فایل ورد word سیکل سوختها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word سیکل سوختها دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word سیکل سوختها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word سیکل سوختها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word سیکل سوختها :

موضوع : فایل ورد word سیکل سوختها


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


مراحل فرایند موافق و مخالفت جهان سیكل های سوخت فسیلی :
زغال : تحلیل سیكل سوخت زغال ،مراحل فرایند استخراج زغال سنگ و حمل ونقل آن ،استخراج آهك و حمل آن ،ساخت وعملیات وپیاده كردن (جدا كردن)، اجزایی نیروگاه وهمچنین تخلیه مواد باطله را در نظر می گیرد .تمام زغال سنگ در آلمان از معادن زیر زمینی استخراج می گردد. زغال سنگ برای نیروگاه Lauffer از Rahrgebeit بدست می آید و دو سوم زغال توسط كشتی ویك سوم توسط راه آهن حمل می گردد واز رودخانه های Neckar , Rhein , Ruhr برای حمل ونقل زغال سنگ استفاده می شود . لیگنیت : بدلیل كم كالری ( وارت زا) بدون لیگنیت ( ارزش گرمایی كم ) ، تولید برق از لیگنیت هنگامی معنی پیدا می كند كه نیروگاه نزدیك به ناحیه استخراج قرار گیرد تا از راههای حمل ونقل طولانی پرهیز گردد . چندین ناحیه معدن كاری لیگنیت در آلمان وجود دارد كه همگی آنها معادن روباز می باشند . نیروگاه مرجع (اصلی ) در ناحیه معدن كاری لیگنیت Rhenish واقع است . در دراز مدت استخراج در Rheinlanol محدود به سه معدن باز می گردد. Inden وGareweiter , Hawbach معادن II ,I,Garzweiler بصورت معادن مرجع انتخاب می شوند زهكشی ثابت برای حفظ خشكی معدن وتخلیه آب ضروری است . به همین منظور زهكشی انجام می گیرد. پایین آوردن سطح آب امری بسیار موثر است . لیگنیت توسط تسمه نقاله های متحرك توسط برق از معدن به نیروگاه حمل می شود . سنگ آهك توسط كامیون از معدن سنگ به نیروگاه حمل می شود . باطله جامه به صورت خاكستر وسنگ گچ از نیروگاه
درمعادن روباز تخلیه می شوند.
نفت : برای بر آورد انتشارات یك شركت عرضه كننده نفت آلمانی استخدام شده است . اكثر نفت بكاررفته در آلمان از كشورهای عضو OPECمی آید ، سایر كشورهای عرضه كننده مهم عبارت اند از نروژ وانگلستان واروپای شرقی می باشند . فقط بخشی از نفت بكار رفته در آلمان ،نفت ازOPEC می باشد اما صدور ونیمی از نفت خام تولید شده جهان توسط دریا حمل می شود . این نفت خام از طریق خط لوله از انبار خلیجی در ویلهلم شاون به پالایشگاه اصلی واقع Wesseling در نزدیكی KOLA حمل می شود .
نفت خام از اروپای شرقی ، از دریای شمال واز آلمان مستقیماً به پالایشگاه حمل می شود . توصیف پلایشگاه مرجع بر اساس اطلاعات یك پالایشگاه استاندارد آلماین پیش فرض می باشد . نفت پالایش شده توسط كرجی (قایق ) به نیروگاه حمل می شود . گاز طبیعی : تحلیل و آنالیز انتشارات حاصل از فرایند در جریان مخالف بر پایه یك تركیب گاز استاندارد مطابق با تواید گاز در 1991 است . در 1991 حدود 26.5% از گاز طبیعی بكار رفته در آلمان در خانه استخراج گردید . بقیه از هلند ونروژ ، gus ودانمارك وارد شده است .
گاز طبیعی استخراج شده حاوی بخار آب وگوگرد به صورت H25 یا به شكل آلی است ، حدود50 تا%60 از ذخایر گاز آ‎لمان گاز اسیدی ( حاوی H25 ) وبقیه آن گاز سبكLean است .
گاز از هلند ونروژ 100% گاز سبك است در حالیكه تقسیم بندی (سهم ) گاز اسیدی از Gus برابر با 20/80% می باشد . گاز طبیعی توسط خطوط لوله حمل می شود . وفرض می شود كه نیروگاه مستقیماً به شبكه توزیع منطقه ای وصل باشد . فشار در خطوط لوله افت می كند كه به دلیل اصطكاك داخلی واصطكاك در دیواره های خط لوله است . بنابراین ایستگاه كپرسور در فواصل 100 تا 200 Km لازم می باشند . بعلاوه تاسیسات فنی از نوع دستگاه های كنترل ، اندازه گیری ومخلوط كردن می باشد.
انتشارات از مراحل فرایند مخالف وموافق جریان : برای تضمین كمّی انتشارات از مراحل فرایند موافق ومخالف جریان ، عوامل انتشار ژنتیك استفاده می شوند . بدلیل استفاده از برق و گرما در مراحل فرایند موافق و مخالف جریان ، آلاینده های هوا وگازهای گلخانه ای منتشر می شوند . بعلاوه ، در بعضی فرایند ها ،آلاینده ها بطور مستقیم منتشر می شوند . معدنكاری زغال سنگ منجر به یك انتشار قابل ملاحظهCH4 می گردد. منابع اخیر m3/t 21 را بصورت عامل (ضریب ) انتشار ذكر می نمایند. معدنكاری لیگنیت باعث آزاد شد CH4نیز می شود ، اما كمتر از تولید آن در زغال سنگ می باشد . در طی استخراج وحمل توسط خطوط لوله نفت وگاز مقادیر قابل توجهی ازCH4 منتشر می شوند . بویژه برای خطوط لوله درGUS ضرایب انتشارCH4 بالادر مقالات ذكر می شوند .
در اثر بار گیری وتخلیه ،Kg o. 8 غبار درهر تن زغال سنگ یا لیگنیت منتشر می شوند .
جدول- 6.2 انتشارات سیستم های انرژی مرجع آلمان را خلاصه می نماید . با بعضی استثنائات بالاترین درصد انتشارات ناشی از تولید مرحله فرایند است . این استثنائات عبارت اند از :
انتشار ذرات توسط بارگیری وتخلیه زغال سنگ ولیگنیت ، این انتشارات فقط تاثیر موضعی كمی دارند ودر ارزیابی ضربه مورد نظر نمی باشند . انتشارات CH4 زیاد در فرایند های مخالف جریان ازتمام سیستم های انرژی مرجع-6.2.2.انتخاب تقدم آسیب ها شایع ترین لطمات آنهایی هستند كه توسط انتشارات اتمسفری از مرحله تولید برق تولید می شوند وبر روی سلامت انسان ، مواد ، غلات واكوسیستم وگرم شد جهانی تاثیر می گذارند . بعلاوه ،لطمات بر روی سلامت شغلی تحلیل می شوند كه برای معدن كاری زغال سنگ در زیر زمینی بسیار مهم می باشند . تخلیه ضایعات حاصل از فعالیت های معدن كاری ممكن است تاثیرات چشمگیری بر روی سیستم های آب زمینی داشته باشد .
فایل ورد word سیکل سوختها
فهرست مطالب
سیكل سوختها
مراحل فرایند موافق و مخالفت جهان سیكل های سوخت فسیلی : 1
-6.2.2 تعیین كمی لطمات وخطرات : 4
تاثیرات بهداشت شغلی : 5
-6.2.4 خلاصه وتفسیر نتایج : 10
-6.3سیكل سوخت هسته ای : 11
-6.3.2انتخاب لطمات اصلی : 13
-6.3.4خلاصه و تفسیر نتایج : 15
تضمین كمی ظرفیت های محیطی : 18
NOx 19
-6.4.2انتخاب مسیرهای الویت : 19
تاثیرات لطمات بر بهداشت شغلی : 20
-6.14جدول آسیب های سیكل سوخت PV 23
كم 23
-6.5 سیكل سوخت باد : 23
-6.5.1 توصیف فن آوری مرجع : 23
-6.5.2تضمین كمی ظرفیت ها مسولیت ها : 24
-6.5.3انتخاب مسیرهای اولویت : 26
-6.5.4 یقین كمی لطمات و آسیب ها : 26
لطمات بهداشت شغلی : 27
لطمات صوتی : 27
مزاحمت بصری : 28
سایر لطمات : 30
حملات صرع : 31
-6.6سیكل سوخت بیوجرم : 34
-6.6.1توصیف سیكل های سوخت ، تعیین كمی ظرفیت ها مستولیت ها 34
فرایندهای موافق و مخالف جریان : 35
انتشارات هوازاو از مراحل فرایند موافق و مخالف جریان : 36
-6.6.2انتخاب مسیرهای لطمه اولویت : 36
-6.6.3 تعیین كمی لطمات و آسیب ها : 37
تاثیرات بهداشتی اشتغال : 38
گرم كردن جهانی : 38
-6.6.4 خلاصه وتفسیر نتایج : 39
-6.7 تراكم تجمع : 42
-6.7.1 مقدمه : نتایج فعلی پروژه 42
-6.7.4تولید برق از سوخت های فسیل –تاثیرات از SO2 و PM10.NOx روی بهداشت محصولات ومواد . 44
هزینه های خارجی به ازای هر واحد الكتریسته : 46
-6.7.5تولید برق از انرژی دسته ای : 47
-6.7.6تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید : 48
-6.7.7خلاصه ونتیجه گیری : 48
نتایج : 49
مقایسه هزینه های ومنافع تعیین كمی شده : 50
نتیجه گیری : 51
حوزه تحلیل : 52
نتیجه گیری ها : 54
-6.9نتیجه گیری ها : 54لینک کمکی