فایل ورد word تحقيق اصلاح نژاد زنبور عسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق اصلاح نژاد زنبور عسل دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق اصلاح نژاد زنبور عسل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق اصلاح نژاد زنبور عسل

بصیری محمد رضا – برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات بیولوژیک در زنبور عسل (پایان نامه )

قریشی خسرو شاهی – بر آورد همبستگی بعضی صفات ظاهری و بیولوژیکی زنبور عسل (پایان نامه )

هاشمی مسعود – پرورش زنبور عسل

موریس مترلینگ – پرورش زنبور عسل

مستاجران ، م 1375 – وراثت پذیری صفات ظاهری زنبور عسل کارگر و همبستگی آنها با عمل کرد کلنی ( پایان نامه )

یار احمدی م 1376 – تعیین همبستگی فنوتیپی بین تعدادی صفاتی بیولوژیک در زنبور عسل ایرانی

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق اصلاح نژاد زنبور عسل

فصل اول: مقدمه اصلاح نژاد زنبور عسل اهداف فصل دوم : بررسی منابع علمی 2-1 گونه ها و نژادهای زنبور عسل 2-1-1 زنبور عسل ایرانی A.M.Meda 2-2 صفات ظاهری ایندکس 2-2-1 تاثیر عوامل مختلف بر روی صفات ظاهری 2-2-2 روشهای اندازه گیری صفات ظاهری 2-3 صفات بیولوژیکی 2-3-1 تولید عسل 2-3-1-1 اندازه گیری تولید عسل 2-3-2 رفتار دفاعی 2-4 پرورش ملکه به روش دولیتل 2-5 آلل های جنسی در زنبور عسل 2-6 رابطه خویشاوندی در کلنی های زنبور عسل 2-6-1 تعیین تعداد آمیزش های ملکه 2-6-2 زیر جمعیت های یک کلنی 2-6-3 برآورد میانگین رابطه خویشاوندی بین دو زنبور ماده هر کلنی فصل سوم : بر آورد وراثت پذیری 3-1 وراثت پذیری 3-1-1 عوامل مؤثر بر وراثت پذیری 3-1-1-1 عوامل ژنتیکی 3-1-1-2 جامعه مورد مطالعه 3-1-1- 3 فراوانی ژن ها مؤثر بر صفت در جامعه 3-1-2 روش های برآورد وراثت پذیری 3-1-3 برآورد وراثت پذیری در زنبور عسل 3-2 روش رگرسیون نتاج بر والد ( میانگین والدین ) 3-3 برآورد وراثت پذیری صفات بیولوژیکی زنبور عسل 3-4 دقت برآورد ضرائب وراثت پذیری 3-5 ضرائب همبستگی ( ژنتیکی ، فنوتیپی و محیطی ) 3-6 همبستگی تولید عسل با میزان نوزاد و جمعیت نتیجه گیری منابع

چکیده

امروز با اینکه پرورش زنبور عسل در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات وسیعی در تمام جنبه های بیولوژیکی و تولیدی آن صورت می گیرد ولی پیشرفت آن در مقایسه با دام و طیور از روند کندتری برخوردار بوده بطوری که در زمینه تولیدات دام و طیور با بکارگیری

تکنیک های پیشرفته اصلاح نژاد ، تغذیه ، مدیریت و پیشگیری بموقع بیماری ها در چند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای دیده می شود

در بررسی حاضر با استفاده از روشهای اصلاح نژاد زنبور عسل پارامترهای ژنتیکی ( ضریب وراثت پذیری و ضریب همبستگی ) مربوط به هشت صفت مهم ظاهری و از صفات بیولوژیکی تولید عسل و رفتار دفاعی برخی از کلنی های مربوط به مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور ( طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل ) برآورد می شود

در نتیجه با توجه به متوسط بودن وراثت پذیری میزان تخمگذاری ، تعداد نوزادان و میزان جمعیت کلنی با استفاده از روش انتخاب فردی ، پشرفت ژنتیکی در این صفت سریع نیست . لذا جهت بهتر شدن پیشرفت ژنتیکی نیاز به شدت انتخاب بیشتر ( با کاهش در صد کلنی های مورد انتخاب ) می باشد . همچنین علاوه بر رکورد هر کلنی ( فرد ) ، رکورد کلنی های خویشاوندی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد

بالا بودن مقادیر وراثت پذیری صفات مقدار عسل استخراجی و کل تولید نشان می دهد که این صفات تحت تاثیر ژن هایی با اثرافزایشی است و با عمل انتخاب بر اساس رکورد هر کلنی و در صورت امکان از رکورد های کلنی های خویشاوند پیشرفت ژنتیکی در این صفات مهم و اقتصادی مطلوب خواهد بود

واژه های کلیدی: زنبور عسل، وراثت پذیری، رفتار دفاعی

فصل اول: مقدمه

حشره ای که از تلاش او حیات بر می خیزد و از عناء او شفاء ، حشره ای که شربت او نه تنها سکرآور نیست که ذکر آفرین است سخن از زنبور عسل است که قرآن با اصرار عجیبی بشر را به مطالعه و کشف اسرار شگفتی های نهفته در زوایای زندگی این حشره فرا می خواند . در عظمت و شرافت زنبور عسل همین بس که خداوند متعال سوره ای از قران را به نام نحل نامگذاری کرده و آیاتی را به معرفی این حشره حیرت انگیز اختصاص داده است

از همان روزهایی که تاریخ بشریت رقم زده شد زنبور عسل مورد توجه انسان قرار گرفت تلاش و تولید او مورد تحسین ، زندگیش مورد مطالعه و نیش دردناکش موجب نگرانی گردید . بررسی منابع علمی موجود نشان می دهد که حدود یک سوم تغذیه انسان به عمل گرده افشانی حشرات وابستگی دارد ، که در بین آنها زنبور عسل دارای رتبه اول است . شاید تصور شود که تغذیه انسان بیشتر به نشخوار کنندگان مرتبط باشد ولی نشخوارکنندگان نیز به طور غیر مستقیم به زنبور عسل نیاز مند می باشند . زیرا گرده افشانی بسیاری از گیاهان علوفه ای وابسته به گرده افشانی حشرات گرده افشان بخصوص زنبور عسل است . زنبور عسل بغیر از عمل گرده افشانی از نظر تولید عسل ، موم ، گرده ، بره موم ، ژل سلطنتی و زهر دارای اهمیت اقتصادی است . این امتیاز ها بهترین توجیه برای حمایت دولتها در کشورهای مختلف از صنعت زنبورداری است . به منظور تقویت و نهادینه کردن این صنعت زیر بنایی باید به طور آگاهانه و علمی با برنامه ریزی دقیق در اصلاح نژاد زنبور عسل اقدام نمود

امروز با اینکه پرورش زنبور عسل در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات وسیعی در تمام جنبه های بیولوژیکی و تولیدی آن صورت می گیرد ولی پیشرفت آن در مقایسه با دام و طیور از روند کندتری برخوردار بوده بطوری که در زمینه تولیدات دام و طیور با بکارگیری

تکنیک های پیشرفته اصلاح نژاد ، تغذیه ، مدیریت و پیشگیری بموقع بیماری ها در چند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای دیده می شود در سال 1972 لسلی گزارش می دهد که در آمریکا طی 35 سال گذشته متوسط تولید هر واحد دامی 30 درصد افزایش پیدا کرده است و بر اساس بررسی های دیگری که از سال 1960 تا 1987 صورت گرفته است میزان رشد در صنعت طیور         ( تخم مرغ ) 189 درصد ( هارتمن 1985 ) در پرورش خوک ( گوشت ) 164 درصد ( بائر 1989 ) در پرورش گاو ( شیر ) 136 درصد ( آدر 1988 ) و در پرورش زنبور عسل ( عسل ) 127 درصد                ( بینفلد 1986 ) گزارش شده است درصد کمتر میزان رشد تولید در بخش صنعت زنبور عسل ناشی از وابستگی این حشره به محیط و میزان پایین تحقیق در اصلاح نژاد آن می باشد

لینک کمکی