فایل ورد word مقاله آب و کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله آب و کشاورزي دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله آب و کشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله آب و کشاورزي

1ـ سرمدنیا، غلامحسین و عوض کوچکی. 1374 فیزیولوژی گیاهان زراعی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

2ـ فرشی، علی‌اصغر و محمدرضا شریفی. 1376 برآورد آب موردنیاز گیاهان عمده زراعی کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. نشر آزمون کشاورزی کرج، جلد یک

3ـ فرشی، علی‌اصغر و محمد رضا شریفی. 1376 برآورد آب موردنیاز گیاهان عمده زراعی کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. نشر آزمون کشاورزی کرج، جلد دو

4ـ صحاف، مهندس بیوک فرشی، دکتر علی‌اصغر. 1378 آبیاری قطره‌ای. انتشارات نشرآموزش کشاورزی

5ـ علیزاده، امین و خیابانی، حمید.1372، آبیاری قطره‌ای، انتشارات آستان قدس رضوی

6ـ ملکوتی، دکتر محمد جعفر.1376 تأمین نیازهای خاک، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

7ـ قهرمان، دکتر احمد. 1379 فیزیولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله آب و کشاورزي

مقدمه آب قابل استفاده در گیاه چگونگی جذب و حرکت آب تبخیر و تعریق عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعریق تبخیر و تعریق بالقوه راندمان مصرف آب تاریخچه معرفی سیستم آبیاری قطره‌ای جنبه‌های مثبت و منفی در آبیاری قطره‌ای بافت خاک و نفوذپذیری شوری و قلیائیت خاک وجود لایه محدودکننده در پروفیل خاک نوع زراعت راهبری سیستم آبیاری قطره‌ای نمونه‌ای از طراحی یک سیستم آبیاری قطره‌ای فهرست منابع

چکیده

تمامی جانوران زنده اعم از انسان و گیاه و یا جانوران همواره در‌طول دوره زندگی ‌خویش نیازمند به آب است و حیات بدون وجود آن غیرممکن است. آب مایع حیات و لازمه‌‌ زندگی‌است

رشد گیاه تابع وجود آب است بدین معنی که هر وقت آب محدود‌باشد رشد نیز کاهش‌می‌یابد ودر نتیجه عملکرد نیز کاهش‌می‌یابد. مقدار کاهش عملکرد متأثر از ژنوتیپ، شدت کمبود آب و مرحله نمو گیاه می‌باشد

واژه های کلیدی: آب، گیاهان، تبخیر و تعرق، آبیاری قطره ای

مقدمه:

تمامی جانوران زنده اعم از انسان و گیاه و یا جانوران همواره در‌طول دوره زندگی ‌خویش نیازمند به آب است و حیات بدون وجود آن غیرممکن است. آب مایع حیات و لازمه‌‌ زندگی‌است

یک گیاه علفی سریع‌الرشد عمدتاً از آب تشکیل‌شده‌است و محتوی آب گیاه بین 70 تا‌90 درصد‌می‌باشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت گیاه موردنظر و محیط متفاوت است

بنابه دلایل زیر می‌توان فهمید که آب برای بسیاری از فعالیتهای گیاهی لازم‌است

اول آنکه حلاّ ل‌ بوده و محیطی مناسب برای واکنش‌های شیمیائی فراهم‌می‌نماید

دوم آنکه محیط مناسب برای انتقال موادآلی و معدنی می‌باشد

سوم‌آنکه محیطی مناسب است که موجب تورم سلول‌های گیاهی‌می‌شود. آماس باعث بزرگ‌شدن سلول، ساختارگیاه و شکل‌گیری آن می‌گردد

چهارم آنکه باعث آبگیری و خنثی‌سازی بار الکتریکی روی مولکولهای کلوئیدی می‌شود

دیگر آنکه ماده خام فتوسنتزی فرآیندهای هیدرولتیکی و سایر واکنش‌های گیاهی را تشکیل‌می‌دهد[1]

باید دانست که ریشه گیاه در خاکهای نسبتاً مرطوب نفوذ‌می‌کند در حالی که ساقه و برگها در محیط نسبتاً خشک رشد‌می‌نمایند. به همین خاطر است که آب از خاک به داخل گیاه نفوذ‌کرده و به اتمسفر برمی‌گردد که این امر در جهت کاهش انرژی پتانسیل صورت‌می‌گیرد

رشد گیاه تابع وجود آب است بدین معنی که هر وقت آب محدود‌باشد رشد نیز کاهش‌می‌یابد ودر نتیجه عملکرد نیز کاهش‌می‌یابد. مقدار کاهش عملکرد متأثر از ژنوتیپ، شدت کمبود آب و مرحله نمو گیاه می‌باشد

 آب قابل استفاده در گیاه

ریشه گیاهان در خاک مرطوب رشدنموده و آب را تازمانی که پتانسیل آب خاک به یک حد بحرانی برسد از خاک می‌گیرند. آب قابل استفاده گیاه به آبی‌گفته‌می‌شود که آن مقدار از آبی که خاک می‌تواند از طریق ریشه گیاهان خارج‌گردد و یا تفاوت محتوی آب ظرفیت مزرعه و درصد پژمردگی دائم[2]

رطوبت قابل استفاده از خاک متأثر از خواص کلوئیدی خاک همچون سطح ویژه ذرات خاک می‌باشد.‌مثلاً یک خاک رُسی لومی حدود 20درصد وزن خود آب قابل استفاده‌دارد. درحالی که یک خاک دارای بافت سبکتر مانند یک خاک شنی ریز حدود 7درصد وزن خود آب قابل استفاده دارد. باید توجه‌کرد یک خاک دارای بافت شنی ریز کمتر از 8 سانتیمتر آب در هر متر عمق خاک نگهداری می‌کند در حالی که یک خاک با بافت رُسی لومی حدود 17 سانتیمتر آب قابل استفاده در هر متر عمق خاک نگهداری می‌کند

[1] – فیزیولوژی گیاهان زراعی ـ ص

[2]–  فیزیولوژی گیاهی ـ ص . 10ـ

لینک کمکی