فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه :

موضوع : فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد


1ـ تبلور اولیه یا كریستالیزاسیون
اتمها درحالت بخار . مایع به شكل مرتب و منظمی در كنار هم قرار ندارند لذا اگر در این حالت كریستالی ایجاد كنند ، آن كریستال دارای نظم مرتبی نخواهد بود . ولی چنانكه درجه حرارت مذاب بتدریج تا نقطه شروع انجماد كاهش یابد عناصر تشكیل دهنده مذاب شروع به تبلور می كنند. این متبلور شدن از دو مرحله تشكیل شده است:
1- جوانه زنی 2- رشد بلور
البته در این بحث نكته اصلی ما فعل و انفعالات تبلور انجماد فلزات و آلیاژها از حالت مذاب ( مایع ) است .
1-1 جوانه زنی و رشد جوانه ها
در هنگام كم شدن حرارت مذاب اول در نقاطی كه اتمها دارای حركت كندتر هستند دور هم تجمع می كنند و ستونهای واحد كریستالی بسیار كوچكی بنام جوانه ها (منطقه های اولیه ) را ایجاد می كنند با كمتر شدن حرارت اتمهای دیگری به این جوانه ها پیوسته و باعث رشد آن می گردد . به این ترتیب شبكه های كریستالی حاصل می شود . جوانه ها آنقدر و آنقدر رشد می كنند كه بلورهای ایجاد شده به مجاورت هم برسند .
شكل خارجی هر بلوری تحت تاثیر بلورهای دیگری كه آنرا احاطه كرده اند قرار می گیرند و این بلورها بعلت تغییر شكل خارجشان دانه نامیده می شوند بنابراین دانه عبارت از كریستالی است كه دارای هر گونه شكل خارجی است ولی ساختمان اتمی درون آن بر اساس شبكه فضایی خاص آن فلز می باشد تعداد و اندازه دانه ها تابع دو عامل است .
عامل اول سرعت جوانه زنی و عامل دوم سرعت رشد جوانه می باشد بنابراین هرچه سرعت رشد جوانه زنی یا به عبارت دیگر تعداد جوانه ها بیشتر باشد تعداد دانه ها زیادتر ودر نتیجه اندازه آنها ریزتر خواهد بود .و به این ترتیب مواد جامد كریستالی دارای بلورهای زیاتری خواهند بود كه به آنها پلی كریستال ( چند بلوری ) می گویند هرچه سرعت رشد دانه ها كمتر باشد دانه های حاصله كوچكتر خواهد بود .
مرز دانه به علت داشتن تنش و اتمهای قابل دسترس نسبت به خوردگی حساسیت بیشتری از بقیه محلهای دانه از خود نشان می دهد بطوریكه دراسید و محلواهای حك كننده حل می شود و می توان آنرا زیر میكروسكوپ به صورت خط تیره ای مشاهده كرد .
2- گرمای ذوب و گرمای انجماد
در درجه حرارت صفر مطلق ( 273 ـ درجه سانتی گراد ) اتمهای یك ماده كریستالی بی حركت در محلهای شبكه خود قرارگرفته اند( به اصطلاح یخ زده اند ) با بیشتر شدن حرارت اتمها در همان محل خود به ارتعاش در می آیند و هر چه درجه حرارت بالاتر رود دامنه نوسان ارتعاشی اتمها افزایش می یابد و به حد معینی كه رسید دامنه نوسان اتمها بقدری زیاد می شوند كه انرژی شبكه غالب می شود و شبكه درهم می ریزد و بلور ذوب می شود . بنابراین عمل ذوب شدن بعلت ضعیف شدن اتصالهایی است كه یونها ، اتمها و یا مولكولهارا باهم نگه می دارد .
هر ماده برای ذوب شدن به مقدار معینی انرژی نیاز دارد . این مقدار انرژی را گرمای ذوب آن ماده می نامند حرارت دادن دو نقطه نزدیك به ذوب نه تنها باعث ارتعاشات حرارتی می شود بلكه تعداد زیادی جای خالی مثلاً در ساختمان كریستال متراكم به اندازه هایی رسید كه باعث برهم خوردن هماهنگی و آرامش نسبی ( عدد هماهنگی ) شد در نتیجه نظم آرایشی اتمی از بین می رود و یك بی نظمی یا آشوب بوجود می آید در درجه حرارت ذوب بی نظمی حاصل از ذوب حجم بسیاری از مواد را افزایش می دهد چون گرمای ذوب نمایانگر انرژی لازم جهت ایجاد بی نظمی در واحد كریستال ماده است و از آن بعنوان مقیاس اندازه گیری استحكام پیوند اتمها استفاده می شود .
گرمای انجماد = دمای تبلور= گرمای كریستالیزاسیون
هنگام تبدیل حالت مایع به حالت جامد همیشه مقداری گرما یا به عبارتی انرژی حرارتی آزاد خواهد شد این گرمای آزاد شده گرمای انجماد نامیده می شود و برابر گرمای ذوب است .
در هنگام انجماد یك فلز از آغاز جوانه زنی تا پایان انجماد حرارت فلز ثابت می ماند .
در این هنگام انجماد متناسب با مقدار مذاب گرما آزاد می شود ( گرمای تبلور) كه از كاهش درجه حرارت جلوگیری می نماید. با ادامه انجماد از یك طرف كریستالها بوجود می آیند و از طرف دیگر كریستالهای موجود رشد می كنند و مرتب از دمای جامد افزوده می گردد تا بالاخره تمام فلز منجمد می شود چون در داخل آن دیگر حرارت اضافی آزاد نمی گردد . درجه حرارت شروع به پایین آمدن می كند مثلاً در مورد سرب این دما 370 درجه است .
برعكس اگر بخواهیم سرب را از حالت جامد حرارت دهیم و به نقطه ذوب 32 درجه سانتی گراد برسد ، دراین حرارت باید به سرب مقدار 23.9Jgr حرارت بدهیم تا اینكه تمامی سرب جامد بتواند بحالت مایع در آید به همین جهت در به صورت خط افقی ( خط ثابت حرارت ) نمایش داده می شود .
سیستمهای فازی
فایل ورد word سیستم های فازی تبلور اولیه
فهرست مطالب
سیستمهای فازی 1
1ـ تبلور اولیه یا كریستالیزاسیون 1
1-جوانه زنی و رشد جوانه ها 1
2- گرمای ذوب و گرمای انجماد 3
3ـ حالات گوناگون یك عنصر 5
4ـ حالت فازها 6
ـ حالت نیمه پایدار 8
آلیاژها (alloys) 9
تعریف: 10
1) محلولهای جامد: solidsolution 10
(a محلول جامد جانشینی :(substitutional solid solution) 11
1ـ قانون شبكه : 11
2ـ قانون نسبت اندازه : 11
قانون میل تركیبی شیمیایی : 12
4) قانون نسبت ظرفیت 12
محلولهای جامد جانشینی منظم : 13
شرط تشكیل ساختمان كاملاً منظم 14
a2 ) محلول جامد بین نشینی(Inter Stital Solid Solutions) 14
b ) تركیبات واسطه: Intermediate Compounds) 17
فازهای نیكل ـ ارسید Ni-As 18
b2) تركیبات بین نشینی : 19
b3) تركیبات الكترونی (تركیبات همور وتاری (Hame-Rothery)) 20
C) مخلوط مكانیكی : 22
2) نمودارهای تعادل : (Equilibrium Diagrams) 23
2ـ1 منحنی تبرید 24
2ـ2ـ انواع مختلف نمودارهای در حال تعادل : 28
a) حلالیت كامل در حالتهای مایع و جامد : 29لینک کمکی