فایل ورد word مقاله از خود بيگانگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله از خود بيگانگي دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله از خود بيگانگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پی‌نوشت‌ها

1ـ نجف دریابندری، درد بی خویشتنی، ص 1و2و

2ـ همان

3ـ روشن است که این نوع سر در آوردن از اسرار قابل نقل و توصیف نیست به گفته سعدی «آن را که جز شد خبر باز نیامد» یا به گفته مولوی

این مباحث تا بدین جا گفتنی است هر چه آید زین سپس بنهفتی است

ور بگویی ور بکوشی صد هزار هست بیگار ونگردد آشکار

یا سعدی که چنین می گوید

گر خسته دلی نعره زند بر سر کویی عیبش نتوان گفت که بی خویشتن است آن

یا در اشعار عرفانی امام خمینی (ره) به این ابیات بر می خوریم

فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم همچو منصور خریدار سر دار شدم

4ـ سفر خروج، 3:14و

5ـ فلسفه شرق و غرب، به نقل از نجف دریابندری، درد بی خویشتنی

6ـ راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص

7ـ نقل شده در تیلر «هگل»، ص 56 و

8ـ محمود رجبی، انسان شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ص

9ـ همان

10ـ علی شریعتی، مجموعه آثار (بازگشت به خویشتن)، ش

11ـ محمود رجبی، پیشین، ص

12ـ مارکس، انگلس، مجموعه آثار، سوم، ص

13ـ همان

14ـ برای مطالعه بیشتر ر.ک: نجف دریابندری، درد بی خویشتنی، بررسی مفهوم بی خویشتنی در فلسفه غرب / زورنتال و;، الموسوعه الفلسفیه، ترجمه سمیر کرم بدوی عبدالرحمان

15ـ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1368، ج 1 / محمدتقی مصباح، معارف قرآن بخش انسان شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، / احمد واعظی، انسان در اسلام، تهران، دفتر همکاری حوزهودانشگاه، 1377 / محمود رجبی، پیشین

16ـ مسئله از خودبیگانگی فرع پذیرش هویت مشترک انسانی است و کسانی که منکر سرشت انسانی هستند منطقاً نمی تواند به طرح مسئله از خود بیگانگی بپردازند و از آن سخن به میان آورند

17ـ این اشعار از مجموعه آثار شهید مطهری، ج 16 نقل شده و بیشتر آن ها منسوب به مثنوی معنوی است

18ـ عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج 4، ص

19ـ همان

20ـ شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ماده «حب»

21ـ رشید رضا، تفسیر المنار، ج 3، ص 94 / سید محمّدحسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ج 2، ص 412 و 413 / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ذیل تفسیر آیه

22ـ ر.ک: محمد اقبال لاهوری، نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رمز و بی خودی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیات فرهنگی، 1375 / همو، احیاء تفکر دینی

23ـ منظور از هویت فرهنگی ـ اجتماعی یعنی مجموعه عناصری که در شکل گیری فرهنگ یک جامعه نقش دارند مانند: باورهای دینی، آداب و رسوم اجتماعی، زبان، ارزش های حاکم بر یک جامعه و;

24ـ ر.ک: محمد اقبال لاهوری، نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رموز بی خودی،

25ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 61، ص

26ـ نهج البلاغه، خطبه

178.27ـ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 16، ص 578ـ

28ـ نهج البلاغه، خطبه

29ـ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 16، ص 580ـ

30. assimilation

31ـ محمد اقبال لاهوری، احیاء تفکر دینی، ص 105 و

32. existentialism

33ـ نصرت اللّه پورافکاری، فرهنگ روان شناسی و روان پزشکی، چ سوم، تهران، فرهنگ معاصر

34ـ راهنمای آماری و تشخیص انجمن روانپزشکان آمریکا

35ـ جدول اقتباس از کارل هافمن و همکاان، روان شناسی عمومی، ترجمه هادی بحیرایی و همکاران، ارسبان، 1379، ج

36ـ محمود منصور، روان شناسی ژنتیک، چ ششم، تهران، نشر ترمه، ج 1، ص 163ـ

37. psychosocial development

38. Jalali Teherany , Muhammad Muhsin , development psyc

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله از خود بيگانگي

از خودبیگانگی بررسی مفهوم از خودبیگانگی دورنمای تاریخی از خودبیگانگی هگل و از خودبیگانگی فوئرباخ و از خودبیگانگی مارکس و از خودبیگانگی بررسی و ارزیابی اسلام و مسئله از خود بیگانگی هویت واقعی انسان از دیدگاه اسلام قرآن و از خودبیگانگی علل از خودبیگانگی اهداف و غایات انحرافی خود کم بینی; اصالت دادن به دیگری انواع از خودبیگانگی نمودها و پیامدهای از خودبیگانگی عدم تعادل روحی ناتوانی در استفاده از ظرفیت ها توانشی و انگیزشی از خودبیگانگی فرهنگی ـ اجتماعی موقعیت جغرافیایی نظام اجتماعی و جغرافیای سیاسی نمودها و پیامدهای از خودبیگانگی فرهنگی ـ اجتماعی راه های پیشگیری و درمان از خودبیگانگی خودشناسی بازنگری اعمال گذشته خداشناسی عبادت تحلیل روان شناختی از خود بیگانگی مفهوم از خودبیگانگی از دیدگاه روان پزشکی و روان شناسی تبیین روان شناختی از خودبیگانگی مراحل شکل گیری هویت در نوجوانان نتیجه‌گیری

چکیده

بی تردید همه ادیان آسمانی، به ویژه اسلام، برای هدایت انسان در مسیر کمال و دگرگون کردن و تعالی بخشیدن به هویت انسان آمده اند. در میان همه موجودات جهان هستی فقط انسان است که قابلیت این دگرگونی را دارد. انسان می تواند با اراده و اختیار خود راه تعالی بخشیدن به هویت خویش را برگزیند و یا اینکه هویت واقعی خویش را با علم و آگاهی بیابد یا از خود غافل شود و خود را فراموش کند و تا سرحد از خودبیگانگی پیش رود. با این فرض، همه ادیان الهی برای انسان هویتی در نظر گرفته اندکه هم امکان رشد و تعالی دارد و هم امکان سقوط و انحطاط. از این رو، می توان گفت: ادیان آسمانی پیش از هر متفکری مسئله خودفراموشی یا از خودبیگانگی را به عنوان خطری بزرگ که انسانیت انسان را تهدید می کند، مورد توجه قرار داده اند، و به بیان های مختلف نسبت به آن هشدار داده، مصادیق از خودبیگانگی و راه های پیشگیری و درمان آن را نیز ارائه نموده اند

اگر پایه و اساس از خودبیگانگی را فقدان هویت مثبت در نوجوان فرض کنیم، در واقع فرد از خودبیگانه مستعد انواع بیماری های روانی و اختلالات شخصیتی است و اگر هویت یابی در نوجوانان یک جامعه با بحران مواجه شود و خانواده و سایر نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی که در هویت یابی نوجوانان نقش مهمی را بر عهده دارند، این رسالت عظیم را به خوبی انجام ندهند، چنین جامعه ای هم با بحران از خودبیگانگی فردی و هم با فقدان هویت و از خودبیگانگی فرهنگی ـ اجتماعی مواجه خواهد شد و کسانی که مترّصد ضربه زدن به چنین جامعه ای هستند با تهاجم شدید فرهنگی و تبلیغاتی، فرهنگ آن ملت را از درون تهی می کنند، آن گاه زمینه برای استثمار همه جانبه آن ملت فراهم می شود. اینجاست که استعمارگران به اهداف پلید اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، تحقق می بخشند و به غارت ذخایر اقتصادی، علمی و معنوی آن جامعه می پردازند

واژه های کلیدی : خودبیگانگی، هویت، هگل، فوئرباخ، مارکس، اسلام، پیشگیری

از خود بیگانگی

از خود بیگانگی، یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی است که در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و حتی روان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است

از خود بیگانگی، یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی است که در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و حتی روان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم «alienation» که دز زبان فارسی به «از خودبیگانگی» ترجمه شده است، عنوانی است کلی برای بسیاری از دردهای فردی و اجتماعی انسان; و به دلیل همین کلیت، مفهومی است بسیار مبهم. به عبارت دیگر، وقتی همه مشکلات را زیر یک عنوان کلی خلاصه می کنیم، در واقع روشن نیست که درباره چه مشکلی بحث می کنیم. برای مثال، وقتی می گویم: «فلانی بیمار است» چیزی که از این تعبیر دستگیرمان می شود، این است که حال این شخص خوب نیست; یعنی آن گونه که باید باشد نیست. اما اینکه چه مشکلی برای او پیش آمده، یا چه اختلالی در مزاج او رخ داده، که موجب این وضع شده است و چگونه می توان با ایجاد تغییراتی در مزاج او زمینه بهبودی او را فراهم نمود، مشخص نیست. بر همین اساس است اگر فردی دچار از خودبیگانگی شده باشد. سؤال می شود چگونه این مشکل یا بیماری به وجود آمده، راه حل و یا درمان آن چیست؟ چرا بسیاری از انسان ها به این درد مزمن مبتلا هستند؟ راه های پیشگیری از آن کدام است؟ چه اقداماتی باید در زندگی انسان صورت گیرد تا به رفع آن منجر شود؟ مجموعه سؤالاتی از این دست و پاسخ به این پرسش ها، مستلزم بررسی مفهوم از خودبیگانگی، تبیین دیدگاه های مختلف درباره آن و در نهایت، ارائه راه کارهایی برای پیشگیری یا درمان آن می باشد. ابتدا به بررسی مفهوم از خودبیگانگی می پردازیم

 بررسی مفهوم از خودبیگانگی

واژه «alienation» که در زبان فارسی غالباً به «از خودبیگانگی» ترجمه شده است، در فلسفه غرب سابقه طولانی دارد. ریشه این اصطلاح کلمه لاتینی «alius» به معنای «دیگر» است. پسوندen در زبان لاتینی صفت ساز است. بنابراین، «alien» به معنای منسوب به دیگری است. از صفت alienفعل alienate ساخته شده است، به معنای «از آنِ شخص دیگر کردن» یا به عبارت واضح تر، «انتقال به غیر». سپس از این کلمه، اسم فعل alienationبه معنای «انتقال به غیر» (الیناسیون) ساخته شده است. مورد استعمال اصلی آن مناسبات حقوقی است به معنای سلب حقی از یک شخص و انتقال آن به شخصی دیگر. اما با گذشت زمان، این مفهوم آن قدر توسعه پیدا کرده، که در جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و حتی روان پزشکی کاربرد دارد

لینک کمکی