فایل ورد word تحقيق رابطه بين بهداشت رواني و رضايت شغلي معلمان مقاطع مختلف تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه بين بهداشت رواني و رضايت شغلي معلمان مقاطع مختلف تحصيلي دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه بين بهداشت رواني و رضايت شغلي معلمان مقاطع مختلف تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين بهداشت رواني و رضايت شغلي معلمان مقاطع مختلف تحصيلي

احمدوند، محمد علی(1382)، بهداشت روانی،تهران، دانشگاه پیام نور

الوانی، سید مهدی(1371)مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نی، چاپ پنجم

ام،رابین دیما(1378)، روانشناسی سلامت، ترجمه: مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، مسعود آذربایجانی بابل، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، جلد دوم

احمدی، سکینه(1386) تاثیر حمایت اجتماعی بر بهداشت روانی در بین گروهی از دبیران و طلاسازان شهر تبریز، پایانامه کارشناسی

برجیس، لیلا(1386)،بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر تبریز و مرند، پایانامه کارشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

برقی، اسماعیل(1375) بررسی عوامل مؤثر در میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان مشهد، پایانامه کارشناسی ارشد

پرهیز کار، کمال(1382)مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی،تهران: نشر دیدار

پور مقدس، علی (1367)، روان شناسی سازگاری ، اصفهان:مؤسسه انتشاراتی مشعل

حسینی، سید ابوالقاسم(1387) اصول بهداشت روانی: (بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی،روان درمانی و برنامه ریزی در مکتب اسلام)،مشهد: به نشر

جولی هی (1386)، روانشناسی موفقیت در محیط کار، ترجمه: باقر ثنایی،تهران: نشر رشد

جهان سیر، خسرو(1377) بررسی کاربرد همخوانی فرد-محیط در استرس معلمان شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

حبیب ،سپیده و شیرازی، محمدعلی(1382)، رضایت شغلی و سلامتی روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی در تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

حیاتی، زهیر(1381)، بررسی رضایت شغلی کارکنان کتابخانه های دانشگاه های شیراز و علوم پژشکی شیراز ، مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز، دوره 19، شماره اول

خدا رحیمی، سیامک و مشعل، بلقیس(1381)بهداشت روانی، تهران: ناشرجهاد دانشگاهی

دلجو ،شریعت ،(1374)، بررسی رابطه رضایت شغلی با نیاز معلمان و مدیران ، طرح پژوهشی ، شورای تحقیقات آموزش و پرورش تهران

رابینز،(1374) ، رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه اعرابی و پارسائیان. تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی

رضایی، اکبر(1385) مفاتیح بهداشت روانی،تهران: نشر رضایی

رضائیان، علی؛ مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت، 1380، چاپ دوم

ساعتچی، محمود(1385) روانشناسی کاربردی برای مدیران (در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه)تهران:نشر ویرایش

ساپینگتون، اندرو؛ بهداشت روانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، نشر روان، 1379، چاپ اول

ساعتچی، محمود(1388)بهداشت روانی در محیط کار(با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)،تهران: نشر ویرایش

ساعتچی، محمود(1370)، نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت در بین پرسنل نظامی و غیر نظامی ، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی؛ شماره

سرتیپی، جلال(1384) بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی معلمان مقطع دبیرستان منطقه شبستر،پایانامه کارشناسی

سید عباس زاده،میر محمد(1384)، کلیات مدیریت آموزشی، نشر دانشگاه ارومیه

شاملو، سعید(1378) بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ نهم

شعاری نژاد، علی اکبر(1387)، روانشناسی تربیت و تدریس(آ»وزش-پرورش) تهران:نشر اطلاعات

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر(1370)روان‌شناسی عمومی، تهران، نشر توس، چاپ چهارم

شفیع آبادی، عبدالله(1369)راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل،تهران: نشر رشد

شیرازی، علی(1385)، مقدمات مدیریت آموزشی،مشهد: نشر آیین تربیت

علاقی، حبیبه(1386) تاثیر حمایت اجتماعی به سلامت روانی در بین کارکنان شرکت تراکتور سازی شهر تبریز، پایانامه کارشناسی

علاقه بند، علی(1368)، مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان

علاقه بند، علی(1376)،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی،تهران: نشر روان

علوی، امین الله (1381) روانشناسی مدیریت و سازمان (رفتار سازمانی)،تهران: نشر موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی

غفاری، فاطمه،(1386) بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شبستر، پایانامه کارشناسی

فرهانی، محمدنقی، گرمی نوری، رضا(1383) روان شناسی سوم متوسطه، تهران : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چاپ سوم

فریفته، مریم( 1378) بررسی رابطه سبکهای رهبری سرپرستان باسلامت روانی کارکنان مناطق نفت خیز گچساران، پایانامه کارشناسی ارشد

فلاحی، ویدا(1378 )بررسی‌مقایسه‌ای رابطه بین سبک مدیریت آمرانه و مشارکتی بربهداشت روانی کارکنان دبیرستان‌های شیراز

کیمبل وایلند(1382)مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه: محمد علی طوسی،تهران: نشر کوهسار

گنجی، حمزه(1384)بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران

مارکاریت هریس،جورج باترورث(1385) مقدمه ای بر روانشناسی رشد، ترجمه: غلامرضا تبریزی، مشهد: نشر نی نگار

محمدی،محمد(1376)رابطه نقش مدیریت و عوامل فشارزای درونی با سلامت روانی پرستاران بیمارستان‌ها دولتی تهران، پایانامه کارشناسی ارشد تهران

مدنی، داود(1386) نظریه های سازمان و مدیریت ،تهران: نشر دانشگاه پیام نور

مرعشی، سیدعلی (1387)، بهداشت روان و نقش دین،تهران: نشر علمی و فرهنگی

مقیمی، سید محمد(1385)کارآفرینی در سازمانهای دولتی، تهران: نشر فراندیش

موسوی ده‌موردی، رضا(1378) بررسی خشنودی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی مربیان تربیتی مرد آموزشگاه‌های اهواز، پایانامه کارشناس ارشد دانشگاه اهواز

مهناز چنگیزی ؛ نقش بهداشت روان در رضایت شغلی؛خبرگزاری شهری؛ کد خبر : 3239 ،

میرکمالی، محمد( 1386)، روابط انسانی در آموزشگاه، تهران: نشر سیطرون

میلانی فر،بهروز(1382)بهداشت روانی، نهران، نشر قومس، چاپ سوم

نائلی، محمد علی(1373)انگیزش در سازمانها، اهواز:دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه بين بهداشت رواني و رضايت شغلي معلمان مقاطع مختلف تحصيلي

فصل اول- طرح تحقیق 1-1 مقدمه 1-2 بیان مسئله 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 1-4 اهداف تحقیق فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه 2-2 تاریخچه بهداشت روانی 2-2-1 مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 2-3 تعریف و مفهوم بهداشت روانی 2-4 بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب 2-4-1 نظریه فروید 2-4-2 نظریه آدلر 2-4-3 نظریه فروم 2-4-4 نظریه مزلو 2-5 بهداشت روانی در اسلام 2-6 شاخص‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم 2-7 اهمیت بهداشت روانی 2-8 اهداف بهداشت روانی 2-9 اصول بهداشت روانی 2-10 عوامل برهم زننده بهداشت روانی 2-10-1 عوامل زیستی 2-10-2 عوامل عاطفی و روانی 2-10-3 عوامل اجتماعی 2-11 معیارهای ایده‌آل در بهداشت روانی 2-12 بهداشت روانی معلم 2-13 عوامل تهدید کننده سلامت روانی معلم 2-14 روش‌های تأمین سلامت و بهداشت روانی معلم 2-15 بهداشت روانی در آموزش و پرورش 2-16 نتایج عملی بهداشت روانی 2-17 تعریف رضایت شغلی 2-18 نظریه‌های رضایت شغلی 2-18-1 نظریه سلسله مراتب نیازها 2-18-2 نظریه انتظار 2-18-3 نظریه وجودـ وابستگی ـ رشد 2-19 عوامل مؤثر در رضایت شغلی 2-20 جو سازمانی 2-20-1 تعریف جو سازمانی 2-20-2 جو باز 2-20-3 جو خود گردان 2-20-4 جو کنترل شده 2-20-5 جو دوستانه 2-20-6 جو پدرانه 2-20-7 جو بسته 2-21 جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی 2-22 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 2-23 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 2-24 فرضیات تحقیق فصل سوم- روش تحقیق 3-1 مقدمه 3-2 متغیرهای تحقیق 3-2-1 متغیر وابسته 3-2-2 متغیر های مستقل 3-3 تعاریف مفهومی متغیرها 3-4 تعاریف عملیاتی متغیرها 3-5 روش تحقیق 3-6 روشها و ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق 3-6-1 نمره گذاری پرسشنامه بهداشت روانی(MHC) 3-6-1-1 اعتبار و روایی بهداشت روانی(MHC) 3-6-2 نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی 3-6-2-1 اعتبار و روایی پرسشنامه رضایت شغلی 3-7 روش ها و آزمونهای آماری 3-8 جامعه آماری 3-9 نمونه آماری و روش نمونه گیری فصل چهارم- یافته ها و نتایج تحقیق 4-1 مقدمه 4-2 نتایج توصیفی 4-3-1 سن 4-3-2 جنسیت 4-3-3 مقطع تدریس 4-3-4 وضعیت تاهل 4-3-5 بهداشت روانی 4-3-6 رضایت شغلی 4-3 آزمون فرضیه ها 4-3-1 آزمون فرضیه شماره 4-3-2 آزمون فرضیه شماره 4-3-3 آزمون فرضیه شماره 4-3-4 آزمون فرضیه شماره 4-3-5 آزمون فرضیه شماره فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری وپیشنهادات 5-1 مقدمه 5-2 خلاصه تحقیق 5-3 یافته¬‏های تحقیق 5-3-1 یافته های توصیفی 5-3-2 یافته های استنباطی 5-4 بحث و نتیجه‏گیری فرضیه ها 5-5 محدودیتهای تحقیق 5-6 پیشنهادات 5-6-1 پیشنهادات بر مبنای یافته ها 5-6-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی منابع و ماخذ

چکیده

یکی ار ابعاد مهم زندگی هر فرد در جوامع امروزی شغل و حرفه اش میباشد که بر دیگر جنبه های زندگی اثر و تاثیر مستقیمی دارد. رضایت و خشنودی افراد از شغل شان نه تنها موقعیت روز افزون در آن شغل می شود بلکه تاثیرات مثبتی در روال عمومی زندگی آنها خواهد داشت

بهداشت روانی از جمله مفاهیمی است که امروزه در بحث های روان شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دایره شمول موضوعات آن هر روز فراگیرتر می شود. بهداشت روانی در سه حوزه کاربردی در روان شناسی یعنی پیشگیری، تشخیص و درمان اختلالات روانی مطرح است. از بین مفاهیم موجود در بین بهداشت روانی دو موضوع فشار روانی و مقابله از اهمیت بیشتری برخوردار هستند که در سال های اخیر روان شناسان به صورت گسترده ای آنها را موضوع پژوهش و مطالعه خود قرار داده اند.بین احساس امنیت و بهداشت روانی ارتباط است. وجود احساس امنیت به آرامش و رضایت خاطر منجر می شود و عدم امنیت موجب بروز اختلال خواهد شد. وجود عدم امنیت هیجان نامطلوبی است که در ردیف فشارهای روانی آسیب زننده قرار می گیرد که فشار روانی موجب ایجاد اختلال در جسم و ذهن افراد شده و فرد را از زندگی سالم دور خواهد کرد. جایگاه امنیت در بدست آوردن زندگی سالم و مطمئن در نظریه پردازی «آبراهام مازلو» مطرح شده و از جمله نیازهای مشترک انسانها است که بایستی مرتفع شود تا انسان به فکر نیازهای بالاتر افتد و در جهت برطرف ساختن آنها بکوشد یکی از آثار امنیت، رضایت شغلی است. به عبارت دیگر رضایت شغلی از مؤلفه های مختلف ایجاد شده که یکی از آنها داشتن امنیت شغلی است. جدیدترین نظریه پردازی برای رضایت شغلی توسط «فرات واستارک»  ارائه شده است. همچنین عوامل مثل، تصمیم گیری در درون سازمان، فعالیت های کمی و کیفی در سازمان، رشد کیفی کارکنان، ایجاد جو مطلوب عاطفی و رشد اجتماعی کارکنان از جمله عواملی است که می تواند به احساس توانایی فرد و اعتماد به نفس کارکنان کمک کند که خود این حالتها به امنیت روانی و شغلی منجر می شود که این امنیت در بوجود آمدن بهداشت روانی مطلوب کمک شایانی می کند. احساس امنیت از جمله موضوعاتی است که در بهداشت روانی درباره آن صحبت می شود. از دست دادن شغل (اخراج)، به دنبال شغل بودن (بیکاری)، عدم اطمینان در احراز شغل (تهدید به اخراج) که در موقعیت های اجتماعی افراد تاثیر به سزایی دارد می تواند باعث فشار روانی شدید شده و زندگی فرد را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار دهد. از درجه کارآیی و کفایتش بکاهد، اعتماد به نفس او را کاهش داده و مشکلات روانشناختی را ایجاد کند. . بنا به اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی، امنیت شغلی از جمله عوامل بوجود آورنده رضایت شغلی است. رضایت شغلی نیز مهمترین مؤلفه در حیطه رفتار سازمانی است. به علاوه رضایت شغلی جایگاهی است که در آن دیدگاههای روان شناسی اجتماعی، مکمل رویکردهای دیگر دانشمندان علوم اجتماعی، مثل اقتصاددانها و دانشمندان علوم سیاسی است. بحث های مربوط به رضایت شغلی به مطالعه نگرشهای مربوط به کار از پیش از جنگ جهانی اول مربوط می شود. در آن زمان تصور می شد که افزایش نرخ دستمزد، دوره های استراحت، افزایش تنوع کار، تعادل اجتماعی و پخش موسیقی در زمان کار باعث رضایت شغلی می شود

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین بهداشت روانی و رضایت  معلمین شهر شبستر صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایش همبستگی است. جهت جمع آوری  اطلاعات از پرسشنامه بهداشت روانی (MHC) ساخته  که شامل 11 سوال  پنج گزینه ای، و پرسشنامه رضایت شغلی که شامل 30 سوال 3 گزینه است، استفاده شده است؛ البته سوالاتی در مورد ویژگی های عمومی معلمین  شامل : جنسیت ؛ سن، مقطع تدریس، و وضعیت تاهل نیز به ابتدای پرسشنامه اضافه گردیده است.نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش 110 نفر از معلمان مقاطع مختلف تدریس، از شهر شبسترمی باشند

واژه های کلیدی: بهداشت روانی، رضایت 

مقدمه

آنچه حائز اهمیت است تلفیق زندگی کاری و خانوادگی است. هر روز رابطه میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی از لحاظ روندهای جمعیت‌شناسی مهمتر می‌شود؛ برای مثال افزایش تعداد خانم‌ها در نیروی کار(به ویژه خانم‌های بچه‌دار)، افزایش درصد بچه‌های پیش دبستانی، افزایش تعداد زوج‌هایی که دو شغل دارند و مسن‌تر شدن جمعیت کشور، فشار وارد شده برای ایجاد تعادل اثربخش میان مسائل زندگی کاری و خانوادگی را افزایش می‌دهد. هنگامی که زندگی شغلی و کاری افراد با هم سازگار باشد آنان شادتر و راضی‌تر خواهند بود.( رضائیان،1380)

 1-2 بیان مسئله

رضایت از شغل مفهوم پیچیده و چند بعدی است که با عوامل مختلف روانی و اجتماعی ارتباط دارد به عبارتی دیگر عوامل مختلف نقش عمده ای در ایجاد رضایت یا عدم رضایت شغلی ایفا می کنند  عواملی مانند تغییر روحیه، بی حوصلگی که خود ناشی از عوامل مختلف می باشند ، تشدید کننده افت کارکردی کارمندان در محیط های کاری می باشند که توجه به بهداشت روان در محیط های کاری می تواند در بهبود شرایط مفید واقع شود

امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از پایه های مهم توسعه هر کشور است که همه جوامع  بخش بزرگی از درآمد ملی خود را برای گسترش، بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد. در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است

همانطور که می دانیم بزرگترین و مهم ترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت معلمان هستند. بنابراین می توان گفت که  اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل می دهند

برای دست یابی به کیفیت آموزشی بالا ، به معلمان موفق نیازمندیم و به این منظور معلمان باید از رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند

رضایت شغلی از عوامل مهم سازگاری بوده و در بهبود عملکرد و کارایی موثر است،بنابراین لازم است آموزش و پرورش به موضوع رضایت شغلی معلمان، بیش از پیش توجه نشان دهد

بنا بر اهمیت این موضوع ، در این تحقیق تلاش شده تا عوامل رضایت شغلی در افراد شناسایی شده و برای افزایش آنها راهکار هایی ارائه شود

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

در جوامع بشری امروزی نقش و اهمیت آموزش و پرورش بهعنوان یکی از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه ای بر همگان بسیار واضح و  آشکار است و این موضوع هم بسیار بدیهی است که یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش هرجامعه ای معلمان هستند

آموزش و پرورش بدون وجود معلم نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای برای رشد و بالندگی خود نیازمند معلمان کارا و اثر بخش است

بنابراین تعلیم و تربیت سالم و پویا و معتدل ارتباط تنگاتنگی با معلمان سالم و با اراده و پر توان و سرشار از احساس مسئولیت ، تعهد و بانشاط دارد . پس رسالت  تعلیم و تربیت با وجود معلمان خسته ، مظطرب، افسرده ،ناتوان و ناراحت زیر سوال خواهد رفت چرا که فشار عصبی ناخوشایند معلم باعث میگردد تا روحیه یاس و ناامیدی بر آن مستولی گرددو اعتماد به نفس و عزت آن خدشه دار گردد.(محمدی خواه 1387)

به همین جهت توجه به مسایل معلمان در ضمینه های شغلی و شخصیتی و شناسایی عواملی که موجب افزایش کارایی و رضایت شغلی آنها و کاهش استرش شغلی آنها می گردد و موضع بسیار مهمی باشد

یکی از گرفتاریهای اصلی بشر امروزی که طبق نظر اندیشمندان زائیده تغییر و تحولات سریع اجتماعی است موضوع استرس میباشد

فشار عصبی و روانی در زندگی روزانه افراد به وفور مشاهده میگردد دنیای صنعتی و فراصنعتی گرفتاریهای فراوانی به بار می آورند نگرانی افراد نسبت به کار ،مشکلات اجتماعی ،وضع اقتصادی و نیازهای گوناگون انتظارات و توقعات سازمانها از کارمندان پیشرفت تکنولوژی و نگرانی و بیم از کهنه شدن اطلاعات و مععلومات و سایر عوامل همه گی سبب می شود که فرد  از لحظه بیداری بامداد  تا هنگام آرمیدن شامگاه همواره دچار فشارهای هیجانها ، نگرانی ها، و بیم ها  و امید های گوناگون باشند که گاه با ظرفیت بدنی وعصبی و روانی وی متناسب است و گاه با آن سازگار نیست مجموعه چنین حالات و فشارهای ناشی از آن موجب میشود تا فرد تنش را تجربه کند . بخش مهمی از زندگی که فشار فراوانی را برای انسانها ایجاد میکن شغل آنهاست و در دهه های اخیر فشار عصبی  و علل و عوارض آن در محیطهای شغلی و نیز در سازمانها یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است.(دقیقی وفرهنگی،1379)

یکی ار ابعاد مهم زندگی هر فرد در جوامع امروزی شغل و حرف اش میباشد که بر دیگر جنبه های زندگی اثر و تاثیر مستقیمی دارد. رضایت و خشنودی افراد از شغل شان نه تنها موقعیت روز افزون در آن شغل می شود بلکه تاثیرات مثبتی در روال عمومی زندگی آنها خواهد داشت

بنا به اعتقاد روانشناسان صنعتی و سازمانی رضایت شغلی مهمترین مولفه در حیطه های رفتار سازمانی است بعلاوه رضایت شغلی جایگاهی است که در آن دیدگاههای روانشناسی اجتماعی مکمل دیگر رویکردهای دانشمندان علوم اجتماعی مثل اقتصاددانها ، دانشمندان  علوم سیاسی است و یکی از مهمترین نشانه ای اوضاع یک سازمان رضایت شغلی پایین کارکنان آن است( دقیقی و فرهنگ، 1379)

لینک کمکی