فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی :


این مقاله بصورت Word و قابل ویرایش همچنین آماده پرینت می باشد


موضوع : فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی


تعاریف مختلفی از دیدگاه علوم اجتماعی از دین ارائه شده است كه برخی از مهمترین آنها در اینجا ذكر می شوند

دین عبارت است از باور به موجودات معنوی

دین یعنی تلاش و جستجو كردن برای كمك گرفتن از ارواح از طریق عبادت

دین عبارت است از مجموعه ای از اعمال و باورهای مربوط به ماوراء الطبیعه كه به خودی خود هدف هستند

دین ایدئولوژی ماوراء الطبیعه است

دین یك نظام یكپارچه از عقاید و اعمالی است كه به اشیای مقدس مربوط می شوند یعنی اشیای متمایز و ممنوع عقاید و اعمالی كه همه كسانی را كه به آن وفادارند در یك اجتماع اخلاقی به نام كلیسا متحد می سازند

دین عبارت است از روابط انسان ها با نیروهای فوق طبیعی كه شكل دعا قربانی و عبادت به خود می گیرند

دین نظامی از نمادهاست كه می كوشد خلقیات و انگیزش های قوی فراگیر و پویا در انسان ایجاد كند این كار با تنظیم و جهت دادن به تصورات و ذهنیت ها درباره نظام حاكم بر هستی و پوشش دادن این تصورات و ذهنیت ها با هاله ای از حقیقت و واقعیت به گونه ای كه فقط خلقیات و انگیزش ها واقعیت و حقیقت جلوه كند

دین عبارت است از نظام هایی درباره اعتقاد عمل و سازمان كه جلوه ای اخلاقی را در رفتار پیروان شكل می دهند

دین مجموعه ای از مراسم تبعید شده عقلی به وسیله افسانه است كه نیروهای ماوراء الطبیعه را برای مقاصدی مانند ایجاد یا ممانعت از تغییر حالت در انسان و طبیعت بسیج می‌كند

دین عبارت است از نظامی از باورها و اعمال كه به وسیله آن گروهی از افراد به تفسیر كردن و دادن پاسخ به آن چیزهایی می پردارند كه آنها را فوق طبیعی و مقدس احساس می‌كنند

دین می تواند به عنوان اعتقاد به امر فراطبیعی؛ ایدئولوژی؛ نظام های اعتقادی و مجموعه ای از مناسك در نظر گرفته می شود

دین از نظر لغوی واژه ای است عربی و معنای فارسی آن آیین كیش راه و روش است جمع آن ادیان است

معادل انگلیسی آن (Religion) است این لفظ معمولا از فعل لاتین (religere) مشتق شده و به معنای اجرای وظیفه حرمت نیروهای برتر و تفكر عمیق است اسم وابسته به این فعل (religio) دلالت دارد هم به موضوع این گونه شیفتگی درونی و هم به غایت فعالیتی كه با آن ملازم است فعل لاتینی جدیدتر دیگری یعنی (religare) را ریشه این اصطلاح ذكر كرده اند كه بر پیوند دلالت دارد

نگاهی نسبتاً دقیق به تعاریف ذكر شده نشان می دهد كه آنچه به عنوان عناصر اساسی و با اهمیت در تعریف دین لازم است مورد توجه قرار گیرد عبارتند از باورها اعمال و سازمان این سه عنصر به شكل مشخص در تعاریف دوركیم و گولد و كولب از دین آمده است جامعه شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی است كه به مطالعه پدیده های اجتماعی یا واقعیت‌های اجتماعی در جوامع متحول و پیچیده می پردازد جامعه شناسی در آغاز بر اساس الگوی علوم طبیعی شكل گرفته بود و در واقع نوعی فیزیك اجتماعی بود كه در مطالعه پدیده های اجتماعی به دنبال كشف قانون مندی های طبیعی این پدیده ها بود و بر روی های عینی و شناخت خصوصیات ظاهری و خارجی پدیده ها تأكید می نمود و هدفش به دست آوردن شناخت عینی و به دور از داوری های ارزشی و بیطرفانه بود برخی ویژگی های پدیده های انسانی نظیر آگاهی‌ اراده مند بودن داشتن ذهنیت قصد و نیت و معنا و تأثیر آنها بر روش شناخت پدیده های انسانی باعث به وجود آمدن بینشی دیگر در علوم انسانی شد كه به جای شناخت خصوصیات ظاهری پدیده ها به روش عینی بر شناخت معانی پدیده ها به روش های درونی ذهنی و همدلانه تأكید می نمود و به جای آنكه به دنبال تبیین پدیده های انسانی بود و به جامعه شناسی تفهمی و یا تفسیری و یا هرمنوتیكی معروف گشت جامعه شناسی دینی یكی از شاخه های جامعه شناسی است كه در هر دو نحله اثبات گرا و تفهم گرا گسترش یافته است هم دوركیم و هواداران او به دنبال مطالعه جدی پدیده های دینی از دیدگاه جامعه شناسی بوده اند و هم وبر و طرفداران او رفتارهای دینی را از منظر جامعه شناسی پژوهش نموده اند اگر گفته ریمون آرون جامعه شناس فرانسوی را بپذیریم كه به تعداد جامعه شناسان می تواند تعریف جامعه شناسی وجود داشته باشد؛ می توان گفت كه به تعداد جامعه شناسان دینی تعریف جامعه شناسی دین وجود دارد در اینجا نمونه هایی از تعریف های جامعه شناسی دین ذكر می شوند جامعه شناسی دینی شاخه ای از جامعه شناسی است كه به مطالعه دین با عنوان واقعیت‌های اجتماعی یا پدیده های اجتمااعی می پردازد واقعیت های اجتماعی دارای سه ویژگی عمومی بودن خارجی بودن و الزام آور بودن هستند جامعه شناسی دینی به عنوان شاخه ای از جامعه شناسی است كه به مطالعه دین به عنوان یك نهاد اجتماعی می پردازد و تعامل آن را با سایر نهادهای اجتماعی مورد تأكید قرار می‌دهد می دانیم كه از دیدگاه جامعه شناسان پنج نهاد اجتماعی اولیه و اساسی در همه جوامع وجود دارد كه جوامع بدون حضور آنها نمی توانند ادامه حیات بدهند این پنج نهاد اجتماعی عبارتند از خانواده آموزش و پرورش اقتصاد حكومت و دین

تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی


فایل ورد word تحقیق تعریف دین از دیدگاه علوم اجتماعی
فهرست مطالب


تعریف دین


تعریف جامعه شناسی دین


تاریخچه جامعه شناسی دین یا مطالعات جامعه شناختی دین


كاركردهای دین


كاركردهای اجتماعی دین


تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش در بین عشایرلینک کمکی