فایل ورد word کارهای دریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word کارهای دریایی دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word کارهای دریایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word کارهای دریایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word کارهای دریایی :

موضوع : فایل ورد word کارهای دریایی


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


كلیات درباره حركات آب دریا
دریا محیطی دائما در تلاطم است كه حركات آن نتیجه حركات موجی با دوره های متفاوت و جریانهای بزرگ دریائی كم و بیش متحدالشكل می باشد.
الف- حركات موجی عبارت اند از:
- امواج كه دوره آنها بین 3 تا 20 ثانیه است و بلندی آنها به حدود ده متر می رسد.
- امواج كوتاه (با ارتفاع كم) كه در بعضی از بنا در دیده می شود، بلندی آنها چندین ده سانتیمتر و دوره آنها از چند ده ثانیه تا چند دقیقه می باشد. این امواج موج چه نامیده می شوند.
- جزر و مد كه دوره آن از 12 ساعت تا حدود 18 سال و بلندی آن در بعضی از سواحل به 15 متر می رسد.
این حركات كه به صورت نوسان دوره ای سطح آب دریا مشاهده می شود، جریان‌هائی دوره ایجاد می كند كه نسبت به نوسان آب كم و بیش عقب افتادگی زمانی دارند.
ب-جریانهای بزرگ دریایی را عوامل زیر به وجود می آورند:
- نیروهائی خارج از محیط دریا:بادها، جاذبه ماه و خورشید و كواكب.
- نیروهای مربوط به محیط دریا: تفاوت شوری و یا تفاوت دمای آب دریا.
- جریانهای ناشی از باد ممكن است به حركات جزر و مد اضافه شده و سطح آب دریا را به مقدار قابل توجهی بالا بیاورد. این پدیده در سواحل ژاپن و تاهیتی و بعضی سواحل دیگر زیاد دیده می شود. آن را به اصطلاح «جزر و مد همراه با موج باد» می نامند.
جریانهای دریایی به مناسبت سرعت كمی كه دارند، در اكثر موارد در رژیم سواحل مؤثز نیستند، ولی آب و هوای مناطق ساحلی همواره تحت تأثیر آنها قرار دارد(اثر جریان آب گرم گلف استریم بر سواحل اروپای شمالی و جریان آب سرد لابراتوار بر سواحل امریكا)
پدیده فیزیكی موج
موج در اثر وزش باد بر سطح آب به وجود می آید: موقعی كه باد می وزد چین خوردگی در سطح آب ظاهر می شود و به تدریج كه بر شدت باد افزوده می گردد، تغییر شكل سطح آب زیادتر شده و پستی و بلندی هائی كه ظاهر نا منظم دارند، دیده می شوند، بدون اینكه بتوان مسیری برای این حركت تشخیص داد(تلاطم سه بعدی). اگر باد ادامه یابد، امواج تشكیل می شود و به سوئی كه باد به سمت آن می وزد، پیشروی می كند. تلاطم به تدریج به صورت دو بعدی در می آید و موج استوانه ای مشاهده می گردد. مقطع موج(نیمرخ) به شدت ناقرینه است. بالای موج در زیر باد برامده تر شده و قسمت پائین آن با شیب های كم به قسمت بالائی متصل می شود. پس از آنكه قسمت بالای موج به حد كافی برآمده شد، ریزش كرده و كف می كند و در سطح آب استوانه های كف مجزا از یكدیگر مشاهده می شود.
موجهای ناشی از باد كه حالت نوسانات اجباری دارند، به نوبه خود حركتی در سطح آب ایجاد می كنند كه منجر به تشكیل امواج آزاد می شود. این امواج از محل توفان به اطراف منتشر می شوند. درباره امواج آزاد كه از موجهای قبلی منظم ترند، بررسی های نظری بسیاری صورت گرفته است.
این نوع امواج عملا نسبت به صفحه قائم گذرا از وسط فاصله دوتاج موج قرینه اند. معذلك، شیب های دو طرف تاج تندتر از شیب های دو طرف ارتفاع موج واقع است) بالاتر از سطح متوسط اب دریا در موقع آرامش قرار دارد.
در واقع، نظم موجهایی كه در اثر وزش باد تولید می شوند، نسبی است، زیرا این موجها به دنبال هم با دوره ها و بلندی ها و طول های متفاوت در حركت اند. ثبت امواج در یك نقطه ثابت نشان داده كه ردیف های امواج كم و بیش منظم شامل تعدادی تك موج با مشخصات مختلف اند كه در آنها شناخت مقادیر مفهوم دارای مه موج ثبت شده را مشخص نماید، بسیار دشوار است. ولی از طریق كاربرد روش آمار ریاضی توانسته اند امواج را به وسیله قوانین احتمالات نسبتاً ساده كه به نظریه توابع
تصادفی مربوط می شوند، مشخص نمایند.
در مواردیكه موج استوانه ای در منطقه با عمق متغیر پیشروی می كند، طول موج و بلندی و جهت آن دچار تغییر می شود، ولی دوره آن ثابت می ماند. این پدیده را انكسار می نامند. اگر پیشروی به سوی ساحلی كم شیب باشد كه در آن خطوط تر از به طور محسوس موازی با خط تاج امواج است، از طول موج و در حالت كلی از بلندی آن كاسته می شود و به تدریج كه عمق آب كاهش می یابد، موجها تغییر شكل می دهند و برجستگی آنها یعنی نسبت بلندی به طول موج اضافه می شود. اگر
خطوط تر از ساحل موازی با خط تاج امواج نباشد، این امواج یك حركت دورانی به خود می گیرند تا خط تاج موازی با خطوط تر از گردد. در نتیجه این نوع حركت است كه امواج در اطراف یك جزیره یا دماغه حالت تمركز به خود می گیرند و بر بلندی آنها به مقدار زیاد اضافه می شود. بر عكس در پیشروی امواج در داخل یك خلیج كوچك دیده می شود كه تاجهای امواج گسترده می شوند و از بلندی آنها كاسته می گردد.
هنگامی كه امواج به یك جدار قائم به طور عمودی برخورد می كنند، منعكس می‌شوند و با امواجی كه به طرف دیوار پیش می آیند، تداخل كرده و یك مجموعه موج متوقف به وجود می آورند كه موج ضربه نامیده می شوند. بلندی این امواج تقریبا دو برابر
بلندی امواج اولیه ولی طول و دوره آنها ثابت است.
اگر برخورد امواج با جدار قائم عمودی نباشد و تحت زاویه ای صورت گیرد،انعکاس ان نظیر انعکاس نور است.از ترکیب امواج اولیه و بازگشتی در سطح آب حركاتی درجا ولی بسیار پیچیده پدید می آید كه گفراژ نام دارد.
اگر جدار شیب دار باشد، انعكاس موج به طور كامل صورت نمی گیرد و بلندی امواج متوقف كه تولید می شوند، كوچكتر از موردی است كه انعكاس كامل باشد.
عبور امواج از یك معبر یا نزدیكی موج شكن سبب حركت دورانی در تاج آنها
می شود(انكسار). در این شرایط از بلندی موج نیز كاسته می گردد. این پدیده پخش یا گسترش موج نامیده می شود. انكسار در طول موج و دوره تناوب این امواج تغییری پدید نمی آورد.
به طور تقریبی می توان گفت كه موج حركت مداری ذرات آب است كه مسیری بسته را طی می كنند. در عمق حداقل بیشتر از طول موج این مسیر دایره است و حركت بدون انتقال ماده صورت می گیرد. در یك لحظه معین تمام سرعتهای نقاط مختلف واقع بر یك خط قائم یك جهت دارند، ولی شدت این سرعتها از سطح آب به پایین كم می شود. شعاع دایره های مسیر از سطح آب به پائین به صورت توان متغیر
(تابع نمایی) كم می شود. اگر عمق كم باشد، مدارها بیضوی شكل می شوند كه محور بزرگ آنها موازی با كف است و طول این محور از سطح آب به پائین به صورت
«تابع نمایی» كم می شود، ضمناً از نسبت محور كوچك به محور بزرگ نیز كاسته
می شود، تا جائی كه در كف آب مدار به صورت قطعه خطی در می آید. در واقع، از بررسی دقیق تر موج در آزمایشگاه و در داخل یك محفظه شیشه ای چنین برآمده است كه مدار ذرات آب كاملا بسته نیست. حركت واقعی از روی هم قرار گرفتن حركت مداری مذكور با یك جریان دیگری پدید می آید كه توزیع آن در امتداد خط قائم هم در جهت حركت و هم در شدت متغیر است. این توزیع كه با تلاطم حركت ذرات تغییر می كند، اهمیت زیادی از نظر نقل و انتقال مواد جامد ساحل تحت اثر امواج دارد.
در مواردی كه امواج به ساحلی شیب دار می رسند، به تدریج بر ارتفاع موج اضافه می شود و قسمت بالای آن به طرف جلو متمایل شده و پائین می ریزد و كف سفیدی آشكار می گردد.(این پدیده ریزش موج نامیده می شود) اگر شیب ساحل كم باشد، موج پایین ریخته، بدون اینكه تقارن خود را از دست بدهد،پیش می آید. در تاج موج یك نقطه زاویه ای در حدود ظاهر می شود كه ارتفاع آن به اندازه 4/3 ارتفاع موج از سطح آرامش آب بالاتر است. برعكس، اگر شیب ساحل تند باشد، نیمرخ موج تقارن خود را از دست می دهد و ریزش موج با پرتاب آب همراه است.
امواج معمولاً قبل از رسیدن به ساحل چند بار ریزش می كنند و چندین مورد
استوانه ای به وجود می آورند كه در طوفانهای بزرگ خطرناك اند، زیرا موج در لحظه ریزش نیروی بزرگی را ناگهان آزاد می كند كه ممكن است هم بر ساختمانهای بندری(موج شكن ها) و سواحل و هم بر كشتی ها و قایق ها تأثیرات مهمی داشته باشد.
فایل ورد word کارهای دریایی
فهرست مطالب
كارهای دریایی
امواج طویل كم ارتفاع 11
بررسی های نظری و تحلیل پدیده جزر و مد 17
نظریه ایستای نیوتن 17
روش فرانزیوس 47
روش بوردل 48
كاربرد وتوسعه قوانین فاركو ژیراردون 48
طرح اصول ساماندهی رودهای جزر و مد دار 49
رودخانه هایی كه به طور طبیعی مصب آنها گود است 50
رودخانه های كم عمق 50
ساماندهی كلی 50
ساماندهی جزیی 51
ملاحظاتی درباره كاربرد مدل های كوچكبا كف متحرك 52
كانالهای دریایی 54
شكل و ابعاد كانالهای دریایی 54
ابعاد عرضی یك كانال دریایی: 55
پدیده هایی كه با حركت كشتی در كانال همراه است 55
ابعاد عرضی كانال: 57لینک کمکی