فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی دارای 212 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی :


موضوع : فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی


كودكان سرمایه های ارزشمند وسازنده آینده جامعه هستند آموزش و پرورش در دوره كودكی كه زمان شكل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشكلات است آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حركت مملكت را مشخص می سازد توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشكلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد از این رو سرمایه گذاری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات شیوه های شناخت برقراری ارتباط صحیح نحوه كاركردن و درنهایت رفع مشكلات كودكان است برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف اهداف تاریخچه ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره كودك مورد بررسی قرار گرفته سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره كودكی ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهای عادی كودكان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند مرکز پیش دبستانی می تواند باوجود آوردن زمینه فعالیت های مثل کارها ی دستی گردش علمی پرورش حواس واستعدادها وآشنا کردن کودک باطریق وفنون حل مشکل دررشد عقلی کودک کمک کند امروزه اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش دبستان بیش ازگذشته احساس می شود تحقیقاتی که دراین زمینه انجام می شود همه مویداین مطب است که وجود دوره های آتی آنان می شود علاوه براین مشاغل بودن تعدادزیادی از والدین ونداشتن وقت وآگاهی کافی جهت رسیدگی وآموزشهای لبازم برای کودکان موجب می شود که روز به روز برمتقاضیان آموزشهای فوق اضافه شود آموزشهای پیش ازدبستان بادرنظر گرفتن اهداف خودتلاش می کند تامحیطی مساعد برای رشد استعدادها فراهم آورد محیطی که کودک تشویق به یادگیری شود ودرآن فرصت آزمایش کردن وتجربه راداشته باشد آموزش وپرورش ابتدایی نقطه ورود به یک حرکت طولانی درزندگی ماست کودک درخانه تجربیات فراوانی کسب می کند وازطریق این محیط کوچک است که بادنیای خارج آشنا می شود واوطرز معاشرت بادیگران ایده آل ها فلسفه اجتماعی زندگی وآموزش زندگی راازازرفتار والدین وتماس بادیگران می آموزد وباری ورود به زندگی اجتماعی آماده می شود امادراین میان آموزشهای تخصصی تری نیزبرای ورود به دنیای خارج ازخانه یعنی مدرسه لازم است بعلاوه قرارگرفتن درگروه همسن یکی ازنیازهای کودک است که اگر برآورده شود به رشد اجتماعی منجر می شود درحقیقت گروه همسن مربی خوبی برای آموزش کودک است کودک باعضویت درگروه توانایی ها ومهارتهای متعددی ازقبیل تعاون رقابت مسئولیت پذیری راکه به رشداجتماعی اوکمک می کندبدست می آورد گفتنی است درمهدهای كودك كشور فرانسه از تخصصهای سرباز معلمان جهت آموزش كودكان استفاده می‌گردد چرا كه خدمت سربازی درحال حاضر در كشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده استاز سوی دیگرجهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام كنندگان مهدهای كودككه معمولاً در مناطق كم جمعیت وكوهستانی كشور رخ می‌دهد كودكستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است كه به ارائه خدمات آموزشی به كودكان نواحی مختلف مبادرت می‌نماینددر مناطق كم جمعیت نیز كلاس‌های موقتی پاره وقت تشكیل می‌گرددبه طور كلی دانش آموزان به سه رده سنی كودكانرده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد گفتنی است تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن بلوغ فكری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشدتیم تدریس با مشورت والدین به تعیین جایگاه كودكان در رده‌های سنی آموزشی مطابق با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند سه رده سنی مذكور با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی كه رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخه آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز با هدف برآورده نمودن نیازهای كودكان طراحی گردیده است متوسط آموزش هفتگی ساعته به كودكان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک


فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی
فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تعریف لغوی آموزش وپرورش

تاریخچه آموزش وپرورش درایران

اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان

اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان

استراتژی های آموزشی

برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان

آموزش پیش دبستانی

برنامه های آموزشی

برنامه ریزی ومدیریت آموزشی

آیا دوره پیش دبستانی لازم است

فصل دوم

بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره پیش ازدبستانی

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی

فصل سوم

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک

آشنایی کودک باکودکستان

اهمیت مهدکودک

درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد

نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان

نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی

انتظارات والدین از مهدکودک

فصل چهارم

ویژگیهای کودکان ساله

ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی عاطفی هوشی وذهنی

ویژگی کودکان چهارساله

ویژگی کودکان پنج ساله

ویژگی کودکان شش ساله

رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که

رشد جسمی حرکتی

رشد زبان

رشد شناختی

رشد بیان خلاق ودرک زیباییها

خصوصیات دوره کودکستانی

رشد جسمانی

رشدحسی حرکتی

رشد ذهنی

رشدعاطفی

دووسه سالگی

سه وچهارسالگی

پنچ وشش سالگی

فصل پنجم

بازیهای کودکان

کودکان وبازی

نوع وبازی

بازی وورزش درروایات اسلام

همبازی کودک

شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها

والدین بی خیال

نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان

محیط بازی

کنترل محیط بازی

سرکشی ازبازیهای کودکان

مقداربازی

بازی وخلاقیت

بازی

ارزشهای بازی

آب بازی

نکات ایمنی برای آب بازی

راههای بازی باآب

رشد ذهنی وشناختی

رشد عاطفی اجتماعی

فصل ششم

فرضیه شناختی رشدی پیاژه

مراحل و اندیشه پیش ازعمل سالگی

رشد فعالیت نمادین

تعقل علمی

طبقه بندی

اندیشه اجتماعی

قضاوت اخلاقی

زنده گرایی

خلاصه ونتیجه

فصل هفتم

گفتگو بافرخنده مفیدی

فصل هشتم

آیین نامه تأسیس انحلال واداره مهدکودک

نیروی انسانی

چارت سازمانی

هزینه تأسیس مهد

برنامه کلاسی آمادگی

برنامه کلاسی ساله ها

برنامه غذایی

فصل نهم

ضمائم وپیوستها

فایل ورد word طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی
فهرست منابع ومآخذلینک کمکی