فایل ورد word تحقيق حقوق کودک در قرآن و سنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق حقوق کودک در قرآن و سنت دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق حقوق کودک در قرآن و سنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق حقوق کودک در قرآن و سنت

الف- به زبان فارسی

اراکی، محمدعلی: رساله توضیح المسائل، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم

الهی قمشه ای، مهدی: ترجمه با تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک / ژول لابوم، انتشارات کتابفروشی اسلامی، بی تا

امامی ، دکتر سید حسن: حقوق مدنی، جلد پنجم، انتشارات کتابفروشی اسلامی، چاپ هفتم، تهران

امینی، ابراهیم: آیین تربیت ، انتشارات اسلامی، چاپ دوازدهم، تهران

ایازی، سید محمدعلی: اسلام و تنظیم خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران

ایزدپناه، عبدالرضا، نجفی، محمد حسن، احمدی، مجتبی: کاوشی در فقه و علوم وابسته به آن، کتاب اول، انتشارات حوزه ،‌ قم

بهشتی، دکتر احمد: خانواده در قرآن، انتشارات طریق القدس، قم

بهشتی، دکتر احمدک حقوق طفل از دیدگاه اسلام، و اعلامیه حقوق بشر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم، بی تا

بهزاد، دکتر محمد: ژنتیک، انتشارات جاویدان، تهران

بوعلی سینا: تدبیر منزل، ترجمه و نگارش، محمد نجمی زنجانی، انتشارات ابن سینا، تهران

حجتی، دکتر سید محمدباقر: اسلام و تعلیم و تربیت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران

حجتی، سید محمد باقر: سه گفتار پیرامون برخی از مسائل تربیتی اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران

حسینی سروری، سید علی اکبر: مباحثی پیرامون مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران

خلوت ، دکتر علی: کلیات ژنتیک پزشکی، انتشارات چهر، تهران،

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، چهارمجلد، انتشارات دفترانتشارات اسلامی، قم

ذهنی تهرانی، سید محمد جواد: راهنمای فارسی شرح لمعه، جلد 17، 18 و19، چاپ دوم، قم

سادات ، محمد علی: راهنمای پدران و مادران، جلد اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، تهران

سجادی، دکتر سید جعفرک فرهنگ معاصر اسلامی، سه مجلد، شرکت مولفان دفتر جهان ایران، چاپ اول، تهران

شرفی، محمدرضا: با فرزند خود چگونه رفتار کنیم؟ جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ دوم،

شکوهی، غلامحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد

شفیعی، دکتر سعید: ترجمه طب اطفال نلسون، «رشد و نمو و تغذیه» انتشارات چهر، چاپ دوازدهم، تهران

شهید ثانی: منیه المرید، ترجمه دکتر سید محمدباقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

طباطبائی، سید محمد حسین: تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، بدون نوبت چاپ،

صراطی نوری، محمدعلی: روشهای جلوگیری از آبستنی، «ترجمه و گردآوری» انتشارات نوبل، تبریز

عبادی، شیرین: حقوق کودک، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، تهران

عزیزی، دکتر فریدون : فقه و طب، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران

عطاران، محمد : آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره کودک چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران

فلسفی، محمد تقی: کودک از نظر وراثت و تربیت، دو محلد، انتشارات هروی، چاپ پانزدهم، تهران

فلسفی، محمد تقی: جوان از نظر عقل و احساسات ، جلد اول، انتشارات الحدیث، چاپ بیستم، تهران

فیض الاسلام، سید علینقی: ترجمه و شرح نهج البلاغه ، چاپ دوم، افست، تهران

فیض الاسلام، سید علینقی: ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، چاپ افست، تهران

فیض، دکتر علیرضا: مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران

فیض، دکتر علیرضا، مهذب، دکتر علی: ترجمه لمعه، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران،

قائمی امیری، دکتر علی: خانواده و تربیت کودک، انتشارات دار التبلیغ اسلامی، قم

قائمی امیری، دکترعلی: تربیت و بازسازی کودکان، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، قم

قائمی امیری، دکتر علی: خانواده و مسائل مدرسه ای کودکان، چاپ سلمان فارسی، قم

کاتوزیان، دکتر ناصر: حقوق مدنی خانواده، جلد اول «نکاح و طلاق» انتشارت بهنشر، چاپ دوم، تهران

کاتوزیان، دکتر ناصر: حقوق مدنی خانواده، جلد دوم «اولاد»، شرکت انتشار ، چاپ سوم، تهران

کانیگهام، دکتر گاری، دونالد، دکتر پل مک: آبستنی و زایمان (ویلیامز)، سه مجلد ، ترجمه دکتر میترا آرام، انتشار چهر، چاپ اول، تهران

کی نیا، دکتر مهدی: کانون خانواده و بزهکاری، انتشارات انجمن ملی اولیاء و مربیان، چاپ اول، تهران

کی نیا، مهدی : مبانی جرم شناسی، جامعه شناسی جنائی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران

مکارم شیرازی، ناصر: تفسیر نمونه جمعی از نویسندگان دارالکتب الاسلامیه، چاپ هجدهم، تهران

محمدیها. دکتر حسن: اصول تغذیه درمانی و رژیمهای غذایی، انتشارات دانشگاه تهران

مطهری، مرتضی: نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم،

نیسوندر، ک. آر: مامایی و تشخیص درمان، ترجمه محمدرضا فره وش و ..، انتشارات چهر، تهران

هادفیلد، ح آ: روان شناسی کودک و بالغ، ترجمه مشفق همدانی، انتشارات صفی علیشاه، تهران،

یاسایی، دکتر مهشید: ترجمه رشد و شخصیت کودک، پاول هنری ماسن و … چاپ سعدی، چاپ چهارم، تهران

یلدایی، سرخه دون: کودک و بازی، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران،

یزدی، ابوالقاسم، ابن احمد: ترجمه شرایع الاسلام، محقق حلی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران،

یاحقی، دکتر محمد جعفر، ناصح، دکتر محمد مهدی، راهنمای نگارش و ویرایش، موسسه چاپ و انتشار آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ یازدهم،

ب- به زبان عربی

آیتی، عبدالحمید، ترجمه قرآن محید، انتشارات سروش، تهران

آمدی: غرر الحکم، تحقیق و تنظیم سید جلال الدین محدث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،

ابن منظور: لسان العرب، المجلد 14، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه، بیروت 1412 ه / 1992 م

البحرانی، یوسف: الحدائق الناضره، موسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعه المدرسین، الطبعه الثانیه، قم

الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر: تبصره المتعلین فی احکام الدین، به انضمام فقه فارسی، به قلم حاج شیخ ابوالحسین شعرانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران

الحلی، ابوالقاسم نجم الدین، جعفر بن الحسن، معروف به «محقق» : شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دارالوضوء ، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق/ 1983 م

الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصر النافع، مرکز الطباعه و النشر فی موسسه البعثه، الطبعه الاولی، 1413 ه-ق

الحر العاملی، محمد بن الحسن: وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، الجزء الثانی فی المجلد السابع، الجزء الاول من المجلد السابع، النکاح و الطلاق، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا

الجعبی العاملی، زین الدین (الشهید الثانی): الروضه البیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعه الثانی، قم

الجعبی العاملی، زین الدین (الشهید الثانی): مسالک الافهام، چاپ سنگی، 1314 ش

الطباطبائی، السید علی: ریاض المسائل، موسسه النشر الاسلامی، 18 مجلد، الطبعه الاولی، قم 1410 ه.ق

الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم: العروه الوثقی و بهامشها تعلیقات: آیه الله العظمی الامام الخمینی، آیه الله الاراکی، آیه العظمی السید الخوثی، آیه الله العظمی السید گلپایگانی، الطبعه الاولی، الدار الاسلامیه، البیرت 1410ه.ق

طبرسی، الرضی الدین، مکارم الاخلاق، اعلمی، للمطبوعات، بی تا

الطوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی. معروف به «شیخ طوسی»، المبسوط، هشت مجلد، چاپخانه حیدری، تهران، بی تا

الطوسی، ابن جعفر محمد بن حسن علی: النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب العربی، الطبعه الثانیه ، بیروت، 1400 ه.ق

الصبحی الصالح: نهج البلاغه، الطبعه الاولی، بیروت، 1387 ه.ق

عاملی، شیخ بهاء الدین : جامع عباسی، انتشارات فراهانی، تهران، بی تا

القمی، محمدبن علی بن الحسین ابن بابویه: من لایحضره الفقیه، الجزء الاول و الثانی و الثالث و الرابع، دارالاضواء ، الطبعه الثانیه، بیروت 1413 ه.ق./ 1992 م

القمی، عباس: سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار، دارالمرتضی، الجزء الثانی، بیروت، بی تا

فیض کاشانی، ملامحمد محسن: مفاتیح الشرایع، تحقیق سید مهدی رجایی، سه مجلد، قم 1141 ه.ق

فخر المحققین، شیخ ابی طالب محمدبن حسن بن یوسف بن مطهر حلی: ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، چاپ سری، چهار مجلد، المطبوعات علمی، قم، بی تا

محمد بن مکی، شمس الدین معروف به «الشهید الاول» اللمعه الدمشقیه، دار الناصر، الطبعه الاولی، 1406 ه.ق

المجلسی، محمدباقر: بحارالانوار، کتاب العشره، المجلد السادس عشر، المکتبه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، طهران، الجزء 74، الجزء 75، بی تا

المجلسی، محمدباقر: بحار الانوار، کتاب الآدب و السنن، المجلد السادس عشر، المکتبه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، طهران، الجزء 76، بی تا

المقداد، جمال الدین: کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه، بی تا

مغنیه، محمدجواد: الفقه علی المذاهب الخمسه، کانون الثانی، الطبعه السابعه، 1402 ه.ق

النجفی، شیخ محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، حققه و علق علیه: محمد القوچانی، مجلد 29، 30، 31 ، دار احیاء التراث العربی، الطبعه السابعه، بیروت، بی تا

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق حقوق کودک در قرآن و سنت

کلیات مقدمه بیان مسأله اهمیت مسأله سؤال اصلی تحقیق سؤال فرعی تحقیق فرضیه اصلی فرضیه فرعی پیشینه تحقیق روش تحقیق محدودیت ها و مشکلات تحقیق چکیده تحقیق اعتذار فصل اول : ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن گفتار اول مفهوم کودکی مفهوم اولاد مفهوم نسب گفتار دوم ایام کودکی در حقوق اسلام شروع کودکی در حقوق اسلام پایان کودکی در حقوق اسلام گفتار سوم ملاک کودکی در حقوق ایران شروع کودکی پایان کودکی اماره رشد و اثرات مترتب آن گفتار چهارم حدود سنی لازم به تفکیک موارد سن ازدواج سن کار سن اعمال کیفر و مجازات گفتار پنجم اهمیت انعقاد نطفه نسل پاک مستحبات مکروهات گفتار ششم 1 : تولد و احکام ولادت فرزند متعلق به کیست؟ حقوق اولیه فرزندان 2 : مراسم اسلامی در زمان ولادت غسل مولود اذان و اقامه مراسم تحنیک تسمیه فصل دوم : حقوق کودک در قانون مدنی گفتار اول ثبت ولادت اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند نحوه ثبت ولادت ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند گفتار دوم نگهداری و تربیت کودک شیر دادن طفل آداب و احکام رضاع گفتار سوم حضانت تعریف حضانت تغذیه طفل حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است حضانت حق مشترک والدین حدود حضانت در ابوین حضانت جد پدری حضانت طفل در صورت فوت ابوین شروط حضانت گفتار چهارم موانع در حضانت ضمانت اجرا در حضانت اعاده حق حضانت عوامل سقوط حضانت وجوب رعایت حضانت گفتار پنجم نفقه از ناحیه والدین مفهوم نفقه نفقه از ناحیه والدین نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه گفتار ششم ولایت مفهوم ولایت ولایت از ناحیه پدر و جد پدری فصل سوم : حقوق کودک در آیات و روایات گفتار اول حقوق کودک از نگاه قرآن نظر اسلام درباره فرزندان محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها حق تربیت حق و طلب فرزند تعلیم احکام دینی تکلیف و مسئولیت والدین فرزندان شایسته تربیت کنیم در انجام وظائف پدری نکته ای در انجام وظائف پدر مسئولیت مادری نقش معنوی مادر گفتار دوم حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین حقوق کودک در هنگام خردسالی ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها احترام به فرزند حق فرزند تعلیم و تربیت فرزند گفتار سوم رعایت آداب و اخلاق در فرزندان 1 : از کودکی تا بلوغ حقوق کودک پاکدامنی و عفت عبادات تمرینی آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه مراحل تربیت مدرسه و تعلیم (معلم) 2 : رابطه والدین با فرزندان روابط رفتار با فرزندان تربیت صحیح فرزندان حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع) حقوق فرزند از نظر فقهاء نتیجه گیری منابع و مآخذ

چکیده

حقوق انسان اعم از کودک و بزرگسال مدتهاست مورد توجه است و توجه به کودک و عالم کودکی آن چنان فزونی یافته که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود. دین اسلام نیز با بیان حقوق کودکان و شیوه های تربیتی رهنمودهایی ارائه نموده که می‎تواند منشور حقوقی جهانیان باشد

اولین رهنمودهای دین مقدس اسلام به دوران جنینی کودک بر می گردد زیرا سرنوشت هر انسانی به بیست سال قبل از تولد او و شرایط محیطی و تربیتی والدین بستگی دارند لذا دقت در انتخاب همسر گزینی و انتخاب مادری شایسته از دستورات مهمی است که اسلام بر آن تاکید ورزیده و آینده کودک را در گرو توجه دقت در خصوصیات و رفتار والدین به ویژه مادر می داند

حقوق کودک پس از تولد

دستورات دینی دراین مورد چنین است 1- خواندن اذان و اقامه در گوش کودک تا به فرمایش پیامبر اکرم (ص) از وسوسه های شیطان در امان بماند به عبارت دیگر دین اسلام به او تلقین شود. 2- نامگذاری به نام های نیکو و زیبا، طبق مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355 نیز هر طفلی باید دارای یک نام و نام خانوادگی باشد و طبق ماده 14 این قانون هویت قانونی و رسمی هر کودک با صدور شناسنامه حاوی مشخصات او اثبات می گردد آنچه که درشریعت اسلام مورد تاکید واقع شده انتخاب نام نیکو و تربیت شایسته است

3- از دیگر حقوق کودک «تعذیه و بهداشت» است

اولین غذای کودک در حق طبیعی وشرعی اوست شیر مادر است که خداوند قبل از تولد آن را در سینه مادر ذخیره کرده است و تخلف از شیر دادن تخلف از قوانین طبیعی و عاطفی و همچنین شرع است شیر مادر علاوه بر جهات تغذیه ای و بهداشتی که همواره در مجامع علمی و پزشکی و نیز اطلاع رسانی جامعه بر آن اشاره شده است و در واقع کاملترین و بهترین غذا برای نوزاد است و در قرآن و سنت مورد تاکید واقع شده و از جمله حقوق اولیه به حساب می‎آید

4- بهداشت

بهداشت روانی و جسمی کودک از حقوق او بر والدین و جامعه است دستورات بهداشتی و مراقبتهای خاص از نوزاد و محافظت او از بیماریهای ویژه کودکان از طریق واکسیناسیون ، تغذیه مناسب و رشد او و آموزش شیوه های صحیح بهداشتی پرهیز از خواندن خوراکیهای حرام در خصوص حق کودک تلقی می‎شود

در جنبه بهداشت روانی و روحی کودک حفظ محیط زندگی او از مشاجرت، اختلافات خانوادگی، عوامل اضطراب آور و ترس بار، ایجاد امنیت روانی و شخصیتی فراهم آوردن زمینه تفریح سالم و غیره از مسائل عمده ای است که در علم روان شناسی و تربیتی امروز و نیز قرآن و احادیث بدان اشاره شده و شیوه های صحیح اعمال آن بیان گردیده است

کارکردن کودکان در حد اشتغال تابع قانون کار بوده و پیرو ضوابط مصوبات مربوط می‎باشد دین مقدص اسلام حتی تبعیض جنسی یعنی تفاوت گذاردن بین دختر و پسر به لحاظ جنسیت را مردود شمرده و آن را تقبیح می‎کند

6- تربیت دینی: از دیگر حقوق کودک آموختن اصول اعتقادی و تکالیف عملی دینی است که قطعا در سایه عمل کردن خود والدین بدانها معتبر در ذهن روح کودک جای گرفته به آن مانوس می گردد

رساله حاضر، بررسی حقوق کودک در قرآن و سنت، در ارتباط با کودک و ابعاد مختلف زندگی اوست

به عبارت دیگر سعی شده است برخوردهائی که یک کودک، از زمان تولد تا سن رشد، ممکن است با قوانین مختلف، داشته باشد، و حقوقی که در این مدت دارد حتی الامکان مورد بررسی قرار گرفته و به بحث گذاشته شود

این رساله شامل 3 فصل می باشد که بعد از بیان کلیات، فصل اول به بررسی سیر تکاملی کودک و شروع و پایان کودکی می پردازد که خود شامل چند گفتار است که در گفتار اول به مفهوم کودکی، نسب و اولاد پرداخته و در گفتار دوم شروع و پایان کودکی در حقوق اسلام و در گفتار سوم شروع و پایان کودکی در حقوق ایران و گفتار چهارم حدود سنی لازم در مسائل مختلف به کودک را مورد بحث قرار می دهد و گفتار پنجم و ششم شامل تولد و احکام ولادت، مراسم اسلامی در زمان ولادت و اهمیت انعقاد نطفه می باشد

حقوق کودک در قانون مدنی در فصل دوم اشاره شده است. از جمله حقوق ثبت ولادت و نگهداری و تربیت کودک که شامل چند گفتار رضاع، حضانت، نفقه و ولایت است

فصل سوم که مهمترین فصل این رساله است به حقوق کودک در آیات و روایات می پردازد و این فصل خود شامل 3 گفتار که به ترتیب دربردارنده حقوق کودک از نگاه قرآن، حقوق کودک از نگاه ائمه معصومین و رعایت آداب و اخلاق در فرزندان می باشد

واژه های کلیدی: کودک، حقوق ، حقوق اسلام، قانون مدنی، سیر تکاملی کودک، اخلاق، نگهداری کودک

کلیات:

مقدمه

پروردگارا سپاس و ستایش ترا است که با قلم قدرت، جامعه بشری را به زیور علم و دانش آراستی و انسانیت را در زیر لوای فرهنگ و معارف، تعالی بخشیدی

درود بی پایان و تحیّات پیوسته بر رسول و فرستاده گرامی تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش که سراسر عمر، مساعی خود را جهت تعلیم و ارشاد جوامع بشری- بدون هیچ وقفه- مصروف داشتند و آنی از روشنگری و ایجاد بینش دینی باز نماندند

بی تردید خلقت همه موجودات جهان آفرینش، بر مبنای تغییر و تحول نهاده[1] شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود، دستخوش تغییرات مداوم است

نطفه         جنین       نوزاد        کودک        نوجوان        جوان بزرگسال و پیر، که هر یک از این مراحل متأثر از مرحله قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در کلام الهی بر این مطلب اشاره شده است.[2] انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران کودکی کسب می کند و تقریباً در این مرحله که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد تا آنجا که تمام مکاتب روان شناسی در این باره توافق دارند که دوران شیر خوارگی و کودکی، در تعیین و شکل دادن رفتار و رشد، منش آینده دارای اهمیت فوق العاده ای است

توجه به کودک و عالم کودکی، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافته است که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود

نیمه دوم قرن بیستم را می توان «عصر کودکان» نامید تقریباً در سراسر جهان به ویژه در کشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوبی دست یافته اند، بخش مهمی از منابع مادّی و معنوی، صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی، جسمی آنها می شود

علم روان شناسی ثابت کرده است که نوزاد به محض تولد- و حتی پیش از آن- شدیداً تحت تأثیر محیط پرورشی خود قرار می گیرد و از خلال فرایند جامعه پذیری نه تنها ارزش های رایج را فراگرفته و به گونه ای با آنها انطباق می یابد بلکه شدیداً از هر گونه اختلال و نارسایی محیطی که چه بسا در بزرگسالان نفوذ چندانی ندارد متأثر می شود، در همان حال، کودک به دلیل ناتوانی جسمی و نیاز به پشتیبانی روانی، در موقعیتی نیست که بتواند مزایایی را که جامعه برای او در نظر گرفته است بشناسد

از آن جا که فرزندان، در دوران زندگی خود مراحل مختلفی را طی می کند و در هر مرحله نیازهای متفاوت و ویژه ای دارند، با آشنایی این مراحل و برخورداری از مهارتهای لازم می توان حقوق واقعی فرزندان را تضمین نمود

 بیان مسأله

اسلام دین چند بعدی و همه جانبه است و حقوق متقابل در آن رعایت شده است و لذا هر گونه که والدین دارای حقوقی بر فرزندان هستند فرزندان نیز حقوقی بر گردن والدین دارند

دین مقدس اسلام در هزار و چهار صد سال پیش با بیان حقوق کودکان و شیوه های تربیتی آنان، گام اساسی برداشته و رهنمودهایی ارایه نموده که می تواند منشور حقوق جهانیان باشد

اولین رهنمودهای دین مقدس اسلام به دوران جنینی کودک بر می گردد زیرا سرنوشت هر انسانی به سالهای قبل از تولد او و شرایط محیطی و تربیتی والدین بستگی دارد

بعد از ولادت کودک حقوقی نیز به او تعلق می گیرد که دستورات دینی در این مورد چنین است

1- خواندن اذان و اقامه در گوش کودک     2- نامگذاری به نام های نیکو و زیبا    3- تغذیه و بهداشت. که بهترین غذا را برای کودک که حق طبیعی و شرعی اوست شیر مادر معرفی می کند

و به این ترتیب اسلام برای تک تک مراحل زندگی کودک حقوق خاص خودش را معرفی کرده و خواهان رعایت آنها از جانب پدر و مادر می باشد

[1] الرحمن /55- طارق/ 6-10، زمر/ 6 ، مؤمنون/ 11-

[2] سوره فاطر/ 11، روم/

لینک کمکی