فایل ورد word تحقيق آسيب هاي اجتماعي دختران فراري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق آسيب هاي اجتماعي دختران فراري دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق آسيب هاي اجتماعي دختران فراري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق آسيب هاي اجتماعي دختران فراري

هترینگتون، ای، میویس، پارک، راس، دی، روان شناس کودک از دیدگاه معاصر (1و2) (1373) ترجمه جواد طهوریان، محمدحسین نظری نژاد، امیرامین یزدی، احمدی رضوانی، علی اخشینی، خوشه کسرایی، نشر، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، تهران

وندر زندن، چیمز دبلیو (1996) روانشناسی رشد، ترجمه حمزه گنجی (1376) نشر بعثت، تهران

کدیور، پروین (1378)، روان شناسی اخلاق، نشر آگه، تهران

همشهری (روزنامه) جمعیت کودکان خیابانی 20/5/79 ص 3 شماره 2189 سال هشتم

کاستلو، تیموتی- کاستلو، جوزف (1373)، روانشناسی نابهنجاری، ترجمه نصرت ا… پورفکاری، انتشارات آزاد، تبریز

قرائی مقدم، امان ا… (1373) جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات توس، تهران

ماسن، پاول هنری و دیگران (1370) رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، نشر مرکز، تهران

واتیزمن، والیس (1371) رشد اجتماعی (بررسی جوانان و خانواده) ترجمه سیما نظیری، انتشارات انجمن اولیا و مربیان

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق آسيب هاي اجتماعي دختران فراري

Abebe – Behailu; Aptekar, Lewis (1997). Conflict In the Nighborhood : street and working children in the public space: A Global- Journal- of- child- Reasearch, V4n4: p477-

Aptekar- Lewis. (1989). Characteristics of the street children of clombia child- Abuse- and neglect- the- International- journal; v13 n3: p 42-7-

Chettey; vanitha- R. (1997). Street children in Durban: An Exploratory In vestigation. Humman Science Research council pretoria H SRC publishers

Cupta- Anubha; Vema, – suman (1995) perference for social support by Indian street children and Adolescents in stressf-ul life situations

In ciardi; james. A; surratt, Hilarry. L(1998). Children in the street of Brazil: Druguse, crime. Violence and HIV risks. Vol. 33 P 1467-

Unicef (1997). The state of the word, children. Published for unicef by oxford university press

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق آسيب هاي اجتماعي دختران فراري

مقدمه بیان مسأله اهمیت ضرورت پژوهشی اهداف تحقیق متغیر های تحقیق فرضیه های پژوهش 1)ویژگیهای توصیفی دختران فراری پایه تحصیلی نوع اعتیاد پدر نوع اعتیاد مادر فوت مادر روش تحقیق طرح تحقیق جامعه‌ی آماری ابزار تحقیق اعتبار و روایی پرسشنامه چگونگی اجرای آزمون تبیین آماری یافته ها بحث و نتیجه گیری مشکلات و محدودیت های تحقیق پیشنهادات منابع فارسی

چکیده

آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از پدیده های روانی- اجتماعی تحت تاثیر عوامل روانشناختی و جامعه شناختی قرار دارد. آسیب های اجتماعی با اختلالات رفتاری خفیف و گاهی شدید همراه است، و همواره از بعد روانشناسی قابل توجه می باشد

آسیب های اجتماعی و مفاسد اجتماعی دو واژه کاملا مشابه می باشند که در کشور های غربی به صورت مترادف به کار برده می شود

فرار دختران از منزل به عنوان یک معضل اجتماعی از عوامل گوناگونی تاثیر می پذیرد. با بررسی تحقیقات مرتبط به عوامل موثر فرار دختران از منزل، که در خارج از کشور صورت گرفته است، می توان به اهمیت عوامل خانواده و مدرسه تاکید کرد

بنابراین در این تحقیق به بررسی آسیب های اجتماعی دختران فراری می پردازیم. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه این تحقیق، دختران 15 تا 18 سال شهرستان کرج می باشند که از بین این جمعیت به طور تصادفی 60 نفر دختران عادی که اقدام به فرار از خانه نداشته اند، به عنوان گروه کنترل و 60 نفر از دختران که اقدام به فرار داشته اند به عنوان گروه با مطالعه در نظر گرفته شد

با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد عوامل خانوادگی مثل ارتباط بین پدر و مادر و فرزندان و روابط عاطفی آنها، نیز ارتباط بین دختر و پسر و نیز وضعیت تحصیلی و مشکلات مدرسه ای دختران، از عمده ترین علل موثر بر فرار دختران از خانه می باشد

واژه های کلیدی: آسیب های اجتماعی، فرار دختران از منزل، عوامل خانوادگی ، وضعیت تحصیلی و مشکلات مدرسه، ارتباط بین دختر و پسر، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی،  فشار روانی

مقدمه

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید

اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید

مسئولیت جامعه در مورد کودکان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات که علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌کند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشکلات روانی می باشد

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشکل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشکل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشکل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد که براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد

بیان مسأله

در مطالعات علمی، میزان کجرفتاری ها و آسیب های اجتماعی با شاخص های متعددی مثل، شاخص های فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی مقایسه شده است و به این نتیجه رسیده اند که آسیب های اجتماعی باستثناء خودکشی تنها با بحران های اقتصادی رابطه نداشته و جریان زندگی ماشینی و بهزیستی و تعارض هنجارها در پیدایش کج رفتاری ها و بیماری های اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است

مسائل اجتماعی مثل بیکاری، تراکم جمعیت، محل زندگی نامناست، عدم مراقبت های بهداشتی مشکلات آموزشی، بزهکاری جوانان، اختلافات روانی، تعارضات اخلاقی، هزینه جنگ ها وتخریب آنها هر یک زمینه مساعدی برای ناسازگاری های اجتماعی است

در عصر جدید، با پیشرفت تکنولوژی توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی و اختلاف بین دو نسل (والدین و فرزندان) بیشتر می شود. در نتیجه تعاملات و روابط انسانی در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد می‌شود. پرورش محیط نامساعد، به بیکاری و ولگردی افراد کمک می‌کند و ولگردی نیز به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب جرایم منجر می شود

دوران نوجوانی، دوره بحرانی است که فرد باغلیان احساسات و تغییر حالت های آنی روبروست، معمولا دارای خلقی سرکش است در زمینه تغییر عقاید و ایدئولوژی کنجکاوی به خرج می دهد و انتظاراتش از زندگی بیشتر می شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فکری است و سعی می‌کند خود را با معیارهای جدید و دلخواهش هماهنگ سازد و به همین خاطر با اولیاء مدرسه و والدین خودش، اختلاف عقیده پیدا می‌کند

معمولا والدین خواستار ارزش های سنتی هستند ولی نوجوانان پذیرای این ارزش ها نیستد و معیارهای جدید فرهنگی را بیشتر می پسندند. جوانان استقلال فکری و استقلال در تصمیم گیری را حق مسلم خود می دانند، در حالی که والدین فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان کودکانی فرض می کنند که قدرت تصمیم گیری درست را ندارند. با عمیق شدن این اختلافات رابطه عاطفی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و نوجوان احساس خلا وتهی بودن می‌کند و فضای منزل و مدرسه را برای خود غیر قابل تحمل می داند و چون در این دوره قدرت خطرپذیری فرد فوق العاده بالاست، ممکن است برای اثبات حقانیت خود، دست به کارهای مخاطره آمیز بزند و محیط خانواده را ترک کند

لینک کمکی