فایل ورد word مقاله اپيدرمي و اکولوژي ويروس‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اپيدرمي و اکولوژي ويروس‌ها دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اپيدرمي و اکولوژي ويروس‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله اپيدرمي و اکولوژي ويروس‌ها

پوررحیم، رضا. فرزادفر،شیرین. گلنراقی، علیرضا. مبانی ویروس شناسی گیاهی (ترجمه) ، انتشارات سامان پیشه گر، 1381

جعفرپور، بهروز، جعفرپور،بیتا، ووس شناسی گیاهی کاربردی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،1382

سخندان بشیر،نعمت. ویروسهای گیاهی (عوامل بیماریزای بی همتا و گمراه کننده)، انتشارات دانشگاه تبریز،1383

Hull, Roger. Matthews’ Plant Virology, Academic Press (Fourth edition) ,

Irwin,E.& Thresh,J.M.,1990. Epidemiology of barley yellow dwarf: a study in ecological complexity. Annual Review of Phytopathology, 28:393-

Polslon,J.E.& Anderson,P.K., 1997. The emergence of whitefly-transmitted Gemniviruses in tomato in the western hemisphere. Plant Disease ,81:1356-

Thresh,J.M.,1982. Cropping practices and virus spread. Annual Review of Phytopathology, 20:193-

Wisler,G.C., Duffus ,J.E., Liu, H.Y. & Li . R.H.,1997. Ecology and epidemiology of whitfly-transmitted closteroviruses. Plant Disease, 82:270-

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله اپيدرمي و اکولوژي ويروس‌ها

مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 1-3 شدت بیماری 1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 1-5 دامنه میزبانی 2)انتشار 2-1 ناقلین هوازاد 2-2 ویروسهای خاکزاد 2-3 انتقال با بذر و گرده 2-4 انتقال بوسیله مهره داران 2-5 انتشاردر مسافتهای دور 3) منابع آلودگی 3-1 گیاهان زراعی 3-2 گیاهان وحشی 3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط 3-3-1 علفهای هرز درون محصول 3-3-2 منابع مجاور محصول 3-3-3 منابع دور 3-4 منابع دیگرآلودگی عملیات باغبانی و کشاورزی 1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است 1-1 تاریخ کشت 1-2 تناوب زراعی 1-3 عملیات تهیه زمین و کا شت 1-4 اندازه مزرعه 1-5 اندازه گیاهان و تراکم کشت 1-6 همگن بودن گیاه زراعی 1-7 تأثیر گلخانه‌ها 1-8 عملیات گرده افشانی 1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی 2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند 2-1 انتخاب گیاهان و اصلاح نبات 2-2 روش‌های پیوند زدن 2-3 کشت در مناطق دست نخورده 2-4 جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور 2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها نتیجه عوامل فیزیکی 1) بارندگی 2) باد 3) دمای هوا 4) خاک 5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها بقا در طول چرخه فصلی اپیدمیولوژی 1- زمان 2- ویروس و میزبان 3- تعداد منابع آلودگی 4- نوع و تعداد ناقلین 5- مسافت ارزیابی خطر و پیش‌بینی ارزیابی احتمال خطر پیش بینی نتیجه گیری

چکیده

درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است. همانند اغلب پارازیت‌های اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند

مقاله در دو فصل می باشد. فصل اول اکولوژی ویروس‌ها در سه قسمت خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها، انتشار و منابع آلودگی  توضیح می دهیم

در فصل دوم اپیدمیولوژی ویروس ها را بررسی می کند. جنبه‌های کمی اکولوژی عوامل بیماریزا و چگونگی گسترش اپیدمی‌ها در جمعیت‌های میزبان در مبحث اپیدمیولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرند، حتی اگر هیچ نوع اپیدمی، به مفهوم ویژه خود، یا حمله شدید انجام نگرفته باشد. اپیدمیولوژی امکان اندازه گیری مکانیسم‌های مؤثر در بیماری را، به منظور سنجش خطرات ناشی از توسعه اپیدمی و به وجود آمدن خسارت اقتصادی ، فراهم می‌کند. هدف نهائی از پیش بینی اپیدمی‌ها، استفاده آن به عنوان اساس یا مبنابرای کنترل مؤثر بیماری می‌باشد. مطالعه اپیدمیولوژی بیشتر بر اساس جستجوی آلودگی ویروسی در گیاهان و محصولات و حمله ناقلین و جمع آوری ناقلین در محیط و تعیین تراکم‌های جمعیتی و ویروسی بودن آن‌ها استواراست. فنونی مانند ELISA برای ردیابی ویروس در تعداد زیادی از نمونه‌ها از جمله آلودگی‌های مخفی، تحقیق اپیدمیولوژی را به طور وسیع گسترش داده است

اپیدمیولوژی بروز بیماری ( گاهی اوقات چیره شدن یا زیادی نسبی ) را، به عنوان تابعی ناشی از زمان، ویروس و میزبان، تعداد منابع آلودگی، نوع و تعداد ناقلین و فاصله از منابع آلودگی، بررسی می‌کند

در فصل سوم ارزیابی خطر و پیش‌بینی را بررسی می کند

واژه پیش بینی ( forecasting )، در چارچوب اپیدمیولوژی، اصطلاحی است که معمولاً برای پیش آگاهی دادن گسترش احتمالی اپیدمی ویروس‌ها و سایر آفات که به طور مرتب به گیاهان زراعی حمله می‌کنند، به کار برده می‌شود. در عمل، به معنی مقابله به موقع و مؤثر می‌باشد که در این صورت ارزیابی میزان خسارت اثرات کمی بعدی را از نظر اقتصادی، مورد تأکید قرار می‌دهد. ارزیابی احتمالی خطر( risk assessment )، مشخص می‌کند که چه موقع خسارت وارده از نظر اقتصادی فراتر می‌رود. اصطلاح ” پیش بینی” از نظر کمی، دقت کمتری دارد. بنابراین، این دو اصطلاح ( پیش بینی و سنجش ریسک ) به یکدیگر مرتبط هستند، اما مترادف نمی باشند. عوامل مؤثر در ارزیابی احتمال خطر نیز باید در پیش بینی، منظور شده برای کنترل، در نظر گرفته شوند

در فصل چهارم نتیجه گیری را بیان می کند. از آنچه که ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که فاکتور‌ها و واکنشهای بین آنها که اکولوژی و اپیدمیولوژی را در بر می‌گیرد نهایتاً یک کمپلکس پیچیده را بوجود می‌آورند. این مسئله را می توان در پرو.سه دربرگیرنده  پراکنش Luteovirus‌ها در داخل یک محصول و بین محصولات زراعی توضیح داد

واژه های کلیدی: ویروس‌ها، اکولوژی، اپیدمیولوژی، ارزیابی خطر، پیش بینی،

مقدمه

به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی ( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی )، که همیشه متغیر است نیاز داریم

ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : (1) یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش؛ (2) روشی مؤثر برای انتشار و ایجاد آلودگی در گیاهان میزبان جدید و ( 3) ذخیره ای از گیاهان میزبان مناسب سالم به منظور انتشار بیماری باشند.موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود(شکل1، پائین صفحه) درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است. همانند اغلب پارازیت‌های اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند

بررسی نموداری، در وهله اول، ارتباط عواملی که توصیف خواهد شد را در یک چشم انداز اکولوژیکی، با اشاره به پیچیدگی تعامل‌های آنها، نشان خواهد داد. آنگاه مداخله و تعامل‌های کیفی عوامل اکولوژیکی را می‌توان بررسی نمود. سپس با خلاصه ای در مورد چگونگی گسترش کمی آلودگی در گیاهان زراعی یامورد حمله قرار گرفتن آنها یا جمعیت‌های گیاهی دیگر دنبال خواهد شد. این، نکته اصلی اکولوژی کمی است که اپیدمیولوژی نامیده می‌شود(ازکلمه یونانی Epi به معنی”برروی”و Demos برای”مردم وجمعیت”وLogosبه معنی سخنرانی ).اپیدمیولوژی از کمیت و مدل سازی صحبت می‌کند. و هم اکنون به طور چشمگیر مورد حمایت فنون جدید ردیابی در گیاهان و ناقلین ، قرار دارد

نمودارها

بیماری ویروسی در یکایک گیاهان و در جمعیت‌های گیاهی در نتیجه عکس العمل بین ویروس، میزبان و محیط ناشی می‌شود. این موضوع به صورت مثلث بیماری در شکل1 به سادگی نشان داده شده است (Hull,1991b ).با وجود این، این چنین تعامل‌ها و اثر محیط بسیار پیچیده تر هستند

لینک کمکی