فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی :

موضوع : فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


نكات مؤلف :
محصولهای تجاری بعنوان نمونه مشخص شده اند . چنین شناسایی مورد توصیه یا پشتیبانی توسط موسسه ملی استاندارد و فن آوری نمی باشد؛ نیز توصیه نمی شود كه آنها مورد نیاز بوده و مناسبترین برای رسیدن به هدف هستند .
چكیده :
مقاله حاضر دیدگاه جدیدی از روش CALPHAP و پیشرفتهای اخیر ایجاد شده را به ما میدهد.
تاریخچه مختصری داده شده سپس گسترده (زمینه ) محاسبه های نمودارهای فازی تشریح شده اند.
شرح و توصیفهای ترمودینامیكی بطور معمول در روشهای CALPHAP كه بیان شد، بكار می روند و روشهای بكار رفته مقادیر عددی را برای این توصیفهای مطرح شده ؛ فراهم می كند.
برون یابی سیستمهایی با تركیب بالاتر توضیح داده شده و پیشرفتهای اخیر در كیفیت ارزیابی ؛اثبات شده است .
یك مرور كلی بر ابزار نرم افزاری رایانه ای و داده های موجود ؛ارائه شده است. در نهایت كاربردهای مختلفی از محاسبه های نمودارهای فازی تشریح شده است.
مقدمه :
نمودارهای فازی نمایش دهنده حالت یك ماده بعنوان تابعی از دما و فشار و غلظتهای تركیبهای تشكیل دهنده هستند و بنابراین بطور مكرر بعنوان یك دیده كلی یا راه حل برای طراحی آلیاژها ، گسترش ، پردازش و داده های قابل فهم مورد توجه بوده است. اهمیت نمودارهای فازی توسط انتشار كتابچه های راهنما (Hand Book) نظیر “نمودارهای فازی آلیاژی دوتایی”‌ ؛“ تعادل فازی ،تصاویر بلوری و داده های ترمودینامیكی “آلیاژهای دوتایی” ؛“ نمودارهای تعادلی فازی” انعكاس یافته است؛
“نمودارهای فازی برای سرامیستها ” ؛ “ هند بوك نمودارهای فازی آلیاژ سه تایی ” و“ آلیاژهای سه تایی” نیز كه در ادامه آمده است.
حالت یك ماده با تركیب دوتایی در فشار ثابت میتواند در شكلهای گرافیكی شناخته شده ای از نمودارهای فازی دوتایی ایجاد شوند . برای مواد با تركیبهای سه گانه یك اندازه گیری مضاعف مورد نیاز است تا یك تركیب كامل ایجاد شود . بنابراین ،سیستمهای سه تایی بطور معمول توسط یك سری از بخشها یا پروژه ها ایجاد میشود. به دلیل چند بعدی بود آنها تفسیر نمودار سیستمهای تركیبی بخیر می تواند بسرعت دست و پاگیر برای كاربران موقت اینگونه نمودارها باشد . برای سیستمهای با تركیبهای بیش از سه تا بازنمایی گرافیكی نمودارهای فازی در یك شكل مناسب نه تنها بعنوان چاشنی می باشد بلكه بواسطه نداشتن اطلاعات آزمایشگاهی كافی . مانعی است به هر حال ، مشكل سیستم باز نمایی گرافیكی با تركیبهای زیاد ، برای محاسبه‌های نمودارهای فازی نامرتبط باشد. محاسبه هایی اینچنین می تواند برای مواد مشكلات پر اهمیت باشد.
تاریخچه :
از وقتیكه تنها توسعه جدید در الگو سازی و فن آوری محاسباتی كه محاسبه های رایانه ای تعادل فازی درتركیبات چند گانه تا حد امكان واقعی ایجاد كرده است؛ از زمان ارتباط بین ترمودینامیك و تعادل فازی توسط J.W.Gibbs فراهم شده است . بیش از یك قرن می گذرد Hertz زمینه های شكست كاری Gibbs را خلاصه بندی كرده است اگر چه پایه های ریاضی بنیان نهاده شده به بیش از 30 سال گذشته تا j.J.Van Laa ساختار ریاضی اش را و سیستمهای دوتایی فرضی چاپ كرد . در توصیف فازهای مایع Van Laav جمله های نرم( افزارهای ) وابسته غلظت را بكار برد كه Hildebrand محلول های با قاعده نام نهاد . بیش از 40 سال گذشته بود كه J.L.Meijering محاسبات فضای مخلوط درمایعات چهارتایی و سه تایی را چاپ كرد . مدت كوتاهی در پی آن Meijering این روش در تجزیه ترمودینامیكی سیستم Cr-Cu-Ni بكار گرفت. بطور همزمان Cohen, Kaufman محاسبه های ترمودینامیكی در تجزیه و تحلیل تبدیلات مارتنزیتی در سیستم Fe-Ni بكار بردند.
Kaufman كارخود را درباره محاسبه نمودارهای فازی كه شامل نقش فشار بود ؛ ادامه داد.
در سال Bernstein , Kanfman :1970 نتایج كلی از محاسبه های نمودارهای فازی را خلاصه بندی كردند و نیز فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی
فهرستی از برنامه های رایانه ای برای محاسبه های نمودارهای فازی سه تایی و دو تایی ارائه دادند كه منجر به پایه ریزی روش CALPHAD گردید . (محاسبه نمودارهای فازی ). در سال Kaufman ؛1973 اولین جلسه پروژه گروه بین المللی CALPHAD را سازماندهی كرد. پس از آن گروه CALPHAD از نظر اعضاء گسترش یافت .
قلمروی محاسبه های نمودارهای فازی:
بمنظور غلبه بر مشكل چند بعدی وضع شده توسط سیستم با تركیبات بسیار زیاد ؛ روشهای پیشنهادی هستند كه متناوبا جایگزین اطلاعات نمودارهای فازی مورد نیاز می شوند . در آلیاژهای فولاد زنگ نزن، برای مثال؛ بطور مركب متناوبا بوسیله انتقال تركیبات عناصر پایدار – آهنی كاهش می یابد نظیر (معادل یا مشابه Cv ) و عناصر پایدار آستینتی نظیر (معادل Ni ) . مجموع معادلهای Cr, Ni در پیش بینی فازهای موجود در آلیاژهایی بكار می رود .بایستی توجه نمودكه تقریب نزدیك به اینها محدود به تغییر حالت تركیب برای این است كه از آنها منتج شده اند. مثال دیگر روش PHACOMP است .
كه برای پیش بینی محاسبه Topological close packed)TCP )فازها در سوپر آلیاژها بكار می‌رود. این روش بر اساس نظریه ای است كه هر عنصری یك جای خالی الكترونی مشخص است و مجموع جاهای خالی الكترونی وابسته به TCP فازها در یك آلیاژ می‌‌باشد .
اگر چه این روش برای سوپر آلیاژهای بر اساس Ne بخوبی كار می كند ؛ اصلاحات خاصی مورد نیاز با دیگر سوپر آلیاژها می باشد؛ و به آسانی ممكن نیست كه برای دیگر خانواده آلیاژی بكار رود. از سوی دیگر روش CALPHAD بر اساس حداقل انرژی آزاد سیستم پایه ریزی شده است و بنابراین نه تنها بطور كامل متداول و مرسوم است ؛ بلكه بطور تئوری پر مفهوم می باشد .
فایل ورد word الگوسازی ترمودینامیکی
فهرست مطالب
الگو سازی ترمودینامیكی
نكات مؤلف : 1
چكیده : 1
مقدمه : 2
تاریخچه : 3
قلمروی محاسبه های نمودارهای فازی: 4
الگوها توصیف ترمودینامیك : 7
تعیین ضرایب : 13
قابلیت اصلاح : 16
داده ها و ابزارهای نرم افزاری رایانه‌ای : 20
مثالهای مشخص : 22
نتیجه گیری: 28
References 30لینک کمکی