فایل ورد word تحقيق رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

پارسا، محمد، کاربرد روان شناسی در تدریس، تهران،

پازارگادی، علاء الدین، شاهراه تدریس، مدرسه عالی شمیران، تهران

شریعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیر کبیر، تهران ،

شکوهی ( دکتر)، غلامحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،

قورچیان، نادرقلی، روشهای تدریس

گرونلند، نرمان، هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی، ترجمه امان الله صفوی، چاپ دوم، انتشارات رشد، تهران،

حجت انصاری، احمد (1374) بررسی تاثیر جو روانی – اجتماعی کلاس  در پیشرفت تحصیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، رساله  فوق لیسانس، شماره رساله 584

اندرسون، لوین دبلیو (1377) افزایش اثر بخشی معلمان، ترجمه محمد امینی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول

سلیم، قربانعلی (1375) روش تحقیق در علوم تربیتی، تهران، انتشارات بعثت

ساعتچی، محمود ( 1374 ) روانشناسی کاربردی برای مدیران، تهران، نشر ویرایش، چاپ اول

صفوی، امان الله (1376) کلیات روشها و فنون تدریس، تهران، نشر ایران

قاسمی پویا، اقبال (1370) ویژگی های حرفه ای معلم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

کالاهان، جوزف ا، لئونارد، اج، کلارک (1370) آموزش در دوزه متوسطه ، ترجمه جواد طهوریان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم

ملکی، حسن (1376) صلاحیتهای حرفه معلمی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول

هومن، صدرعلی (1383)، استنباط آماری در پژوهش رفتاری، تهران، انتشارات سمت

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

De Cecco , John P. (1966). The psychology and instruction . New jersey , prentice – Hall

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

چکیده تحقیق فصل اول طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه تحقیق تعریف اصطلاحات و متغیرها فصل دوم :ادبیات تحقیق مقدمه روش تدریس 2- نظام مکتبی در ایران 1/2- آزادیها 2/2- خلیفه 3- 2درسها 3- روش توضیحی 4- روش سخنرانی 5- روش اکتشافی 6- حل مسئله 7- روش مباحثه و انواع آن 1/7- بحث کنترل شده توسط معلم 2/7- بحث آزاد 3/7- روش بحث گروهی 8- فن پرسش و پاسخ 1/8- فرصت سؤال 2/8- پرسش های پی گیر 3-8- مهارت پرسش 9- واحد کار ( پروژه ) آموختن از طریق قیاس و استقراء فن تمرین تلفیق روشها ارائه درس جدید انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها عوامل موثر در بهبود صدا جدول ارزشیابی صدا جمع بندی اتفاقی مسائل ناشی از معلم حفظ بی غرضی و داشتن سعه صدر تعیین عمق مسئله شناخت دانش آموز انواع رفتارهایی که از دانش آموزان سر می زند تغییر رفتارهای ناپسند دانش آموزان نادیده گرفتن رفتارهای ناپسند در کلاس شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت های یادگیری و اداره امور کلاس صحبت با دانش آموزان چند رهنمود کلی در زمینه رفتار معلم در کلاس نتایج تحقیقات نتیجه گیری فصل سوم : روش اجرای تحقیق روش تحقیق جامعه آماری نمونه و روشهای نمونه گیری ابزار و روش گرد آوری اطلاعات روایی و پایایی پرسشنامه روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل چهارم: یافته های تحقیق مقدمه فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحلیل فرضیه های تحقیق نتایج تحقیق الف- نتایج توصیفی ب- نتایج استنباطی مشکلات و تنگناهای تحقیق پیشنهادات الف – پیشنهادات اجرایی ب- پیشنهادات تحقیقی منابع فارسی منابع انگلیسی

چکیده

یکی از مباحث اساسی و بنیادی تعلیم و تربیت الگوهای تدریس می باشد که در فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی، عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد

تدریس از روشها و فنون بسیار دقیق و حساسی برخوردار است چنانچه با روشهای علمی و با درایت  و نکته سنجی لازم بکار گرفته شود، به فراگیران کمک می کند تا در فعالیت یادگیری موفق شوند و همچنین به مدرسان کمک می کند تا با اطمینان و اعتقاد به خود از حداکثر توان در جهت تسهیل امر یادگیری و تاثیر پذیری  بهره گیرند

بنابراین بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم درکلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ارومیه هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و به روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق از معلمان مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان ارومیه تشکیل شده است. حجم جامعه آماری 390 نفر می باشد که از بین آنها 150 نفر با روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند

روش جمع آوری اطلاعات برای سابقه تحقیق از نوع کتابخانه ای و برای آزمایش فرضیه ها از نوع میدانی است. متغیر روش تدریس معلم در کلاس درس به کمک یک پرسشنامه 35 سئوالی با طیف لیکرت مورد اندازه گیری قرار گرفته و پیشرفت تحصیلی کلاس، از مدارک و اسناد ( لیست نمرات دبیران ) و رایانه های دبیرستانها  استخراج گردیده است

برای تجزیه تحلیل اطلاعات  از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.  از آمار توصیفی برای تجزیه تحلیل تک تک سئوالات پرسشنامه به صورت توزیع فراوانی، درصد، میانگین و نمودار ستونی استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، برای تعیین میزان همبستگی و متغیر اصلی ( روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) استفاده گردیده است

نتایج استنباطی  تحقیق به شرح ذیل می باشد

بین روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 89 درصدضریب همبستگی وجود دارد

کلیدواژه ها : روشهای تدریس معلم در کلاس درس، پیشرفت تحصیلی، رشته تدریس  علوم انسانی، رشته های تدریس علوم پایه، سوابق تدریس

فصل اول طرح تحقیق

مقدمه

پیشرفت و ترقی  هر جامعه ای در سایه نوع و کیفیت فعالیتی است که در مدارس  انجام می گیرد. نقش معلم را به عنوان شخصی که ارتباط تنگاتنگی با دانش آموزان دارد نمی توان نادیده گرفت آموزش  و پرورش نسل فعلی جامعه، در میان نیازهای دیگر، از اولویتهای خاصی برخوردار می باشد و آماده سازی معلم برای کلاس درس و نحوه برخورد او با دانش آموزان، شیوه تدرس توجه ویژه ای را می طلبد (میر کمالی، 1373 ص 27)

معلمان در کلاسها با دانش آموزانی که از لحاظ خانوادگی، اجتماعی، اقتصاد، فرهنگی و روانی متفاوت هستند، روبرو می باشد که در کردار و گفتارشان از معلمان خویش تقلید می کنند و حتی در توجیه  اعمال خود به معلمان خویش استناد می کنند. به این علت به نظر می رسید یک معلم باید تمام  خصلتهای خوب یک انسان کامل را داشته باشد. ولی واقعیت این است که معلم مانند سایر افراد جامعه در برخی خصوصیات برجسته و در برخی دیگر متوسط و در بعضی نیز ضعیف می باشد. بنابراین  معلم باید همواره خود را مورد ارزیابی قرار دهد و با شناخت نقاط ضعف خویش، در جهت افزودن بر خصلتهای برجسته، خود را متحول سازد ( صفوی، 1376 ص 85)

قابل ذکر است شیوه تدریس دارای مجموعه مهارتهای شخصی و ذاتی می باشد که شاید تمامی معلمان  به یک اندازه از آن برخوردار نباشند، لذا  در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی شیوه تدریس  معلمان از لحاظ  جنسیت، رشته تدریس و سوابق تدریس، میزان ارتباط آن را  با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن  سازد، تا از این طریق خدمتی هر چند ناچیز در حیث ارائه اطلاعات مورد نیاز به دست اندرکاران آموزش و پرورش، بخصوص معلمان زحمتکش فراهم گردد

بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی و بنیادی تعلیم و تربیت الگوهای تدریس می باشد که در فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی، عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد

با این همه در متون علمی کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته است ( کولین و لاسلت، ترجمه صباغیان، 1373، ص 45)

میلر تدریس را فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آسان می کند تعریف کرده است  یعنی تدریس یک فعالیت است اما نه هر نوع فعالیتی، بلکه فعالیتی که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد. قابل ذکر است منظور از هدف اینجا، ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد

نخستین گام در تدریس طراحی سنجیده و آگاهانه فعالیتهای مربوط به تدریس می باشد  که شامل ویژگی های خاص تدریس از جمله

وجود تعامل در رابطه متقابل بین معلم و شاگرد

هدف دار بودن فعالیتهای معلم

مفاهیم به طریقی ارائه شود که متناسب با فهم و توانایی شاگردان باشد

در فرایند تدریس تنها تجارب و دیدگاههای علمی معلم نیست که موثر واقع می شود بلکه کل شخصیت اوست که ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد، تاثیر می گذارد ( شعبانی، 1372، ص 81)

بنا به ملاحظات فوق، تحقیق حاضر در صدد است، ضمن اهمیت دادن به مساله، آن را  از بعد روش تدریس بررسی و  میزان ارتباط آن را با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن نماید و راه را برای مطالعات و تحقیقات دقیق تر و تجربی تر هموار نموده و معلمان را با صلاحیتهای حرفه ای  شغل خویش بیش از بیش آگاه نماید

لینک کمکی