فایل ورد word مقاله اصول مقاوم سازي ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اصول مقاوم سازي ساختمان دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اصول مقاوم سازي ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله اصول مقاوم سازي ساختمان

1- مقدمه 2- دسته‌بندی ساختمانهای آجری 1- ساختمانهای بنایی غیر مسلح 2- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح 3- ساختمانهای بنایی مسلح 4- ساختمانهای بنایی مرکب 3- روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه 3-1- روشهای طراحی 3-2- طراحی برای جلوگیری از وقوع یا محدود ساختن خطر بارهای غیرمترقبه 3-3- طراحی در بربر بارهای غیرمترقبه به روش غیرمستقیم بیشترین حد استحکام و پیوستگی کمترین حد استحکام و پیوستگی 3-4- طراحی در برابر بارهای غیر مترقبه به روش مستقیم 5- طراحی اجزای سازه‌ای مقاوم 5-1- طراحی ابعاد بازشوها 5-2- طراحی دال سقف 5-3- طراحی دیوارهای باربر 5-4- طراحی کلافهای افقی و قائم

چکیده

در این مقاله هدف ارائه روشهایی برای ایمن سازی ساختمانهای مسکونی آجری در مقابل انفجار و تصادم است. برای تحقق این هدف مطالعات در چند مرحله انجام می‌گیرد

نخست سعی می گردد، ساختمانهای بنایی رایج در کشور دسته‌بندی گردد و مشخصات فنی آنها بویژه از دیدگاه انفجار و تصادم، مورد بررسی واقع شود. سپس کوشش خواهد شد تا بر اساس روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه را توضیح می دهد

یکی از اساسی‌ترین راههای تقویت سازه در برابر خطر بارهای غیر مترقبه اطمینان از یکپارچگی سیستم سقف و تأمین اتصال کافی آن به دیوارهای باربر می‌باشد. این یکپارچگی و استحکام در دالهای بتن در جا ریخته و سقف‌های تیرچه بلوک،‌ که به صورت دال یک طرفه عمل می‌نمایند تا حد زیادی به چشم می خورد اگر اتصال این سقف ها به دیوارهای جانبی به خوبی انجام گیرد، سقف سازه بنایی تا حدود زیادی می‌تواند در برابر  بارهای غیرمترقبه مقاومت نموده و پایدار بر جا بماند و در نتیجه پایداری کلی سازه نیز تقویت می شود . اما سقف‌های طاق ضربی، که جزو رایج‌ترین سقف‌های اجرا شده در کشور می‌باشند، نسبت به سیستم فوق دارای نقاطی ضعفی می‌باشد. مهمترین ضعف این قبیل سقف‌ها، عملکرد نامناسب آنها در برابر بارهای رو به بالای ناشی از انفجار می‌باشد. زیرا طاق قوسی ساخته شده از آجر و ملات گچ و خاک هیچگونه مقاومتی را در برابر نیروهای وارده از داخل قوس نداشته و تنها عامل مقاومت آنها، وزن سقف و اندودهای قرار گرفته  بر روی قوس طاق ضربی است

مسئله دیگر عدم پیوستگی سقف در جهت  عمود بر تیر آهن‌های سقف می‌باشد، استفاده از مهارهای عمود بر تیرآهن‌های سقف طاق ضربی، گر چه در دستورالعمل‌های ساختمان‌سازی عنوان گردیده است، اما در عمل کمتر به چشم می‌خورند. در ضمن فقدان کلافهای افقی در محل قرارگیری تیرآهن‌ها بر روی دیوار باربر یا اجرای زیر سری مناسب با اتصال و درگیری کافی با تیر سقف، عواملی هستند که بر ناپیوستگی این نوع از سیستم‌های سقف می افزایند

واژه های کلیدی: ساختمان های آجری، انفجار و تصادم، مقاوم سازی، سقف، دیوار،

مقدمه

بارهای غیر مترقبه یا غیرمعمول شامل بارهایی می‌باشند که در روش‌های متداول، سازه معمولاً برای آنها طراحی نمی‌گردد. دو گروه عمده این بارها عبارتند از

1- بارگذاری ناشی از انفجار

2- بارگذاری ناشی از ضربه و تصادم

انفجار ممکن است در داخل یا خارج ساختمان روی دهد. این انفجارها می‌تواند ناشی از عواملی نظیر موارد ذیل باشد

1- انفجار بمب

2- انفجار و مشتعل شدن گاز

3- حمل و نقل مواد شیمیایی منفجر شونده یا گاز

4- ملموس ترین نمونه از بار ضربه‌ای، تصادم وسائط نقلیه با سازه می باشد

در این مقاله ‏‏، عملکرد اجزای ساختمان در برابر بارگذاری ناشی از این قبیل انفجارها و تصادم بررسی می‌شود

نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته بر روی نحوه بارگذاری انفجار و بررسی میدانی انجام شده بر روی حجم و میزان خرابی‌های بوجود آمده در حوادث روی داده نشان می‌دهد که بار ناشی از انفجار و تصادم از یک طبیعت دینامیک برخوردار می‌باشد، اما در هنگام طراحی اغلب آن را بصورت استاتیکی فرض کرده و کنترل ها بر آن مبنا انجام می‌گیرد

طرحی سقف‌ها، دیواره ها و اتصالات مربوط به نحوی که مانع فروپاشی و انهدام ساختمان گردد از اهمیت به سزائی برخوردار است. در این مقاله هدف ارائه روشهایی برای ایمن سازی ساختمانهای مسکونی آجری در مقابل انفجار و تصادم است. برای تحقق این هدف مطالعات در چند مرحله انجام می‌گیرد

نخست سعی می گردد، ساختمانهای بنایی رایج در کشور دسته‌بندی گردد و مشخصات فنی آنها بویژه از دیدگاه انفجار و تصادم، مورد بررسی واقع شود. سپس کوشش خواهد شد تا بر اساس روشهای متداول و استاندارد برای آنالیز و طراحی ساختمانهای آجری، عملکرد آنها در برابر انفجار و تصادم و نقاط ضعف احتمالی در طراحی‌های معمول Kآنها در آنهامورد مطالعه قرار گیرد

در نهایت ، بر اساس مباحث بعمل آمده، توصیه‌هایی برای بهبود رفتار و مقاوم‌سازی ساختمانهای بنایی عرضه خواهد شد

لینک کمکی