فایل ورد word تحقيق رابطه و ارتباط عوامل موثر امنيت رواني و پذيرش اجتماعي در ميان دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه و ارتباط عوامل موثر امنيت رواني و پذيرش اجتماعي در ميان دانشجويان دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه و ارتباط عوامل موثر امنيت رواني و پذيرش اجتماعي در ميان دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه و ارتباط عوامل موثر امنيت رواني و پذيرش اجتماعي در ميان دانشجويان

ارونسون، الیوز؛ روان شناسی اجتماعی؛ ترجمه سیروس ایزدی، انتشارات دانشگاه تهران: 1366

افروز، غلامعلی؛ روان شناسی  تربیت کودکان و  نوجوانان؛ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان: 1371

ایسنا، خبر‌گزاری جامعه‌ی جوانان ایران، چهارشنبه 14 بهمن

ایزدی، سیروس؛ روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب؛ انتشارات دهخدا: 1351

بلوم، جرالداس؛ نظریه های روان کاوی شخصیت؛ ترجمه هوشنگ حق نویس، انتشارات امیر کبیر، 1362

دلاور، علی؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم  تربیتی؛ انتشارات ویرایش: 1377

سیف، علی اکبر؛ روش تهیه پژوهشنامه؛ انتشارات دوران: 1378

شاملو، سعید؛ مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد: 1370

شعاری نژاد، علی اکبر؛ روان شناسی رشد؛ انتشارات رشد: 1364

شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا؛ نظریه های مشاور و روان درمانی؛ مرکز نشر دانشگاهی: 1359

فروم، اریک. انقلاب امید؛ ترجمه‌ی مجید روشنگر، 1357، مروارید، تهران

کریمی، یوسف؛ روان شناسی شخصیت؛ انتشارات نشر ویرایش: 1376

گنجی، حمزه؛ روان شناسی عمومی؛ انتشارات نشر دانا: 1375

گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی؛ ترجمه‌ی منوچهر صبوری، 1373، نشر نی، تهران

میرزا بیگی، علی؛ نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی؛ انتشارات اطلاعات و آموزش و پرورش: 1372

هفته‌نامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شماره‌ی 30،

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه و ارتباط عوامل موثر امنيت رواني و پذيرش اجتماعي در ميان دانشجويان

مقدمه بیان مسئله اهمیت و لزوم تحقیق اهداف تحقیق اهداف جزئی فرضیه های تحقیق متغیر های تحقیق تعاریف نظری عملیاتی مفهوم امنیت بهداشت روانی امنیت روانی پذیرش اجنماعی مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه تحقیق امنیت و انحرافات اجتماعی مسأله اجتماعی انحرافات اجتماعی بهداشت روانی و محیط کار ؟ اهمیت موضوع بهداشت روانی آنومی امنیت ابعاد، گستره و سطوح امنیت انحرافات اجتماعی: تهدید یا آسیب پذیری انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله امنیتی انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی نظریه دورکیم نظریه کونیگ نظریه مرتون تاثیر نماز بر احساس امنیت روانی تاثیر نماز بر کاهش اضطراب تأثیر نماز بر بهداشت خواب مفهوم امنیت در قرآن حوزه های امنیت الف: امنیت روحی و روانی ب: امنیت فردی ج: امنیت اجتماعی امنیت انسانی از نظر حقوقی 1 ـ مبانی نظری امنیت انسانی الف ـ تعریف و تبیین امنیت انسانی الف) ساختار اجتماعی ب) کارکرد اجتماعی ب : مبانی پژوهشی امنیت و انحرافات اجتماعی تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه 1 روش تحقیق 2 جامعه آماری 3 نمونه آماری و روش نمونه گیری 4 ابزار جمع آوری اطلاعات توصیف پرسشنامه 5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تجزیه و تحلیل آماری آمار توصیفی فرضیات اصلی متغیرهای تحقیق پذیرش اجتماعی جدول شماره 1 -4 : فراوانی پذیرش اجتماعی نمودار شماره 1 – 4 : پذیرش اجتماعی عوامل محیطی جدول شماره 2 -4: عوامل محیطی نمودار شماره 2 – 4: عوامل محیطی نرم امنیت روانی جدول شماره 3 -4: نرم امنیت روانی بعد ارتقایی مادی جدول شماره 4 -4: عوامل محیطی نمودار شماره 3 – 4: عوامل اقتصادی اعتقادات مذهبی – فرهنگی جدول شماره 5 -4: نرم اعتقادات مذهبی – فرهنگی نمودار شماره 4 -4: نرم اعتقادات مذهبی – فرهنگی آمار استنباطی فرضیه اول: بین عوامل موثر در امنیت روانی و پذیرش اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد آزمون ضریب همبستگی جدول شماره 6 -4: آزمون ضریب همبستگیامنیت روانی- پذیرش اجتماعی جدول توافقی جدول شماره 7 -4: جدول توافقی اعتقادات مذهبی – فرهنگی آزمون کی دو فرضیه سوم: بین عوامل موثر در امینت روانی و عوامل موثر محیطی با پذیرش اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد آزمون ضریب همبستگی خلاصه تحقیق فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم محدودیتهای تحقیق پیشنهادات : راه‌های برون رفت نتیجه گیری منابع چکیده

چکیده

امنیت روانی ، زیر مجموعه مقوله ای وسیع تر یعنی امنیت جامع انسانی ، محسوب می شود که در برگیرنده حقوق و امنیت فردی ، مالی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است

دکتر نعمت بابایی ،‌ متخصص بهداشت محیط و استاد دانشگاه ، امنیت جامعه انسانی را دارای دو بعد حداقلی ( کفاف )‌که در آن آحاد جامعه قادر به تامین و تضمین معیشت و بقا و امنیت خود هستند و بعد ارتقایی (رفاه ) که در آن مردم قادر هستند از احساس مثبت و آسایش در زندگی مادی و امنیت روانی – اجتماعی برخوردار باشند ،‌ می داند و می گوید : وجود یا نبود امنیت روانی در جامعه ،‌معلول عوامل کلان ،‌میانه و خرد در سطح جامعه است . در سطح کلان امنیت روانی هنگامی حاصل می شود که تمام شهروندان در جائی از بهبود اجتماعی را تجربه کنند و حقوق قومی ، عقیدتی و فرهنگی آنها تضمین شده باشد و تامین ، حمایت اجتماعی ، دسترسی به خدمات آموزشی ، رفاهی ،‌مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندی کامل برای همه اعضای جامعه در فضای خالی از تبعیض قابل حصول می باشد

وی با اشاره به حقوق اجتماعی به عنوان یکی از حقوق شهروندی در جامعه می افزاید :‌حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امینت ، حقوق اجتماعی با خدمات رفاهی است که شامل دسترسی به تسهیلات بهداشتی و درمانی ، تامین اجتماعی ، حقوق ایام بیکاری و تعیین دستمزد است

عدم امنیت پدیده ای خارج از مرزهای ملی یا جوامع نیست ، بلکه عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و در ساز و کار نظام های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جست و جو کرد . بنابراین هر عاملی که امنیت اقتصادی ، بهداشتی ،‌زیست محیطی ، سیاسی ، غذایی ، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند ؛ می تواند زمینه ساز مسایل و مشکلاتی باشد که پس از آن ،‌امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار می دهد . از این رو ، افزایش امنیت از طریق حفظ حقوق شهروندان و تامین حداقل نیازهای اساسی آنها ، تنها راه حفظ انسجام ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی یا حتی پیشگیری از این تهدیدهاست

بنابرین در این تحقیق قصد داریم که رابطه بین امنیت روانی و پذیرش اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه بررسی نمائیم

انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای ناهمنوا با ارزش های اجتماعی، مانع تحقق یکی از اهداف اساسی امنیت ملی، یعنی حفاظت از ارزش های بنیادی و حیاتی نظام فرهنگی هر جامعه‏ای است که بر حسب مفروضات و شرایط اجتماعی آن جامعه، انحرافات اجتماعی به عنوان تهدید، آسیب پذیری و یا هر دو تلقی می‏گردد، اما آنچه مسلم است انحرافات اجتماعی، به عنوان سلب کننده امنیت اخلاقی و اجتماعی و کاهش دهنده اقتدار معنوی جامعه، از یکسری عوامل اجتماعی درونی و بیرونی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر اختلال هنجاری، فرآیند نوسازی سریع و شتابان، فرآیند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات تأثیر می‏پذیرد

هر چند ایجاد جامعه‏ای عاری از انحرافات و بزه تقریباً ناممکن است، مع‏الوصف می‏توان جامعه‏ای را بنا نهاد که در آن انحرافات اجتماعی کنترل و مهار شده است

وجود چنین جامعه‏ای، مستلزم معنویت و امنیت است که هر دو این مقولات، به وجود عدالت اجتماعی وابسته می باشد

واژگان کلیدی: امنیت اجتماعی،. انحرافات اجتماعی، امنیت، مسأله اجتماعی، مسأله امنیتی ، تهدید، آسیب پذیری.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه[1]

امنیت در یک کشور زمانی ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد؛ و امنیت روانی خود نیز ناشی ازاحساس امنیت است و احساس امنیت نیز نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است

امنیت واژه‌ای پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است. از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین مسائل بین دولتها دربرگیرنده مفهوم امنیت است. فرهنگ لغت آکسفورد امنیت [2](security) را چنین معنا می کند “رهایی از نگرانی‌ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور، شخص یا چیزی که از ارزشی برخوردار است. همچنین فرهنگ معین امنیت را ” ایمن شدن، بی بیمی و در امان بودن” معنا کرده است

ازآن هنگام که انسان برای بقا و تامین معاش خود با وسایل ابتدایی و دست ساز به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی شدن، سرعت و تکنولوژی رویای برتری بر همنوعان و جهان پیرامون خود را از طریق وسایل پیشرفته نظامی  و اتمی  در سر می پروراند، امنیت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فیزیکی همواره یکی از دغدغه های همیشگی او بوده است

امنیت روانی، زیر مجموعه‌ی گستره‌ای وسیع‌تر یعنی امنیت جامع انسانی، محسوب می‌شود که در بردارنده‌ی حقوق و امنیت فردی، مالی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امنیت جامع انسانی در صورتی قابل تحقق است که مفهوم امنیت از محدوده‌ی مرز و سرزمین به امنیت انسانی سوق پیدا کند.

امنیت جامع انسانی، خود دارای دو بُعد می‌باشد: بعد حداقلی (کفاف)، که در آن آحاد جامعه قادر به تأمین و تضمین معیشت و بقا و امنیت خود می‌باشند، و بعد ارتقایی (رفاه) که در آن مردم قادرند از احساس مثبت و آسایش در زندگی مادی و امنیت روانی – اجتماعی برخوردار باشند.

وجود یا عدم وجود امنیت روانی در جامعه، معلول عوامل کلان، میانه و خرد در سطح جامعه است. در سطح کلان، امنیت روانی هنگامی حاصل می‌شود که تمام شهروندان درجاتی از بهبود اجتماعی را تجربه کنند و حقوق قومی، عقیدتی و فرهنگی آنان تضمین شده باشد و تأمین و حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات آموزشی، رفاهی، مشارکت اجتماعی و “حقوق شهروندی کامل” برای کلیه‌ی اعضای جامعه در فضای خالی از تبعیض قابل حصول باشد. “حقوق شهروندی کامل” که توسط تی. اچ. مارشال در 1973، شرح و بسط داده شد، شامل حقوقی است که امروزه در اغلب کشورها آن‌را بدیهی می‌دانند،( گیدنز، آنتونی.  1373)

‌اما به دست آوردن آن‌ها زمانی دراز طول کشید و هنوز در همه‌ی کشورها به رسمیت شناخته نشده است. حقوقی شهروندی کامل شامل موارد زیر است و تحقق آن‌ها در سطح کلان جامعه، موجب امنیت روانی برای شهروندان و آحاد جامعه می‌گردد:

– 1حقوق مدنی

– 2حقوق سیاسی

– 3حقوق اجتماعی

بیان مسئله :[3]

همانطور که در حدیث شریف وارد شده، نعمت «امنیت» یکی از مهمترین نعمتهای الهی است. در میان گونه های متنوع امنیت مانند: امنیت نظامی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی و; بدون شک امنیت روانی از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است زیرا در صورت فقدان امنیت روانی فرد دچار یأس فلج کننده ای خواهد شد که او را مستأصل می سازد. بنابراین منبع تأمین تعادل روحی و امنیت روانی افراد یک جامعه و تداوم حیات بانشاط یک امت، ارزشمندترین سرمایه آن جامعه محسوب می شود که پی جویی آرمانهای مردم را امکانپذیر می سازد

بر این اساس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در پهنه جغرافیای جهان اسلام، ارجمندترین سرمایه معنوی مبارزان خداجو و عدالتخواه است. حضرت منبع جوشان و بی پایان تولید انرژی روانی است که سنگربانان جبهه حق با اتصال به آن به بازسازی و تقویت انگیزه و اراده خویش می پردازند تا تداوم بخش این پایداری نستوهانه باشند

[1]  . introduction

[2] – security

[3] – Expression issue

لینک کمکی