فایل ورد word تحقيق ارزش افزوده وتاثير آن بر شرکت و سهامداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق ارزش افزوده وتاثير آن بر شرکت و سهامداران دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق ارزش افزوده وتاثير آن بر شرکت و سهامداران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ارزش افزوده وتاثير آن بر شرکت و سهامداران

فصل اول: تعاریف و کلیات مقدمه مفهوم ارزش افزوده اقتصادی تاریخچه ارزش افزوده اقتصادی ارزش چیست کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی مزایای ارزش افزوده اقتصادی معایب ارزش افزوده اقتصادی تعاریف تعریف حسابداری ارزش افزوده اقتصادی نرخ بازده سرمایه نرخ هزینه سرمایه رابطه بین MVA و EVA گزارشگری ارزش افزوده چگونگی تهیه صورت ارزش افزوده نتیجه گیری کلی

فصل دوم: معیارهای حسابداری و مالیات بر ارزش افزوده معیارهای حسابداری معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری سود سود هر سهم نرخ رشد سود سود تقسیمی جریان های نقد آزاد نرخ بازده سود حقوق صاحبان سهام نرخ بازده دارایی ها نسبت قیمت به سود نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نسبت Q توبین معیارهای اقتصادی ارزش افزوده بازار ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده فصل سوم: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار;;;; چکیده مقدمه روش شناسی تحقیق بحث و نتیجه گیری پیشنهادات تحقیقاتی منابع و ماخذ

چکیده

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است

EVA متفاوت ازابزارهای سنتی سنجش سود حسابداری مانندEBIT ، و EPS و;است. زیرا EVA کل هزینه‌های تامین سرمایه را در نظرمی‌گیرد

با توجه به اینکه معیار EVAبه توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند

EVA یک معیار با چند هدف است یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه‌بندی علی‌الخصوص بودجه‌بندی سرمایه‌ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران که استحقاق آن را داشته و یک عامل انگیزشی به حساب می‌آید

در موقعیت فعلی ایران که رشد اقتصادی بالا نیست وشرکتها با محدودیت منابع مالی مواجه اند طبیعی است که مدیریت واستفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی است حال در این مسیر ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه واستفاده بهینه از منابع سرمایه ای تاکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند.بدین ترتیب اتخاذ رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در ایران ضروری به نظر می رسد

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، سود، سهامداران

فصل اول

تعاریف و کلیات

مقدمه

ارائه اطلاعات اقتصادی ، حسابداری و گزارشگری مالی اگر خوب باشد ، به جامعه کمک می کند تا منابع اقتصادی خ ود را به کارآمدترین شکل تخصیص دهد . ازطرف دیگر، حسابداری و گزارشگری نامناسب ، ریخت و پاشها وکمبود کارا یی را پنهان می سازد و در نتیجه ، مانع از تخصیص منطقی اقتصادی می شود . اعتبار دادن به صورتهایمالی، به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آنه است . (ارباب

سلیمانی و نفری، 1371 ) سود حسابداری با رعایت مفهوم محافظه کاری و دید گذشته نگر، وضعیت مالی و وضعیت عملکرد گذشته شرکت را بیان می نماید درحالی که سود اقتصادی به انتظارات مربوط به آینده توجه اساسی خواهد داشت . به زعم اینکه استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری هم رعایت شوند ، ولی سود حسابداری و سود هر سهم قابلیت دستکاری فراوانی دارد و با استفاده از روش های مختلف

حسابداری مالی و صنعتی می توان آنها را کم یا زیاد کرده به این منظور سرمایه گذاران و به خصوص سهامداران نیازمند معیارهایی هستند که بتوانند عمل کرد مدیریت شرکت را به درستی بسنجند و آثار آن را در قیمت سهام شرکت مشاهده کنند

مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) :

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منافع بلندمدت به مدیران کمک می‌کند

لینک کمکی