فایل ورد word مقاله آفات کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله آفات کشاورزي دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله آفات کشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله آفات کشاورزي

حفاظت خاک : دکتر پرویز کردوانی – انتشارات دانشگاه تهران

مناطق خشک : دکتر پرویز کردوانی – انتشارات دانشگاه تهران

بحران جهانی کشاورزی : ترجمه مهندس پرویز .ط.چایچی

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله آفات کشاورزي

پیشگفتار بخش اول: خاک را دریابیم آغازه شناخت خاک لایه ها و محیط های تشکیل دهنده خاک و یا مرتبط با آن عبارتند از عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک الف:عناصر آب وهوایی ب: موجودات زنده هوموس چیست؟ هوموس های اسیدی یا نارس( خام) ، قهوه ای، و خاکستری ج: نوع سنگها د: آبهای زیرزمینی ه: ناهمواریها و: انسان ز: زمان تغییرات منفی خاک 1- کم شدن ذخیره بازی و موادغذایی درخاک 2- سفت وسخت شدن زمین مزروعی 3- کاهش یا نابودی هوموس خاک تأثیرات مختلف هوموس عبارتند از عوامل کاهنده هوموس عبارتند از راههای حفظ و افزایش هوموس خاک 1- راههای جلوگیری از کاهش هوموس الف: خودداری از شخم های متعدد و بیش از اندازه ب: خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی ج: خودداری از کشت گیاهان وجینی به صورت متمادی در یک زمین د: خودداری از مصرف بقایای گیاهی بعنوان ماده سوختنی ه: خودداری از چرانیدن احشام در زمین پس از جمع آوری محصول 2-راههای افزایش مستقیم و غیرمستقیم هوموس راههای ورود علفهای هرز به زمین علل افزایش بیش از حد علف های هرز در زمین مزروعی عدم رعایت تناوب در کشت شخم نامناسب با ابزارقدیمی ناکافی بودن آب آبیاری چه خاکی آلوده است؟ آلوده کننده های خاک کدامند؟ کودهای شیمیایی سموم راههای پیشگیری از آلودگی های کشاورزی شور و قلیایی شدن خاک ها چه خاکی شور یا قلیایی است؟ عوامل شوری یا قلیایی بودن خاک مقایسه خاک شور باخاک قلیایی نمک های زیان آور و بی ضرر خاک چگونگی شور و قلیایی شدن خاک ها شور و قلیایی شدن طبیعی شور و قلیایی شدن مصنوعی آبها چگونه شور می شوند؟ طبقه بندی آبهای شور تأثیرات نامطلوب شوری خاک الف تأثیر شوری برکمیت و کیفیت محصول ب: تأثیر شوری درنامساعدشدن شرایط زیست و پیشروی کویر بخش دوم: «عمران کویر» شورِ شیرین کویر این پهنه پاک گسترده برشرده وسیع سرزمین ما ایران:! اصلاح خاک اقدامات لازم جهت اصلاح خاک انواع زهکش ها زمان مناسب برای شستشو مقایسه روش کرتی و نشتی معایب روش کرتی راهکار مناسب جهت بکارگیری روش کرتی و نشتی روش کشت و آبیاری پشته ای تداوم اصلاح خاک های شور ایران و چگونگی شورشدن آنها علل شوری خاک در ایران منابع

چکیده

خاک این گنجینه حیات؛ نزد انسان به ودیعه گذاشته شده است.  پس انسان نه تنها به عنوان یک امانتدار موظف به حفظ آن است بلکه باید تلاش کند تا بهتر از آنچه که پیشنیان تحویل گرفته، به آیندگان تحویل دهد

لازمه حفظ و حفاظت از خاک شناخت آن در جنبه های مختلف تشکیل، حاصلخیزی، کاهش حاصلخیزی، آلودگی ها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در آن می باشد و این شناخت در نهایت باید منجر به ارائه راهکار هائی مناسب جهت تقویت عوامل مثبت و سازنده و تضعیف و دفع عوامل منفی و مخرب گردد

خاک به عنوان یک عامل مهم اقتصادی که می تواند حیات بخش بوده و سبب ترقی و تعالی مادی و فرهنگی و اجتماعی می گردد، بر اثر استفاده بی رویه و بی توجهی و عدم اطلاع انسان از اصول صحیح کشاورزی بتدریج کم قوه و حتی غیرقابل استفاده می گردد. در این تغییرات برخلاف تصوّّر عده ای، فرسایش هیچ نقشی نداشته بلکه عوامل دیگری هستند که موجبات کاهش درجه حاصخلیزی کاهش محصول و در نهایت از بین رفتن آن می گردد، بدون اینکه خاک فرسایش یابد

این تغییرات عبارتند از

1- کم شدن ذخیره بازی و موادغذایی گیاه در خاک

2- سخت شدن زمین

3- کاهش یا نابودی هوموس

4- رویش و رشد شدید علفهای هرز

5- آلودگی های خاک

منظور از اصلاح خاک در مناطق کویری اصلاح درجه شوری و قلیایی آن یعنی از بین بردن نمک های مضر و کاستن سدیم قابل تبادل آنهاست

واژه های کلیدی:  خاک، هوموس، خاک شور، اصلاح خاک، زهکش ها

پیشگفتار

به حکم وظیفه جهت ارائه تحقیق به موضوعات مخلتفی فکر کردم ولی خوشبختانه در نهایت حکم وظیفه جای خود را به حکم علاقه داد و بیش از  همه سه موضوع نظرم را به خود جلب کرد – جمع آوری اطلاعات در مورد پرورش و نگداری گلهایی که قدمت داشته و از کودکی علاقه زیادی به آنها داشتم

مبارزه بیولوژیکی با آفات کشاورزی

احیای کویر

در رابطه با موضوع اول جز در چند مورد مطالب زیادی نیافتم

در مورد موضوع دوم هیچ چیز نیافتم

در رابطه با موضوع آخر موفق به یافتن مطالبی در سایت های اینترنتی و چند کتاب البته نه چندان جدید شدم که خوشبختانه از نظر نحوه نگارش و ارائه مطالب بسیار خوب و حتی به کتب جدید نیز ارجحیت داشتند. بنابراین حین موضوع را اصل قرار داده و به جمع آوری اطلاعات در این زمینه پرداختم. البته چون به مطالب جامعتری دست یافتم احیا( عمران) کویر را بخشی از تحقیق قرار داده و« خاک و ما» را جهت عنوان کلی درنظر گرفتن که شامل دو بخش« خاک را دریابیم» و« عمران کویر، شور شیرین» می باشد. امیدوارم که مورد تأئید استاد گرامی نیز قرار گیرد

بخش اول

خاک را دریابیم

 آغازه

زمین که خود به ظاهر جماد و بی جان می نماید پناهگاه موجودات زنده و منشأ رویش و بالندکی و بستر و زیست گاه امن گیاهان و جانوران و انسان بوده و از آنچه را  که در اختیار داشته و دارد به موقع و به اندازه و با کمال سخاوت به هر خواهنده ای هدیه کرده و می  کند

و اما انسان!

با کمال تأسف باید گفت که انسان امروزی در مقابل دریافت تمامی هدایای بی دریغ  زمین که خود شعاعی از لطف و رحمت پروردگارند، جز فقر و نابودی ارمغانی برای آن نداشته و باخودخواهی، کوته نظری، لحظه نگری و بی توجهی به چشم انداز دور عملکرد غیر عادلانه و غیرمنطقی خود نه تنها داشته های زمین را به نابودی کشانده بلکه عدم سلامت جهانی را نیز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی عاید بشر کرده است. والحق نیز اندیشیدن به منافع آنی و نادیده گرفتن عواقب آن در ر درازمدت نتیجه ای جز این نباید داشته باشد. پس بیائیم همه با هم دست به سوی آن یکتای لطیف بلندکرده و از او بخواهیم که انسان را از این همه خودخواهی و لحظه اندیشی نجات داده و او را بیش از پیش متوجه روح لطیف ولی خفته و غبارگرفته خویش گرداند تا شاید با خود و سرشت خود و با طبیعت پیرامون جز این باشد که هست

شناخت خاک

خاک این گنجینه حیات؛ نزد انسان به ودیعه گذاشته شده است.  البته ودیعه ای با حق استفاده از طرف خاک مالک حقیقی. پس انسان نه تنها به عنوان یک امانتدار موظف به حفظ آن است بلکه باید تلاش کند تا بهتر از آنچه که پیشنیان تحویل گرفته، به آیندگان تحویل دهد

خاک سطحی ترین قسمت پوسته جامد زمین است که به صورت لایه نازکی سنگهای زیرین را پوشانده است

ضخامت این لایه در شرایط مختلف معمولاً از(2-5/0) متر متغیر بود و در مواردی به کمتر از 5/0  متر هم می رسد

قشر خاک بین آتمسفر یعنی پوشش هوایی زمین و بخش سخت و تخریب نشده زمین یعنی لیتوسفر قرار دارد. این لایه علیرغم ضخامت بسیار ناچیز خود در مقایسه با سایر لایه ها، منبع تولید و درآمد و محل زندگی موجودات زنده بوده و اساس تمدن مادی است

خاک حاوی مواد معدنی( ریگ، شن، ماسه و رس) و مواد آلی( بقایای گیاهی و جانوری) و آب وهوا می باشد

لینک کمکی