فایل ورد word تحقيق امنيت پايگاه داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق امنيت پايگاه داده دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق امنيت پايگاه داده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق امنيت پايگاه داده

Robin Dewson , “Beginning SQL Server 2005 for Developers From Novice to Professional” , Apress , year

Rajesh George and Lance Delano ,” SQL Server 2005 Express edition STARTER KIT”, Wiley  ,year

Ravi s.Sandhu and Pierangela Samarati , “Access control principle and practice” , IEEE communication magazin , year

Andrew Watt, “Microsoft SQL Server 2005 FOR DUMMIES”, WILEY ,

Bob Beauchemin , Niels Berglund and Dan Sullivan , “A First Look at SQL Server 2005 for Developers” ,  Addison – Wesley , year

Thomas Rizzo, Adam Machanic,Julian Skinner , Louis Davidson,Robin Dewson, Jan Narkiewicz , Joseph Sack and Rob Walters , ” Pro SQL Server 2005″, Apress, year 

Stephen Dranger, Robert H. Sloan , and Jon A. Solworth / “The Complexity of Discretionary Access Control”/

Jonathan D. Moffett, “Specification of Management Policies and Discretionary Access Control”,

Fort George G.Meade and Patrick R. Gallagher , “A GUIDE TO UNDERSTANDING DISCRETIONARY ACCESS CONTROL IN TRUSTED SYSTEMS” , National Computer Security Center , year

Principal ,Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Principal , Microsoft Corporation , last visit September

Securable Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Securable, Microsoft Corporation , last visit September

Permition ,Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications /Permition Securable, Microsoft Corporation , last visit September

Encryption , Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Encryption, Microsoft Corporation , last visit September

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق امنيت پايگاه داده

فصل 1 کلیات فصل 2 امنیت کلاسیک 2-1 مقدمه 2-2 امنیت پایگاه‌ داده 2-3 تهدید امنیت در پایگاه داده 2-4 کنترل امنیت پایگاه داده 2-4-1 کنترل انتشار 2-4-2 کنترل استنباط 2-4-3 کنترل دسترسی 2-4-3-1 ارتباط کنترل دسترسی با سایر سرویس‌های امنیتی 2-4-3-2 ماتریس دسترسی 2-4-3-3 سیاست‌های کنترل دسترسی 2-4-3-3-1 سیاست تشخیص 2-4-3-3-2 سیاست اجباری 2-4-3-3-3 سیاست مبتنی بر نقش 2-5 مدیریت تفویض اختیار 2-6 جمع‌بندی فصل سوم بررسی امنیت در نرم‌ افزار SQLServer 3-1 مقدمه 3-2 هویت شناسی 3-2-1 مد هویت شناسی ویندوزی (WAM) 3-2-2 مد ترکیبی (MM) 3-3 Logins 3-3-1 Login‌های ویندوز و کاربران پایگاه‌داده 3-3-1-1 ایجاد گروه در ویندوز 3-3-1-2 ارتباط گروه‌های ویندوز با کاربران SQLServer با استفاده از GUI 3-3-1-3 ارتباط گروه‌های ویندوز با کاربران SQLServer با استفاده از کد‌های T-SQL 3-3-2 Login‌های سرویس دهنده و کاربران پایگاه‌داده 3-3-2-1 ایجاد Login در سطح سرویس دهنده با استفاده از GUI 3-3-2-2 ایجاد Login در سطح سرویس دهنده با استفاده از کد T-SQL 3-3-3 Sa Login 3-4 کنترل دسترسی(Access Control) 3-5 نقش‌ها 3-5-1 نقش‌های ثابت سرویس دهنده (FSR) 3-5-2 نقش‌های پایگاه‌داده‌ای (DBR) 3-5-3 نقش‌های برنامه‌ای (APR) 3-6 شِما 3-7 Principal 3-8 Securable 3-9 Permission 3-10 رمز نگاری 3-10-1 رمزنگاری با استفاده از کلمه عبور کاربر 3-10-2 رمزنگاری کلید متقارن 3-10-3 رمزنگاری کلید نامتقارن 3-10-4 رمزنگاری با استفاده از گواهینامه 3-11 جمع بندی فصل چهارم طراحی سیستم پرسنلی 4-1 مقدمه 4-2 UseCase 4-2-1 شرح UseCase 4-3 نمودار توالی 4-4 Class Diagram 4-5 واژه‌نامه داده‌ای فصل پنجم معرفی نرم افزار و بررسی موانع هنگام برنامه نویسی 5-1 مقدمه 5-2 رشته ارتباط 5-3 ارتباط برنامه با نقش برنامه‌ای(APR) 5-4 معرفی فرم پرسنل 5-5 رمز نمودن اطلاعات 5-6 کار با استثناها 5-7 جمع بندی فصل ششم نتیجه‌گیری و راهکارهای آینده منابع و ماخذ

چکیده

امنیت یکی از مهمترین مساله دنیا و تکنولوژی روز است. این مساله به قدری حیاتی است که اگر برآورده نشود جامعه صدمات زیادی را متحمل می‌شود. متاسفانه در کشور ایران به مساله امنیت بهای کمی داده می‌شود. بسیاری از برنامه‌های کامپیوتری که توسط شرکت‌های نرم افزاری تهیه می‌شود ، از درجه امنیت پایینی برخوردار هستند. این برنامه‌ها پس از تزریق به بازار تجاری پس از مدتی به علت مشکلات امنیتی که دارند اغلب از رده خارج می‌شوند و در ضمن شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر را دچار مشکل می‌کنند

بنابراین در فصل اول در ابتدا موضوع امنیت را بصورت کلاسیک بررسی کنیم. آشنایی با مفاهیمی همچون تهدید ، صحت داده و انتشار داده ، ما را در شناخت  مدل‌های امنیت یاری می‌کند. تامین امنیت در پایگاه داده با شناسایی تهدید آغاز می‌شود. از دیگر واژه‌های مهم در این موضوع کنترل دسترسی است. هدف کنترل دسترسی محدود کردن فعالیت‌هایی است که کاربر مجاز می‌تواند بر روی سیستم‌های کامپیوتری انجام دهد. کنترل دسترسی شامل سیاست‌های مختلفی است. سیاست‌های تشخیص ، اجباری و مبتنی بر نقش از آن جمله هستند. این سیاست‌ها هر یک  با اعمال محدودیتی خاص دسترسی کاربر را محدودتر می‌کنند و در تناقض با یکدیگر نیستند ،به عبارت دیگر جهت حرکت همه آنها یکی است

امنیت کلاسیک را در فصل 2 بررسی می کنیم. سپس به بررسی امنیت در نرم افزار SQLServer2005 می‌پردازیم. رنگ امنیت کلاسیک در تمامی مولفه‌های امنیتی SQLServer2005 به چشم می‌خورد. در این فصل با مفاهیمی همچون مدل هویت شناسی و تفویض اختیار در SQLServer2005 آشنا می شویم. انواع کنترل دسترسی ، انواع نقش ها ، شما و بسیاری دیگر از واژه‌ها و مفاهیم را در فصل 3 بررسی می‌کنیم. رمز نگاری که در نسخه SQLServer2000 نبوده به SQLServer2005 اضافه شده و این نرم افزار را از لحاظ امنیت بسیار پرقدرت ساخته است. در واقع در فصل 3 مدل امنیتی SQLServer2005 به طور کامل بررسی شده است. در فصل 4 یک محیط عملی طراحی و پیاده سازی شده است. در فصل 5 بامشکلاتی که در حین پیاده سازی چنین سیستمی با آن مواجه هستیم را بررسی می‌کنیم. اهمیت این پایان نامه از این جهت است که تعداد بسیار کمی از افراد متخصص این موضوع را در SQLServer2005 بررسی کرده و آن را بصورت عملی پیاده سازی کرده‌اند. بسیاری از سیستم‌های طراحی شده از لحاظ امنیتی ناکارامد هستند و مکانیزم‌‌های امنیتی به کار رفته در این سیستم‌ها دارای نواقص و کمبودهای بسیاری است

واژه های کلیدی: امنیت، تهدید ، صحت داده ، انتشار داده، کنترل دسترسی ، نقش ها

فصل 1    کلیات

امنیت اطلاعات یکی از مهمترین مفاهیم ،از آغاز زندگی بشر تاکنون بوده است. انسان‌های ادوار گذشته از اهمیت این موضوع مطلع بودند و بسیاری از شکست‌های انسان‌های گذشته در جنگ‌ها فاش شدن اطلاعات مهم و سری بوده است. در ضمن آنها اطلاعات حساس را به رمز تبدیل کرده و برای رد و بدل کردن این اطلاعات از زبان رمزی استفاده می‌کردند

با پیشرفت علم و جوامع بشری اهمیت این موضوع بیش از پیش آشکار شده و فاش شدن اطلاعات نظامی و یا سیاسی ممکن است منجر به نابودی یک جامعه بیانجامد. سرقت‌های میلیاردی که گاها از بانک‌ها می‌شود مثالی دیگر از اهمیت این موضوع است

برای امن کردن جامعه مدرن باید از امکانات مدرن نیز استفاده شود زیرا سارقان اطلاعات از امکانات پیشرفته برای دستیابی به اطلاعات استفاده می‌کنند. در این پایان نامه به بررسی امنیت در محیط پایگاه داده می‌پردازیم. این محیط بر مشکلاتی نظیر افزونگی داده و ناسازگاری داده که در سیستم فایل مشکل ساز بوده ، فائق آمده و با به اشتراک گذاشتن داده‌ها ، امکان استفاده بیشتر از اطلاعات را مهیْا ساخته است. در این محیط امکان مدیریت تعداد زیادی کاربر تعبیه شده است. کاربر زیاد مساوی است با درد سر زیاد ! ممکن است کاربری عمدی یا غیر عمدی به داده های محرمانه دست یابد و سیستم را مختل سازد. برای تامین امنیت در چنین محیط‌هایی که همواره با پیچیدگی‌های زیادی نیز برخوردار است لازم است در ابتدا موضوع امنیت را بصورت کلاسیک بررسی کنیم. آشنایی با مفاهیمی همچون تهدید ، صحت داده و انتشار داده ، ما را در شناخت  مدل‌های امنیت یاری می‌کند. تامین امنیت در پایگاه داده با شناسایی تهدید آغاز می‌شود. از دیگر واژه‌های مهم در این موضوع کنترل دسترسی است. هدف کنترل دسترسی محدود کردن فعالیت‌هایی است که کاربر مجاز می‌تواند بر روی سیستم‌های کامپیوتری انجام دهد. کنترل دسترسی شامل سیاست‌های مختلفی است. سیاست‌های تشخیص ، اجباری و مبتنی بر نقش از آن جمله هستند. این سیاست‌ها هر یک  با اعمال محدودیتی خاص دسترسی کاربر را محدودتر می‌کنند و در تناقض با یکدیگر نیستند ،به عبارت دیگر جهت حرکت همه آنها یکی است

امنیت کلاسیک را در فصل 2 بررسی می کنیم. سپس به بررسی امنیت در نرم افزار SQLServer2005 می‌پردازیم. رنگ امنیت کلاسیک در تمامی مولفه‌های امنیتی SQLServer2005 به چشم می‌خورد. در این فصل با مفاهیمی همچون مدل هویت شناسی و تفویض اختیار در SQLServer2005 آشنا می شویم. انواع کنترل دسترسی ، انواع نقش ها ، شما و بسیاری دیگر از واژه‌ها و مفاهیم را در فصل 3 بررسی می‌کنیم. رمز نگاری که در نسخه SQLServer2000 نبوده به SQLServer2005 اضافه شده و این نرم افزار را از لحاظ امنیت بسیار پرقدرت ساخته است. در واقع در فصل 3 مدل امنیتی SQLServer2005 به طور کامل بررسی شده است. در فصل 4 یک محیط عملی طراحی و پیاده سازی شده است. در فصل 5 بامشکلاتی که در حین پیاده سازی چنین سیستمی با آن مواجه هستیم را بررسی می‌کنیم. اهمیت این پایان نامه از این جهت است که تعداد بسیار کمی از افراد متخصص این موضوع را در SQLServer2005 بررسی کرده و آن را بصورت عملی پیاده سازی کرده‌اند. بسیاری از سیستم‌های طراحی شده از لحاظ امنیتی ناکارامد هستند و مکانیزم‌‌های امنیتی به کار رفته در این سیستم‌ها دارای نواقص و کمبودهای بسیاری است

فصل 2    امنیت کلاسیک

2-1  مقدمه

در محیط پایگاه‌داده  ، برنامه‌ها و کاربران  مختلف سازمان به یک مجموعه اطلاعات واحد و یکپارچه در DBMS دسترسی دارند. مشکلاتی نظیر ناسازگاری و افزونگی داده‌ها که در سیستم‌های گذشته نمایان بودند از بین رفته و در عوض مسأله تامین امنیت در پایگاه‌داده اهمیت بسیاری پیدا کرده ‌است. تامین امنیت در محیط پایگاه ‌داده یعنی شناسایی تهدید‌هایی[1] که امنیت آن را به خطر می‌اندازند و همچنین انتخاب سیاست‌ها و مکانیسم‌های مناسب برای مقابله با آن. یکی از راههای مبارزه با تهدید‌ها ، کنترل دسترسی است. هدف کنترل دسترسی[2]، محدود کردن اعمال و فعالیت‌هایی است که کاربر مجاز ،  می‌تواند بر روی سیستم کامپیوتری انجام دهد. کنترل دسترسی ، آنچه را که کاربر و یا برنامه تحت کنترل او می‌تواند انجام دهد را کنترل می‌کند. در این راستا ، کنترل دسترسی ، مانع از انجام فعالیت‌هایی می‌شود که امنیت سیستم را تهدید می‌کنند

در این فصل پس از بیان چند مفهوم پایه در رابطه با امنیت پایگاه‌داده ، به بررسی کنترل دسترسی و رابطه آن با سایر سرویس‌‌های امنیتی از جمله سرویس هویت شناسی[3]، سرویس حسابرسی[4] و سرویس مدیریت[5] می‌پردازیم. سپس ماتریس دسترسی[6] و چگونگی پیاده‌سازی آن در محیط‌های کاربردی را بررسی می‌کنیم. در پایان به مطالعه سیاست‌های کنترل دسترسی و مختصری درباره چگونگی مدیریت آنها می‌پردازد

 Threat-[1]

[2]– access control

[3]– authentication

[4]– auditing

 administration-[5]

 access matrix-[6]

لینک کمکی