فایل ورد word مقاله بررسي روشهاي توليد و خواص مختلف نانوکامپوزيتهاي Epoxy –CNT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي روشهاي توليد و خواص مختلف نانوکامپوزيتهاي Epoxy –CNT دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي روشهاي توليد و خواص مختلف نانوکامپوزيتهاي Epoxy –CNT  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي روشهاي توليد و خواص مختلف نانوکامپوزيتهاي Epoxy –CNT

Joseph G Smith Jra, Donavon M. Deloziera, John W. Conella, Kent A. Watson “Carbon nanotube-conductive additive-space durable polymer nanocomposite films for electrostatic charge dissipation”,polymer, 24 july

J.Sandler M.S.P. Shaffer, T. Prasse, W. bauhofer, K. Schultea, A.H. Windle “Development of a dispersion process for carbon nanotubes in an epoxy matrix and the resulting elevtrical properties” polymer, 26 February

F.H. Gojny, M.H.G. Wichmann, U. Kopke, B. fiedler, K. Schulte,”carbon nanotube-reinforced epoxy-composites: enhanced stiffness and fracture toughness at low nanotube content”, Composites Science & technology, 14 May

Florian H. Gojny, Karl Schulte “Functionalisation effect on the thermo mechanical bahaviour of multi-wall carbon nanotube/epoxy-composites”, Composites Science & Technology 14 April

5  Zhiong Liang , Jihau (Jan) Gou, Chuck Zhang , Ben Wang , Leslie Kramer , “Investigation of molecular interactions between (10,10 )single- walled nanotube epon 862 resin/DETDA curin agent molecules” , 2003,Materials Science & Engineering

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله بررسي روشهاي توليد و خواص مختلف نانوکامپوزيتهاي Epoxy –CNT

چکیده مقدمه نحوه تولید نانوکامپوزیتCNT- Epoxy تخلیص CNT روشهای ادغام CNT در اپوکسی و تولید کامپوزیت نهایی خواص نانوکامپوزیتهایCNT-Epoxy خواص فیزیکی خواص الکتریکی خواص نوری و حرارتی خواص مکانیکی مکانیزم شکست نانوکامپوزیتEP-CNT نتایج بحث مراجع

چکیده

کامپوزیتها در زمینه های گسترده ای استفاده می شوند اما در میان کامپوزیتهای مختلف، کامپوزیتهای زمینه پلیمری(Matrix Composites Polymer )بیشتر از دیگر کامپوزیتها مورد توجه قرار گرفته و کاربرد بیشتری دارند. با پیشرفت علوم مختلف و ظهور نانو تکنولوژی، این علم در زمینه های مختلف منشأ اثر شد. با دستیابی انسان به نانو مواد و پی بردن به خواص خاص و منحصر به فرد این مواد، گرایش به استفاده از آنها برای تولید موادی با خواص ایده آل تر رو به فزونی نهاد. دانشمندان برای تقویت مواد و تولید کامپوزیت از نانومواد سود جستند و دست به تولید نانوکامپوزیتها زدند. با توجه به کاربرد وسیع کامپوزیتهای زمینه پلیمری، از نانو ذرات برای تقویت پلیمرها استفاده شد و خواص مطلوبتر و بعضاً غیر منتظره ای در نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری مشاهده گردید

با اضافه کردنCNT به پلیمر خواص آن تغییر می کند، استحکام آن افزایش می یابد، هدایت الکتریکی و حرارتی بیشتر می شود. Tg این نانوکامپوزیتها بالاتر می رود و میزانa آنها کاهش می یابد. همچنین خواص سطحی نانوکامپوزیت حاصل بهبود می یابد. اما مهمترین عامل استفاده ازCNT در اپوکسی، افزایش چقرمگی شکست این مواد می باشد

مقاله حاضر به توضیح و مقایسه نحوه تولید و نیز خواص نانوکامپوزیت کربن نانو تیوب- اپوکسی (CNT- Epoxy ) می پردازد

کلید واژه ها: نانوکامپوزیت- اپوکسی- CNT- خواص فیزیکی و مکانیکی- فرآیند تولید

مقدمه

کامپوزیتها در زمینه های گسترده ای استفاده می شوند اما در میان کامپوزیتهای مختلف، کامپوزیتهای زمینه پلیمری(Matrix Composites Polymer )بیشتر از دیگر کامپوزیتها مورد توجه قرار گرفته و کاربرد بیشتری دارند. زیرا توانسته اند با ترکیب انعطاف پذیری فاز زمینه و استحکام فاز تقویت کننده به خواص متفاوت و بسیار مطلوبی دست یابند که در بسیاری از صنایع همچون هوافضا مورد نیاز و مورد انتظار است

با پیشرفت علوم مختلف و ظهور نانو تکنولوژی، این علم در زمینه های مختلف منشأ اثر شد. با دستیابی انسان به نانو مواد و پی بردن به خواص خاص و منحصر به فرد این مواد، گرایش به استفاده از آنها برای تولید موادی با خواص ایده آل تر رو به فزونی نهاد. دانشمندان برای تقویت مواد و تولید کامپوزیت از نانومواد سود جستند و دست به تولید نانوکامپوزیتها زدند. با توجه به کاربرد وسیع کامپوزیتهای زمینه پلیمری، از نانو ذرات برای تقویت پلیمرها استفاده شد و خواص مطلوبتر و بعضاً غیر منتظره ای در نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری مشاهده گردید

با اضافه کردنCNT به پلیمر خواص آن تغییر می کند، استحکام آن افزایش می یابد، هدایت الکتریکی و حرارتی بیشتر می شود. Tg این نانوکامپوزیتها بالاتر می رود و میزانa آنها کاهش می یابد. همچنین خواص سطحی نانوکامپوزیت حاصل بهبود می یابد. اما مهمترین عامل استفاده ازCNT در اپوکسی، افزایش چقرمگی شکست این مواد می باشد

نحوه تولید نانوکامپوزیتCNT- Epoxy

برای بهره برداری و استفاده کامل از خواص مختلف تقویت کننده CNT می بایست دو مشکل اساسی پیش روی این نانوکامپوزیت مرتفع گردد. مشکل اساسی تولید، کلوخه شدنCNT و نیز ضعف پیوند و استحکام فصل مشترکEP-CNT است که به عدم انتقال تنش به رشته های تقویت کننده و جداشدن(pull out )CNT  از اپوکسی می انجامد. کلوخه شدنCNT در اپوکسی نه تنها خواص را به اندازه کافی بهبود نمی دهد بلکه زمینه رشد ترک را در فصل مشترک ضعیف فراهم نموده و موجب جوانه زنی ترک و آغاز فرآیندهای شکست می گردد

برای پراکندن(dispersion )CNT و جلوگیری از کلوخه شدن آن روشهای متفاوتی پیشنهاد شده است. مانند افزودنSWCNT حین پلیمریزاسیون، معرفیSWCNT به افزودنی پلی اسید آمید و ترکننده آلکوکسی سیلان(AlkoxySilan)، اسپری کردنSWCNT و اپوکسی و تهیه کامپوزیت به روش Spray  Lay-up ورز دادن، هم زدن، اکستروژن، استفاده از امواج فراصوت (Sonicate) و کلندریگ(Calendaring) که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت

لینک کمکی