فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی :


موضوع : فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی


یكی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یك نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین 13 تا 18 سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند.درصورتی كه نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد، مراحل بعدی زندگی را با تعادل، پرشور وپرتحرك آغاز خواهد كرد. نوجوان درچنین وضعیتی قدم دردوره های جهانی خواهدگذاشت، به گونه ای كه می داند چه می خواهد ومی داند كه چه راهی پیش رو دارد وچه باید بخواهد. درصورت تحقق ناپذیری این هویت ، نوجوان دچار آشفتگی نقش ›› خواهد شد. یعنی درمورد خود ونحوه رفتاری كهمی بایدداشته باشد ، دچار تردیدی می شود.درچنین صورتی، انتخاب یك الگوی مشخص برای او مشكل خواهد شد به همین لحاظ ممكن است هرچند صباحی، به رنگی وشكلی درآید

درجوامعی كه پیچیدگی وتنوع رفتاری، زیاد به چشم می خورد، الگوهای متعددی درمقابل نوجوان وجود خواهدداشت، كه او را درانتخا ب یك یاچند الگو برای همانند سازی، یعنی انتخاب شیوه ای برای زیستن باالهام از آن الگوها، با مشكل مواجه می سازد.درجوامع ساده، مانند جوامع روستایی وعشایری، هویت یابی نوجوانان با مشكلات كمتری مواجه خواهد بود. دراین گونه جوامع معمولاً چند نوع شغل وشخصیت معدودبه منزله الگوهای قالبی درمقابل نوجوان قراردارند كه نوجوان دربرخورد با مشكلات می تواندبا آنها همانند سازی كند. از این رو درجوامع ساده ایران به فراوانی با نوجوانان 14 یا 15 ساله ای روبرو می شویم كه مانند مردان وزنان آن جامعه رفتار می كنند ودرجمع آنان وتقریباً همپای آنان رفتار كرده، اظهار نظر می كنند

یكی از مسائلمهم درهویت یابی هویت یابی جنسی است.وقتی سخن از هویت یابی است، می باید نوجوان درمورد جنسیت خویش ونقش های مربوط به آن نیز به تصور روشنی دست پیدا كند. پسر باید به این نكته واقف شودكه مرد كیست وچه خصوصیاتی لازم است داشته باشد. دختر نوجوان نیز لازم است درمورد اینكه زن كیست وچه خصوصیاتی باید داشته باشد، به تصور روشنی باید برسد

تحقیق در رابطه معنی و شخصیت در دوره جوانی


فایل ورد word پروژه جوانان در رابطه با شخصیت در دوره جوانی و نوجوانی
فهرست مطالب


فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی 2

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان4

درباره جوان5

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان7

رشد اجتماعی10

فصل سوم: بررسی مشكلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشكلات سنی12

بخش پنجم: مشكلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی14

افسردگی 16

اضطراب18

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد20

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان22

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف25

آسیب های اجتماعی دختر وپسر26

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت29

روش پرورش جوانان ونوجوانان29

نقش خانواده 32

برخوردهای نامطلوب33

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان35

نكته ای به والدین(رشد اجتماعی)37

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند37

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند 40

ازدواج42

فراردختران عواقب ومشكلات آن45

آسیب های اجتماعی فرار پسران50

جوانان دیروز55

ضمائم60لینک کمکی