فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل :

موضوع : فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل


توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد


فایل ورد word صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
9/15 – نكات كلیدی و مهم 2
تمرین های اینترنتی دانشجویان 4
حل مسائل 5
سؤالات این مبحث 10
مسائل 12
اطلاعات برگه گستره Excel 16
مدلهای پیشرفته 22
تحویل گروه یكنواخت 25
مسئله های ضمیمه 26
فصل 16- درخواست مواد 29
1/16- تعاریف سیستم های MRP 34
2/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش 38
3/16- یك نمونه مثال MRP 45

با سیستم های كامپیوتری شده، سطح یكنواخت كنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به كاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت كردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این كار مفید است.
9/15 نكات كلیدی و مهم :
مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌كند.
نكات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:
• موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بكار رفته است كه تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌كند. موجودی ها شامل مواد خام ـ كار در جریان گردش و كالاهای تولید شده می باشند.
• قانون تصمیم گیری مشخص می‌كند كه چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند كه باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینه حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه كمبود كالا (یا كسری كالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند كه با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌كنند.
• فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های كمبود كالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تك محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.
• هر مسئله موجودی كالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینه كل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند كه در وضعیت خاص به كاربرده می شوند.
• یك سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وقتی كه وضعیت سهام در نقطه سفارش R افت پیدا می‌كند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
• یك سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری كه سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دوره نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
• انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوباره پر سازی ـ نوع حفظ ركورد و هزینه جنس باشد. یك سیستم دوره ای باید زمانی بكار برده شود كه سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.
• سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطه سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه كند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای كافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی كنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی كاهش باشد.
• مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به كار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را كنترل كند و تلاش و هزینه كمی را صرف آیتم های C.B كند.
• تمرین های اینترنتی دانشجویان
1ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درك اطلاعات جذاب پیرامون كنترل موجودی می‌باشد.
2ـ شركت به ثبت رسیده مدیرت موجودی مؤثر:
www. effective inventory . com / articles . html
می توانید یكی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه كوتاهی از آنرا بنویسید.
3ـ شركت به ثبت رسیده Ciss، به آدرس :
www. Cissltd . com
نمونه آن لاین برنامه Inventory را اجرا كنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای كاربر را تایید كنید.
4ـ برنامه Retail ، به آدرس :
www. Retail pro . com
این سیستم نرم افزاری را برای كنترل موجودی های خرده فروشی بررسی كنید. گزارش كوتاهی درباره ویژگی های اصلی ـ كه پیدا می كنید ـ بنویسید.
• حل مسائل
مسئله: 1 = در یك فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این كه معمولاً به كار برده میشود 500 واحد در هر ماه است. هزینه سفارش 30 دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزینه واحد 50 دلار است.
(a بر اساس فرمول ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟
(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟
(c تیم كیفیت روشی را برای كاهش هزینه های سفارش ـ تا 5 دلار ـ كشف كرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌كند و تكرار خرید برای این محصول چیست؟
اولاً تقاضا را به واحدهای زمانی یكسان ـ مثل هزینه حمل تبدیل می‌كنیم. در این حالت، هزینه محل برحسب سال است و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا سالیانه 6000=12*500 واحد است.
واحد 697/1 06/1697 =
(b تكرار سالیانه خرید برابر با D/Q یا 54/3=1697/6000 بار در سال است. برای تبدیل آن به ماه، تقسیم بر 11 ماه در سال، با تكرار سالیانه خرید می‌كنیم:
ماه 39/3 هر
هفته 69/14 هر
روز 11/103 هر
واحد 693 8/692 =
تكرار خرید برابر با D/Q با 66/8=693/6000 بار در سال است.
مسئله 2 سیستم Q ، عدد بخش 2001- XB، تقاضای مستقل سالیانه را به صورت بخش های مجزا از 4000 واحد ـ هزینه تنظیم 100 دلار ـ هزینه محل 30 درصد در سال ـ و هزینه جنس 67/266 دلار دارد. پس سهولت تولید كه 5 روز در هفته و 50 هفته در سال را نشان می‌دهد موجب مقدار كل 250 روز بهره وری در سال میشود. زمان ناب این تولید 9 روز است انحراف معیار تقاضا 2 واحد در روز است. شركت می خواهد 95 درصد سطح سرویس را بر این بخش مجزا داشته باشد. پس :
Q (a) را با استفاده از فرمول محاسبه كنید.
R (b) را مقایسه كنید.
(C) اگر شركت یك سیستم Q از كنترل موجودی را استفاده می كرد ( با مرور متوالی) پس نتایج با محاسبات خودتان شرح دهد.
راه حل : (a)
Q =
(b) راه حل این بخش از مسئله، به طور صحیح، نیاز به 2 مرحله دارد: اول، باید تقاضای روزانه برآورد شود. و این از طریق مقدار سالیانه تقاضای بر تعداد روزهای كاری در سال انجام می شود. واحد 16= 250/4000 (در هر روز) میانگین تقاضا بر زمان ناب، 16 واحد در هر روز بر 9 روز یا 144=16*9 واحد است. دوم: انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب باید برآورد شود. و این از طریق مشخص كردن انحراف تقاضای روزانه (2 واحد) ـ و ضرب ریشه توان دوم تعداد روزهای زمان ناب (ریشه توان دوم 9) تعیین میشود.
(انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب) R=m+z
9/9+144=
واحد 154 9/153=
(c 100 واحد را سفارش می دهیم وقتی كه موجودی (كنونی بعلاوه سفارش) برای 154 واحد كاهش می یابد. به طور میانگین، 9/9 واحد موجودی ایمنی در حال حاضر وجود دارد وقتی كه به سفارش می رسد در 5 درصد این موارد، كمبود كالا وجود دارد قبل از اینكه به سفارش برسد.
مسئله 3: سیستم P، محصولی را بررسی كنید كه در مسئله حل شده 2 شرح داده شده وقتی كه به سؤالات زیر پاسخ می دهید:لینک کمکی