
دستورالعمل اجرای فعالیتهای تولید
این دستورالعمل شامل كلیه فعالیتهای تولید خطوط پرس و مشخص نمودن نحوه اقدام اجرایی فعالیتهای روزانه تولید در خطوط پرس می‌باشد كه مراحل انجام كار آن بدین شرح است.
1)دریافت فرم برنامه هفتگی از واحد مواد و برنامه ریزی
2)استعلام وضعیت پرسها مطابق فرم گزارش وضعیت پرسها از واحد تعمیرات و نگهداری پرس
3)اقدام به صدور برنامه روزانه تولید مطابق دستورالعمل برنامه ریزی روزانه تولید و سپس صدور فرم درخواست تعویض قالب
4)تأمین اپراتور پالت و مواد اولیه همچنین اطمینان از كالیبره بودن پرس (نصب گواهی كالیبراسیون معتبر بر روی پرس) و نصب بودن گرافهای تنظیم فشار بر روی پرس
5-نصب كردن عملیات اصلی در فرم فرآیند تولید قطعه بر روی پرس جهت اجرای سیستم خود كنترلی توسط اپراتور قالب بند- سرپرست
تذكر 1- برنامه روزانه باید مطابق با جدول انطباق قالب و پرس باشد و در صورت عدم آمادگی پرس (خراب بودن پرس اصلی و جایگزین) و كسری قطعه، موارد بایستی به اطلاع مدیریت ارشد سازمان رسیده و نسبت به اخذ مجوز تولید قطعه با سایر پرسهایی كه توسط مدیریت فنی مهندسی تعیین خواهد شد (تماس تلفنی، جلسه و …) اقدام نماید.
تذكر 2‍:تحویل ورق از برشكاری به تولید و عودت ورق از تولید به برشكاری مطابق فرم «مجوز تحویل و عودت ورق به خطوط تولید» انجام می گیرد.
فایل ورد word مدیریت واحد صنعتی
فهرست مطالب
مقدمه : 1
روش دسته به دسته (lot for lot lat) 1
حداقل هزینه بر واحد (Luc) و least unit cost: 1
علامت گذاری پایین ترین سطح «Bom» 2
تعیین اندازه دسته های تولیدی (lot sizing) 3
روش حداقل هزینه كل (least total cost (ltc)) 4
بالانس كردن قطعه پرید «PPB» part period balancing 5
دستورالعمل اجرای فعالیتهای تولید 5
تعریف قالب 7
setup فرآیند 7
روش اجرایی برنامه ریزی تولید: 10
برنامه ریزی تولید: 10
كنترل برنامه تولید و گزارش گیری 12
تأیید اقلام خریداری شده: 14
خرید خدمات مؤثر بر كیفیت: 15
مسئولیت و اختیارات: 16
روش خرید اقلام مؤثر بر كیفیت 17
مراحل انجام خرید 17
لیست تأمین كنندگان 18
روش اجرایی امكان سنجش تولید 19
روش شناسایی و ردیابی محصول: 22
محصول نیمه ساخته و نهایی: 23
ردیابی محصول حین تولید: 24
ردیابی مواد اولیه 25
سیستم ردیابی: 25
مسئولیت و اختیارات 26
روش شناسایی كنترل محصول نامنطبق 26
مراحل انجام كار: 26
اقدامات اصلاحی پیشگیرانه 29
مراحل انجام كار: 30
گزارشات شش ماهه: 32
دستورالعمل بهبود مستمر 34
مراحل انجام كار: 34
شناسایی و تعریف فرصتهای بهبود: 34
اجرای پروژه: 36
روش اجرایی سنجش رضایت مشتری 39
1-نظر خواهی از مشتری: 40
2-شاخص اندازه گیری رضایت مشتری: 41
تعاریف و فرمول شاخص ها 41
4-شكایت مشتری 43
فصل چهارم 44
بررسی وضعیت «MRP» در كارخانه 44
فاز سوم 46
روش اجرایی ساماندهی محیط كار (5s) 47لینک کمکی