فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري

1-     آذر، عادل ، 1381 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ،چاپ ششم

2-     احمد ، ریاحی بلکویی، 1384 ،تئوری حسابداری ، ترجمه علی پارسائیان ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران

3-     باقریان ، عباس ، 1386 ، بورس الکترونیک ، استانداردها و شبکه های هوشمند نظارتی ، ماهنامه بورس ، شماره

4-     بزرگ اصل ، موسی و ولی پور رکنی  ، 1385 ، آشنایی با مفاهیم و کاربرد زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر ، فصلنامه حسابدار رسمی ، شماره 8و

5-     بزرگ اصل ، موسی ، 1384 ، حسابداری میانه ، جلد اول ، انتشارات سازمان حسابرسی

6-     ثقفی ، علی و دیگران ، 1384 ، گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران ، فصلنامه مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی ، شماره 10و

7-     حافظ نیا ، محمد رضا ، 1377 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت

حسن آقائی ، کامران ، 1385، استفاده از فناوری اطلاعات در گزارشگری مالی ، همایش حسابداری در عصر فن آوری اطلاعات

9-     خاکی ، غلامرضا ، 1384 ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب

10-خلیلی ، لیلا، 1384، مقدمه ای بر ایکس.ام.ال.(XML)، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم

دلاور ، علی ،1380 ، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی ، نشر ارسباران

شباهنگ,رضا،1384 ،تئوری حسابداری،جلد اول،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی

عرب مازار یزدی،محمد،1384،گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک،فصلنامه دانش حسابرس شماره

عرب مازار یزدی ،محمد، 1384،گزارشگری مالی تحت وب : چشم اندازی از آینده،ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، حسابدار شماره

عالی ور ، عزیز ، 1381 ، صورتهای مالی اساسی ، انتشارات سازمان حسابرسی ، چاپ ششم

کرباسی یزدی ، حسین ، 1384 ، جزوه درسی تئوری حسابداری (1)

کمیته فنی سازمان حسابرسی،1385،استانداردهای حسابداری ، چاپ ششم

گردون زاده ، علی رضا ،1384 ، حسابداری تحت وب و محدودیت های اجرای آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

18-   مداحی، آزاده ، 1386 ، گزارش شناخت وبکارگیری زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر

19-   (XBRL)› ، معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران

20-   منصوری، فریده، 1385 ، گزارشگری مالی – حسابرسی و آینده ، فصل نامه حسابرس ، شماره

21-   میر مجربیان ، حمید ، 1383 ، حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس

22-   نادر پور، آتری، 1384، بررسی دلایل عدم انتشار گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکتها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

23-   هیات تدوین استانداردهای حسابداری ، 1385 ، مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، چاپ سوم

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري

1-   Ali Saeedi , Jim Richards & Bary Smit , An Introduction To XBRL , Irainan Accounting & Auditing Reviev , Autnmn 2005 , NO

2-   Berners and Leet , 1997,  Metadata Architect : Document , Metadata and Link, w3 consotium

3-   Debrceny R . glen l Gary , 2001, the production and use of semantically Rich Accounting Reporting On The Internet : XML and XBRL , International Journal Of Accounting Information System

4-   Debreceny R . , Gray G . 1999 , Financial Reporting On The Internet and External Audit , Euro Accounting Review

5-   George Southwell JR , March 2005, how can XBRL Help

6-   Haasbroek, Filistea, 2002, “Dissemination Of Annual Report Information On The Internet By South African Companies” , University Of Johannesburg

7-   Jim Richard and Barry Smith , 2004 , An introduction to XBRL

8-   Muther Talal Momany And Salah Al-Dain et al , Web Based Voluntry Financial Reporting Of  Jourdanian Companies ,

9-   Pac- Lok Poon et al , 2003 , Internet Financial Reporting , Information Systems Control Journal , Volum

10-          Richard B , Dull , Allan W. , Graham , and Aelia , 2003, Web – Based Financial Statement

11-          Richard , J . and Smith , B . (2004) , Taxonomy Design – Concept and Context , Working Paper (not released yet)

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق تاثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري

فصل اول کلیات پژوهش 1-1- دیباچه 1-2- بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4- هدف پژوهش 1-5- نوع طرح پژوهش 1-6- فرضیات پژوهش 1-7- روش پژوهش 1-8 – جمع آوری اطلاعات 1-9- ابزار اندازه گیری اطلاعات 1-10- قلمرو پژوهش 1-11- محدودیت پژوهش 1-12- واژگان تخصصی پژوهش 1-13- ساختار پژوهش فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش گفتار اول : حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی 2-1- دیباچه 2-1-1- حسابداری و پیرامون آن 2-1-2- هدف های صورتهای مالی 2-1-3- نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی 2-1-4- اهداف حسابداری 2-1-5- گزارش های حسابداری گزارش های درون سازمانی گزارشهای برون سازمانی 2-1-6- صورتهای مالی و گزارشگری مالی 2-1-7- انواع گزارش های مالی 2-1-8- استفاده کنندگان گزارشهای مالی سرمایه گذاران سرمایه گذاران بالقوه کارکنان دولت جامعه 2-1-9- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن قابل فهم بودن قابل اعتمادبودن قابل مقایسه بودن گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب 2-2- دیباچه 2-2-1- تاریخچه اینترنت 2-2-2- وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان 2-2-3- محدودیت های گزارشگری مالی سنتی نمودار (2-1): جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب 2-2-4- لزوم مدل جدید گزارشگری مالی 2-2-5- موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب 2-2-6- انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب الف : هزینه پائین انتشار اطلاعات ب: امکان ارائه اطلاعات به عموم ذینفعان ج: امکان ارائه به موقع اطلاعات د: افزایش تناوب ارائه اطلاعات مالی هـ :‌افزایش مقدار ارائه اطلاعات و: افزایش پیچیدگی های سرمایه گذاران ز: امکان برقراری ارتباط دوطرفه ح: ارائه طیف وسیعی از اطلاعات ط- خصوصی کردن، فردی نمودن و امکان تغییر 2-2-7- ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب 2-2-8- زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf) فرمت مزایا معایب HTML PDF گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL) 2-3- دیباچه 2-3-1- تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 2-3-2- تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 2-3-3- علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 2-3-4- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟ 2-3-6 تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی 2-3-7- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری گفتار چهارم : پیشینه پژوهش 2-4- پژوهشهای برون از کشور آمریکا انگلستان ایرلند 2-5- پژوهشهای درون کشور فصل سوم روش شناسی پژوهش 3-1- دیباچه 3-2- جامعه آماری 3-3- تعیین حجم نمونه 3-4- فرضیات پژوهش 3-5- روش پژوهش 3-6- جمع آوری اطلاعات 3-7- ابزار اندازه گیری اطلاعات 3 – 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) 3-8 -1- روایی پرسشنامه 3-8-2- پایایی ابزار پژوهش 3-9- آماره آزمون فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- دیباچه 4-2- اطلاعات جمعیت شناسی 4-3- آزمون فرضیات 4-3-1- آزمون فرضیه اصلی اول 4-3-2- آزمون فرضیه فرعی 4-3-3- آزمون فرضیه فرعی 4-3-4- آزمون فرضیه فرعی 4-3-5- آزمون فرضیه اصلی دوم فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 5 -1- دیباچه 5-2- بحث و نتیجه گیری 5-2-1- نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول 5-2-2- نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 5-2-3- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی 5-2-4- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی 5-2-5- نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی دوم 5-3- پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش 5-4- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی پیوستها فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی منابع لاتین سایتها

چکیده

در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه کاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبکه های ارتباطی، خصوصی کردن و تجارتی کردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی بشر امروز و عملیات سازمانها را همراه با هم تحت تأثیر قرار داده است، اما در سازمانهای امروز شاید کمتر فعالیتی به اندازه کاری که حسابداران و سامانه های اطلاعاتی حسابداری انجام می دهند از آثار و تبعات این جهش‌های علمی و فنی تأثیر پذیرفته باشد. تمام فعالیت حسابداران با داده ها و اطلاعات عجین است و نمی توان اثرگذاری شگرف دگرگونی های ICT بر این فعالیتها را نادیده گرفت

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند

هدف پژوهش ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد.نیاز روزافزون استفاده کنندگان اطلاعات مالی به اطلاعات مالی به موقع و قابل اعتماد و نیز حرکت به سوی گزارشگری الکترونیکی با استفاده از پیشرفتهای فن آوری اطلاعات است که گزارشگری مالی تحت وب نمونه بارز آن می باشد و نیز بسط پژوهش در رابطه با گزارشگری مالی تحت وب و ارزیابی اثرات گزارشگری مالی تحت وب بر هر یک از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و نشان دادن آثارآن به موقعیت های مطلوب در محیط های تجاری بعنوان نقطه آغازی برای پذیرش گزارشگری مالی تحت وب می باشد

جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای (از نظر گردآوری اطلاعات) و پژوهشهای میدانی(پیمایشی) می باشد که نخست به روش کتابخانه ای سوابق موضوع، پیشینه پژوهش و نظراتی که راجع به موضوع وجود داشته مطالعه و چارچوبی برای مطالعه موضوع بدست آمد و سپس به روش میدانی از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز گردآوری و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات بدست آمده از طریق نمونه گیری برای رد یا تأیید فرضیات مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری تعمیم داده شد. برای این منظور پرسشنامه ای در دو قسمت طراحی گردید که قسمت اوّل آن برای کسب اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان و قسمت دوم آن شامل 19 پرسش تخصصی در رابطه با موضوع پژوهش می باشد. برای پاسخ دادن به پرسشهای پرسشنامه و مستند کردن نظرات پاسخ دهندگان از مقیاس لیکرت 5 رتبه ای استفاده شد. پرسشنامه بین اعضای نمونه آماری توزیع شد و برای افزایش تعداد  پرسشنامه های تکمیل شده روش توزیع مستقیم توسط پژوهشگر پیگیری شد.93 پرسشنامه بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید. تعداد پرسشنامه های برگشت شده 80 فقره بود که 2 فقره از آنها ناقص و غیرقابل استفاده بودند و کنار گذاشته شدند. بنابراین تعداد78 پرسشنامه قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار spss نسخه 5/11 شدند. برای تایید یا رد فرضیات این پژوهش از روش آماری x2 استفاده شده است

نتایج پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. این نوع گزارشگری ، اطلاعات با ویژ گیهای متفاوتی تهیه می کند که از یک طرف با توجه به پیشرفت های روز افزون فن آوری اطلاعات انتظار می رود که تاثیر آن بر ویژگی های کیفی اطلاعات و به تبع آن بر تصمیم گیری استفاده کنند گان از اطلاعات حسابداری روز به روز بهبود (مثبت تر ) یابد . چرا که با استفاده از فن اوری های نوینی مانند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ، نه تنها انتظار می رود که اطلاعات ، بیشتر مربوط شوند بلکه قابلیت اعتماد اطلاعات نیز افزایش می یابد

واژه های کلیدی:  اینترنت، پیوند ابر متنی، زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی، گزارشگری مالی تحت وب، ویژگی های کیفی، اطلاعات حسابداری

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1- دیباچه

امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات[1] رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی داده‌ها، کیفیت بالا، قیمت فوق‌العاده ارزان و رو به کاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده‌تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا که به گفته گری ساندم[2]رئیس پیشین انجمن حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، 1385،1)

شکی نیست که فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال 1997  مکانیزم  جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام[3] سوق داده اند. بدین صورت که با استفاده از [4]XBRL  سامانه  مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود. بنابراین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند، حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند[5] [6]ERP، [7]HTML، [8]XML، [9]XBRL و ; استفاده کنندگان می‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره‌ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR)    این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند

1-2- بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه کاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبکه های ارتباطی، خصوصی کردن و تجارتی کردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است

تشکیلات شبکه ارتباطات جهانی به خوبی در رشد اینترنت و  وب سایت های جهانی به عنوان  زیر ساخت های  اطلاعات بین المللی ، قابل مشاهده است. اینترنت هرچند 22 سال اخیر به اشکال مختلف موجود بوده است. اما در سالهای اخیر بسیار عمومی و بیش از سه و نیم میلیون سایت هم اکنون به استفاده کنندگان در دنیا خدمات ارائه می دهند. وب سایت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند که در انتقال اطلاعات کتابخانه ها ، روزنامه‌ها، کاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهای اطلاعات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند(د ژپسند ، 1382 ، 22)

[1]– Information Technology

[2] – Gary Sundem

لینک کمکی