فایل ورد word مقاله اثرات رواني طلاق بر کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اثرات رواني طلاق بر کودکان دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اثرات رواني طلاق بر کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله اثرات رواني طلاق بر کودکان

– والچاک، ایوت. «طلاق از دید فرزند»، ترجمه: فرزانه طاهری، انتشارات مرکز، 1366

– تایبر، ادوارد. «بچه های طلاق»، ترجمه: توراندخت تمدن (1377)، انتشارات اوحدی، تهران

– Burrett , J. (1993), “To and Fro children” – Guide to successful” parenting after divorce, London : Thorson

– Furstenberg FF. Morgan Sp. “parental participation and children’s well- being after marital dissolution , (1987), American sociological Review. 52: 695-

– Rutter, M. (1972): Maternal Deprivation Reassessed – Harmonds worth, Pinguin Books

– Wallerstein,  Js. “Children after divorce : wounds that don’t heal”, the psychiatric times: Medicin and Behavior, 8: 8-11,

– Weinstock , J. D and Keen, B. (2002), “Divorce and children” , Journal of review and commentary in mental health . 6 : 4-

– Wells , R. (2003) , “Helping children cope with divorce “ , London : Blackwell

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله اثرات رواني طلاق بر کودکان

مقدمه پیشینه نظری عوامل افزاینده‌ی تاثیرات منفی طلاق برخورد کودکان با طلاق اثرات کوتاه مدت طلاق بربچه ها سازگاریهای بعد از طلاق اثرات دراز مدت طلاق تاثیر تعارضهای وفاداری روی کودک ائتلاف اتحاد خانوادگی اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق منابع

چکیده

وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته می شود، چه تاثیری بر والدین وفرزندان به وجودمی آورد؟به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ می دهد. والدین باید یادبگیرند که  چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود وهم برای فرزندانشان کنار بیایند

درک یک بچه از طلاق به سن وهمچنین به تاریخچه استرس ونگرانیهای او بستگی دارد. وقتی وقایع استرس زا بیشتر از عوامل حمایتگرانه می شوند، حتی یک بچه مقاوم هم دارای مشکلاتی می شود، تحقیقات نشان می دهد که عوامل مشخصی می توانند کودکان را در خطر بیشتری برای ناسازگاری با شرایط موجود قرار می دهند. بعضی از این عوامل غیر قابل تغییرند وبعضی قبل از طلاق وجود دارند . بعضی از این عوامل فشار بسیار زیادی در زمان طلاق بر روی بچه ها وارد می آورند وبعضی نیز بعداز طلاق بچه ها را تحت تاثیر قرار می دهند

واژه های کلیدی: طلاق، اثرات منفی، کودک، نظریه وابستگی

مقدمه

وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته می شود، چه تاثیری بر والدین وفرزندان به وجودمی آورد؟به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ می دهد. والدین باید یادبگیرند که  چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود وهم برای فرزندانشان کنار بیایند

نکته مهمی که باید خاطرنشان کنیم این است که این موضوع  مورد اختلاف وبحث است که آیا اثرات منفی طلاف نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق می شود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام می شود یا نتیجه کشمکش والدین ، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط می شود وتنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی می کنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.(وینستوک وکین،2002)

پیشینه نظری

نظریه وابستگی

باولبی مبدع نظریه وابستگی است. او به بررسی تاثیر غرایز و نیز محیط در رشد کودک پرداخت. ریشه این نظریه را می توان در رفتارگرایی دانست- مطالعه رفتار اجتماعی و خانوادگی پرندگان و حیوانات هر یک از انواع در بدو تولد صاحب ذخیره رفتاری ویژه نوع خودش است. در ایجاد هر یک از انواع رفتار مراحلی بحرانی وجود دارد و محرکها و پاسخهای محیطی این رفتار را برمی انگیزاند یا خاموش می کنند. رخدادهای این مراحل بحرانی در ایجاد یا عدم ایجاد پاسخ ها، شدت سرکوب و اشکال حرکتی آنها و نیز محرکهای خاصی که آنها را فعال می کنند یا پایان می بخشند تاثر می گذارند. رفتار حاکی از وابستگی بخشی از ذخیره رفتاری نوزاد است. هدف آن حفظ نزدیکی با مادر برای تضمین بقاست. مادر لزوما مادر بیولوژیکی یا حتی مونث نیست، باولبی در نوشته های بعدیش متوجه شد نقشهای خانوادگی قابلیت تعویض پذیری دارند. نوزاد با انواع متعدد رفتار نزدیکیش را حفظ می کند: با گریه، لبخند، چسبیدن، دنبال کردن. پاسخ مناسب مادر به این رفتارها خاتمه می دهد

لینک کمکی