فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی :


موضوع : فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی


درباره رضایت شغلی نظریه های گوناگونی ارائه شده است اما می‌توان گفت تعالی‌ آنها رضایت شغلی را بر پایه این سه محور قرار می‌دهند

توقعات و انتظارات افراد در زمینه موقعیتهای واقعی 2- میزان بر آورده شدن نیازهای جسمی‌و روانی و 3- سطح ابقای ارزشهای مهم ( نیوتن و كینان 1991) از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه ساز و ایجاد كننده رضایت شغلی می‌باشند این عوامل را می‌توان از ویژگیهای شخصیتی احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی كه جنبه های درونی نامیده می‌شود تا شرایط و ویژگیهای سازمانی اجتماعی و فرهنگی كه جنبه های بیرونی به حساب می‌آید مرتب كرد ( تت و می‌یر 1993) در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌گردد

تعاریف رضایت شغلی

رضایت شغلی از دیدگاه های گوناگون تعریف نموده اند كه ذیلاً به چند مورد اشاره می‌شود

مطالعه رسمی‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه 1930 شروع و از آن پس بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت یافت كه طرفداران اولیه رویكرد روابط انسانی مدیران را قانع كردند كه كارگر خوشحال كارگر سود آور است

تلاش كلاسیكها برای تعریف رضایت شغلی در سال 1953 توسط رابرت هاپاك انجام شد وی می‌گوید رضایت شغلی مفهومی‌پیچیده و چند بعدی است كه با عوامل روانی اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد تنها یك عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود فرد با تاكیدی كه به عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد ارزش اجتماعی شغل شرایط محیط كار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می‌كند ( هوی و میسكل 1371 ص276)

شرتزر معتقد است رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یك شغل شرایطی كه در آن كار انجام می‌گیرد و پاداشی كه برای انجام آن دریافت می‌شود و اینكه نیازهایش تا چه حدودی با انجام فعالیتهای شغلش برآورده می‌شود

هرسی و بلانچارد معتقدند رضایت شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت كلی فرد در حالی كه این دو توافق و تعادل داشته باشند رفتار بطور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثر بخشی و رضایت تواماً حاصل می‌گردند

رضایت شغلی


فایل ورد word تحقیق رضایت شغلی
فهرست مطالب


مقدمه 5

تعاریف رضایت شغلی 6

رضایت شغلی و نظریه برابری پیمان روانشناختی و انگیزش 11

رضایت شغلی و انگیزش 14

نظریه های انگیزش و رضایت شغلی 15

1- گروه اول تئوریهای محتوایی 16

1- الف تئوری سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو 16

1- ب- تئوری دو عاملی “انگیزش بهداشت” فردریک هرزبرگ 17

1- ج- نظریه ارضای نیاز مارتین ولف 18

1د- تئوریی نیاز به موفقیت ( کامیابی ) دیوید مک کللند 19

1- هـ – نظریه X و Y داگلاس مک گریگور 20

گروه دوم تئوریهای فرآیندی 20

2- الف- تئوری شرطی کردن رفتار ( مشروط به نتیجه) 20

2- ب- تئوریهای انتظار 24

2- ب- 1- تئوری انتظار “ویکتور و روم” 24

2- ب – 2 مدل لاولر – پرتر 25

2-ج – تئوری برابری 26

2-د- تئوری هدف 27

رضایت شغلی انگیزش و طراحی شغل 28

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 32

الف-1- عوامل درون سازمانی 32

الف1- کارهایی که هماورد طلب هستند 32

الف-2- یکسانی حقوق و مزایا و ترفیعات عادلانه 32

الف-3- شرایط مناسب محیط کار 32

الف-4- ارتباط مناسب با مدیر مافوق همکاران و ارباب رجوع 33

الف 5- ویژگیهای شخص و تناسب شغل با فرد 33

الف-6- ساختار و اندازه سازمانی مناسب 33

الف-7- هدف سازمانی رضایتبخش و سودمند بودن دستگاه 34

ب- عوامل بیرون سازمانی 34

1- ب نقش شرایط اقتصادی جامعه و رضایت شغلی 34

2- ب نقش اتحادیه ها در رضایت شغلی 35

3-ب رابطه خود کارسازی اداره و رضایت شغلی 35

اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 36

الف- رضایت شغلی و بهره وری 36

ب- رضایت شغلی و غیبت 38

ج- رضایت شغلی و جابه جایی کارکنان 38

منافع حاصل از سنجش رضایت شغلی 40

1- کمک به تعیین خشنودی شغلی کلی 40

2- کمک به بهبود ارتباطات 40

3- کمک به بهبود نگرش 41

4- کمک به تعیین نیازهای آموزشی 41

5- بهره های اتحادیه های کارگری 41

6- کمک به برنامه ریزی دگرگونیها 41

روشهای سنجش رضایت شغلی 42

شاخصهای رضایت شغلی 42لینک کمکی