فایل ورد word مقاله بررسي رابطه هوش شناختي و هوش هيجاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي رابطه هوش شناختي و هوش هيجاني دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي رابطه هوش شناختي و هوش هيجاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي رابطه هوش شناختي و هوش هيجاني

اکرامی – یاسمن، آیا می‌دانید که هوش هیجانی یا بهره هیجانی چیست؟

بامدادی- جلال، صالح صدوق‌پور- بهرام 1377، هوش چیست؟

جلالی-سید احمد، هوش هیجانی، ویژه‌نامه ارزشیابی تحصیلی، مفصلنامه تعلیم و تربیت شماره 70 و

حاجی‌زاده سابق- نسرین، پور جعفر- مزدک، 1380، هوش بهر یا هوش هیجانی کدامیک عامل موفقیت هستند؟ مجله اطلاعات علمی شماره یک سال شانزدهم، صفحه

خائف الهی- احمد علی، دوستار- محمد 1382، ابعاد هوش هیجانی، شماره

سالووی- پیتر، مقاله هوش عاطفی در زندگی روزمره

سایت Academist

سایت org درباره هوش هیجانی چه می‌دانید؟

فیرس-ای-جری، ترال-تیموتی- جی2002 روانشناسی بالینی مفاهیم روش‌ها و حرفه‌ها، مترجم مهرداد فیروزبخت، تهران، انتشارات رشد

گلمن- دانیل، 1998، هوش هیجانی، مترجم نسرین پارسا، انتشارات رشد

متین راد، هوش هیجانی کاربردها و رهیافت‌ها، ماهنامه روانشناسی جامعه

مختاری‌پور- مرضیه، سیادت- سیدعلی، امیری-شعله. هوش هیجانی و اختلالات آسیب‌شناختی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی. سال یازدهم شماره 41 و

مؤسسه تحقیقاتی سینا، هوش هیجانی

نوریان- مهدی، هوش هیجانی، سال دوم شماره

هوش هیجانی و هوش عمومی،

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله بررسي رابطه هوش شناختي و هوش هيجاني

چکیـده مقـدمه بیان مسئله اهمیت مسئله هدف پژوهشی سؤال پژوهشی تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه مقیاس اندازه گیـری متغیـرها نقش متغیـرها پیشینـه پژوهش زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش هوش شناختی سه نظر متداول منحنی توزیع هوش شناختی IQ هوش هیجانی فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی وراثت یا محیط در هـوش شناختی وراثت یا محیط در هـوش هیجانی آموزش هـوش هیجانی عوامل مؤثـر در هوش هیجانی پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک بررسی یافتـه‌های پـژوهشی موجـود هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی ضرورت پـژوهش الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی الکسی تیمیا سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی طرح پژوهش جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه روش نمونـه برداری

روش گـردآوری داده‌ها تعداد دانش آموزان روزانه تعداد دانش آموزان شبانه ابـزار پـژوهش معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن معـرفی آزمون ماتریس‌های پیشرونـده ریـون بزرگسالان دستورالعمـل اجرای آزمـون روش تجـزیه و تحلیل داده ها آزمون فرضیـه تفسیـر و نتیجه گیـری نتایج فرعی پژوهش محـدودیت‌ها الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش پیشنهادات منابع

چکیـده

هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران یعنی شناخت هر چه بیشتر احساسات و عواطف خویش و ارتباط و سازگاری فرد با مردم و محیط پیوند دارد. هوش شناختی یا همان IQ جنبه‌های شناختی و منطقی ـ انتزاعی هوش را اندازه می‌گیرد ولی هوش هیجانی یا EQ قسمتی از هوش انسانی است که نشانگر مهارت‌های درونی و ارتباطی است

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی می باشد. در این پژوهش با استفاده از طرح همبستگی به این صورت که دو آزمون هوش هیجانی بار ـ آن و هوش شناختی ریون را روی یک نمونه صدنفری از دانش آموزان جامعه موردنظر اجرا کرده و نتایج را مورد بررسی قرار دادیم

در نهایت نتیجه‌ای که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، هوش شناختی، هوش شناختی ریون

فصل اول

مقـدمه

هوش[1] چیست؟ همان استعداد است؟ قوه ابتکار است؟ قدرت یادگیری است؟ تعریف‌های متنوعی از هوش شده است. در واقع در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش استفاده می‌شود هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار می‌گیرد  خود هوش نیست بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. در مفهوم هوش استعداد فکری بنیادینی وجود دارد این استعداد فکری توان داوری است و می‌توان آن را « حس خوب » « حس علمی» و استعداد فکری فرد برای تطبیق با محیط نامید. بنابراین خوب داوری کردن، خوب درک کردن و خوب استدلال کردن فعالیت‌های اساسی هوش اند. همان طور که ملاحظه می‌شود تعریف هوش به اندازه کافی روشن نیست بدیهی است که سمت بخشی دقیق آن نیز به آسانی میسر نخواهد بود

آزمون‌های متنوعی برای سنجش هوش شناختی1 ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که به طور صنعتی با هوش بهر مشخص می‌شود می‌کوشد بی آن که به سایر جنبه‌های شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یا داوری تفکر منطقی حل مسایل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌ها با ناتوانیهای شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌های اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه‌ای قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی1 آن بعدی از توانمندی‌های فرد را اندازه می‌گیرد که در آزمون‌های هوش شناختی قابل ارزیابی نیست

هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه‌های شناختی آن در عملکردهای روزانه مؤثرند مخاطب قرار می‌دهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. پیتر سالوی2 ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره می‌کند

شناخت حالات هیجانی خویش: یعنی خودآگاهی

اداره کردن هیجان ها: یعنی مدیریت هیجان‌ها به روش مناسب

خودانگیزی: یعنی کنترل تکانش‌ها تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب

تشخیص دادن وضع هیجانی دیگران، همدلی

برقراری رابطه با دیگران (سید احمد جلالی)

لینک کمکی