فایل ورد word تحقيق تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان

احمدی، علی اصغر. اشتغال مادران و سازگاری اجتماعی فرزندان. نشریه فرهنگ و پژوهش شماره 127

اسودی، مریم. (1377). بررسی اثر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی. دانشگاه مشهد.(13/12/1392)

اعتمادی، عذراء قاسمی ارگنه، حامد و زیلا بی سندگانی، امین. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران شاغل و غیرشاغل با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی، دختر شهر اصفهان.(23/1/1391)

افخمی اردکانی، فاطمه. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اجتماعی نوجوانان از نگرش فرهنگیان. (پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور اردکان

ایزدیفر، داریوش . مقایسه رشد اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان فاقد پدر (شاهد،ایتام معمولی) با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستان های شهرکرد.(17/2/92)

پاس، تاوارس و والدایرا،ماریلیاد.(1352) تأثیر شاغل بودن مادران بر فرزندان ،تهران

پدر شکوری شارمی ،فاطمه و موحدی ،احمدرضا (عابدی)احمد. تأثیر بازی های کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دفتر اول ابتدایی ،دوفصلنامه رشد و یادگیری حرکتی– ورزشی ،شماره 7،بهار و تابستان 1390ص 147

حیدری ، حسین (1387) ، روان شناسی رشد شناختی اجتماعی کودکان و نوجوانان ، ناشر: رشد فرهنگ

دلاور،علی(1382). روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی .(سلسله انتشارات آزمایشی متون درسی چاپ بیستم)

راس وستا، مارشال هیث، اسکات میلر.(1386). رشد اجتماعی و عاطفی کودکان ، فرشته درویش قدیمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، ناشر: اباصالح

زارع زاده بیدکی ،سمیه .(1387) .بررسی میزان تأثیر شاغل بودن مادران بر تربیت فردی و اجتماعی فرزندان، ( پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور اردکان

سرمد،زهره و بازرگان ،عباس و حجازی،الهه . (1379) . روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران : آگاه

سیدآبادی ، زهرا . (1391) . نقش و وظایف مادر از دیدگاه علوم و قرآن و سنت در دوران کودکی .( 23/1/1391)

شاکر اردکانی ، فاطمه (1390). بررسی تفاوت رشد اجتماعی فرزندان مادران شاغل و خانه دار در مقطع ابتدایی اردکان(پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور میبد

شاکر اردکانی ،مریم .(1391). بررسی تأثیر شاغل و غیر شاغل بودن مادران بر عزت نفس دانش آموزان دفتر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 2 کرج در سال تحصیلی 90-1389 ( پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی ) دانشگاه پیام نور اردکان

طباطبایی ، سیده راضیه . (1386) . تأثیر آموزش و مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگان در کودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/ پیش فعالی مقطع ابتدایی. (17/2/92)

کارتلج، میلبرن ،جی اف، آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان .(ترجمه ی محمدحسین ، نظری نژاد) مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ،سال 1369

لطیفی ، زهره ، بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی های روانی آنان در پرسشنامه 95 scl

محمودی ، محمدتقی(1376) . بررسی رابطه اشتغال مادر و ویژگی های شخصیتی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت فرزندان در بین دانش آموزان دبیرستان های مناطق 2،5،9 شهر تهران

مقتدری ، نازفردرفاهی ،ژاله . اثربخشی آموزش ارزش های زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی والدین آنان . فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی ، شماهر 30، پاییر

منصور، محمود. (1378). روان شناسی ژنتیک. تهران: انتشارات سمت

موسوی خوزستانی ، جواد (1382) توسعه، نظریه های اجتماعی ، ناشر : توسعه

مهدویان ، فاطمه .(1367) . تأثیر آموزش ارتباط بر رضایت مندی زناشویی و سلامت روان ، تهران انیتستو

نظیری ، سیما .(1371) . رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان . تهران : انجمن اولیاء و مربیان

وسائل الشیعه ج 15

وندر زندن، جیمز. (1379). روان شناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی. تهران: انتشارات بعثت

هافمن ، کارل و ورونوی ،مارک و دورنویی ،حودیت .(1379) . روان شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد). (مترجم سیامک نقشبندی و دیگران). تهران : انتشارات ارسباران. چاپ دوم

هیلگارد، ارنست؛ اتکینسون، ریتال؛ و اتکینسون، ریچارد. (1381). زمینه روانشناسی. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ شاملو، سعید؛ گاهان، نیسان؛ کریمی، یوسف؛ هاشمیان، کیانوش. تهران: انتشارات رشد. چاپ دهم

نجاتی,حسین,روانشناسی رشد,تهران,نشر مرشاد,(1371),چاپ اول

زارعی محمود آبادی, خدیجه .(1392). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی در بین خانواده ها با مادران شاغل وغیر شاغل در منطقه محمود آباد و یخدان شهرستان میبد در سال تحصیلی 92-1391 (پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور میبد

References

Baumrind, D. (1989). Rearing competent children. In W. Damond (Eds), Child development today and tomorrow. San Francisco: Jossey–Bass

Feldman, S. S. & Wood, D. N. (1994). Parents expectations for preadolescent sons behavioral autonomy: A longitudinal study of correlates and outcomes. Journal of Research on adolescence, 4, 45-

Lewis, C. C. (1981).  The effects of parental firm control: A reinterpretation of findings. Psychological bulletin, 90, 547-

Sabates, R., and Feinstein, L. (2005). Effects of education on parenting. In www. Learningbenefites. net, 1-

barnes g.m.(1984).adolescent alcogol abuse and other prob- lem behaviors:their relationships . and common parental influences journal of youth and adolescence, .348-329,(314)

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان

فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 1-2- تعریف و بیان موضوع پژوهش 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4- متغییرهای اساسی پژوهش 1-5- اهداف پژوهش 1-5-1- هدف کلی 1-5-2- اهداف جزئی 1-6- فرضیه های پژوهش (سوالات پژوهش) 1-7- تعارف مفهومی و عملیاتی واژه ها فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش الف) مبانی نظری 2-1- نظریات مربوط به رشد 2-1-1- از دیدگاه اسلام 2-1-2- مراحل رشد قبل از تولید 2-1-3- مراحل رشد بعد از تولد 2-1-4- تاثیر عامل خانواده بر رشد از دیدگاه اسلام 2-2- نظریات رشد اجتماعی 2-3- درونی سازی و نقش زبان 2-4- مرحله یک رشد روانی – اجتماعی : اعتماد در برابر بی اعتمادی 2-5- مرحله دو رشد روانی – اجتماعی: خود گرانی و اتکاء به نفس در برابر شرم و شک 2-6- مرحله سوم رشد روانی – اجتماعی : ابتکار در برابر گناه 2-7- مرحله چهارم رشد روانی – اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت 2-8- مرحله پنجم رشد روانی – اجتماعی: هویت در برابر گم گشتگی 2-9- مرحله ششم رشد روانی – اجتماعی : در برابر انزوا 2-10- مرحله هشتم رشد روانی – اجتماعی : یکپارچگی در برابر نا امیدی 2-11- مراحل رشد شناختی

ب)پیشینه پژوهشی 2-12- پژوهشهای داخلی 2-13- پژوهشهای خارجی فصل سوم روش پژوهش 3-1- مقدمه 3-2- روش پژوهش 3-3- جامعه آماری 3-4- نمونه و روش نمونه گیری 3-5- ابزار پژوهش 3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارم تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 4-2- آمار توصیفی (تحلیل سوالات پرسشنامه) 4-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش) فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین 5-2- نتایج فرضیه های تحقیق 5-3- کاربرد یافته ها 5-4- پیشنهادهای پژوهش 5-6- محدودیت های پژوهش فهرست منابع پیوست پرسشنامه

چکیده

از دیدگاه اسلام پدر و مادر مهم ترین نقشها و وظایف را در رشد و تربیت کودک بر عهده دارند. اسلام از همان ابتدای تولد برنامه‌ها و دستورات خاصی را برای رشد و تربیت کودک تنظیم فرموده و اجرای آن را بر عهده والدین قرار داده است. اصولا اسلام در مورد رشد و تربیت حقوق مسلمی را برای کودکان قائل است

اسلام در سراسر دوره کودکی و نوجوانی که مهمترین دوران رشد و تربیت کودک است برنامه‌های خاص و سفارشات تربیتی بسیاری را در انتخاب اسم ، در نحوه شیر دادن و از شیر گرفتن، در صحبت و مهرورزی به کودکان و در رعایت عدالت و وفای به عهد نسبت به آنها چه در دوره بلوغ و چه در دوره جوانی بیان فرموده است. پیامبر اکرم می‌فرمایند: به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها رفتار کنید

نخستین فردی که کودک نو پا در آغاز مرحله اجتماعی شدن،با او ارتباط پیدا می کند مادر است. زن عضو موثری از جامعه است از این رو می تواند نقش پیش گامانه خود را که در برخی از مسئولیتها متبلور است ایفا کند. بر خلاف عقاید معمول مبنی بر این که تحصیلات مادر تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی وتربیت کودک ندارد. شواهد نشان می دهد که ممکن است برای کودک فوایدی هم داشته باشد. کودکان مادران با تحصیلات بالا با کودکان مادران با تحصیلات پایین غالباٌ سازگار شخصیتی و اجتماعی بهتری در مدرسه دارند و چون تاثیر تحصیلات مادردر سازگاری اجتماعی شخصیتی دخترها بهتر از پسرها ست. لذا جهت تاثیر رابطه ی تحصیل مادر در رشد احتماعی دختران مقطع دبیرستان این بررسی به عمل آمد و ملاحظه شد زن باید چنان آگاهی داشته باشد که مشکلات مادری بر او گران نیاید. ومادری را رسا لت خویش بداند

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی تاثیر تحصیلات مادردر دوطبقه ی زیر دیپلم و دیپلم ِ فوق دیپلم وبالاتر بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان اردکان بپردازیم

جامعه آماری در این پژوهش 1490 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ،تعداد40 نفر دانش آموز انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) (رشد اجتماعی ) هیر شفیلد برای نوجوان16-19 ساله برروی آزمودنی به اجرا در آمده است.ونتایج حاصل با استفاده از نرم افزار spss17 ودر سطح معنی دار 005/0و روش های آمار توصیفی (میانه ،میانگین،نما ،کمترین نمره ،بیشترین نمره،واریانس و انحراف استاندارد )و آمار استنباطی (ازمون لون و آزمون تی )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

در نتیجه والدین به ویژه مادران باید با رعایت نکات و راهکارهای زیر به رشد اجتماعی فرزندان خود کمک کنند

1-اعطای مسئولیت و وظایف به فرزندان با سطح توانایی های آنها

2-استفاذه از تشویق برای تقویت رفتارهای مطلوب در جهت افزایش رشد اجتماعی فرزندان

3-ایجاد صمیمیت بین والدین و فرزندان به رشد اجتماعی آنها کمک شایانی خواهد کرد.گفتگو و زمینه سازی برای طرح مسائل و دغدغه های فرزندان اقدامی مهم در این راستا خواهد بود

4-تشویق فرزندان برای حضور در عرصه های اجتماعی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی

واژه های کلیدی: تحصیلات مادر، رشد اجتماعی، اعتماد به نفس

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

انسان اصالتاٌ موجودی اجتماعی است. هوش ، استعداد ، توانمندی های بالقوه وخصیصه های شخصی انسان درفرآیند زندگی اجتماعی و تعامل بین فردی ظاهر شده شکل می گیرد، رشد وشکوفایی و کمال ابعاد وجودی انسان نیز در سایه ی زندگی جمعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی میسر می گردد چرا که انسان اساساً هوشمند ومختار وبالطبع مسئول ومتعهد آفریده شده است. بر این اساس همواره در هدف­های کلی تعلیم وتربیت بر جنبه­های اجتماعی آن تاکید شده است. لذا خود شناسی،برقراری روابط مؤثر ومتعالی با دیگران پذیرش مسئولیت های اجتماعی ونیل به کفایت های اقتصادی از مهمترین  هدفهای تعلیم وتربیت است. اساس مکتب اسلام نیز مبتنی بر اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی است. در واقع بزرگترین رسالت پیامبراسلام (ص) نیز در تربیت اخلاق اجتماعی انسان ها خلاصه می شود(وندر زندن،1379)

اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن هنجارها، مهارتها،انگیزه ها، نگرش ها ورفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب ومطلوب شناخته شود

در این فرآیند،اکتساب وبه کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران،یکی از مولفه های اصلی رشد اجتماعی به خصوص دربین کودکان ونوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف،مهارتهای اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود،رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (کارتلج ومیلبرن 1985،ترجمه نظری نزاد،1369)

در این راستا،رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودکان ونوجوانان سایه می افکند وبر سلامت روانی،سازگاری وشادکامی بعدی آنها تاًثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتار های اجتماعی مطلوب ،میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان ،والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند

میزان توانایی فرد در مهارت­های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می­دهد،مربوط می­شود (متسون و اولندیک ،1988،ترجمه به پروژه،1384)

دانش آموزی که مهارتهای اجتماعی لازم را کسب کرده است،دانش آموزی است که می تواند به خوبی با محیطش سازش کند و با این که می تواند از طریق بر قرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت های تعارض آمیز کلامی وفیزیکی اجتناب کند. این گونه دانش آموزان رفتارهایی از خود نشان می­دهند که منجر به پیامد­­­­­های مثبت روانی_اجتماعی،نظیر پذیرش توسط همسالان و رابطه موثر با دیگران می شود. از سوی،دیگر کسانی که مها رتهای اجتماعی لازم را کسب نکرده اند،اغلببه اختلالهای رفتاری مبتلا می شوند،از طرف همسالان پذیرفته نمی شوند،در میان همسالان و بزرگسالان محبوب نیستند و با معلم ویا سایر افراد حرفه ای به خوبی کنار نمی آیند(گرشام وهمکاران ،2001)

بنابراین این فرآیند در دوران شیرخوارگی شروع ودر دوران کودکی و نوجوانی پیچیده تر وگوناگون تر می شود. نخستین فردی که کودک نو پا در آغاز مرحله اجتماعی شدن،با او ارتباط پیدا می کند مادر است. زن عضو موثری از جامعه است از این رو می تواند نقش پیش گامانه خود را که در برخی از مسئولیتها متبلور است ایفا کند. بر خلاف عقاید معمول مبنی بر این که تحصیلات مادر تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی وتربیت کودک ندارد. شواهد نشان می دهد که ممکن است برای کودک فوایدی هم داشته باشد. کودکان مادران با تحصیلات بالا با کودکان مادران با تحصیلات پایین غالباٌ سازگار شخصیتی و اجتماعی بهتری در مدرسه دارند و چون تاثیر تحصیلات مادردر سازگاری اجتماعی شخصیتی دخترها بهتر از پسرها ست. لذا جهت تاثیر رابطه ی تحصیل مادر در رشد احتماعی دختران مقطع دبیرستان این بررسی به عمل آمد و ملاحظه شد زن باید چنان آگاهی داشته باشد که مشکلات مادری بر او گران نیاید. ومادری را رسا لت خویش بداند

خداوند نظام هستی را براساس خلقت عامه ی که بر هر انسان به اندازه توان او تکلیف گذاشته است بنیاد نهاده است. بنابراین بر هر انسان لازم است توانش رادر مسئولیتی که از او بر می آید به کار گیرد

با توجه به یا یافته های روانشناسان که در رابطه با رشد انجام داده اند و آن را از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه مرگ در نظر گرفته اند،می توان رشد اجتماعی را نیز همانند تمامی ابعاد رشد (جسمی ، شناختی ، عاطفی) در همین محدوده در نظر گرفت

البته رشد اجتماعی بیشترین نمود خود را پس از تولد نشان می دهد از زمانی که نوزاد در می یابد که وجود مادر برای ارضای نیاز هایش ضروری است و همچنین، با اولین تماس چشمی که با مادر برقرار می کند اولین زمینه های آگاهی از عوامل اجتماعی شکل می گیرد(وندرزندن ،1379)

لینک کمکی