فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار :


موضوع : فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار


از دیدگاه شرطی سازی عامل آدمی رفتار ناسازگار را برای افزایش تقویت مثبت یا كاهش یك محرك آزاردهنده یاد می گیرد. از نظر اسكینر بیشتر مشكلات عاطفی فرد در نتیجه واكنشهای او نسبت به محیط هایی به وجود می آید كه در آن كنترل و تنبیه به حد افراطی می رسد. اضطراب نتیجه شرطی شدن نسبت به محیط ، مثل احساس گناه افسردگی یا خشم است

از دیدگاه شرطی سازی پاسخگر یادگیری اضطراب در صورتی روی می دهد كه پاسخ در مجاورت زمانی با یك محرك معین فرا خوانده شود و در ادامه مشخص شود كه این محرك می تواند آن پاسخ را فراخواند ؛ در حالی كه قبلا قادر به این كار نبود . بنابراین افراد می توانند یادبگیرند به هرمحركی ،ازجمله سگ ، آدمها، میل جنسی ، آسانسور و كثافت با اضطراب پاسخ دهند، حتی اگر این محركها قبلا اضطراب را در آنها فراخوانی نكرده باشند. همچنین محركهایی كه از نظر ظاهری شبیه محرك اصلی هستند از طریق فرآیند تعمیم محرك نخستین می توانند موجب اضطراب شوند

در رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار، درمانگر مستقیما با رفتار ناسازگار خود سروكار دارد و به دلایل زیر بنایی این نوع رفتار كاری ندارد و توجه اصلی درمانگر معطوف تغییر رفتار ناسازگار است و برای او اهمیت ندارد كه مراجع نسبت به آن بینش پیدا كند روی این اصل رفع علایم مرضی معادل با بهبودی است

ماهیت روان درمانی در رفتار درمانی

رفتار درمانی كاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر رفتار ناسازگارانه و نامطلوب است از این رو رفتار درمانگران دقیقا با این مسئله مواجهند كه مراجع چگونه یاد گرفته است یا چگونه یاد می گیرد ، چه عواملی یادگیری او را تقویت می كند و تداوم می‌بخشد و چگونه می توان فرآیند یادگیری او را تغییر داد تا چیزهای بهتری را جایگزین رفتارهای نامطلوب خویش كند

در رفتار درمانی فرض براین است كه نوروز ، رفتار یادگرفته شده ناسازگارند (شامل احساسات ، افكار و فعالیتهای حركتی ) است و اصلاح این رفتار ناسازگار مبتنی بر كاربرد تكنیكهای برآمده از قوانین یادگیری است (كورسینی ، 1973) . بنظر ولپی چون اضطراب از طریق شرطی سازی آموخته می شود ، از طریق شرطی سازی تقابلی می توان آن را یادگیری زدایی كرد. ولپی در پژوهش خود با گربه های روان رنجور دریافت كه در شرطی سازی تقابلی باید دو كار مهم انجام داد. كار اول یافتن پاسخی است كه با اضطراب مغایر باشد و می توان آن را با محرك فراخوان اضطراب همایند كرد . اصل بازداری تقابلی می گوید :«اگر بتوانیم كاری كنیم كه پاسخ بازدارنده‌ اضطراب در حضور محركهای اضطراب آور رخ دهد. این پاسخ پیوند بین این محركها واضطراب را ضعیف خواهد كرد. در اثر همایندی های كافی پاسخ بازدارنده‌ اضطراب بامحرك فراخوان اضطراب ، بالاخره پاسخ جدید و سازگارانه تر ، جایگزین پاسخ اضطراب ناسازگارانه می شود . به زبان ساده برخلاف مشكل عمل كنید ، آن مشكل ناپدید خواهد شد گرچه پاسخ های متعددی می توانند مانع از اضطراب شوند ، پاسخ هایی كه رفتار درمانگران معمولا بكار می گیرند

رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار


فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار
فهرست مطالب


تاریخچه1

مفاهیم بنیادی نظیریه رفتار درمانی4

نظریه شخصیت4

ماهیت انسان5

مفهوم اضطراب و بیماری روانی7

ماهیت رواندرمانی در رفتار درمانی8

فرآیند درمان9

ارزیابی در رفتار درمانی13

تكنیكهای رفتار درمانی

روشها و فنون برخاسته از شرطی سازی پاسخگر15

حساسیت زدایی منظم15

آموزش جرأت ورزی16

مواجهه تدریجی18

غرقه سازی18

انزجار درمانی20

روشها و فنون برخاسته از شرطی سازی كنشگر

روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود21

روش تقویت مثبت21

روش تقویت منفی22

اقتصاد ژتونی23

قرارداد رفتاری24

روشهای ایجاد رفتارهای تازه

روش شكل دهی رفتار25

روش زنجیره سازی رفتار26

روشهای كاهش و حذف رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت كاهش رفتار26

روشهای منفی كاهش رفتار28

كارآیی رفتاردرمانی برای اختلال های ویژه 30

فایل ورد word رفتار درمانی و تغییر اصلاح رفتار
فهرست منابع34لینک کمکی