فایل ورد word مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

ـ دیلماقی ، میترا ، ( نقش ICL در آموزش و پرورش ) ، ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد دوره نوزدهم ، مهر

ـ یغما ، عادل ، ( معلم ، فناوری و آموزش ) ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد دوره 19 – مهر

ـ امام جمعه ، طیبه ، ( آموزش و پرورش در عصر اطلاعات ) ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد دوره 19 آبان

ـ جاریانی ، ابوالقاسم ، ( ICT و تغییرات عمده آموزش ) ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد ، دوره 19 – مهر

– امام جمعه ، طیبه ، ( تدوین خط مشی کاربرد ICT در آموزش و پرورش ) ، ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد ، دوره 19 ، فروردین

ـ ملایی نژاد ، اعظم ( بزرگراه‌های یادگیری در جامعه اطلاعاتی ) ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد ، فروردین

ـ مرعشی ، سید علی اکبر ، ( فناوری و مدیریت تحول ) ، ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد ، دوره 19 ، فروردین

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده مقدمه مفهوم فناوری جامعه اطلاعاتی جهانی شدن آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد تحول در آموزش و پرورش نقش معلمان در عصر اطلاعات راهکارهای پیشنهادی نتیجه گیری منابع و مأخذ

چکیده

کاربرد فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات ، تغییرات شگفت انگیزی در فرآورده های و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می‌دهند و برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی » که در آن تولید دانش ، علمی هدف است ، رو به گسترش اند

بدیهی است انسانهایی که جهان آینده به آنها نیاز دارد ، افراد توانمندی هستند که مناسبات و ویژگیهای عصر اطلاعات را به خوبی درک کنند . و بتوانند فعالانه  و با خلاقیت به ساخت دانش مورد نیاز نایل شوند . از آآآآآااااآن جا که مهم ترین هدف آموزش و پرورش شکوفا سازی استعدادها و خلاقیت  های دانش آموزان است ، انتظار می رود که همگام با توسعه فناوری‌های اطلاعاتی وارتباطی ، آموزش و پرورش نیز به خصوص از بعد برنامه درسی از حرکت شتابان این قافله دور نماند

واژه های کلیدی: فناوری، جامعه اطلاعاتی، جهانی شدن، آموزش و پرورش

مقدمه

کاربرد فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات ، تغییرات شگفت انگیزی در فرآورده های و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می‌دهند و برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی » که در آن تولید دانش ، علمی هدف است ، رو به گسترش اند

اگر در هر دوره از تاریخ بشری قدرت و برتری را به یکی از ویژگیهای خاص آن دوره تعبیر کنیم . ویژگی خاص عصر اطلاعات که آن را از سایر دوره های متمایز می‌سازد ، تولید و عرضه اطلاعات است .  بنابراین ملاک قدرت و برتری کشور ها میزان تولید اطلاعات و سهولت دسترسی سریع و گسترده افراد به اطلاعات صحیح است

در چنین جامعه ای شرط بقا مجهز شدن به ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید است ، در غیر این صورت راهی جز وابستگی شدید نخواهیم یافت .  جوامع دنیا راهی جز قبول و پذیرش فناوری های نو ندارند  بنابراین ، باید در این زمینه  به تدابیر و تدارکات لازم مجهز شوند ، به ویژه در بخش آموزش و پرورش که محور اصلی این تغییرات است

مفهوم فناوری

واژه فناوری در دنیای صنعت و بازرگانی موجب الهام زیادی شده است . فناوری آموزشی از آن هم ابهام انگیزتر است . بسیاری فناوری را به مفهوم دانش و اطلاعات در نظر می گیرند و عده ای آن را چنان بسط میدهند و مفهومی می دانند که همه ابعاد نظام آموزشی را شامل می‌شود .  برخی نیز از مفهوم فناوری در کی علمی دارند . نتیجه تعریف هایی که تاکنون از فناوری شده است و نیز سیر تحول فناوری  ( از سخت افزار تا نرم افزار ) این است که : فناوری را کاربرد علمی دانش مهندسی برای درک و توسعه  محصولات ، خدمات ، فرایندها ، و عملیات بدانیم . اگر این تعریف را بپذیریم معلوم می شود که اولاً فناوری کاربرد دانش است وبا خودعلم و دانش تفاوت دارد . ثانیاً فناوری برای توسعه محصولات ، خدمات ، فرآیندها و یا عملیات به کار می‌رود و باید توانایی سود آوری در این زمینه ها را داشته باشد

لینک کمکی