فایل ورد word مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ

1- صدری، احمد (1380)، مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی

2- لوئیس پل تاد، کنت اس کویر و کلارنس و وروسون سن (1342) سیر تکاملی تمدن با سیر تاریخ تمدن و فرهنگ بشری، ترجمه ی هاشم رضی و مجید رضی

3- منصور نژاد، محمد (1340) رویکردهای نظری در گفتگوی تمدن ها

4- یکتایی، مجید (1352) تاریخ تمدن و فرهنگ (بی تا)

5- لینتن، رالی (1357) سیر تمدن، ترجمه  ی پرویز مرزبان

6- منصور نژاد محمد، خلیلی اسماعیل (1381) گفتگوی تمدن ها، نشر جهاد دانشگاهی

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله ارتباط تمدن با فرهنگ

رابطه فرهنگ و تمدن پیوند فرهنگ و تمدّن دیدگاه های گوناگون منابع

چکیده

در ارتباط فرهنگ و تمدن چهار دیدگاه مطرح است که پاره اى هم افق هستند

الف. یکسان بودن فرهنگ و تمدّن

ب. فرهنگ به وجه معنوى و تمدّن وجه مادى تمدّن گفته مى شود

ج. فرهنگ جنبه قومى و تمدّن جنبه عام دارد

د. فرهنگ وجه پویاى تمدّن و تمدّن وجه ایستایى آن است

بى گمان تمدّن بدون فرهنگ پویا نه پا مى گیرد و نه مى پوید.تمدّن بدون مبنا و زمینه قبلى پدید نخواهد آمد. مبناى تمدّن فرهنگ است. این فرهنگ است که جامعه را به جلو مى برد بالا مى برد و به مرحله اى مى رساند که با یک رخداد با یک جرقه و یا یک تکان شدید تمدّنى از دل خاک سر بر مى آورد.پس از پدید آمدن تمدّن فرهنگ و تمدّن در دادوستد با یکدیگر پیش مى روند و چنانچه تمدّنى فرهنگ پویاى خود را که سبب پدیدارى تمدّن بوده از دست بدهد به مرور از پیشروى و شکوفایى باز مى ایستد و رو به افول مى رود و روح آن که همان فرهنگ باشد از کالبد خارج مى شود و به سرزمینهاى فرهنگ پرور بال مى گشاید و یا تمدّن پدید مى آورد و یا تمدّنهاى نوپا را به اوج مى رساند.پس از این دگرگونى از تمدّن گذشته فقط نامى مى ماند. آثار علمى آن در کتابها و آثار تاریخى آن در بناها بازتاب مى یابد. از نظر استاد مطهرى تمدّن باقى است و به هیچ قومى اختصاص ندارد; اما فرهنگ به منزله روح ملتها است و هر ملتى که روحش را از او بگیرند دیگر آن ملت مرده است و توان پیشرفت ندارد: فرق مى گذارند میان تمدّن و فرهنگ و مى گویند: تمدّن همگانى است یعنى تمدّن به هیچ قومى اختصاص ندارد ولى فرهنگ هر ملتى همان روح آن ملت است… واین است که مى گویند: براى این که ملتى را از بین ببرند اول فرهنگش را از او مى گیرند فرهنگش را که از او بگیرند روحش را از او گرفته اند وقتى روحش را از او بگیرند دیگر مرده است یک لاشه بیش تر نیست و دیگر نمى تواند باقى بماند… به هر حال فرهنگ یعنى روح جامعه

واژه های کلیدی: فرهنگ، تمدن، وجه معنوی، وجه مادی، وجه پویایی، وجه ایستایی

رابطه فرهنگ و تمدن

در جایى به جایى تمدّنها و افول در جایى و طلوع در جاى دیگر فرهنگ مهم ترین انگیزه است. از جمله شایستگیهایى که سرزمین و مردمى اگر دارا باشند تمدّن مهاجر به آغوش آنها پناه مى برد فرهنگ است. فرهنگ در بین عاملهاى مهم و ریشه گرفتن تمدّنى در سرزمینى مانند: جغرافیا آب و هوا حاصلخیزى ثبات سیاسى آرامى محیط و… والاترین جایگاه را دارد. فرهنگ نیاز نخستین شکل گیرى تمدّن است. فرهنگ روح و اساس تمدّن است

پیوند فرهنگ و تمدّن

در بحث هجرت و افول تمدّنها این مقوله جاى طرح دارد که چه چیزى هجرت مى کند چه چیزى افول این مهم را مى شود از آثار به جاى مانده و دفینه ها بویژه فرهنگ به پا دارنده هر تمدّن کهن به دست آورد. فرهنگ و فرهنج در فارسى به معناى دانش عقل فضل ادب بزرگى و سنجیدگى به کار رفته است. فرهنگ و فرهنج به معناى شاخه درختى که در زمین خوابانیده مى شود تا جاى دیگر سربرآورد و کاریز آب گفته مى شود

لینک کمکی