فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری :

موضوع : فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد

مقدمه:
این رساله به صورت یك متن كلاسیك فروتن در توضیح فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری درآمده است. این از آن موارد فرخنده‌ای است كه یك كوشش اتفاقی به پدید آمدن یك اثر ماندنی منجر می ‌شود.
معنی هنر، ساده و روشن است اما كسانی كه با مباحث هنری بنحوی سر و كار پیدا كرده باشند خواهند دانست كه در این مباحث نقل مطلب به زبان روان و ساده از هر مبحث دیگری دشوارتر است. منتها من گمان می‌كنم كه این دشواری كمتر در محدودیتهای زبان ما است ، و بیشتر در این است كه ما زبانمان را به اندازه كافی در این مباحث برای مقاصد جدی بكار نبرده‌ایم.
فصل اول
تئوری هنر
1-1 تعریف هنر
كلمه ساده» هنر«1 غالباَ مربوط به آن هنرهایی است كه ما آنها را به نام » هنر تجسمی«‌2 یا » بصری«‌3 می‌شناسیم اما اگر درستش را خواسته باشیم باید هنر، ادبیات، و موسیقی را هم در برگیرد به این دسته از هنرها، هنرهای غیر تجسمی گویند پاره‌ای از خصائص میان همه هنرها مشترك است و هر چند كه در این یادداشتها ما سروكارمان بیشتر با هنرهای تجسمی خواهد بود تعیین اینكه چه چیزی در میان همه هنرها مشترك است بهترین آغاز تحقیق ماست.
شوپنهاور نخستین كسی بود كه گفت همه هنرها می‌خواهند به مرحله موسیقی برسند. این گفته بارها تكرار شده و منشأ اشتباهات فراوانی بوده است و لیكن حقیقت مهمی را بیان می‌كند شوپنهاور كیفیات انتزاعی موسیقی را در نظر داشت در موسیقی و تقریباَ فقط در موسیقی هنرمند می‌تواند مستقیماَ با مخاطبان خود طرف بشود بی وساطت وسیله‌ای كه عموماَ برای مقاصد دیگر هم بكار برده شود معمار باید غرض خود را به زبان عمارت بیان كند كه بعضی فوائد مصرفی هم دارند شاعر كلمات را بكار می‌برد كه در مجاورت روزمره نیز بكار می‌روند نقاش معمولاَ به زبان تصاویر جهان قابل رؤیت سخن می‌گوید فقط آهنگساز است كه به آزادی كامل می‌تواند از ضمیر خویش اثری پدید آورد كه هدف آن چیزی جز لذت بخشیدن نیست. اما همه هنرمندان نیتشان لذت بخشیدن است ساده‌ترین و معمولیترین تعریف هنر این است كه بگوئیم هنر كوششی است برای آفرینش صور لذت بخش. این صور حس زیبائی ما را ارضاء می‌كند و حس زیبائی وقتی راضی شود كه ما نوعی وحدت یا هماهنگی حاصل از روابط صوری در مدركات حسی خود دریافت كرده باشیم.
هنر فعالیتی است كه در قلمرو حیوانیت، از احساس جنسی و تمایل به بازی پدید آمده است و همراه با تهییج لذت بخش انرژی عصبی است( تعریف گرانت آلن). این، تعریفی مبتنی بر اساس تكامل تدریجی وظائف الاعضاء( فیزیولوژیك) خواهد بود . یا : هنر تجلی خارجی احساسات نیرومندیست كه انسان آنها را تجربه و آزمایش كرده است. این تجلی ظاهری بوسیله خطها، رنگها، حركات، و اشارت، اصوات و كلمات صورت می‌پذیرد (تعریف درون). تعریف مذكور یك تعریف تجربی خواهد بود. بنا بر آخرین تعریفی كه »سولی«، آنرا بیان كرده است، هنر» بوجود آوردن موضوعی ثابت یا عملی ناپایدار است كه نه تنها قابلیت فراهم ساختن لذت مؤثر را برای بوجود آورنده دارد، بلكه تأثر لذت بخش را قطع نظر از هر گونه سود شخصی كه از آن بدست آید، به گروهی بیننده یا شنونده انتقال می‌دهد« . نادرستی همه این تعاریف، بدین سبب است كه در تمامی آنها درست نظیر تعاریف متافیزیكی- هدف هنر، در لذت ناشی از آن جستجو شده است نه در سر منزل مقصودی كه هنر در حیات انسان و بشریت دارد. برای آینكه هنر را دقیقاَ تعریف كنیم، پیش از همه لازم است كه بدان، همچون یك وسیله كسب لذت ننگریم، بلكه هنر را یكی از شرایط حیات بشری بشناسیم. آنگاه كه به زندگی این چنین نگریستیم، ناگزیریم كه هنر را یكی از وسایل ارتباط میان انسانها بدانیم.
هر یك از محصولات هنر ، این نتیجه را دارد كه گیرنده تأثیر آن محصول هنری، با بوجود آرورنده هنر ، و با تمام كسانی كه در عصر او، پیش از او، و یا بعد از او، همان تأثیر هنری را گرفته‌اند و یا خواهند گرفت، رابطه خاصی پیدا می‌كند.
صفت ویژه این وسیله ارتباط ، كه آن را از وسیله دیگر یعنی سخن متمایز می‌سازد، این است كه انسان به یاری» كدام« افكار خویش و توسط هنر احساسات خود را به دیگری انتقال می‌دهد.
فعالیت هنر، بر بنیاد این استعداد آدمی قرار دارد كه انسان، با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر، از راه شنیدن یادیدن، می‌تواند همان احساسی را كه شخص بیان كننده و شرح دهنده تجربه كرده بود، وی نیز همان احساس را تجربه نماید.
مثال بسیار ساده‌ای می‌آوریم: مردی می‌خندد، از خنده او، مرد دیگری، احساس شادمانی می‌كند، او می‌گرید، آنكس كه صدای گریه‌اش را می‌شنود، احساس اندوه می‌كند. بر این خاصیت انسانها، یعنی پذیرفتن سرایت احساسات انسانهای دیگر است كه فعالیت هنر بنیان دارد.
هنر آنگاه آغاز می‌گردد كه انسانی، با قصد انتقال احساسی كه خود آنرا تجربه كرده است، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به یاری علائم معروف و شناخته شده ظاهری ، بیانش كند. احساسات بسیار متفاوت، قویترین و ضعیفترین، مهمترین و ناچیزترین، خوبترین و بدترین آنها ، تا آن زمانی كه به خواننده و تماشاگر و شنونده سرایت می‌كنند، موضوع هنر را می‌سازند.

فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری
فهرست مطالب
فایل ورد word مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبشهای عمده هنری
مقدمه: 1
فصل اول 2
تئوری هنر 2
تعریف هنر 3
2-1- چرابه هنر رو می‌كنیم؟ 7
3-1 درآمدی به مبانی تئوری هنرتولستوی 9
4-1 تنوع هنر 16
5-1 عنصر شخصی 16
6-1 احساساتیگری 17
7-1 زیبایی در هنر 18
8-1 حس زیبایی 26
9-1 تمایز هنر و زیبائی 26
فصل دوم 28
طراحی BILBORD 28
BILBORD 1 : 29
2 BILBORD :‍ 29
3 BILBORD : 29
4 BILBORD : 29
5 BILBORD : 30
6 BILBORD : 30
7 BILBORD : 30
نتیجه: 32
منابع و مأخذ 34لینک کمکی