فایل ورد word تحقيق اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر)

دکتر رضایی امیرحسین – مهندس ذهابی محمد رضا؛ اندازه گیری الکترونیکی. تهران، نشر ققنوس ، 1388

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر)

مقدمه فصل اول پیکره بندی و اصول اولیه ی پروژه 1-1 مقدمه ای بر کل مدار 2-1 پیکره بندی تجهیزات پروژه 1-2-1 سلف 2-2-1 بررسی فیزیکی 3-2-1 ساختمان سلف 4-2-1 خازن و انواع آن 5-2-1خازن های بدون قطب 6-2-1 خازن های قطب دار 7-2-1 مقاومت الکتریکی 8-2-1 تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی 9-2-1 انواع مقاومت ها 10-2-1 آی سی LM 11-2-1 ارتباط سریال USART 12-2-1 مشخص کردن نحوه عملکرد و پروتکل انتقال سریال 13-2-1LCD 14-2-1 Resolution یا تفکیک پذیری 15-2-1 Response timeیا زمان پاسخگویی 16-2-1 Viewing angle 17-2-1Brightnessیا روشنایی 18-2-1Contrast ratio 19-2-1LCDهای LEDچیست؟ 20-2-1میکروکنترلر ATMEGA 21-2-1نحوه کار میکروکنترلر 22-2-1ساختمان داخلی میکروکنترلر 23-2-1 تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر معرفی انواع میکروکنترلر 24-2-1 عیب میکروکنترلر میکروکنترلر PLC میکروکنترلرAVR بهره های کلیدی AVR 25-2-1راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی 26-2-1 طراحی برای زبان های BASIC وC 27-2-1 تغذیه سوئیچینگ فصل دوم 1-2 شرح کار پروژه 1-1-2 چگونگی استفاده از دستگاه 2-1-2 توضیحات قطعات داخلی 2-2 نقشه شماتیک مدار 3-2 نقشه PCB مدار 4-2 برنامه نویسی ضمیمه 1- ضمیمه 2- منابع و مآخذ

چکیده

با توجه به پیشرفت روز افزون علم الکترونیک و دقت در ساخت وسایل الکترونیکی حساس، به دستگاه هایی نیاز خواهیم داشت که در همان گام نخست، دقت کار و دقت در طراحی را برای ما روشن سازد. این مدار می تواند سلف ، خازن و مقاومت را اندازه گیری نموده و مقادیر اندازه گیری شده را برروی صفحه نمایشگر نمایش دهد و  همچنین از طریق ارتباط سریال مقادیر اندازه گیری شده را به سیستم های دیگر از جمله کامپیوتر منتقل کند

سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد

خازن عبارت است ازاجتماع دو یا چند صفحه که در بین آنها یک ماده عایق بنام دی الکتریک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید. مقاومتهااجزایی هستندکه مقاومت مدار رازیاد میکنند

ارتباط سریالUSARTیکی از پروتکل‌های ارتباطی سریال است که توسط رایانه‌ها نیز حمایت می‌شود. لذا برای برقراری ارتباط میان رایانه ها و میکروکنترلرها نیز از این پروتکل استفاده می‌شود

واژه های کلیدی: سلف ، خازن و مقاومت، ارتباط سریال

مقدمه

با توجه به پیشرفت روز افزون علم الکترونیک و دقت در ساخت وسایل الکترونیکی حساس، به دستگاه هایی نیاز خواهیم داشت که در همان گام نخست، دقت کار و دقت در طراحی را برای ما روشن سازد. این مدار می تواند سلف ، خازن و مقاومت را اندازه گیری نموده و مقادیر اندازه گیری شده را برروی صفحه نمایشگر نمایش دهد و  همچنین از طریق ارتباط سریال مقادیر اندازه گیری شده را به سیستم های دیگر از جمله کامپیوتر منتقل کند

کاربرد اصلی این مدار برای افزایش و بهبود کیفی و کمی مدارات و همچنین قطعات به کاربرده شده در مدارات می باشد. عمده ترین استفاده ی این مدار میتواند در تعمیرات، جهت تشخیص خطای مقادیر المانها که بر اثر حرارت ، استفاده ی مداوم و; ایجاد می شود، مورد توجه قرار گیرد.

فصـل اول :

پیکره بندی و اصول اولیه پروژه

1ـ1 مقدمه ای بر کل مدار

: ATMEGA 32هسته اصلی این دستگاه میکروکنترلر AVR می باشدکه بخش اصلی پردازش اطلاعات در این قسمت صورت می گیرد و همچنین وظیفه اندازه گیری مقادیر و تبدیل اطلاعات را به عهده دارد. میکروکنترلر استفاده شده ATMEGA32می باشد و با زبان BASCOM برنامه نویسی شده است

SEARIAL PORT :انتقال اطلاعات به صورت سریال برای دستگاه های جانبی از جمله کامپیوتر

Measurement inductance: با استفاده از آی سی LM311 یک اسیلا تور  LC موازی ساخته شده که خازن آن ثابت و دارای یک سلف ثابت و سلف متغیر می باشد که با تغییر سلف متغیر فرکانس خروجی تغییر کرده و با استفاده از فرمول  می توان مقدار سلف مجهول را بدست آورد

Measurement capacitor: برای اندازه گیری خازن از یک مدار RC سری با مقاومت های مختلف که رنج خازن اندازه گیری را تعیین می کند و با استفاده از رابطه  و ثابت بودن مقاومت می توان مقدار خازن مجهول را بدست آورد

Measurement resistanc: این قسمت با استفاده از تعدادی مقاومت ثابت و تقسیم مقاومتی بین مقاومت مجهول و مقاومت های ثابت می توان مقدار مقاومت مجهول را بدست آورد

LCD: صفحه نمایشگر می باشد که اطلاعات را روی خود نمایش می دهد

KEY: توسط کیبورد می توان تغییرات را روی دستگاه اعمال نمود

SWITCH: توسط رله ها می توان کمیت های اندازه گیری را تغیر داد

Power supply: ولتاژتغذیه مدار تامین ولتاژ 5 ولت برای قطعات

لینک کمکی