فایل ورد word تحقيق ارتباط استرس شغلي و رضايت شغلي در معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق ارتباط استرس شغلي و رضايت شغلي در معلمان دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق ارتباط استرس شغلي و رضايت شغلي در معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق ارتباط استرس شغلي و رضايت شغلي در معلمان

1 – پاول ، ترورج ، انرایت ، سیمون ج ، ( 1376 ) ، کنترل اضطراب و استرس ، ترجمه حسن توزنده جانی و نسرین کمال پور ، چاپ اول ، نشر مرندیز

2 – شعاری نژاد ، علی اکبر ( 1375 ) . روانشناسی رشد بزرگسالان در فراخنای زندگی ، چاپ اول ، انتشارات دنیای پژوهش

3 – شاملو ، سعید ( 1378 )‌بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد

4 – آزاد ، حسین (‌1378 ) آسیب شناسی روانی ، تهران ، انتشارات بعثت

5 – شریفی ، حسن پاشا و شریفی ، نسترن ( 1380 ) روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، تهران ، انتشارات سخن

6 – ریو ، جان مارشال . ( 1378 ) انگیزش و هیجان ( ترجمه یحیی سید محمدی ) چاپ دوم ، تهران ، مؤسسه نشر ویرایش

7 – لو ، پیر ، لو ، هنری (‌1371 )‌استرس دایمی ( ترجمه عباس قریب ) چاپ اول ، مشهد ، انتشارات درخشش . (‌چاپ اثر به زبان اصلی 1986 )

8 – راس ، رندال آر ، آلتمایر ، الیزابت . ام (‌1377 ) استرس شغلی ( ترجمه غلامرضا خواجه پور )‌چاپ اول ، تهران ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

9 –  ابراهیم قوام ، صغری ( 1372 ) منابع استرس زا در شغل معلمی . تربیت ، 8 ، ص 11 –

10 – مغاره ، زهرا ( 1374 )‌رابطه استرس شغلی معلمین و رضایت شغلی آنها در منطقه مهر شهر کرج ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده‌ علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس

11 – استورا ، ب (‌1377 ) تنیدگی یا استرس : بیماری جدید تمدّن (‌ترجمه پریرخ دادستان ) ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات رشد

12 – دقیقی ، رضا ، فرهنگی ، علی اکبر ( 1379 ) تنش در محیط کار ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات نگرش روز

13 – رضایی ، علی رضا ( 1374 ) بررسی میزان شیوع ، منابع و علائم استرس در میان معلمان ایرانی مجموعه مقالات اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی ، ( ص 73 – 91 )

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ارتباط استرس شغلي و رضايت شغلي در معلمان

مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق فرضیات تحقیق تعریف عملیاتی مبانی نظری استرس شغلی رویکردهای نظری مختلف در زمینه استرس استرس شغلی استرس شغلی معلمان نشانه های استرس شغلی عوامل موثر در استرس شغلی عوامل موثر در استرس شغلی معلمان پیامدهای ناشی از استرس مبانی نظری رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی نظریه دو عاملی هرزبرگ ارزیابی سازش شغلی بررسی پژوهشهای انجام یافته در زمینه استرس شغلی 1-تحقیقات داخلی 2-تحقیقات خارجی بررسی پژوهشهای انجام یافته در زمینه رضایت شغلی 1-تحقیقات داخلی 2-تحقیقات خارجی تلفیق و نتیجه گیری از پژوهشها معرفی روش تحقیق 1 – 3 : جامعه آماری و گزینش نمونه 2 – 3 :‌روش جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری 3 – 3 : روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها بیان توصیفی نتایج بحث و نتیجه گیری محدودیت های تحقیق پیشنهادات منابع و مأخذها

چکیده

یکی از گرفتاریهای اصلی بشر امروزی که طبق نظر دانشمندان زائیده تغییر و تحولات سریع اجتماعی است، موضوع استرس می باشد . هر چیزی که در تمامیت زیست شناختی یا روان شناختی انسان یا بطور کلی ارگانیسم، اختلال بوجود آورد و شرایطی را ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتاً از آن اجتناب می کند، استرس شمرده می شود. استرس شغلی یکی از انواع اصلی استرس محسوب می شود و در حقیقت نوعی از استرس است که از مسائل مربوط به شغل ناشی می شود  .  استرس شغلی را کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای که خواستهای محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرده اند

استرس شغلی در همه مشاغل وجود دارد، ولی در بعضی از مشاغل میزان استرس شغلی با توجه به ویژگیهای آن شغل بیشتر از سایر مشاغل است. شغل معلمی نیز از جمله مشاغل استرس زا محسوب می شود. بسیاری از افراد معتقدند که تدریس یک موقعیت استرس زا محسوب می شود

رضایت و خشنودی افراد از شغلشان نه تنها باعث موفقیت روزافزون در آن شغل می شود بلکه تأثیرات مثبتی در روال عمومی زندگی آنها خواهد داشت

اهمیت نتایج و پیامدهای استرس شغلی و رضایت شغلی در رابطه با شغل معلمی بیشتر از سایر مشاغل است ، معلمان با توجه به ماهیت شغل خود رسالت ویژه ای بر دوش دارند ، تعلیم و تربیت رسمی قشر وسیعی از جامعه بر عهده آنها گذاشته شده است. و با توجه به تعامل معلم با دانش آموزان و نقش الگو پذیری دانش آموزان از معلم خود، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن معلمان، بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر روحیه و عملکرد درسی دانش آموزان نیز تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. و در نهایت با توجه به اثراتی که استرس شغلی معلمان میتواند در ابعاد مختلف بر خود آنها و سایر افرد جامعه داشته باشد و نتایج و پیامدهایی که برای رضایت شغلی بیان گردید اهمیت و ضرورت انجام یک تحقیق دقیق و جامع در این زمینه آشکار می شود . تحقیق حاضر در همین راستا و به لحاظ اهمیت و ارزش کاربردی که این مفاهیم می توانند داشته باشند طرح ریزی و اجرا شده است

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط استرس شغلی و رضایت شغلی در معلمان می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل معلمان ( زن و مرد ) دبیرستان آموزش و پرورش منطقه شبستر و گروه نمونه به تعداد 100 نفر ( 50 نفر زن و 50 نفر مرد به روش تصادفی انتخاب شده است ، انتخاب معلمان گروه نمونه از بین 11 مدرسه در مقطع دبیرستان ( 6 مدرسه دخترانه و 5 مدرسه پسرانه ) که بطور تصادفی از مدارس دبیرستان این منطقه انتخاب شده اند صورت گرفته است

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان استرس شغلی مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد. معلمان مرد از رضایت شغلی بیشتری نسبت به زنان برخوردارند

واژه های کلیدی: استرس شغلی، رضایت شغلی، معلم

فصل اول 

مقدمه

در جوامع امروزی نقش و اهمیت آموزش و پرورش بعنوان یکی از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه ای ، بر همگان پر واضح و آشکار است و این موضوع هم بسیار بدیهی است که یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش هر جامعه ای معلمان هستند . آموزش و پرورش بدون وجود معلم نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد.پس رسالت تعلیم و تربیت با وجود معلمان خسته، مضطرب، افسرده، ناتوان و ناراضی زیر سؤال خواهد رفت چرا که فشار عصبی ناخوشایند معلم باعث می گردد تا روحیه یأس و ناامیدی بر آن مستولی گردد و اعتماد به نفس و عزّت آن خدشه دار گردد.( محمدی خواه ، 1378 )

یکی از گرفتاریهای اصلی بشر امروزی که طبق نظر دانشمندان زائیده تغییر و تحولات سریع اجتماعی است، موضوع استرس می باشد . رضایت و خشنودی افراد از شغلشان نه تنها باعث موفقیت روزافزون در آن شغل می شود بلکه تأثیرات مثبتی در روال عمومی زندگی آنها خواهد داشت

عدم رضایت شغلی موجب کاهش روحیه کارکنان می شود و در شوم ترین شکل خود، رضایت شغلی پائین سرچشمه گروههای بی اجازه غیبتها، پائین آمدن آهنگ کار و جایگزینی کارکنان است. نارضایتی شغلی می تواند عامل افزایش سوانح کاری، تأخیر، کارکرد پائین، مشکلات انضباطی و دیگر مشکلات باشد

در یک جمع بندی کلی میتوان گفت که رضایت شغلی نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد در باره سازمان و علائق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی در شیوه تقرب و نزدیکی افراد نسبت به مشاغل خود، میزان تلاش، تعهدات و سهم آنان در اثر بخشی سازمان دارد

اهمیت نتایج و پیامدهای استرس شغلی و رضایت شغلی در رابطه با شغل معلمی بیشتر از سایر مشاغل است ، معلمان با توجه به ماهیت شغل خود رسالت ویژه ای بر دوش دارند ، تعلیم و تربیت رسمی قشر وسیعی از جامعه بر عهده آنها گذاشته شده است. و با توجه به تعامل معلم با دانش آموزان و نقش الگو پذیری دانش آموزان از معلم خود، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن معلمان، بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر روحیه و عملکرد درسی دانش آموزان نیز تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. و در نهایت با توجه به اثراتی که استرس شغلی معلمان میتواند در ابعاد مختلف بر خود آنها و سایر افرد جامعه داشته باشد و نتایج و پیامدهایی که برای رضایت شغلی بیان گردید اهمیت و ضرورت انجام یک تحقیق دقیق و جامع در این زمینه آشکار می شود . تحقیق حاضر در همین راستا و به لحاظ اهمیت و ارزش کاربردی که این مفاهیم می توانند داشته باشند طرح ریزی و اجرا شده است

بیان مسئله

فشار روانی نه تنها ممکن است از ناکامیهای مربوط به نرسیدن به هدفها و احساس تعارض ناشی شود، بلکه ممکن است مربوط به رویدادهای مختلف یا رفتار کردن به طریقه های خاصّی باشد که از داخل یا خارج بر فرد تحمیل شود . معمولاً این فشارها شخص را مجبور می کنند که مصراً به عمل خود سرعت ببخشد یا رفتار جهت یافته خود را بسوی هدف معینی تغییر دهد. گاهی اوقات این فشارها بطور جدی تدابیر سازشی فرد را مختل می سازند و موجب فشار روانی مزمن می شوند که اگر شدت یابند منتهی به اضمحلال رفتار منظم فرد می گردند. بدین ترتیب، استرس ممکن است شامل ناکامی، تعارض و فشار روانی خاص باشد

استرس ممکن است تحمیل شده[1] باشد مانند یک سرباز که مجبور است تحت انضباط شدید و سایر شرایط فشار آور قرار گیرد، تعیین شده[2] باشد مانند ستاره شناسی که باید ساعتها، روزها و حتّی ماهها منتظر رصد کردن ستارگان باشد و در نتیجه در معرض استرس غیرمعمول طولانی مدت قرار گیرد، انتخاب شده[3] باشد مانند فردی که به دلایل معتبر شخصی یک موقعیت فشار آور را انتخاب می کند، طرح شده[4] باشد مانند تجارب مربوط به محرومیت حسی به منظور تجربه های آزمایشی تحقیقاتی هم که در مورد استرس شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است نشان میدهد که بین این دو رابطه منفی وجود دارد بطوری که استرس شغلی زیاد باعث کاهش رضایت شغلی در افراد می شود ( نقل از مغاره، 1374 )

در گذشته اختلالی شبیه به آنچه اکنون اختلال استرسی پس از ضایعه روانی (P.T.S.D) نامیده شده است در میان سربازان آمریکائی در جنگهای داخلی مشاهده شد که چون در آن نشانه های قلبی مربوط به دستگاه عصبی خودکار وجود داشت، « اختلال قلب سربازان[5] » نام گرفت

1imposed

assigned

chosen

devised

soldiers heart

لینک کمکی