فایل ورد word عملیات حرارتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word عملیات حرارتی دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word عملیات حرارتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word عملیات حرارتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word عملیات حرارتی :

موضوع : فایل ورد word عملیات حرارتی


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد


1-1- حدود:
فرآیندها شامل فایل ورد word عملیات حرارتی سطوح و فایل ورد word عملیات حرارتی مخصوص مانند:
Induction- Flame- Carburizing- Nitriding- Austempering- Martempering
را توضیح نمی دهد البته می تواند در حدود كاربردی مورد نظر بعنوان مرجع قرار گیرد.
2-1- كلاسه كردن:
فولادهای مورد نظر این جزوه تحت چهار كلاس طبقه بندی می شود و مگر در مواردی خاص كه اشاره خواهد شد فرآیندها و تجهیزات اشاره شده در این حزوه به تمام كلاس‌های فولادی كه در جدول 1A و 1B و 1C و 1D اشاره شده اشاره دارد:
Class A: فولادهای كربنی و كم آلیاژ
Class B: فولادهای ضد رنگ مارتنزین سری 400
Class C: فولادهای ضد زنگ آستینی سری 200, 300
Class D: فولادهای سخت كاری رسومی (PH) و فولادهای Maraging
2)مدارك مربوطه
تست انتها جهت قابلیت سخت شوندگی فولاد ASTM A 255
تست های مكانیكی محصولات فولادی- متدها و تعاریف ASTM A 370
نمونه های متالوگرافی- آماده كردن ASTM E 3
تست كشش مواد فلزی ASTM E 8
تست سختی سرنیل مواد فلزی ASTM E 10
سختی راكول ASTM E 18
تست ضربه به bar شیار داده شده برای مواد فلزی ASTM E 23
سختی میكرو هاردنس مواد ASTM E 384
تست های Pyrometry ASTM 2750
3)نیازمندیها
1-3 تجهیزات:
1-1-3- جو كوره و پوشش محافظت كننده روی فلزی
1-1-1-3- اتمسفر فولادهای كلاس A, B, C, D:
گاز واسطه فولادها در كلاس های اشاره شده در بالای می تواند هوا- آرگن- هلیوم هیدروژن- نیتروژن- خلاء یا اگزوترم یا اندوترم در تطابق با نیازمندیهای زیر باشد. استفاده از پوشش فلز محافظ بر طبق 3-1-3-3- در جائیكه نیاز است، ممكن است.
1)*- یعنی اتمسفر در این كلاس فولاد قابل استفاده است.
2)اگر طور دیگری اشاره نشده باشد اتمسفر هوا در مورد سخت كردن رسوسی- تمپر كردن تنش گیری و رفتار انتقال در محدودیت دارد. اتمسفر هوا می تواند در مورد فولادهای كلاس A و B كه می توان از روی آنها حداقل از فلز را از تمام سطوح بعد از فایل ورد word عملیات حرارتی برداشت كاربرد دارد.
3)نقطه شبنم نباید بیش از در هنگام خروج Working Zone باشد.
4)فشار جزئی باید كمتر از 100 میكرون جیوه باشد(وقتیكه تفسیر رنگ سطحی محدود اجازه داده شود)- جهت عملیات جرارتی براق، فشار جزئی باید كمتر از 20 میكرون جیوه باشد.
5)اتمسفر باید جهت جلوگیری از تغییر در درصد كربن در سطح فلز طبق 3-3-3 كنترل شود.
6)تا حدود قابل قبول است.
7)نیتروژن تهیه شده از Dissociated ammonia نباید استفاده شود.
8)فقط وقتی قابل قب.ول است كه در دمای یا بالاتر تمپر شود.
9)فولاد كلاس A می تواند به ضخامت طبق یا معادل آن آبكاری مس ریزدانه جهت یك پوشش محافظ شود. پوشش های محافظ دیگر نیز در صورتیكه تأیید شود می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
10)فولاد نبایستی در اتمسفر پایه نیتروژن یا اندومتریك حرارت داده شود.
2-1-1-3- اتمسفر كوره ها:
اتمسفر كوره ها باید توسط گازهایی با آنالیزی تركیبی كه بر طبق Specهای مربوطه باشد پر شود. گاز كوره ها و تولید كننده های گاز باید كنترل شود. مجراها و working zone باید جهت جلوگیری از آلودگی با گازهای بیرون كاملاً آب بندی شود. كوره های خلاء باید تجهیزات ثبت solid state جهت درك خلاء در محفظه حرارت (heating chamber) داشته باشد. كوره هایی كه شامل اتمسفرهایی هستند كه جهت آن نوع فولاد تأیید نشده است باید قبل از فایل ورد word عملیات حرارتی آن نوع فولاد كاملاً خالی شوند.

فایل ورد word عملیات حرارتی
فهرست مطالب
1-1- حدود: 1
2)مدارك مربوطه 1
3)نیازمندیها 2
1-3 تجهیزات: 2
2-1-3- پیرومتری و كنترل دمای كوره: 7
4-1-3- تجهیزات جنبی: 8
2-3- رفتار حرارتی: 9
آستینه كردن: 11
تمپرینگ 11خو
رفتارهای حرارتی دیگر: 12
آنیل كردن كلاس C: 13
تنش گیری: 13
نیازمندیهای فرآیند: 13
كلیات: 13
تمیزكاری: 14
فضادهی: 14
نیاز به تأییئ جهت استفاده از پوشش یا آبكاری: 14
خواص مكانیكی: 15
تست ضربه (فقط نوع فولاد ضد زنگ 431): 16
آلودگی سطحی: 16
كربورایز شدن و نیتراته شدن: 17
حمله خوردگی بین دانه ای: 17
4-3-3- مؤثر بودن شوكه كردن: 18
دستورالعمل تست جهت تجهیزات: 18
تست آلودگی سطحی: 18
خواص مكانیكی: 20
تست كشش: 21
(3-3-4) تست های متالوگرافی: 21
تعیین حضور كربورایز و نیترات: 22
دستورالعمل های تست برای كنترل نرخ شوكه كردن: 23
تست سختی: 23
تركیب در محلول طبق زیر: 24
نتایج: 25لینک کمکی