فایل ورد word مقاله ارائه الگوي رياضي جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم بر مبناي جو سازماني مدرسه و رضايت شغلي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ارائه الگوي رياضي جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم بر مبناي جو سازماني مدرسه و رضايت شغلي معلمان دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ارائه الگوي رياضي جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم بر مبناي جو سازماني مدرسه و رضايت شغلي معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله ارائه الگوي رياضي جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم بر مبناي جو سازماني مدرسه و رضايت شغلي معلمان

ارجمند،جاوید،(1386)،بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی،اندیشه نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا،دوره 3،شماره3و4،صفحه93-

بمبئی رو،فاطمه،(1384)،رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی،فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال پنجم،شماره  بیست و سوم،صفحه62-

ثابتی،زهرا،(1379)،بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه معلمان ابتدایی شهر قم ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

ذکریا پور صیاد، محترم،1377)،رابطه بین رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

فتحی،بهمن و صادقی،عباس.(1381)،رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال دوم،شماره پنجم،صفحه81-

قشقایی ،نصرالله،(1383)،بررسی رابطه بین جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سمیرم،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

عابدی،صمد،(1388)،ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم  دانش آموزان دوره راهنمایی بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز 99(TIMS-R)،مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی و نهم .شماره یک،صفحه 151-

عبداللهی،عباس،(1381)،روحیه معلمان و تاثیر آن با فرایند تدریس و یادگیری،فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش،شماره23 ،صفحه 45-

خلخالی،علی،(1379)،ارائه چهار چوب نظری برای تشخیص جو مدرسه ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره62،

صفحه-

نظر پور صمصامی،پروانه،(1385)،رابطه ویژگیهای شخصیتی معلمان با رضایت شغلی آنها در سه مقطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در شهرستان مسجد سلیمان، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،شماره دهم و یازدهم،صفحه146-

منصورفر،کریم،(1385)،روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه­های کامپیوتری،تهران: انتشارات دانشگاه تهران

میرکمالی، محمد، (1380)، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت،تهران: یسطرون، چاپ سوم

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله ارائه الگوي رياضي جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم بر مبناي جو سازماني مدرسه و رضايت شغلي معلمان

– Bishay.A,(1996).teacher motivation and job satisfaction : a study employing  the  experience  sampling method,The journal of Undergrand Science. Fall

– Brown.B, Monica. M,(2002). A study of relationship between organizational climate and school performance in NEW ERSEY urban elementary school , Doctoral dissertation , Seton itall university

-Bulach.C ,Malone.B  and Cast leman,(1995). investigation of variables related to student achievement,Mide- western educational research,8.pp23-

– Ghaith.G,(2003).The relationship between forms of instruction ,achievement and perception of classroom  climate and Classroom Management  , Georgia State University

– Goodard,R .Scott.R  , Hoy.K,.(2000). Academic emphasis of urban elemantry school   and student achievement  in reading and mathematic : Amultilevel analysis – Educational  administration , Vol .36,pp683-

– Homana.G ,Barber.G, Putra .J, (2005) .School climate research summary, center for social and emotional education, Newyork

– ololube .N,(2002).Teacher job satisfaction and motivation for school effectiveness: An assessment,University of  Helsinki finland

– Michaelowa .K,(2007). Teaching job satisfaction, student achievement and the cost of primary school , University of Zurich and Hamburg Institute of International Economic, Journal of developing area

– Montoya.Al and Brown .n,(1990).Perception of school climate and achievement in middle and elementary school ,Eric Document Reproduction service NOed

-Yonezawa.S,(2008).School climate and student achievement, university of California ,Center for Research on Education

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله ارائه الگوي رياضي جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم بر مبناي جو سازماني مدرسه و رضايت شغلي معلمان

چکیده مقدمه سوالات تحقیق روش شناسی تحقیق جامعه آماری ،نمونه ابزاراندازه گیری روش تجزیه و تحلیل دادهها یافته های پژوهش سوال اول: آیا جو سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد؟ جدول 1: خلاصه مدل مورد استفاده جدول 2: خلاصه تحلیل واریانس جدول 3 : خلاصه ضرائب رگرسیون جدول 4: خلاصه مدل مورد استفاده جدول 5: خلاصه تحلیل واریانس یکطرفه جدول 6: خلاصه ضرائب رگرسیون بحث و نتیجه گیری نمودار مدل مفهومی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منابع فارسی منابع انگلیسی

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است سیاست گذاران ،برنامه ریزان و مدیران آموزشی نسبت به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نگران و علاقه مند هستند و انتظار پیشرفت تحصیلی بهینه در خور قابل قبولی را، از دانش آموزان دارند و برای بهبود و توسعه آن از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند .آنها زمانی می­توانند به این مهمّ دست یابند که بتوانند به درک واقع بینانه ای از عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دست پیدا کنند و بتوانند عوامل مرتبط و غیر مرتبط با پیشرفت تحصیلی را شناسایی و به تقویت عوامل مرتبط بپردازند. همچنین میتوان تحلیل نسبتأ خوبی از دیدگاه معلمان نسبت به جو سازمانی و رضایت شغلی آنان و عواملی که باعث ایجاد جوّ باز و نتیجتأ افزایش رضایت شغلی می­شود بیان کرد در مدارسی با جوّ باز که رهبری پویا است و معلّمان متعهّد به تدریس می باشند و به همدیگر احترام گذاشته و روحیّه بالا داشتن از شاخصهای آن است، رضایت شغلی بالاست. رفتار مدیر در نگرش معلمان نسبت به کارشان موثر است هر چه مدیر به پیشنهادات و ایده های معلّمان گوش دهد و از انتقادات سازنده معلّمان استفاده کند و موجب روابط صمیمانه توام با احترام میان معلمان شود که بر اساس آن احساس مشارکت داوطلبانه برای انجام وظایف و رعایت مقررّات مدرسه در معلّمان بوجود بیاورد  علاوه بر این که به افزایش رضایت شغلی معلمان کمک میکند ، موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میشود. به عبارتی جو سازمانی یکی از عوامل مهمّ و تاثیر گذار بر روابط انسانی افراد در مدرسه است و در جوّی که روحیّه گروهی بین معلمان بیشتر باشد معلمان بدون پرخاشگری و درگیری به خوبی با هم کار میکنند و در واقع معلمان کاملأ برانگیخته میشوند و رضایت شغلی آنها بالاست و آنان اهداف بالا و قابل حصولی را برای دانش آموزان تعیین میکنند و در نهایت پیشرفت تحصیلی بالا می باشد. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در پیشرفت کار یک سازمان می­باشد با افزایش رضایت شغلی انگیزه های کاری افزایش و غیبت از کار کاهش مییابد، غیبت از کار در ساختار های آموزشی بیشترین لطمه را نسبت به ساختارهای دیگر، به حیات سازمان وارد میکند

هدف از پژوهش حاضر،ارائه  الگوی ریاضی  جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان  دختر  پایه پنجم مدارس دولتی  شهرستان کرمان بر مبنای جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان است . جامعه آماری این پژوهش را معلّمان پایه پنجم مدارس دخترانه دولتی شهرستان کرمان تشکیل میدهد که تعداد آنها 117 نفر بودند و بدلیل تعداد کم معلّمان روش سرشماری بکار گرفته شد. جو سازمانی مدارس از طریق پرسشنامه  جو سازمانی هالپین و کرافت و رضایت شغلی آنان از طریق پرسشنامه استیفن رابینز مورد سنجش قرار گرفت میانگین معدل دانش آموزان هر معلّم به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی بکار رفته است. نتایج تحلیلهای رگرسیون چند گانه ،حاکی از آن بود که  رضایت شغلی از طریق دو متغیر جو سازمانی(بی علاقه گی ، روحیه گروهی) قابل پیش بینی و بیشترین اثر مستقیم معنادار بر رضایت شغلی را بی علاقه گی دارد و پیشرفت تحصیلی از طریق رضایت شغلی معّلمان وچهار متغبر جو سازمانی(  بی علاقه گی، روحیه گروهی ،نفوذ، مزاحمت)  قابل پیش بینی می باشد. روحیه گروهی  بیشترین اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی را دارد. از ترکیب دو معادله رگرسیون می­توان به این نتیجه رسید که روحیه گروهی و بی علاقه گی علاوه بر اینکه رابطه مستقیم با پیشرفت تحصیلی دارند از طریق متغیر رضایت شغلی هم با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند و رضایت شغلی  میتواند متغیر واسطه برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق ابعاد جو سازمانی باشد

کلید واژه: جو سازمانی، رضایت شغلی ،پیشرفت تحصیلی

مقدمه

امروزه آموزش و پرورش همگا­نی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده، و هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد خود را برای گسترش ، بهبود و کارایی آن اختصاص می­دهد در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است، یکی از اهداف عمده آن ،آموزش و پرورش  کودکان و نوجوانان و پیشرفت تحصیلی آنان  است و همه بر آنند تا عوامل موثر بر آن را شناسایی و هر یک از عوامل را طوری تنظیم کنند تا دانش آموزان به رشد و یادگیری بیشتر دست یابند (قشقایی ،1383).بررسیهای ادبیّات پژوهشی در این زمینه نشان می­دهد که عوامل متعددی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نوجوانان نقش بازی می­کنند و این عوامل شامل  زمینه خانوادگی ،تجربه های فردی وآموزشی ،سطح سواد والدین ،تشویقات و انتظارات آموزشی والدین ،جو مدرسه ،حمایتها و انتظارات آموزشی معلم می­باشد (مایا،2002،به نقل از عابدی،1388). جوّ سازمانی، شیوه برخورد سازمان را با اعضا نشان می­دهد و بنابراین میتوان آن را شخصیّت سازمان فرض کرد. . یونزوا[1](2008) و گیت[2](2003) معتقدندکه تشخیص جوّ سازمانی مدرسه و بهبود آن گامی اساسی در راه افزایش کیفیّت مدرسه محسوب می­شود تلاش برای شناسایی جوّ سازمانی  و بهبود آن می­تواند راهکار مفیدی برای مدیران و دست اندر کاران تعلیم و تربیت جهت انسانی کردن فضای عمومی مدرسه و دست یابی به مرحله کیفیت جامع باشد

رضایت اعضای مدرسه از جو، خود یک ارزش محسوب میشود بنابراین اقدامهایی که جهت بهبود آن صورت میگیرد تنها به منظور تسهیل در یادگیری و تحقق بخشیدن به موفقیت دانش آموزان نیست ، بلکه رعایت حقوق یک انسان ایجاب میکند که او بتواند در محیط تحصیل خود از فضایی سالم و آرامبخش استفاده کند(خلخالی، 1379) عامل مهم دیگری که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار میدهد معلّمان هستند، معلّمان یکی از عوامل در سازمانهای آموزشی هستند که مستقیماً در بر آورده کردن هدف ،کوشش می­کنند. آنها هماهنگ کننده ارتباطات در میان دانش آموزان هستند تا در جهت تحقق هدفهای تعلیم و تربیت زمینه مساعدی فراهم شود، مساعد ساختن محیط تربیتی مرهون ایجاد شرایطی است که معلّم را به کار خود دلگرم کند و در حمایت از افراد موثر باشد )فتحی، 1381ومیچاالوا[3]،2007)

[1] Yoenzowa

[2] ghaith

3Michaelowa

لینک کمکی