فایل ورد word حق دفاع متهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word حق دفاع متهم دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word حق دفاع متهم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word حق دفاع متهم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word حق دفاع متهم :


فایل ورد word حق دفاع متهم


جرم موجب بروز كشمكش بین مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است كه برای جلوگیری از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت كیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در كنار قوانین شكلی بكار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممكن برسد

قانونگذار در انشاء قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود كه هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی كیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر كشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امكانات و تصمیمات كافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر كشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، كه همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر كشوری واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی كه حكومت، امكانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یك دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد

دوم- رعایت و حمایت از فایل ورد word حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی كه با دلایل و قراین كافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وكیل مدافع و دارا بودن یك سری حقوق معین از خویش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، فایل ورد word حق دفاع متهم می‌باشد. فایل ورد word حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، كه در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظیفه دولتمردان است كه امكانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند


فایل ورد word حق دفاع متهم
فهرست مطالب

مقدمه1

انگیزه انتخاب موضوع 3

اهمیت موضوع 5

بخش اول: تعاریف و كلیات 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق 6

الف- تعریف حق 6

ب- تعریف دفاع7

ج- تعریف فایل ورد word حق دفاع متهم 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر13

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 13

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14

ب- در حقوق داخلی 16

1- قانون اساسی 16

2- قوانین عادی 17

ج- فایل ورد word حق دفاع متهم در فقه شیعه18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی كیفری 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی 19

الف- اعلام حق داشتن وكیل 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده 24

الف- در مرحله تحقیق 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق 25

گفتار سوم: حق داشتن وكیل مدافع27

الف- اهمیت شركت وكیل مدافع27

ب- شركت وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی كیفری 30

گفتار چهارم:آخرین دفاع متهم 31

گفتار پنجم: حق شكایت از آراء كیفری 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر فایل ورد word حق دفاع متهم 35

الف- آزادانه بودن دفاع 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36

بخش سوم: مواردی كه بر فایل ورد word حق دفاع متهم تاثیر می گذارند38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب 38

گفتار دوم: شیوه بازجویی 38

گفتار سوم: اصل تفكیك مراحل مختلف دادرسی كیفری 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی 43

الف- علنی بودن دادرسی 43

ب- ترافعی بودن محاكمه44

گفتار ششم: هیات منصفه 44

نتیجه‌گیری: 46


فایل ورد word حق دفاع متهم

دانلود تحقیق فایل ورد word حق دفاع متهملینک کمکی