فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

موضوع : فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد


چكیده
وجود اطلاعات مالی در خود اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است كه باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود.
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فهالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتبار دهتی به صورتهای مالی می‌باشد و در این راستا، انعكاس آن بر قیمت سهام بررسی شده است.
جامعه آماری مورد بررسی در مورد فرضیه اول، شركتهای پذیرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالی آنها سالهای 81 و 82 می‌باشد برای فرضیات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌ای بین سهامداران، كارگزاران و مدیرات و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید.
در این تحقیق از روش كتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات نظری ومبانی تحقیق استفاده شده است همچنین با استفاده از این روش، اطلاعات مربوط به فرضیه اول جمع آوری شد.همچنین ار روش تحقیق میدانی برای توزیع پرسشنامه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه اول از توزیع فیش در سطح اطمینان 95% و برای آزمون فرضیات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در یك جامعه در سطح اطمینان 95% استفاده شده است. در نهایت نتیجه گیری كلی زیر بدست آمد:
با 95% اطمینان می‌توان ادعا كرد كه بین نوع اظهار نظر حسابرس و قیمت سهام رابط معنی داری وجود دارد.
واژه‌های كلیدی
بورس اوراق بهادار، حسابرسی، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولی نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضریب پاسخ سود.
فصل اول- كلیات

1-1- مقدمه
در پی تحولات ناشی از انقلاب اسلامی صنعتی در ارو پا، تاسیس شركتهای بزرگ در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم، نیازمند سرمایه‌های كلان بود، بنابراین سرمایه‌های كوچك تعداد كثیری سرمایه گذار، تحت عنوان سهام، یكجا جمع شده، برای تامین سرمایه شركتهای بزرگ تخصص یافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالكیت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران بیش از بیش بر دولتها معلوم شد. ایجاد بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهمیتی بود كه به رشد و گسترش شركتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و دینفعان بازار سرمایه گذاران نمی‌توانستند به طور مستقیم در اداره شركتها دخالت داشته باشند لذا مسئولیت را به عهده هیئت مدیره منتخب خود قرار دادند. با رواج اندیشه جدایی مالكیت از مدیریت در اوایل قرن بیستم، دامنه مسئولیت و وظایف، گسترش یافت وارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسبتر، بر اساس نیاز استفاده كنندگان، از جمله صورت سود و زیان، ضرورت یافت تا صاحبان سرمایه بتوانند از چگونگی بكارگیری سرمایه‌هایشان، توسط مدیریت، و از چشم انداز آتی سرمایه‌گذاری خود مطلع شدند.
افزودن بر سرمایه‌گذاران مذكور، بانكها و موسسات اعتباری برای مقاصد وام و اعتبار، و دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و … نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش مواد استفاده شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی، و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد محدودی صاحب سرمایه، به پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی گروه كثیری ذیحق و دیعلاقه ارتقا و به حسابداری و حسابرسی، نقش با اهمیت اجتماعی داد. حسابرسان با ایفای نقش نظارتگری و اعتبار دهی به صورتهای مالی، افزایش پویایی و كارایی بازار سرمایه را موجب می شوند. در یك اقتصاد سالم و در بین بازار سرمایه، بورس ارواق بهادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد یك كشور بدست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا كند بی‌شك، رشد و شكوفایی اقتصاد را سرعت خواهد بخشید. لازمه افزایش كارایی و پویایی بازار سرمایه. تجهیز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به اطلاعات كامل، صحیح و معتبر می‌باشد. مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، صورتهای مالی به همراه گزارشهای حسابرسی است كه بدون هزینه در اختیار استفاده كنندگان، قرار داده می‌شود. بدین ترتیب با اتكا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتنی بر یافته‌های حسابرسان مستقل، بی طرف و ذیلاح، تصمیمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شكل بهینه و مطلوب به سودآورترین فهالیتها، تخصصی داده می‌شود.
1-2- بیان مسئله
تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است كه باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.
هر چند سرمایه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شركتها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتكای اطلاعات صورتهای مالی می‌كاهد. حسابرسان مستقل كه توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارك و شواهد پیشوانه صورتهای مالی، تقلب و سوء جریانهای اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی را كشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شركتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ای ارائه می‌كنند. نتایح یافته‌های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام «گزارش حسابرسی» به شكل‌های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می‌شود. تجزیه نشان داده است كه شكل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می‌شود و از شكلهای مردود و عدم اظهار نظر كمتر استفاده می‌شود.
گزارش حسابرسان مستقل كه منقم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه،‌ منتشر می‌شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌گیری گروههای ذینفع می‌باشد. تحقیات انجام شده در سایر كشورها حكایت از این دارد كه موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیریهای اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به آنكه یكی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شركتهاست و یكی از جامع‌ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارشهای مالی سالانه شركتها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارشهای حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر واكنش سهام می‌باشد كه نتیجه درك و حساسیت دست انداركاران بازار سهام است.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
متأسفانه در ایران به علت آشنا بودن بسیاری از اقشار جامعه حسابرسی، نبودن ضوابط و مقررات مربوط و یا ضمانتهای اجرایی پیشوانه آنها و بی توجهی كارگزاران بورس و سایر دست انداركاران از نتایج و یا یافته‌های حسابرسی كه مستلزم صرف مبالغ هنكنفی است استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد و از پیامدهای این امر تصمیم گیری نامناسب سرمایه گذاران و در نتیجه عدم تخصیص بهینه سرمایه و كارایی بازار است. بنابراین، مطالعه و پژوهش موضوع ضروری به نظر می‌رسد و نتایج حاصل از تحقیق، قابل استفاده برای سرمایه‌گذارای و بازار سرمایه است.
1-4- فرضیه های تحقیق
در تحقیق حاضر چهار فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد كه به شرح زیر می‌باشد:
فرضیه اول: شرطهای گزارش حسابرسی در زمان انشار، قیمت سهام را تحت تاثیر قرار داده و این تاثیر در ضریب پاسخ سود منعكس می‌شود.
فرضیه دوم: گزارشهای حسابرسی مقبول بر قیمت سهام شركتها تاثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم: نظر مردود گزارش حسابرسی باعث كاهش قیمت سهام شركت می‌شود.
فرضیه چهارم: گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهار نظر بر قیمت سهام تاثیر منفی دارد.
1-5- تعاریف علمیاتی
- بورس اوراق بهادار: به معنی یك بازار متشكل رسمی سرمایه است كه در آن خرید و فروش سهام شركتهای سهامی، اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی و وایز برنامه‌های صادراتی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌گیرد. و وظیفه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز یا سرمایه‌های را كه الزمات قانونی برای متقاضیان سرمایه می‌باشد.
- سهام: قسمتی از سرمایه شركت سهام می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است كه نشان دهنده تعداد سهام است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.
- شركت سهامی: شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
- حسابرسی: حسابرسی به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود كه مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را بعهده دارد.
- حسابرسی: حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی‌طرفه شواهد مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق ادعاها (اظهارات) بامعیارهای از پیش تعیین شده و گزارشگری نتایج به افراد ذینفع.
- اظهار نظر گزارش حسابرسی: بند اظهار نظر گزارش حسابرسی حاوی نظر صریح حسابرسی درباره اینكه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با همیت طبق استاندارهای حسابداری به نحو مطلوب ازائه شده است یا خیر، می‌باشد.
- اظهار نظر مقبول: نظارات مقبول درمواردی اظهار می‌شود كه صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده باشد.
- اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می‌شود كه موارد با اهمیت ولی غیراساسی در عدم رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی وجود داشته باشد.
- اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی حسابرسی نظر مردود اظهار می‌نماید.
- عدم اظهار نظر: چنانچه آثار احتمالی ناشی از محدودیت در دامنه رسیدگی اساس باشد و همچنین در موارد وجود ابهام یا ابهام‌های اساسی، حسابرسی باید صرف نظر از افشا یا عدم افشای موضوع، نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه كند.

فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول- كلیات
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4- فرضیه‌های تحقیق
1-5- تعاریف علمیاتی
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
2-1- سیر تكاملی حسابرسی در جهان
2-2- پیدایش حسابرسی در ایران
2-3- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی
2-3-1- تضاد منافع
2-3-2- پیامدهای اقتصادی با اهمیت
2-3-3- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی
2-3-4-عدم دسترسی مستقیم
2-3-5- فرضیه نظارت
2-3-6- فرضیه بیمه
2-3-7- فرضیه اطلاعات
2-4- تعریف حسابرسی
2-5- مسئولیت حسابرسی و انتظارات استفاده كنندگان از گزارش حسابرسی
2-6- استكالات ناستی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده
2-7- استانداردهای حسابرسی
2-8- گزارش حسابرسی
2-8-1- عنوان
2-8-2- مخاطب گزارش
2-8-3- بند مقدمه
2-8-4- بند دامنه رسیدگی
2-8-5- بند اظهار نظر
2-8-6- تاریخ گزارش
2-8-7- گزارشهای تحویل شده
2-8-7-1- انحراف از استاندارهای حسابداری
2-8-7-2- محدویت در دامنه رسیدكی
2-8-7-3- ابهام
2-8-7-4- تأكید بر مطلب خاص
2-8-8- اظهار نظر متفاوت
2-9- بورس اوراق بهادار تهران
2-9-1- تاریخچه
2-9-2- تحوه تأمین اطلاعات
2-9-3- نحوه نظارت
2-9-4- اظهار نظر حسابرسی توقف فعالیت شركتها در بورس
2-10- پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان
2-11- پیشینه پژوهش در ایران
فصل سوم- روش تحقیق
3-1- جامعه آماری
3-2- روش نمونه‌گیری
3-3- روش اجرای تحقیق
3-3-1- سود غیر عادی سهام
3-3-2- خطای پیش‌بینی سود هر سهم
3-3-3- ضریب پاسخ سود
3-4- روشهای جمع آوری اطلاعات
3-4-1- روش كتابخانه
3-4-2- روش میدانی
3-5- روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
3-6- محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- بررسی رابط سترو 1 حسابرسی و قیمت سهام
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده از پرسشنامه
4-3- آزمون فرضیات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات پژوهش
5-3- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
پیوستها
پیوست 1: جدول محاسبه ERC
پیوست 2: پرسشنامه
فایل ورد word تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه میان گزارشهای حسابرسی وضعیت‌های بازار سهام
جدول شماره 4-1- ضریب پاسخ سود برای شركتهای انتخاب شده
جدول شماره 4-2- آماده‌ها مركزی و پراكندگی برای شركتهای انتخاب شده
جدول شماره 4-3- خلاصه اطلاعات عمومی- جمعیت شناسی
جدول شماره 5-1- خلاصه نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه اول
جدول شماره 5-2- خلاصه نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامهلینک کمکی