فایل ورد word تحقيق اوقات فراغت و مديريت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق اوقات فراغت و مديريت آن دارای 172 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق اوقات فراغت و مديريت آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق اوقات فراغت و مديريت آن

مقدمه 1 ـ 1 ـ اوقات فراغت نظریات مرتبط با فراغت اهداف گذران فراغت ویژگیهای فعالیتهای فراغتی کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد فراغت و تفریح در دین ابعاد اقتصادی گذران فراغت تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت تقسیم بندی وقت آزاد نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی تأثیر اوقات فراغت در معماری جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح فضاهای فراغتی تهران مقدمه سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران حکومت صفویه و قاجاریه حکومت پهلوی اول حکومت پهلوی دوم ( 25 ـ 1320 ش ) حکومت پهلوی دوم ( 45 ـ 1325 ش ) حکومت پهلوی دوم ( 57 ـ 1345 ش ) حکومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن 1357 ) تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران 1 ـ جمعیت شهری 2 ـ ترکیب سنی جمعیت 3 ـ نظام تعطیلات و مرخصی فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران تحلیل و جمع بندی 1 ـ 2 ـ فضاهای جمعی مقدمه 1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه 1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر 1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حیات مدنی 1 ـ 2 ـ 4 ـ فضای جمعی 1 ـ 2 ـ 5 ـ فضای شهری کارکردهای فضاهای شهری اهمیت پیاده روی مسافت فضای شهری میدان خیابان 1 ـ 3 ـ انسان و طبیعت 1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران 1 ـ 4 ـ باغ ایرانی 1 ـ باغهای مسطح و کم شیب 2 ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده 3 ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار 1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ایرانی 1 ـ 4 ـ 2 ـ گیاه در باغ ایرانی 1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحی باغ ایران الف ) سلسله مراتب ب ) تقارن ج ) مرکزیت د ) ریتم هـ ) استقلال و تشخیص فضاها و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر 1 ـ 5 ـ چشم اندازهای فرهنگی موزائیک وسیع گزینش دشوار حمایت جهانی 1 ـ 6 ـ حس قداست 1 ـ 7 ـ گردشگری ( توریسم ) 1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگری و گردشگران در ایران 1 ـ 7 ـ 2 ـ اکوتوریسم امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسم در ایران 1 ـ 8 ـ طرح منظر 1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازی 1 ـ 8 ـ 1 ـ 1ـ منظره پردازی در هنر اروپا منظره پردازی های آرمانی منظره پردازی طبیعت گرا منظره پردازی نمادگرایانه 1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازی در ایران مطالعات بستر فرحزاد در گذر زمان 2 ـ 1 ـ شناخت تاریخ منطقه سفر امامزاده داوود درختهای توت وقفی راه امامزاده داوود سنگ مثقال ـ ینجه زار معجزات امامزاده امامزاده داوود ( از توابع قصبه کن ) مطالعات اقلیمی زمین شناسی آب و هوا بارندگی دما یخبندان فشار جو نم نسبی ابرناکی ساعات آفتابی باد ویژگیهای طبیعی زمین لرزه های تاریخی 2 ـ 3 ـ پوشش گیاهی 2 ـ 4 ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه 2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضایی 2 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ نظام توزیع عناصر توده و فضا ( تراکم ) کیفیت بناها ( قدمت ) 2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزیع کاربریها 2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضیی 2 ـ 4 ـ 3 شناخت فضای شهری ( جمعی ) تجزیه و تحلیل فضاهای شهری فضای شهری ( 2 ) نتیجه گیری 2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سیمای شهر 2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) عوامل سازنده سیمای بیرونی شهر 2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سیمای درونی بافت 1 ـ راه 2 ـ کره 3 ـ نشانه 4 ـ لبه 5 ـ محله 2 ـ 5 ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی 2 ـ 6 ـ تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی 2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده 2 ـ 6ـ 1 ـ 1 ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی 2 ـ 6ـ 1 ـ 2 ـ تعارض طبیعت و شهر 2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امنی اجتماعی 2 ـ 6 ـ 1 ـ 4 ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده 2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعیت مالکیت اراضی 2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی منابع طبیعی مالکیت عرضی اراضی روستا حرایم و اراضی طرح دار 2 ـ 7 ـ مطالعات منظر محیط 2 ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه 2 ـ 8 ـ 1 ـ شبکه حمل و نقل 2 ـ 8 ـ 2 ـ تأسیسات و زیر ساختهای شهری 2 ـ 9 ـ طرحها و پروژه های مصوب 2 ـ 9 ـ 1 ـ کلیات طرح تفصیلی 2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قدیم تهران 2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرایی تهران ( 1350 ) 2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( 1351 ) 2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( 1370 ) 2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( 1374 ) 2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداری تهران ) نتیجه گیری امکانات و محدودیتها 3 ـ 1 ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی امکانات محدودیتها 3 ـ 2 ـ امکانات و محدودیتهای کالبدی امکانات محدویتها 3 ـ 3 ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی امکانات محدودیتها اهداف کلی و اهداف عملیاتی 4 ـ 1ـ اهداف کلی 4 ـ 2 ـ اهداف عملیاتی برنامه های پیشنهادی 5 ـ 1 ـ برنامه کاربری اراضی اهداف 5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها 5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل اهداف 5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زیر ساختها اهداف 5 ـ 3 ـ برنامه مدیریت آب اهداف 5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضای باز و سبز اهداف 5 ـ 5 ـ برنامه طراحی شهری اهداف

چکیده

اوقات فراغت نزدیکترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگ دارد . اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن ، آفریدن ، ساختن ، پژوهش ، تربیت ، مشارکتهای داوطلبانه اجتماعی ، خدمات رایگان انسانی ، گسترش افقهای فکری و در بسیاری از عرصه های دیگر زندگی صرف می شود ، تبعاً ارتباط آن با حیات معنوی و فرهنگی جامع تنگاتنگ است

در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند

شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است

با توجه به شرایط حساس زیست محیطی و کالبدی تهران از یک سو ، و نیازهای روز افزون اجتماعی و فرهنگی مردم به فضاهای باز شهری از سوی دیگر ، ضرورت بازنگری ، سازماندهی و نظام بخشی به این فضاها ، روز به روز بیشتر احساس می شود . بنابراین لازم است که در چارچوب برنامه ها و طرح های کلان شهر تهران ، برنامه ریزی برای فضاهای باز و سبز ، به عنوان یک بخش مستقل در برنامه ریزی شهری ، مدنظر قرار گیرد و راهبردهای نوین و مناسب برای آن ارائه گردد

با توجه به وضعیت اکولوژیکی منطقه ، خشکی اقلیم ، گرد و غبار کویری ، فشردگی بافتهای مسکونی و میزان زیاد آلودگی هوا و صدا ، ضروری است که برنامه های مربوط به توسعه فضای سبز ، نه فقط به صورت توسعه سطوح سبز پراکنده در داخل شهر ، بلکه به عنوان یک نظام هماهنگ متشکل از انواع فضاهای باز و سبز درون شهری ، حاشیه شهری و برون شهری توسعه و انتظام پیدا کند

پهنه جغرافیایی تهران با قرار گرفتن میان سلسله جبال البرز و دشت کویر از یک طرف ، دو رودخانه بزرگ کرج و جاجرود از طرف دیگر ، از تنوع محیطی و اقلیمی ویژه ای برخوردار است

دامنه های سرسبز و دره های پر آب کوهستانهای شمالی تهران از چنان ارزشهای طبیعی، جاذبه های محیطی و چشم اندازهای بدیع برخوردار است که بایستی به عنوان ذخائر طبیعی و ثروت ملی برای حال آینده مورد حفاظت و احیاء قرار گیرد . دره های شمالی تهران مانند سوهانک ، دارآباد ، دربند ، درکه ، فرحزاد و کن ، از دیر باز به عنوان تنفس گاه شهر و بستر تماس مردم با طبیعت مورد  استفاده بوده است . اما متأسفانه در طول چند دهه گذشته دامنه های البرز به نحو شتابناک مورد هجوم ساخت و سازهای بی رویه و تجاوز سوداگرانه قرار گرفته است . خوشبختانه در سالهای اخیر ، همراه با تحول دیدگاهها در برنامه ریزی و مدیریت شهری در تهران و با توجه به رشد آگاهی زیست محیطی مردم ، اندیشه ها و تصمیمات مربوط به ایجاد پیوند میان شهر و طبیعت و ساماندهی دره های شمال تهران قوت گرفته است . طرح « سازماندهی و طراحی شهری محور تفریحی فرحزاد » نیز به همین منظور در دست تهیه قرار گرفته است

روستای فرحزاد به دلیل استقرار در مسیر امامزاده داوود از قدیم مورد علاقه و توجه زائران فراوان این امامزاده بوده است . علاوه بر این بقعه قدیمی دو زیارتگاه دیگر به نامهای « امامزاده صالح » و « امامزاده ابوطالب » در مجاورت ده فرحزاد قرار دارد که بر ارزش سیاحتی و فرهنگی این روستا افزوده است

از سال 1371 جاده جدید ماشین رو به امامزاده داوود از طریق جاده کن ، سولقان دائر گردیده و لذا مسیر قدیمی فرحزاد ـ امامزاده داوود تا حدود زیادی رونق زیارتی و سیاحتی خود را از دست داده است . همچنین در نتیجه هجوم ساخت و سازهای جدید ، دو بقعه‌ امامزاده صالح و امامزاده ابوطالب نیز در موقعیت نامناسب کالبدی قرار گرفته و از نقش هویت بخش آن کاسته شده است

با وجود همه اینها ، ده فرحزاد همچنان جاذبه و سابقه تفرجی و تفریحی خود را حفظ کرده است و هنوز به عنوان یکی از محدود گردشگاههای عمومی کلانشهر تهران ، دارای کارکرد شهری است ، به ویژه در ایام تابستان که با هجوم اتومبیلها و گردشگران فراوان روبرو می باشد

دره و رودخانه فرحزاد با روستای زیبا و کهنسال آن ، یکی از دره های زیبای البرز است که از دیر باز به عنوان یکی از تفرجگاههای سنتی عامه مردم تهران شناخته شده است . فرحزاد علاوه بر جاذبه های طبیعی ، دارای ارزشهای تاریخی و فرهنگی نیز می باشد . چرا که راه قدیمی و معروف « امامزاده داوود » از درون و کنار آن می گذرد . از این نظر دره و روستای فرحزاد به عنوان بخشی از خاطره جمعی و هویت فرهنگی تهران محسوب می شود

واژه های کلیدی: اوقات فراغت، شهر تهران، روستای فرحزاد،

مقدمه

افزایش امکانات مادی ، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه کشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید . تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند . ( ساورخانی ، 1370 ، 764 )

در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند

شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است

محدوه‌ تهران قدیم تا شصت سال پیش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزی را دارا بوده است . رشد و توسعه این شهر تا جنگ جهانی دوم بطور آرام و یکنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بیشتری گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزایش یافته در حالیکه توسعه آن در سراسر دوره قاجاریه فقط چهار برابر بوده است . در روند این تحول سریع و ناموزون ، چشم انداز جغرافیایی و خاستگاه طبیعی تهارن با تغییرات ویرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گردیده است . گسترش خزنده شهر به دامنه های کوهستانی البرز و دشتهای سرسبز جنوبی و ادغام صدها روستا و هکتارها باغ و مزرعه در پیکر آن ، تمام حیات شهروندان را به مخاطره افکنده است

در گذشته آلودگیهای زیست محیطی تهران بسیار محدود بوده بطوریکه از سده هشتم تا سده سیزدهم تهران بقدری مشجر و سر سبز بوده که آن را به باغ گلزار و چنارستان و همچنین به بهشت پریان توصیف کرده اند

در سه دهه اخیر به علت گسترش بی رویه تهران بیش از 300 هکتار از اراضی کشاورزی داخل محدوده 5 ساله و  2000 هکتار از اراضی محدوده 25 ساله  به مصارف ساختمان های شهری رسیده است

با توجه به شرایط حساس زیست محیطی و کالبدی تهران از یک سو ، و نیازهای روز افزون اجتماعی و فرهنگی مردم به فضاهای باز شهری از سوی دیگر ، ضرورت بازنگری ، سازماندهی و نظام بخشی به این فضاها ، روز به روز بیشتر احساس می شود . بنابراین لازم است که در چارچوب برنامه ها و طرح های کلان شهر تهران ، برنامه ریزی برای فضاهای باز و سبز ، به عنوان یک بخش مستقل در برنامه ریزی شهری ، مدنظر قرار گیرد و راهبردهای نوین و مناسب برای آن ارائه گردد

لینک کمکی