فایل ورد word تحقيق رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزم هاي دفاعي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزم هاي دفاعي در دانشجويان دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزم هاي دفاعي در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزم هاي دفاعي در دانشجويان

-انجمن روانپزشکی آمریکا (2000)، چهارمین راهنمای تشخیص و آماری اختلال های رونی (متن تجدیدنظر شده)، ترجمه محمدرضا نیکخو و هایاماک آوادیس یانس، تهران: انتشارات سخن (1384)

Andrews, G., Sigh, M., Bond, M. (1993). The defense style question naive Journal of nervous and mental disorder,18 (1), 246-

-علی بخشی (1385). رابطه مکانیسم های دفاعی با اختلال شخصیت خود- دوستدار. پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی

-قربانی نیا (1382). روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت، مبادی و فنون. تهران، انتشارات سپهری

-مهدیزاده، مهرنوش (1387). مقایسه کسب دلبستگی و سبک دفاعی در دختران نوجوان دارای سرپرست و بدون سرپرست شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

-بشارت، محمدعلی (1384)، بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و مکانیزم های دفاعی، مجله پژوهش های روانشناختی دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1 و2

-فیست، جس و فیت، گریگوری جی (2002). نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر روان، (1384)

-نعمت، ویدا (1387). بررسی ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و سبک های مقابله ای باسلامت روانی دانشجویان 18 تا 29 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

-افضلی، کامران (1387). بررسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس- بی اختیاری، اختلال اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

-حیدری نسب، (1385)

-کیو سوزان (2002). طبقه بندی و تشخیص اختللاات روان شناختی. ترجمه خدیاری فرد. محمد و جعفری کندوان، غلامرضا (1386).چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران

-ساراسون، اروین جی و ساراسون، باربار. آر (1987). روانشناسی مرضی. ترجمه ی نجاریان، بهمن، اصغری، مقدم، محمدعلی و دهقانی، محسن (1383). چاپ ششم، انتشارات رشد

-هالجین، سوزان. بی و ویتبورن، سوزان کراس (2003). آسیب شناسی روانی (ویراست چهارم). دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی براساس DSM-IV-TR ج 1 و 2 ترجمه سید محمدی، یحیی (1385).تهران، انتشارات ویرایش

-بشارت، سیما و ربیعی، محمد رضا (1384). توزیع فراوانی علائم اختلال روانی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان براساس پرسشنامه SCL-90-R . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره هفتم شماره 1/ بهار و تابستان 1384 صفحات 72-74

-محمدپور یزدی، احمدرضا. بیرشک، بهروز. فتی، لادن و دژکام، محمود (1388). مطالعه موردی شاهدی سبک های دفاعی و اضطراب حالت- صفت در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب منتشره مجله علمی پژوهشی اصول بهداشتی روانی. سال یازدهم، شماره 1 (پیاپی 41). صفحه 14-7

-مجله علوم رفتاری دوره 2 شماره 3 پاییز 1387 صفحات 252-245 ( محمد حسن افضلی ، دکتر علی فتحی آشتیانی ، دکتر پرویز آزاد فلاح)

-مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره هیجدهم ، شماره دوم پاییز 1381 ( فریده یوسفی ، مسعود حسین چاری)

-شولتز ، دوان پی ، سیدنی آلن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید مهدی. تهران، نشر ویرایش ،

Brad –B.psychological Defense mechanisms A NEW perspective

-مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. بهار 1388 ، سال یازدهم (صفحه 14-7). احمد رضا محمدپور یزدی، دکتر بهروز بیرشک ، دکتر لادن فتی، دکتر محمود دژکام

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزم هاي دفاعي در دانشجويان

چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف پژوهش سوالات اصلی پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف عملیاتی متغییرها تعاریف نظری متغییرها اختلال های روانی ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی یونان باستان و توجیهات پزشکی قرون وسطی و دیوشناسی عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی عصر جدید و بیماری روانی 1-2ملاک های تعریف نابهنجاری چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی ملاک های قانونی ملاک های آماری ملاک های انحراف از هنجار ملاک های بهداشت روانی ملاک های اجتماعی و روان شناختی چهار مباحثه ملاک های بیماری روانی 1-3رویکردها/ الگوها الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی) الگوی روان پویشی الگوی رفتاری الگوی شناختی الگوی ساختارگرای اجتماعی الگوی انسان گرا/ وجودگرا رویکرد تکاملی الگوی نظام های خانوادگی الگوی اجتماعی- فرهنگی الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان) رویکرد التقاطی دیدگاه زیست شناختی دیدگاه روان پویشی دیدگاه یادگیری دیدگاه شناختی دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی دیدگاه اجتماعی ارزش رویکرد تعاملی دیدگاه روان پویشی 4- راهنمای تشخیص و طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) جدول 2-1 DSM IV- نشانگان بالینی محور اول جدول 2-3 محور چهارم DSM IV: مشکلات روانشناختی و محیطی جدول 2-4 مقیاس ارزیابی عمومی کنش وری DSM IV رویکرد طبقه بندی سیستم چندمحوری پنج محور DSM-IV-TR محور I: اختلال های بالینی محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی جدول 2-2 اختلال های محور I در DSM-IV-TR محور III:بیماری های جسمانی محور IV: مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی محور V: ارزیابی کلی عملکرد جدول 3-2 محور IV در DSM-IV-TR جدول 4-2 محور V: مقیاس ارزیابی کلی عملکرد اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط اختلال های شخصیت اختلال های مرتبط با رشد اختلال های مرتبط با پیری و شناختی اختلالهای مرتبط با مواد اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه 6- تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی تأثیر اختلال های روانی بر فرد: داغ و پریشانی جدول 3-1 افسانه های بیماری روانی تاثیر اختلال روانی بر خانواده تأثیر اختلال روانی بر جامعه 2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی 2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد) مکانیسم ها و سبک های دفاعی مکانیزم های دفاعی طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی 2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی دفاع های نارسیستیک دفاع های نابالغ دفاع های نوروزی دفاع های سالم طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران روش پژوهش ابزار پژوهش معرفی ابزار پژوهش پرسشنامه SCL-90-R سوالات اضافی پایایی آزمون شیوه اجرا و نمره گذاری پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) پایایی و اعتبار آزمون روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری یافته های پژوهش جدول (1-4) میانگین و انحراف معیار متغییرهای پژوهش جدول(2-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد نیافته جدول(3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد یافته جدول(4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی روان رنجور الف) بحث ب) نتیجه گیری ج) محدودیت ها د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها منابع و ماخذ

چکیده

در نظام روان تحلیل گری هر اختلال روانی با مکانیزم های دفاعی غیر انطباقی مشخص است و دفاعها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می کنند. شناسایی مکانیزم های دفاعی غیر انطباقی افراد مبتلا به اختلالات روانی ، در فرایند طرح ریزی چارچوب درمان بسیار مفید است. دیگر شناسایی دفاعهای اختلالهای مختلف جهت کمک به تشخیص افتراقی نیز کاربرد قابل قبولی دارد، این که مشخص شود هر اختلال با چه نوع مکانیزم های دفاعی برجسته ای همراه است.هر یک از این سبکها شامل مکانیزمهای دفاعی ویژه ای هستند. استفاده می کنند

اندروز و همکاران بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلنت در مورد مکانیسم های دفاعی ، 20 مکانیسم را به سه سبک دفاعی رشد یافته ، نورتیک و رشد نایافته تقسیم کردند

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند

ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان داد:  افراد دارای اختلال روانی از مکانیزم های استفاده خواهند کرد

واژه های کلیدی:اختلالات روانی،  سبک های دفاعی،دانشجویان

فصل اول

مقدمه

اختلال روانی.. عبارت است از «نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی که اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و با پریشانی فعلی (مثل نشانه ای      عذاب آور) یا معلولیت (یعنی، اختلال در یک یا چند زمینه ی مهم عملکرد) یا با افزایش قابل ملاحظه ی خطر مرگ، درد، معلولیت، یا از دست دادن آزادی ارتباط دارد. به علاوه، این نشانگان یا الگو نباید صرفاً پاسخی قابل پیش بینی و از لحاظ فرهنگی تائید شده به رویدادی خاص، مثل مرگ فرد عزیز، باشد» (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000، ص XXXi). اصطلاح اختلال های روانی برای کل اقدام تشخیص و درمان، اهمیت زیادی دارد. اجازه دهید به تعریف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقیق تری بیاندازیم

اختلال روانی، «اهمیت بالینی» دارد. DSM-IV-TR برای هر اختلال، مدتی را مشخص می کند که طی آن، نشانه ها برای تشخیص اختلال باید وجود داشته باشند. بنابراین، فکر یا خلق زودگذر، رفتار گاه و بی گاه عجیب، یا احساس زودگذر بی ثباتی یا سردرگمی، اختلال روانی را تشکیل نمی دهند. شاید بتوانید به زمانی فکر کنید که بعد از رویدادی ناراحت کننده در زندگی تان، احساس کردید از لحاظ هیجانی آشفته هستید. اینگونه تجربیات شایع هستند و اختلال روانی محسوب نمی شوند، مگر اینکه به قدری شدید باشد که عواقب جدی به بار آورند. برای اینکه اختلالی «اهمیت بالینی» داشته باشد باید برای مدتی پیوسته وجود داشته و به قدر کافی موثر باشد که زندگی فرد به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار گیرد

مکانیسم های دفاعی.. فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود [1]  را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد

نظام روان تحلیل گری فروید تاثیر عظیمی بر نظریه و عمل در روانشناسی و روان پزشکی ، تصور ما از ماهیت انسان و درک ما از شخصیت داشته است .فرض بنیادی نظریه روان تحلیل گری مبتنی بر این موضوع است که قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرایند های نا هشیار ریشه دارد این بخش از ذهن ، در نظام فرویدی مخزن تکانه های غریزی غیر قابل دسترس ، تجربه های سرکوب شده ، خاطرات کودکی قبل از رشد زبان و امیال نیرومند ولی ارضا نشده می باشد. در روان تحلیل گری سنتی و نوین بسیاری از مفاهیم و نظریه ها به طور مستقیم با مفهوم ناهشیار ارتباط دارد. در این میان << مکانیزم `های دفاعی من >>2که فروید آنها را  راهکارهای ناهشیار <<من >> جهت کنترل غرایز و تکانه ها تعریف کرد. یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با ناهوشیار است که در نظام روان تحلیل گری جهت تبیین عملکرد دفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شدند. 

بیان مسئله

اختلال های روانی رفتاری که از لحاظ بالینی معنی دار باشد، یا نشانگان روانشناختی یا الگویی که در یک شخص بروز می یابد و با پریشان حالی (نشانه ی دردناک)، ناتوانی (اختلال در یک یا چند حوزه ی مهم کنش وری)، افزایش خطر مرگ، درد، ناتوانی یا از دست دادن آزادی مرتبط است. به علاوه این نشانگان یا الگوها نباید فقط واکنش مورد انتظار به حادثه ی خاصی مانند مرگ یکی از عزیزان باشد

طبقه بندی بین المللی بیماری ها [2] ICD (سازمان جهانی بهداشت، 1992، چاپ دهم)، نظام طبقه بندی دیگری است که بیماری روانی را چنین تعریف می کند: «وجود مجموعه ای از نشانه ها و رفتارهاکه به لحاظ بالینی قابل تشخیص باشند. این نشانه ها در بیشتر موارد با پریشان حالی و اختلال در انجام فعالیت ها و وظایف شخصی مرتبط اند.» همانند DSM این طبقه بندی نیز روی پریشانی ای که فرد بیمار، نه افراد دیگر، تجربه می کند، متمرکز است و مجموعه هایی از علائم را ذکر می کند

در کار بالینی، استفاده از ملاک های بیماری روانی رویکردی محبوب به شمار می آید. بنابر آنچه تاکنون گفته شد، روشن است که شناسایی مجموعه های نشانه ها در اینجا موضوع مهم و حساسی است. آیا شناسایی آنها بطور پایایی میسر است؟ آیا متخصصان بالینی در قضاوت هایشان توافق دارند؟ هنوز زمان لازم است تا بتوان تصمیم گرفت که آیا این مجموعه نشانه ها روا هستند، یعنی می توانند بین نشانگان متفاوت (با دلایل و       درمان های متفاوت) به خوبی تمایز قائل شوند. روایی [3] و پایایی [4] مجموعه نشانه ها در ادامه بیشتر بررسی       می شود

1 . ego

2Ego defense mechanisms

[2] . International Classification of Diseases

[3] . Validity

[4] . Reliability

لینک کمکی